Prevajanje iz perzijskega v japonski jezik


V omenjeni različici jezikov je na razpolago obdelava za katerokoli vrsto materialov, prav tako pa prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi tolmačenje iz perzijskega v japonski jezik.

Najprej je treba poudariti, da so oni specializirani za tri vrste storitev, saj izvajajo, tako šepetano kot tudi simultano ter konsekutivno tolmačenje. Glede na to, da je natančno določeno, za katero vrsto manifestacije oziroma dogodka se katera vrsta tolmačenja uporablja, je izjemno pomembno, da omenjeni strokovnjaki najprej analizirajo absolutno vse informacije o organizaciji. Seveda njih interesenti najprej dostavijo, poleg podatkov o predvidenem trajanju dogodka pa morajo stranke te strokovnjake obvestiti tudi o mestu njegovega prirejanja oziroma o osnovnih značilnostih te lokacije kot tudi o številu ljudi, ki bodo sodelovali na manifestaciji. Ko dobijo vse te podatke, izvedejo ustrezno analizo in ugotovijo, katera od vseh navedenih storitev lahko izpolni pričakovanja, ne samo udeležencev manifestacije, ampak tudi organizatorja. Če bo odločeno, da uporabijo simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, bo tej stranki ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je najnovejše generacije.

Treba je poudariti tudi to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi korektorje pa tudi visokokvalificirane lektorje, tako da ti na zahtevo strank lahko izvedejo storitev tako imenovane redakcije, ki se uporablja za katerokoli vrsto materialov. Pravzaprav, če je pred tem stranka prevajanje za določeno vrsto vsebin zahtevala od nekega drugega posameznika ali institucije, toda ni v celoti zadovoljna s kakovostjo izdelave, ti strokovnjaki poskrbijo, da z uporabo pravil lekture in korekture popravijo vse napake, ki v takvšnih materialih obstajajo in jih maksimalno uskladijo in z izvirniki in z vsemi pravili, ki veljajo v japonskem jeziku, da bi lastnik lahko uporabljal takšne vsebine.


Prevajanje iz perzijskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v perzijski jezik

Vsekakor izvajamo tudi prevajanje učbenikov iz perzijskega v japonski jezik in predvideno je, da na podlagi zahtev strank sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov prevajajo, tako strokovne kot tudi poljudne besedilne materiale in različne vsebine. Seveda bodo poskrbeli tudi za prevajanje časopisnih člankov pa tudi kateregakoli proznega oziroma književnega dela s področja poezije kot tudi dela ali celotne vsebine ilustriranih, strokovnih, otroških in vseh ostalih vrst revij.

Če je to potrebno, ti strokovnjaki obdelajo tudi marketinške materiale, kar se predvsem nanaša na plakate in reklamne letake oziroma PR članke, brošure in reklamne zloženke pa tudi vizitke, kataloge in vse ostale materiale s tega področja.

Prav tako so ti strokovnjaki specializirani tudi za prevajanje filmov iz perzijskega v japonski jezik in ob tej priložnosti poleg dokumentarnih in igranih vsekakor lahko profesionalno prevedejo tudi animirane filme kot tudi reklamna sporočila oziroma informativne in otroške oddaje kot tudi serije ter oddaje zabavnega ali izobraževalnega značaja oziroma katerokoli vrsto video ali zvočnih materialov. Ker ta institucija zaposluje tudi podnaslavljalce, je vsem na razpolago tudi storitev podnaslavljanja vseh takšnih materialov, pri čemer je na razpolago tudi možnost angažiranja strokovnjakov, ki na zahtevo izvajajo profesionalno sinhronizacijo.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači poznajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in da se ta orodja uporabljajo, ko je vsebino spletnih materialov treba uskladiti z iskanjem in njegovimi pravil, to pomeni, da vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje spletnih strani iz perzijskega v japonski jezik ali aplikacij in programov oziroma spletnih katalogov in prodajaln pa tudi številnih drugih spletnih materialov, pravzaprav dobi tudi to storitev. Zahvaljujoč uporabi omenjenih orodij se vsebina vseh teh materialov usklajuje s pravili iskalnika in to prispeva k precej boljšemu kotiranju na celotnem spletu, kar se posredno odraža tudi na poslovanje.

Stranka vse vsebine te vrste lahko pošlje na elektronski naslov, da bi omenjeni strokovnjaki v čim krajšem roku pristopili njihovi obdelavi. Vsekakor navedena institucija omogoča tudi številne druge opcije, tako za pošiljanje materialov te vrste na prevajanje kot tudi za prevzemanje obdelanih vsebin in predvideno je, da interesenti kontaktirajo s poslovalnico in se pozanimajo o vseh potrebnih detajlih.

Pomembno je poudariti, da se obdelava dokumentov razlikuje glede na vse te materiale, in to predvsem zato, ker se izvaja najprej njihovo prevajanje iz perzijskega v japonski jezik in potem tudi overitev, in to v skladu z veljavnimi pravili. Postopek overitve vključuje postavljanje žiga pooblaščene osebe in v tem primeru je to sodni tolmač, ki na ta način potrjuje, da je prevod zvest izvirniku in se lahko uporablja, ko za tem obstaja potreba in v kakršnikoli situaciji.

Edino, ko ta postopek ni dovolj, da bi dokument bil obravnavan kot pravno veljaven, je v primeru, če je z zakonom navedena obveznost izvedbe nadoveritve. Toda njo nimajo dovoljenja izvesti sodni tolmači in prevajalci, pa je zato priporočljivo, da vsaka stranka informacije o postavljanju Haškega oziroma tako imenovanega Apostille žiga na dokumenta samostojno pridobi od pristojnih. Da poenostavimo vse to, postopek nadoveritve vključuje postavljanje omenjenega žiga ali po koncu prevajanja in overitve s strani sodnega tolmača ali na samem začetku celotnega postopka, vse te informacije pa ti strokovnjaki niso dolžni dati stranka, ker ta vrsta overitve ni v njihovi pristojnosti. V okrožnih sodiščih naše države delujejo oddelki, v katerih so zaposleni zadolženi za njeno izvedbo, tako da stranka od njih lahko zahteva vse predhodno omenjene informacije.

Seveda sodni tolmači in prevajalci popolnoma profesionalno izpolnjujejo zahteve strank, kar zadeva prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v japonski jezik, obdelajo pa tudi celotno vsebino, kako tehnične in razpisne kot tudi poslovne ter medicinske in gradbene dokumentacije.

Prav tako prevajajo in potem tudi overjajo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar se nanaša predvsem na izjave različnih vrst oziroma potrdila kot tudi soglasja.

Poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol pa tudi rezultatov znanstvenih raziskav ti strokovnjaki obdelujejo tudi vse ostale dokumente oziroma vsebine s področja, tako izobraževanja kot tudi znanosti, pri čemer je v ponudbi tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v japonski jezik pa tudi vseh ostalih dokumentov.

Glede na to, da je dolžna dostaviti izvirnike na vpogled, je stranki omogočeno, da to stori ali preko kurirske službe ali s priporočeno pošiljko “Pošte Srbije”, vsekakor pa v poslovnicu lahko osebno prinese dokumente na obdelavo.

Lastnik dokumentov samostojno izbere, ali mu bolj ustreza opcija, da v prostore poslovalnice te institucije pride osebno in kompletno prevzame obdelane dokumente ali pa od zaposlenih zahteva, da mu se dostavijo na določen naslov. Prav v skladu s tem tudi dobiti vse potrebne informacije o postopku prevzemanja, pri čemer mora vedeti, da se storitev dostave vsebin na naslov strank zaračunava v skladu s cenikom kurirske službe, ki bo tudi zadolžena, da zagotovi to storitev.

Če za tem obstaja potreba, bo izvedeno tudi nujno prevajanje dokumentov iz perzijskega v japonski jezik, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači dostavljene dokumente obdelajo v posebej kratkem časovnem obdobju. Seveda tedaj mora biti precej hitrejša reakcija in strank in teh strokovnjakov, pa je dovoljeno, da se dokumenti najprej pošljejo na e-poštni naslov poslovalnice, vsekakor pa je stranka potem dolžna poslati ali prinesti tudi izvirnike na vpogled.

