Prevod sa kineskog na romski jezik


Prevođenje sa kineskog na romski jezik

Uzevši u obzir da su profesionalni prevodioci i sudski tumači zaposleni u timu svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to oni izvršavaju kako usmeno prevođenje sa kineskog na romski jezik, tako isto i uslugu prevoda za sve sadržaje u pisanoj varijanti.

Klijenti koji zahtevaju prevod bilo kog dokumenta imaju i uslugu overe prevoda na raspolaganju, a nju će shodno ovlašćenjima izvršiti zvanično ovlašćeni sudski tumači.

Napominjemo da originale njima na uvid vlasnici dokumenata moraju dostaviti, tako da ih mogu ili lično u samu poslovnicu doneti ili preko kurirske službe, odnosno "Pošte Srbije", preporučeno poslati.Prevođenje sa kineskog na romski
Prevođenje sa romskog na kineski

A mogu biti izvršeni po zahtevu klijenata i hitni prevodi dokumenata sa kineskog jezika na romski, kada je jedino moguće da originali naknadno budu dostavljeni. Naime, da bi prevodilac i sudski tumač mogli što pre da pristupe obradi dostavljenih dokumenata, zahteva se da ih klijent prvo skenirane na mejl adresu najbližeg predstavništva ove institucije pošalje, a da originale posle toga u najkraćem mogućem roku na uvid njima dostavi.

Izuzev mogućnosti da lično preuzme kompletno obrađena dokumenta, klijentu je na raspolaganju i opcija da to učini kurirska služba, koja će na navedenu adresu prevedena i overena dokumenta njemu da dostavi. Pomenuta usluga nije uračunata u cenu obrade dokumenata, pa samim tim se podrazumeva da će klijent kuriru platiti, a po ceni koja je usklađena sa cenovnikom službe za dostavu.

Što se tiče obrade dokumenata, u većini slučajeva je dovoljno da bude izvršen njihov prevod sa kineskog na romski jezik, a onda i overa od strane sudskog tumača, ali postoje slučajevi kada se zahteva izvršenje takozvane nadovere. Zapravo se radi o usluzi, koja podrazumeva overu Haškim, to jest takozvanim Apostille pečatom, a za nju zaposleni ove institucije nisu ovlašćeni. Samim tim i nisu dužni klijentima informacije o tome da daju, već se podrazumeva da će vlasnik dokumenata kontaktirati nadležne državne institucije i saznati da li pomenuti pečat na njihova dokumenta mora biti stavljen i po kom principu.Svakako da prevod u datoj varijanti jezika može biti izvršen i usmenim putem, a u kom slučaju prevodilac i sudski tumač mogu da primene kako konsekutivni i simultani, tako isto i prevod uz pomoć šapata sa kineskog na romski jezik. U principu je potrebno da zainteresovani za tu uslugu sve podatke o organizaciji događaja prethodno dostavi, a da bi mogla ponuda da bude formirana i da bi u nju bilo uneto iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko je u skladu sa vrstom usluge.

Naravno da klijenti mogu dobiti i prevod za sve vrste marketinških i internet materijala u toj kombinaciji jezika. Ovom prilikom moramo istaći da zaposleni konkretne institucije prilikom prevođenja aplikacija i web sajtova, odnosno sadržine onlajn prodavnica i ostalih web materijala primenjuju i alate SEO (Search Engine Optimisation), te na taj način unapređuju kvalitet tih materijala i njihovu pozicioniranost na internetu.

Književna dela iz oblasti poezije i proze će sudski tumač i prevodilac, ako to neki klijent zahteva da obrade. Naravno da može biti izvršeno i direktno prevođenje udžbenika sa kineskog jezika na romski, ali i članaka iz novina i časopisa. Takođe će pomenuti stručnjaci na zahtev klijenata obraditi i popularne tekstove bilo koje tematike, ali i stručne, bez obzira na njihovu kompleksnost i dužinu.

Budući da su titleri zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije, kao i stručnjaci čija specijalnost je sinhronizacija video i audio materijala, to podrazumeva da klijenti na jednom mestu dobijaju u njihovu kompletnu obradu. Praktično govoreći, odmah pošto budu preuzeli obrađene serije, emisije i filmove, odnosno reklamne poruke i mnoge druge video sadržaje i audio, moći će da ih prikazuju gde god to bude bilo potrebno.

Najjednostavniji je način za dostavu ovih sadržaja na obradu, kao i njihovo preuzimanje, s obzirom na to da se podrazumeva da klijenti to mogu učiniti elektronskim putem. U slučaju da im takav način komunikacije iz nekog razloga u potpunosti ne odgovara, biće im ponuđene druge opcije, a o čemu će ih dodatno informisati zaposleni ove institucije u okviru samog predstavništva, koje budu kontaktirali.

Direktni prevodi sertifikata i licenci sa kineskog jezika na romski

Sve vrste kako licenci, tako i sertifikata će na zahtev bilo kog klijenta prevodioci i sudski tumači ne samo da u navedenoj varijanti jezika prevedu, nego i da izvrše njihovu overu, budući da imaju adekvatna ovlašćenja i da je to postupak usklađen sa zakonom. Naravno da će i bilo koji drugi pravni akt oni kompletno obraditi, a na zahtev klijenata može da bude izvršeno i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa kineskog na romski jezik.

Najvažnije je da svako, ko je za obradu bilo kog dokumenta u toj varijanti jezika zainteresovan, pravilo o dostavljanju originalnih dokumenata ispoštuje, pošto sudski tumač mora njih imati prilikom postupka overe. Radi se o tome da je njegova obaveza, neposredno pre stavljanja pečata na preveden dokument, da lično utvrdi da li je njegova sadržina ista kao u originalu, pošto stavljanjem pečata na prevod on potvrđuje da je u pitanju potpuno ista sadržina.

Naravno da mogu biti prevedena i dokumenta, koja se odnose na oblasti nauke, ali i obrazovanja, te sve vrste izjava, saglasnosti i uverenja, kao i potvrda, a što su zapravo dokumenta koja se nadležnim službama moraju predati.

Svakako da će biti izvršen i direktan prevod medicinske dokumentacije sa kineskog na romski jezik, a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac obraditi i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije.

A sem osnivačkog akta preduzeća, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i sva ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje, te se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju, ali i ona koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere i tehničke dokumentacije.

Jednostavnije govoreći, bilo koji dokument će u toj jezičkoj kombinaciji prevodilac i sudski tumač u skladu sa trenutno važećim zakonom i pravilima da obrade, te će u optimalnom roku klijentima omogućiti da se takvim dokumentom koriste, jer će on sa zakonskog stanovišta biti potpuno validan.

Međutim, obavezni smo da naglasimo i to da su najčešće prevodi dokumenata sa kineskog na romski jezik, a potom i usluga overe sasvim dovoljni da bi tako obrađeni sadržaji bili smatrani zakonski važećim, ali ipak postoje i određena odstupanja. Naime, za neka dokumenta je neophodno izvršiti i nadoveru, a koja se odnosi na stavljanje specijalnog pečata na te sadržaje. Misli se na takozvani Haški ili pečat poznat pod nazivom Apostille, a nadležnost za overu njime članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford nažalost nemaju. Samo iz tog razloga se vlasnicima dokumenata uvek preporučuje da se obrate nadležnima za nadoveru, odnosno zaposlenima u posebnim odeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije. Upravo njih bi klijenti i trebalo da pitaju da li konkretni pečat na njihova dokumenta treba da bude stavljen, a budu li tom prilikom dobili pozitivan odgovor, potrebno je da saznaju i u kom trenutku tokom postupka obrade sa Apostille pečat na ta dokumenta stavlja, to jest da li na početku ili na kraju. Sve te informacije će im biti od velike koristi, zato što neće nepotrebno gubiti vreme, te će tačno znati gde treba prvo dokument da odnesu na obradu i koliko će otprilike celokupan postupak da traje.

Prevođenje vizit kartica sa kineskog na romski jezik

U najkraćem mogućem roku će i vizit kartice sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika da prevedu, a na zahtev klijenata će biti izvršeni i direktni prevodi PR tekstova sa kineskog jezika na romski, ali i mnogih drugih marketinških materijala.

Takođe ovi stručnjaci prevod mogu da izvrše i za web sajtove, ali i za programe različitih vrsta, a zatim za internet kataloge i ostale onlajn sadržaje, kojom prilikom će primeniti i alate koji su poznati pod nazivom SEO (Search Engine Optimisation). Osnovna svrha primene tih alata jeste optimizovanje konkretnih sadržaja za pregledače, a sa ciljem da oni budu što bolje na internetu pozicionirani.

Moramo napomenuti i to da prevodilac i sudski tumač mogu da primene i sva tri tipa usmenog prevoda, a da iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svim klijentima nudi Prevodilački centar Akademije Oxford. Da bi bilo koji događaj bio uspešno organizovan, mora biti definisano da li ovi stručnjaci treba da primene prevod uz pomoć šapata sa finskog jezika na romski ili konsekutivni, odnosno simultani, pa iz tog razloga i jeste iznet zahtev da klijent njih o svim detaljima vezano za samu manifestaciju na vreme informiše. Prvenstveno je važno da dostavi podatke o karakteristikama lokacije i njenog održavanja, a potom i da ih obavesti o tačnom broju učesnika, te o predviđenom trajanju događa.

Izuzev stručnih tekstova različite tematike, može prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da bude izvršen i za popularne tekstualne sadržaje, ali i za udžbenike i bilo koje književno delo.

Naravno da ovi stručnjaci mogu da prevedu i sadržinu dečijih i ilustrovanih časopisa, ali i naučnih, kao i članaka iz novina, dok su dostupni na zahtev i direktni prevodi udžbenika sa kineskog na romski jezik.

Informacija da ova institucija zapošljava i stručnjake, koji po zahtevu klijenata vrše sinhronizaciju i video i audio materijala bilo koje vrste, ali i njihovo titlovanje je naročito važna, jer klijenti koji su zainteresovani za prevod takvih sadržaja u pomenutoj jezičkoj kombinaciji zapravo maksimalno štede vreme. Tako će oni imati mogućnost da na jednom mestu dobiju kompletno obrađene i animirane i dokumentarne, odnosno igrane i crtane filmove, ali i serije, potom zabavne i obrazovne, te dečije i informativne emisije, kao i reklamne poruke i mnoge druge što audio sadržaje, što video. Upravo na taj način će dobiti mogućnost da ih u relativno kratkom roku prikazuju kako u bioskopu i na televiziji, tako isto i da ih puštaju na radiju, internetu i svakom drugom mediju.

Svako ko prevod sadržaja u ovoj varijanti jezika već ima urađen, ali postoji potreba da greške u takvim sadržajima budu ispravljene, može angažovati lektore i korektore ove institucije, a kako bi profesionalnu redarturu takvih materijala oni izvršili.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na kineski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje