Prevođenje sa kineskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa kineskog na nemački jezik

Za online prevod sa kineskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svaki klijent kome je potreban usmeni prevod sa kineskog jezika na nemački, bez obzira da li je potrebno izvršiti konsekutivno ili simultano, odnosno prevod uz pomoć isplata može očekivati da ovu uslugu izvrše prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Oni će u ponudu uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje ako to odgovara našim klijentima i to po vrlo povoljnim uslovima.

Osim ove usluge, specijalizovani smo i za prevod u pisanom obliku u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a naši stručnjaci obrađuju sve materijale koji su vezani za oblast marketinga, ali i web sajtove, odnosno softvere, online prodavnice i kataloge. Možemo da izvršimo prevod sa kineskog na nemački i za članke iz novina, odnosno tekstualni sadržaj bilo koje tematike namene i dužine, kao i za sve vrste časopisa. A prevodimo i romane, ali i beletristiku, kao i dela proze i poezije, odnosno udžbenike različitih vrsta.

Klijentima nudimo i uslugu redakture materijala, ukoliko već imaju njihov prevod sa kineskog jezika na nemački, a nju će izvršiti profesionalni lektori i korektori u našem timu i to maksimalno poštujući sva pravila prevodilačke struke.Prevođenje sa kineskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na kineski

Pored toga obrađujemo i igrane i crtane, odnosno animirane i dokumentarne filmove u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Klijente kod nas očekuje i prevođenje sa kineskog jezika na nemački za reklamne poruke, te različite vrste emisija i serija, a uz prevod dobijaju i usluge sinhronizacije odnosno uslugu titlovanja obrađenih materijala.

Prevodilac i sudski tumač su spremni da izvrše i obradu bilo kog tipa dokumenata, te uz njihov prevod sa kineskog na nemačk će da urade i overavanje, za koje su u ovoj situaciji zaduženi ovlašćeni sudski tumači koji su takođe članovi tima Akademije Oxford. Da bi oni mogli da savesno urade operu, morate da nam izvršite dostavljanje originala na uvid, uzevši u obzir da ih oni najpre upoređuju sa prevodima, pa tek onda kada su sigurni da ne postoje odstupanja vrše overu.

Uz obradu pasoša, radne dozvole, lične karte i uverenja o prebivalištu, te dozvole za boravak i vozačke dozvole, obrađujemo i izvode iz matične knjige venčanih i umrlih, ali i ostala lična dokumenta. Klijentima nudimo i prevođenje sa kineskog jezika na nemački za sva ona dokumenta koje čine dokumentaciju za tendere, odnosno poslovnu i građevinsku, te medicinsku i tehničku dokumentaciju (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, poslovni izveštaji, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, fakture, bilansi uspeha i stanja, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinski projekti, osnivački akti preduzeća, lekarski nalazi, statuti preduzeća i druga slična dokumenta).Sve vrste pravnih akata, ali i dokumenta koja se predaju nadležnim službama (izjave, saglasnosti, potvrde i uverenja), takođe možemo da obradimo na vaš zahtev, ali i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke (prepisi ocena, rezultati naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, naučni patenti i ostalo).

Dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa kineskog jezika na nemački možete da nam pošaljete preporučeno putem “Pošte Srbije”, odnosno da ih lično donesete u jednu od naših poslovnica ili da angažujete bilo koju kurirsku službu da ih dostave na našu adresu. A što se tiče slanja ostalih materijala na prevod, to jest onih za koje nije potrebno izvršiti overu pečatom sudskog tumača, njih možete da pošaljete i preko mejla, a kada prevodilac i sudski tumač obrade sve dostavljene materijale možete da ih preuzmete u prostorijama naše poslovnice, lično, odnosno da vam ih isporučimo ili na određenu adresu ili preko mejla. Slanje na adresu nije uračunato u cenu obrade sadržaja, dok se na mejl mogu poslati isključivo oni materijali za koje nije potrebno uraditi overu.

Svi klijenti kojima su prevodi sa kineskog na nemački jezik za dokumenta potrebni po hitnom postupku, imaju dozvolu da ih prvo pošalju putem mejla, a da odmah zatim izvrše i dostavljanje originala na uvid. Na taj način će sudski tumači i prevodioci biti u prilici da ispoštuju zahtev za brzom izradom prevoda.

Uz dostavljanje originalna uvid svaki klijent kome je potreban prevod sa nemačkog na kineski za ma koji dokument ima obavezu da poseduje informaciju o stavljanju Apostille, to jest haškog pečata na konkretna dokumenta. A to znači da u osnovnom sudu mora da pita da li je Apostille pečat obavezujući i za dokumenta za koja zahteva prevod, jer je dobro poznato da se haški pečat ne stavlja na sva, nego samo na dokumenta koja propisuje zakon. U slučaju da je on obavezujući i za vaša dokumenta, trebalo bi da saznate i da li se stavlja kada prevodilac i sudski tumač izvrše obradu dokumenta ili se prvo stavlja haški pečat, pa se tek onda donosi nama na obradu.

Prevod političkih tekstova sa kineskog jezika na nemački

Stručne, ali i popularne tekstove čija tema je vezana za oblast politike će prevodioci i sudski tumači da obrade u navedenoj kombinaciji jezika. A a sem njih možemo da izvršimo i prevođenje sa kineskog na nemački za tekstove čija tema se tiče ekonomije i finansija, odnosno prava ili bankarstva, te komunikologije i građevinske industrije, ali i turizma i menadžmenta, odnosno obrazovanja, farmacije, informacionih tehnologija, komunikologije i mnogih drugih grana kako društvenih tako i prirodnih nauka.

Spremni smo da u kratkom roku izvršimo i redakturu bilo koje vrste sadržaja, što podrazumeva da je klijentima neko već izvršio prevod sa kineskog na nemački jezik, ali oni njime nisu zadovoljni.

Prevodilac i sudski tumač obrađuju i igrane filmove, odnosno dokumentarne, crtane i animirane, ali i reklamne poruke, te zabavne i informativne, ali i obrazovne, dečije i druge vrste emisija, kao i serije.Ova usluga podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa kineskog na nemački jezik, a zatim i pružanje usluge koje se odnosi na sinhronizovanje obrađenih sadržaja, odnosno na njihovo titlovanje.

Reklamne letke i flajere, ali i PR tekstove, kataloge proizvoda i usluga, te brošure, kao i plakate, vizit kartice i mnoge druge materijale čija je namena reklamiranje određenog proizvoda, usluge ili poslovanja same kompanije, će takođe sudski tumači i prevodioci da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A oni će tom prilikom izvršiti profesionalnom prevod sa kineskog na nemački jezik, a to zapravo znači da će reklamnu poruku koja se nalazi u originalnim sadržajima prilagoditi pravilima koja nameće nemački jezik, kako bi ona našla pravi put do potencijalnih klijenata koji se njime koriste.

Prevodi građevinskih projekata sa kineskog na nemački jezik

Uz prevođenje građevinskih projekata sa kineskog jezika na nemački koje vrše naši stručnjaci, nudimo vam i njihovu overu, kako biste dobili dokument koji je sa zakonskog stanovišta u potpunosti važeći.

A osim toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i uputstva za rukovanje, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te deklaracije proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje i još mnogo drugih dokumenata koja ulaze u sastav ne samo građevinske dokumentacije, već i tenderske, medicinske i tehničke.

Pored ostalog, vršimo i prevođenje sa kineskog jezika na nemački za sva poslovna, ali i lična dokumenta, odnosno ona koja se predaju nadležnim institucijama, poput različitih tipova saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava.

Klijentima nudimo i obradu svih dokumenata koja se vezuju kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke, te prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše prevod sa kineskog jezika na nemački ne samo za diplome i dodatke diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, već i za potvrde o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja, ali i za nastavne planove i programe fakulteta, odnosno naučne, diplomske i seminarske radove i mnoga druga dokumenta iz ovih oblasti.

Prevodimo i sva pravna akta, počev od ugovora, preko punomoćja za zastupanje, do tekovina Evropske Unije. A prevodioci i sudski tumači mogu da na zahtev klijenata izvrše i prevod sa kineskog jezika na nemački za sertifikate, presude o razvodu braka, ali i mnoge druge vrste ne samo sudskih presuda, već u tužbi, rešenja, žalbi i odluka.

Prevod dela poezije sa kineskog jezika na nemački

Poetska dela ma kako ona bila kompleksna će takođe prevodilac i sudski tumač u bilo kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford da prevedu sa kineskog na nemački jezik i to po cenama koje su vrlo povoljne. A osim njih, prevodimo i sva prozna dela, odnosno romane i beletristiku, kao i različite tipove časopisa, udžbenike, članke iz novina i sve vrste tekstova. Kada su u pitanju teme tekstualnih sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa kineskog na nemački jezik, slobodno možemo reći da će prevodioci i sudski tumači vrlo lako prevesti bilo koji tekst, jer su upoznati sa mnoštvom tema. Ekologija i zaštita životne sredine, finansije, menadžment, ekonomija, farmacija, politika građevinska industrija market ing medicina nauka pravo obrazovanje psihologija informacione tehnologije i komunikologija su samo neke od oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje će prevesti naši stručnjaci.

Iako smo fokusirani na prevođenje sa kineskog na nemački jezik u pisanoj formi, činjenica je da tim Akademije Oxford čine i sudski tumači i prevodioci čija specijalnost je usmeno prevođenje sa kineskog na nemački jezik. A oni će zainteresovanim klijentima ponuditi ne samo uslugu usmenog prevoda, već i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kada nam dostavite sve potrebne informacije o događaju za koji vam je potrebna ova usluga, mi ćemo na osnovu tih podataka doneti odluku da li će prevodilac i sudski tumač da primene konsekutivno i simultano ili ,pak prevod uz pomoć šapata.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na kineski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje