Prevajanje iz slovenskega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je za vse vrste vsebin v navedeni različici jezikov na razpolago možnost prevajanja. V okviru te institucije so zaposleni in prevajalci in sodni tolmači, tako da posamezniki, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz slovenskega v perzijski jezik, znatno varčujejo s časom, saj na enem mestu lahko dobijo kompletno obdelavo vsakega dokumenta oziroma vsebine celotne dokumentacije. Gre za to, da je sodni tolmač, pooblaščen za izvedbo postopka overitve, kar se uporablja za vsak predhodno preveden dokument, dolžan primerjati te vsebine z izvirniki in svoj žig lahko postavi izključno, če je popolnoma prepričana, da med njimi ni razlik.

Omenjena institucija ponuja tudi ločeno storitev overitve dokumentov, za katere je stranka že dobila prevajanje v dani različici jezikov, tako da se včasih dogaja, da morajo biti angažirani lektorji in korektorji. Ker so tudi tisti zaposleni v tej instituciji, jih lahko vsaka stranka zadolži za izvedbo korekture in lekture slabo obdelanih dokumentov kot tudi katerihkoli drugih vsebin, da popravijo vse napake, ki v njih obstajajo.

Poleg dokumentov, ki jih je treba predložiti državnim službam, kot so različne vrste izjav, soglasij in potrdil, lahko sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvedejo tudi prevajanje pravnih aktov in osebnih dokumentov iz slovenskega v perzijski jezik.


Prevajanje iz slovenskega v perzijski jezik
Prevajanje iz latinskega v slovenski jezik

Prav tako lahko obdelajo tudi celotno vsebino, tako tehnične in poslovne kot tudi razpisne in medicinske pa tudi gradbene dokumentacije.

Seveda lahko v skladu z veljavnimi pravili prevedejo oziroma overijo tudi vse dokumente, ki so povezana ali s področjem znanosti ali izobraževanja ali neki drugi dokument, toda samo pod pogojem, da stranka priloži izvirnike na vpogled.

Vsak posameznik izbere, ali mu ustreza, da izvirne dokumente prinese neposredno v predstavništvo te institucije, ali pa se opredeli za možnost dostave s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko izbrane kurirske službe.

Glede na to, da imajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki jih zaposluje navedena institucija, natančno opredeljena pooblastila, mednje pa ni uvrščena tudi storitev overitve z Apostille žigom, lastniku dokumentov priporočamo, da se obrne na pristojne institucije Republike Slovenije in dobi vse relevantne informacije o tej vrsti overitve. Naša dolžnost je omeniti tudi to, da tako imenovanega Haškega žiga, kot ga tudi imenujejo, ni treba postaviti na vse dokumente, ampak mora ta vrsta žiga biti postavljena na tisto dokumentacijo ali posamezni dokument, za katerega je to določeno z zakonom. Prav tako stranke morajo biti seznanjene z informacijo, da je z zakonom tudi določeno, po katerem principu se ta vrsta overitve izvaja za konkretni dokument, tako da so prav to podatki, ki jih mora sama pridobiti od pristojnih.

Če nekomu ne ustreza rok, ki je naveden za obdelavo dostavljenih materialov, lahko zahteva nujno prevajanje dokumentov iz slovenskega v perzijski jezik, kar pomeni, da ti strokovnjaki te vsebine obdelajo v precej krajšem roku. Če je to primer, mora stranka na elektronski naslov poslovalnice poslati skenirane dokumente, toda od nje se vsekakor zahteva spoštovanje pravila, ki je predhodno omenjeno, da na vpogled sodnemu tolmaču naknadno priloži izvirne dokumente.

Prevzemanje kompletno obdelanih posameznih dokumentov ali vsebine določene vrste dokumentacije lahko poteka osebno, toda vsi posamezniki, ki jim takšen način prevzemanja ne ustreza, lahko od zaposlenih te institucije zahtevajo dostavo vsebin na naslov. Pri tem dobijo obvestilo, da se storitev dostave na naslov mora plačati ločeno od prevajanja in overitve kateregakoli dokumenta, saj ni vračunana v ceno te storitve. Zaposleni v službi za dostavo vsako posamezno stranko informirati o višini nadomestila pa tudi o tem, da je so ga dolžne plačati pri prevzemanju.

Ne samo dokumente, ampak sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov obdelajo tudi vse tiste materiale, ki so povezani s področjem marketinga oziroma so namenjeni reklamiranju, kot so na primer plakati, vizitke in brošure oziroma PR članki, katalogi in zloženke pa tudi številni drugi.

Izvajamo tudi prevajanje časopisnih člankov iz slovenskega v perzijski jezik po potrebi pa tudi vsebine različnih vrst revij, pri čemer zaposleni te institucije lahko profesionalno obdelujejo, tako strokovne kot tudi poljudne besedilne vsebine različne tematike. Predvideno je, da izpolnijo tudi zahtevo vseh tistih strank, ki želijo dobiti preveden katerikoli učbenik oziroma književno delo, ne glede na to, ali gre za roman, pesem ali neko drugo prozno ali poetsko delo književnosti.

Glede na to, da ta institucija zaposluje tudi profesionalce, ki že vrsto let izvajajo storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja vseh zvočnih in video materialov, to pomeni, da stranka, ki zahteva, tako prevajanje filmov iz slovenskega v perzijski jezik kot tudi reklamnih sporočil pa tudi televizijskih in radijskih oddaj različne vsebine oziroma serij in številnih drugih video in zvočnih materialov, v sklopu te institucije dobi storitev njihove kompletne obdelave.

Če se za tem pojavi potreba, prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo tudi storitve tolmačenja v dani različici jezikov, kar vključuje uporabo, tako šepetanega in simultanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja. V želji, da vsaki stranki, za katero dogodek je predvidena uporaba te vrste tolmačenja, omogoči kompletno storitev, ta institucija po posebej ugodnih cenah ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani iz slovenskega v perzijski jezik pa tudi spletnih prodajaln oziroma programov in spletnih katalogov kot tudi vseh vrst aplikacij ter na splošno rečeno vseh vsebin, ki so povezani z računalništvom oziroma spletom. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poznajo tudi orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in odlično znajo izvesti njihovo implementacijo, kar pomeni, da stranke dobijo, tako prevajanje omenjenih spletnih vsebin kot tudi storitev njihove strokovne optimizacije, kar pomeni, da se vsi ti zelo hitro pojavijo v samem vrhu spletnega iskanja za določene izraze in besede.

Glede na to, da se za vse za vse predhodno navedene materiale ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled, je strankam tudi omogočeno, da jih na obdelavo pošljejo in po izvedbi storitev prejmejo elektronsko.

Prevajanje osebne izkaznice iz slovenskega v perzijski jezik

Osnovna storitev, za katero so specializirani tolmači in prevajalci se nanaša na prevajanje dokumentov iz slovenskega v perzijski jezik, toda vsekakor je zagotovljena tudi overitev vsakega prevedenega dokumenta. V skladu z veljavnimi pravili njo izvajajo prav uradno pooblaščene osebe, v tem primeru so to sodni tolmači, ki s postavljanjem žiga na preveden katerikoli dokument potrjujejo, da sta njegova in vsebina izvirnika enaki.

Zato se zahteva, da absolutno vsakdo, ki ga zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v tej jezični kombinaciji, priloži izvirnike na vpogled.

Splošno je priporočilo strankam, da v tem primeru podatke o postopku, poznanem kot nadoveritev, sami pridobijo v pristojnih institucijah naše države. Pravzaprav se ta postopek tiče postavljanja Haškega žiga oziroma tako imenovanega Apostille na dokumente, pri čemer zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford nimajo pooblastila za izvedbo te vrste overitve, pa stranka mora podatke o njej sama zahtevati od pristojnih.

Poleg osebne izkaznice ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse ostale osebne dokumente, od potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču in vozniškega oziroma dovoljenja za prebivanje pa do potrdila o državljanstvu, delovnega in prometnega dovoljenja ter izpiskov iz matičnega registra, tako o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu kot tudi o smrti oziroma vsak drugi osebni dokument, za katerega je stranki potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji.

Vsekakor lahko izvedemo tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz slovenskega v perzijski jezik (sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, fakture, statut podjetja, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve in vsi ostali dokumenti, ki se nanašajo na poslovanje podjetnika ali podjetja), prevajalci in sodni tolmači pa lahko odgovorijo na zahteve vseh strank, ki jim je v navedeni jezični kombinaciji potrebno prevajanje za vsebine iz domene znanosti oziroma izobraževanja (znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela, prepis ocen in vsi ostali dokumenti in materiali, ki se nanašajo na omenjena področja).

Celotno vsebino, tako tehnične, gradbene in razpisne (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in številni drugi) kot tudi medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi) na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji prevedejo in po tem izvedejo tudi overitev, ki je usklajena z veljavnimi pravili.

Prav tako so ti strokovnjaki specializirani tudi za prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz slovenskega v perzijski jezik, toda predvideno je, da kompletno obdelajo tudi vse ostale vrste sodb oziroma sodne odločbe in pogodbe kot tudi sodne sklepe, pravni red Evropske Unije in certifikate pa tudi pooblastilo za zastopanje, pritožbe in licence kot tudi tožbe in absolutno vsako drugo vsebino, ki je povezana s področjem sodstva ali prava in se obravnava kot pravni akt.

Poleg soglasij za zastopanje, potrdila o samskem stanu in potrdila o stanju računa v banki oziroma potrdila o višini dohodkov, bo na zahtevo strank izvedeno tudi prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz slovenskega v perzijski jezik, prav tako pa zaposleni v okviru te institucije kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter katerokoli drugo vrsto potrdila oziroma soglasja kot tudi izjave oziroma dokumentov, ki jih je v skladu z zahtevami treba predložiti pristojnim institucijam.

Tolmačenje iz slovenskega v perzijski jezik

Poleg možnosti, da v dani kombinaciji jezikov izvedejo simultano tolmačenje, strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko v skladu z zahtevami organizatorja in samega dogodka uporabijo tudi konsekutivno pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz slovenskega v perzijski jezik. Poudarjamo, da ta institucija poleg storitve tolmačenja strankam pod izjemnimi pogoji ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Zelo je pomembno, da vsakdo, ki se zanima za izvedbo navedene storitve, ker so prevajalci in sodni tolmači specializirani za vse tri vrste tolmačenja, dostavi tudi podatke o konkretnem dogodku oziroma o njegovi organizaciji, predvsem v zvezi s trajanjem in številom udeležencev kot tudi z osnovnimi značilnostmi samega mesta, na katerem je organizator predvidel, da bo ta manifestacija potekala. Pravzaprav se vse te informacije morajo upoštevati, da bi od vseh omenjenih vrst tolmačenja bila izbrana prav tista, ki zagotavlja vse, kar je potrebno in udeležencem te manifestacije in organizatorjem.

Kdorkoli poseduje prevod za katerokoli vrsto vsebin, toda v njem obstajajo napake, se lahko obrne na korektorje in lektorje omenjene institucije, ki uporabljajo pravila tako imenovane redakcije. Gre za to, da ti strokovnjaki uporabljajo, tako pravila korekture kot tudi lekture, pa na ta način usklajujejo vsebino prevedenih in izvirnih dokumentov oziroma popravljajo napake, ki obstajajo v prevodih.

Filme vseh žanrov in vrst, tako dokumentarne in animirane kot tudi risane in igrane prevajalci in sodni tolmači na podlagi zahtev strank prav tako prevajajo v omenjeni jezični kombinaciji. Izvedemo lahko tudi prevajanje serij iz slovenskega v perzijski jezik pa tudi zabavnih oziroma oddaj izobraževalnega in informativnega značaja kot tudi reklamnih sporočil ter otroških in drugih vrst ali televizijskih ali radijskih oddaj ter številnih drugih video in zvočnih materialov. V okviru navedene institucije so poleg že omenjenih strokovnjakov zaposleni tudi tisti, katerih specialnost je sinhronizacija in podnaslavljanje materialov te vrste. Zato tudi omenjamo, da stranke lahko dobijo kompletno obdelavo vseh predhodno omenjenih pa tudi številnih drugih, tako video kot tudi zvočnih vsebin.

Vsekakor bodo izpolnjene tudi zahteve posameznikov, ki želijo dobiti prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz slovenskega v perzijski jezik. Pravzaprav pri tem sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako besedila s področij družbenih kot tudi vsebine, ki se ukvarjajo s katerokoli temo v zvezi z neko naravoslovno vedo. Poleg tistih, ki se tičejo področij prava, sociologije in filozofije ter ekonomije in bančništva oziroma politike in financ, omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi turistična pa tudi besedila s področij medicine, psihologije in komunikologije. Poleg njih prevajajo tudi strokovna kot tudi poljudna besedila s področij gradbene industrije, informacijskih tehnologij in ekologije ter varstva okolja pa tudi menedžmenta, farmacije in marketinga oziroma izobraževanja kot tudi vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Prevajanje PR člankov iz slovenskega v perzijski jezik

V skladu s pravili marketinga bodo prevedeni PR članki, toda sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji poskrbijo tudi za obdelavo vseh ostalih reklamnih vsebin.

Vsekakor na zahtevo izvedejo tudi prevajanje katalogov in brošur iz slovenskega v perzijski jezik oziroma vizitk kot tudi reklamnih letakov, zloženk in plakatov pa tudi številnih drugih marketinških materialov.

Prav tako lahko obdelajo tudi vsako delo književnosti in povsem vseeno je, ali se gre za poetsko ali prozno. Seveda se izpolnjujemo zahteve strank, ki se nanašajo na prevajanje učbenikov iz slovenskega v perzijski jezik kot tudi časopisnih člankov, čeprav prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi celotno vsebino, tako strokovnih in otroških kot tudi ilustriranih pa tudi številnih drugih vrst revij.

Če je treba v dani različici jezikov prevesti določen spletni material oziroma vsebino, ki je primarno vidna na spletu, zaposleni v izbrani poslovalnici te institucije uporabijo tudi pravila, ki so poznana pod nazivom SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da hkrati izvajajo tudi optimizacijo vseh teh materialov. Tako stranke dobijo profesionalno prevedeno vsebino, tako spletnih katalogov in spletnih prodajaln kot tudi spletnih strani in predvideno je, da izvedemo tudi prevajanje programske opreme iz slovenskega v perzijski jezik. Pravzaprav zaposleni v tej instituciji oziroma prevajalci in sodni tolmači pri tem v konkretni jezični kombinaciji prevajajo, tako aplikacije kot tudi programe katerekoli vrste.

Cena prevajanja iz slovenskega v perzijski jezik

  • Iz slovenskega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz slovenskega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz slovenskega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!