Prevajanje iz perzijskega v albanski jezik


Ne glede na to, ali je potrebna obdelati dokumente ali besedila oziroma vsebino v pisani obliki, ali pa se zahteva tolmačenje iz perzijskega v albanski jezik, so stranke lahko popolnoma prepričane, da prevajalci in sodni tolmači vsako storitev izvedejo profesionalno.

Da najprej pogledamo prevajanje dokumentov v omenjeni jezični kombinaciji, ker je za vse interesente zelo pomembna informacija, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg prevajanja izvajajo tudi overitev vsakega dokumenta.

Poleg tega, da kompletno obdelajo pravne akte ter dokumente iz sestave poslovne in gradbene oziroma tehnične in medicinske ter razpisne dokumentacije, so specializirani tudi za kompletno obdelavo kateregakoli potrdila ali izjave oziroma soglasja, kar se nanaša predvsem na dokumente, ki jih zahtevajo različne pristojne institucije.


Prevajanje iz perzijskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v perzijski jezik

Seveda je v ponudbi tudi neposredno prevajanje pooblastil za zastopanje iz perzijskega v albanski jezik pa tudi vseh ostalih pravnih aktov, pri čemer prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelajo tudi znanstvena dela pa tudi diplomske in seminarske naloge oziroma vse ostale materiale kot tudi dokumente, ki se predvsem nanašajo na področji znanosti in izobraževanja.

Pogoj za izvedbo omenjene storitve oziroma za prevajanje in overitev kateregakoli dokumenta je, da stranka spoštuje pravilo oziroma na vpogled sodnemu tolmaču izvirne dokumente osebno prinese v poslovalnico. Če želi jih lahko tudi pošlje ali priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali preko kurirske službe, od njegove odločitve pa je tudi odvisno, na kakšen način bo prevzel kompletno obdelane dokumente.

Najpogosteje se stranke namreč odločajo za možnost, ki vključuje njihovo prevzemanje neposredno v poslovalnici, kar mora biti izvedeno osebno, na razpolago pa je tudi možnost dostave na želeni naslov. Če je to izbira stranke, od konkretne kurirske službe dobi vse potrebne informacije, tako o ceni storitve dostave kot tudi o času dostave ter o vseh ostalih detajlih.

Ker je trenutno z veljavnim zakonom predvideno, da tako imenovani Apostille ali Haški žig mora biti postavljen na določene dokumente, člani ekipe te institucije pa ne posedujejo dovoljenja za izvedbo te vrste overitve, strankam posebej omenjamo, da informacije o tem postopku morajo samostojno pridobiti. Če se zgodi, da dobijo pritrdilen odgovor oziroma izvedo, da je za njihove dokumente obvezna overitev s Haškim žigom, vsekakor morajo zahtevati tudi podatke o tem, v katerem točno trenutku se ta postavlja oziroma ali potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo svoj del posla ali preden izvedejo prevajanje dokumenta iz perzijskega v albanski jezik oziroma overitev.

Posebej je pomembno omeniti tudi to, da ti strokovnjaki lahko izpolnijo zahteve strank, tudi kar zadeva nujno prevajanje dokumentov v tej jezični kombinaciji, kar zahteva malce drugačen princip dostave. Namreč, da bi omenjeni strokovnjaki lahko prevedli in overili določene dokumente v posebej kratkem časovnem obdobju, jih mora stranka čim prej dostaviti, tako da je dovoljeno, da to stori elektronsko. Potem ko na elektronski naslov pošlje skenirane dokumente, bi bilo dobro, čim prej prinese ali pošlje izvirne dokumente na vpogled.

Kljub vsemu, moramo posebej poudariti dejstvo, da za vse ostale vsebine, ki se prevajajo, ne velja navedeno pravilo oziroma stranka ni dolžna priložiti izvirnikov na vpogled. Zato je tudi dovoljeno, da se ti pošljejo na elektronski naslov in na enak način tudi prevzamejo, toda predvideno je, da je zahtevo lahko uporabljen tudi drugačen način za pošiljanje pa tudi za prevzemanje vsebin te vrste.

S tem mislimo predvsem na strokovna in poljudna besedila in to katerekoli tematike, dolžine in kompleksnosti, pri čemer sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi časopisne članke kot tudi vsebino, tako otroških in ilustriranih kot tudi znanstvenih revij. Vsekakor izvajamo tudi prevajanje književnih del iz perzijskega v albanski jezik, ne glede na to, ali gre za prozo ali poezijo in predvideno je, da ti strokovnjaki na zahtevo prevajajo tudi učbenike katerekoli tematike.

V skladu z zahtevami prav tako obdelajo tudi marketinške materiale, tako da stranka poleg prevajanja vizitk, reklamnih zloženk in brošur lahko zahteva tudi obdelavo katalogov, PR člankov in plakatov oziroma reklamnih letakov in vseh ostalih materialov, ki se uporabljajo, ko je treba reklamirati ali dogodek, storitev ali izdelek oziroma določeno podjetje.

Prav tako zagotavljamo profesionalno prevajanje filmov iz perzijskega v albanski jezik, pri čemer je popolnoma vseeno, ali gre za risani, igrani ali animirani oziroma dokumentarni, prevajalci in sodni tolmači pa na zahtevo obdelajo tudi informativne oddaje, serije in izobraževalne oziroma otroške oddaje pa tudi reklamna sporočila ter radijske in televizijske oddaje zabavnega značaja oziroma vse ostale vrste video in zvočnih materialov. Glede na to, da so v ekipi te institucije, tako profesionalni podnaslavljalci kot tudi strokovnjaki, ki izvajajo sinhronizacijo, to pomeni, da ima vsaka stranka možnost, da dobi kompletno obdelane video in zvočne materiale oziroma po njihovem prevajanju v omenjeni jezični kombinaciji izbere med storitvama sinhronizacije ali podnaslavljanja.

Vsekakor je pomembno omeniti tudi to, da ima stranka, ki je storitev prevajanja vsebin zahtevala v neki drugi instituciji ali od posameznika, toda kljub vsemu ni v celoti zadovoljna s kakovostjo storitve, možnost angažirati korektorje in lektorje te institucije, ki na njeno zahtevo popravljajo vse ugotovljene napake in to v katerihkoli vsebinah, ki jih tako uskladijo z izvirniki in pravili, ki so prisotna v albanskem jeziku. V principu je popolnoma vseeno, za katero vrsto materialov gre, saj ti strokovnjaki posedujejo več kot dovolj izkušenj pri zagotavljanju storitev lekture in korekture.

Treba je reči tudi to, da na zahtevo strank, sodni tolmači in prevajalci lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji. Poleg tega, da izvajajo konsekutivno in simultano uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje tako imenovano šepetano tolmačenje iz perzijskega v albanski jezik. Izjemno je pomembno, da imajo vsi interesenti v mislih dejstvo, da določanje vrste tolmačenja, ki mora biti uporabljena za določen dogodek, poteka izključno po pridobitvi vseh informacij o načinu njegove organizacije. Pomembno je torej, da stranka v najkrajšem možnem roku zaposlenim te institucije posreduje podatke o tem, kdaj bo potekala manifestacija in kje oziroma da navede osnovne značilnosti tega prostora. Prav tako jih mora seznaniti tudi s točnim številom ljudi, ki bodo prisostni pa tudi o tem, tako dolgo bo dogodek trajal. Vse podatke ti strokovnjaki analizirajo in na podlagi njih določijo, katera vseh navedenih storitev lahko na ustrezen način odgovori, da bi vsi udeleženci brez kakršnihkoli težav lahko spremljali konkretni dogodek. Glede na to, da ta institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, to pomeni, da bo konkretna storitev vsekakor ponujena interesentom oziroma strankam, za katere manifestacijo mora biti uporabljena ta vrsta storitve.

Prevajanje marketinških materialov iz perzijskega v albanski jezik

Absolutno vse vsebine, ki se uporabljajo ali za reklamiranje neke manifestacije ali storitve oziroma izdelkov ter dela določenega podjetja prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji obdelajo na zahtevo strank.

Ne samo, da so specializirani za prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz perzijskega v albanski jezik, ampak obdelujejo tudi PR članke, potem kataloge in plakate pa tudi brošure, po potrebi pa celo vizitke oziroma vse ostale marketinške materiale. Ko izvajajo njihovo obdelavo ti strokovnjaki posebej pazijo na to, da reklamno sporočilo, ki je v večini primerov spretno skrito, uskladijo s pravili, ki veljajo v ciljnem jeziku. Na ta način omogočajo vsakomur, ki govori albanski jezik in pride v stik z omenjenimi materiali, da zelo hitro razume, kaj se predstavlja, tako da kmalu mora začeti kupovati ta izdelek ali uporabljati določeno storitev.

Besedilne vsebine sodni tolmači in prevajalci zahtevo strank prav tako obdelajo, ne glede na to, ali gre za znanstvene in poljudne. Kar zadeva njihovo tematiko, se lahko nanaša na katerokoli znanstveno disciplino in povsem vseeno, ali je ta označena kot naravoslovna ali kot družboslovna. Med drugim iz perzijskega v albanski jezik prevajamo besedila s področij sociologije, filozofije in psihologije pa tudi tista, ki so povezana ali s področji gradbene industrije, menedžmenta in farmacije ter izobraževanja, marketinga in znanosti kot tudi komunikologije in medicine. Seveda bodo izpolnjene tudi zahteve strank v zvezi s prevajanjem besedil v omenjeni jezični kombinaciji s področij ekologije in varstva okolja pa tudi financ in prava ter ekonomije, informacijskih tehnologij in bančništva kot tudi politike in ostalih znanstvenih disciplin.

Posebej moramo poudariti informacijo, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvedemo tudi storitvi podnaslavljanja pa tudi sinhronizacije vseh video in zvočnih materialov. Prav zahvaljujoč temu vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje serija iz perzijskega v albanski jezik pa tudi vseh vrst oddaj (informativne, otroške, izobraževalne, zabavne in druge) kot tudi reklamnih sporočil in filmov (dokumentarni, risani, animirani, igrani in ostali) ter številnih drugih in video in zvočnih vsebin, v relativno kratkem času dobi njihovo kompletno obdelavo, tako da jih lahko zelo hitro prikazuje na različnih medijih.

Simultano tolmačenje iz perzijskega v albanski jezik

Ne samo, da zagotavlja najem opreme za simultano tolmačenje, in to najnovejše generacije, ampak Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi strokovnjake, ki so specializirani, tako za uporabo te vrste tolmačenja kot tudi za konsekutivno pa tudi za šepetano tolmačenje iz perzijskega v albanski jezik.

Glede na to, da je točno določeno, koliko mora biti udeležencev in kakšna vrsta dogodka se organizira, da bi bila uporabljena konkretna vrsta te storitve, tako da je zelo pomembno, da oseba, ki želi zaposlene te institucije angažirati za to, vsekakor posreduje te in vse ostale informacije o organizaciji manifestacije katerekoli vrste. Torej poleg podatkov o točnem številu oseb, ki bodo prisotne, sodni tolmači in prevajalci morajo dobiti tudi informacije o mestu prirejanja pa tudi o trajanju. Po pazljivi analizi vseh teh podatkov bo odločeno, ali ti strokovnjaki morajo uporabiti šepetano ali konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov.

Zaposleni te institucije so specializirani tudi za izvedbo storitev korekture in lekture, kar se nanaša na katerokoli vrsto vsebin, če gre za prevedene materiale, v katerih obstajajo napake, saj je obdelavo izvedla nestrokovna oseba. Kadar stranka dostavi vsebine, za katere ji je potrebna redakcija, so korektorji in lektorji dolžni najprej pregledati vse te materiale in jih primerjati z izvirniki, da bi opazili vse napake in potem začeti z obdelavo s ciljem popravljanja vseh napak.

Poleg prevajanja spletnih strani oziroma spletnih katalogov pa tudi vsebin spletnih prodajaln se izvaja tudi optimizacija vseh teh vsebin. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci odlično vedo, na kakšen način je treba uporabiti orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), tako da strankam omogočajo kompletno obdelavo vseh teh pa tudi številnih drugih vsebin, ki so dostopne na spletu. Prav tako izvajamo tudi prevajanje programske opreme iz perzijskega v albanski jezik, glede na to, da ti strokovnjaki lahko v optimalnem roku obdelujejo, tako programe kot tudi aplikacije katerekoli vrste.

Zaposleni te specializirane institucije na zahtevo izvajajo tudi obdelavo knjig, kar pomeni, tako neposredno prevajanje učbenikov iz perzijskega v albanski jezik kot tudi profesionalno obdelavo pesmi in nasploh del poezije pa tudi tistih, ki sodijo med prozo. Med drugim prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi časopisne članke in povsem vseeno je, s katero tematiko se ukvarjajo in kako kompleksni so, pa tudi vsebino različnih vrst revij, ne glede na to, ali gre za otroške ali morda ilustrirane oziroma strokovne.

Prevajanje pooblastil za zastopanje iz perzijskega v albanski jezik

Ker so tudi prevajalci in sodni tolmači stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, to pomeni, da bo izvedeno tudi prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v albanski jezik pa tudi absolutno vsakega drugega dokumenta in potem uporabljena tudi pravila, ki se nanašajo na overitev tako obdelanih vsebin. Cilj takšnega postopka je, da se lastniku dokumentov v optimalnem roku in na enem mestu omogoči, da dobi vsebine, ki so obdelane tako, da se z zakonskega in pravnega vidika veljavne.

T strokovnjaki kompletno obdelajo vse dokumente, ki so povezani s področjem prava pa tudi tiste, ki se tičejo sodstva. Poleg že omenjenega mislimo, tako na sklepe o razvezi zakonske zveze, sodne odločbe in sklepe oziroma pogodbe kot tudi na certifikate, pritožbe in pravni red Evropske Unije pa tudi na vse vrste licenc, potem tožbe in na ostale pravne akte.

Lastnik dokumentov je dolžan izvirnike prinesti na vpogled sodnemu tolmaču ali pa jih pošlje na enega od predvidenih načinov, da bi bila procedura v celoti spoštovana.

Prav tako je pomembno, da se vsaka stranka na okrožnem sodišču, v mestu v katerem živi, pozanima o tem, ali za njene dokumente mora biti izvedena tudi tako imenovana nadoveritev. Pravzaprav mislimo na overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznan, tako pod imenom Haški kot tudi kot Apostille, toda za izvedbo te overitve zaposleni te institucije niso zadolženi, tako da ni njihova obveznost, da strankam zagotovijo informacije o nadoveritvi.

Želimo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v albanski jezik, kar pomeni, da stranka dobi kompletno obdelavo, tako potnega lista, prometnega in dovoljenja za prebivanje oziroma izpiskov iz matičnega registra o smrti, potrdila o stalnem prebivališču in osebne izkaznice kot tudi vozniškega dovoljenja, potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi delovnega dovoljenja, potem izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in vseh ostalih osebnih dokumentov, za katere stranka zahteva prevajanje v navedeni jezični kombinaciji.

Glede na to, da je veliko število dokumentov, ki so jih lastniki dolžni predložiti neki pristojni instituciji, običajno zato, da bi nekaj dokazali, tako da prevajalci in sodni tolmači tudi njihovi obdelavi posvečajo pozornost, če je to potrebno. V večini primerov se stranke obračajo tem strokovnjakom, če jim je potrebno prevajanje potrdila o samskem stanu in potrdila o stanju računa v banki iz perzijskega v albanski jezik, kompletno pa obdelujejo tudi soglasje za zastopanje ter potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in številne druge dokumente, ki jih je tem institucijam treba predložiti, kar so v glavnem različne vrste potrdil in soglasij kot tudi izjav.

Predvideno je, da zaposleni v ekipi te institucije lahko kompletno obdelujejo, tako poslovno (revizorska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, fakture, statut podjetja, poslovne odločitve, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in katerikoli drugi dokument, ki se tiče poslovanja) kot tudi tehnično, gradbeno in razpisno (navodilo za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in drugi) pa tudi medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi in vsak drugi dokument, ki je povezan z omenjeno vrsto dokumentacije).

Komurkoli je to potrebno, mora vedeti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo absolutno dovolj, ne samo znanja, ampak tudi izkušenj, tako da mirno lahko rečemo, da lahko kompletno obdelajo katerikoli material iz domene znanosti ali izobraževanja. Poleg tega, da so specializirani za prevajanje diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del iz perzijskega v albanski jezik, ustrezno odgovorijo tudi na zahteve vseh tistih strank, ki jim je prevajanje v tej različici jezikov potrebno, tako za diplomo in dodatek k diplomi, znanstvene patente in potrdilo o opravljenih izpitih oziroma predmetnike in programe fakultet kot tudi vseh tistim, ki želijo dobiti kompletno obdelano potrdilo o rednem šolanju pa tudi prepis ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter rezultate znanstvenih raziskav in na splošno rečeno, vsako drugo vsebino, ki se nanaša na predhodno omenjeni področji.

Cena prevajanja iz perzijskega v albanski jezik

  • Iz perzijskega v albanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!