Strokovno prevajanje učbenikov iz perzijskega v japonski jezik

Ne glede na to, kako obsežni in kompleksni so učbeniki, če stranka zahteva njihovo prevajanje iz perzijskega v japonski jezik, je lahko povsem prepričana, da sodni tolmači in prevajalci to storitev zagotavljajo na najboljši možni način. Seveda prevajajo tudi književna dela, kar se nanaša, tako na prozna kot tudi na književna dela, ki jih uvrščamo v poezijo.

Poleg tega zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko odgovorijo tudi na zahteve strank v zvezi s prevajanjem časopisnih člankov v konkretni jezični kombinaciji kot tudi vsebine ali ilustriranih ali otroških oziroma strokovnih ter vseh drugih vrst revij.

Polega tega, da prevedejo spletne prodajalne in spletne različne tematike pa tudi spletne kataloge, prevajalci in sodni tolmači ob tej priložnosti izvedejo tudi njihovo optimizacijo. Če smo natančni, uporabljajo pravila, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način vsebino katerihkoli spletnih materialov v celoti uskladijo s pravili, ki veljajo v spletnem iskalniku, kar posredno vodi k poboljšanju položaja, ki ga ti zavzemajo v iskanju. Če je to potrebno, bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje programske opreme iz perzijskega v japonski jezik, kar pomeni, da člani ekipe te institucije prevajajo, tako različne vrste programov kot tudi katerokoli aplikacijo.

Če se pričakuje udeležba govorcev obeh jezikov prevajalci in sodni tolmači za manifestacijo katerekoli vrste uporabljajo, tako šepetano kot tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz perzijskega v japonski jezik. Sicer ta institucija strankam, za katere manifestacijo je treba uporabiti to vrsto storitve, ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod zelo ugodnimi pogoji. Najbolj pomembno je, da vsaka stranka, ki se zanima za angažiranje teh strokovnjakov, ve, da se ponudba oblikuje na podlagi informacij o dogodku, ki se organizira, kar pomeni, da so jih dolžni dostaviti na predpisan način. Primarno se zahteva, da so strokovnjaki seznanjeni s trajanjem manifestacije in številom udeležencev, prav tako pa bi bilo dobro, da dobijo podatke o tem, kjer naj bi potekala oziroma jih informirajo o tem, kakšne so značilnosti konkretne lokacije. Vse to se potem analizira in ugotavlja, katera od omenjenih storitev lahko da najboljši odgovor udeležencem tega dogodka.

Prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz perzijskega v japonski jezik

Ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo ali poljudni ali strokovni besedilni materiali, jih zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford na zahtevo strank prevajajo v omenjeni jezični kombinaciji.

Ne samo, da lahko izvedemo prevajanje ekonomskih in turističnih besedil iz perzijskega v japonski jezik oziroma političnih, pravnih in filozofskih, ampak ti strokovnjaki prav tako lahko obdelajo tudi vsebine s področja financ, politike in bančništva kot tudi psihologije in komunikologije, zatem informacijskih tehnologij in ekologije ter varstva okolja in gradbene industrije, znanosti in medicine pa tudi izobraževanja, menedžmenta, farmacije in marketinga oziroma katerekoli družboslovne ali naravoslovne znanstvene discipline.

Glede na to, da so člani ekipe te specializirane institucije in korektorji in lektorji, ki na zahtevo strank izvajajo redakcijo katerihkoli materialov, to pomeni, da kdorkoli poseduje nekakovostno prevedene vsebine, lahko zahteva njihove storitve. Pravzaprav se te uporabljajo, če morajo napake v predhodno prevedenih materialih biti popravljene s strani teh strokovnjakov.

Vse vrste marketinških materialov prav tako lahko v skladu z zahtevami prevedemo v tej različici jezikov. In ne samo, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo reklamne zloženke, brošure in plakate, ampak prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje PR člankov iz perzijskega v japonski jezik, na zahtevo pa prevajajo kataloge kot tudi vizitke in reklamne letake pa tudi bilo katerokoli drugo vsebino, ki je povezana s področjem vezan in se uporablja pri reklamiranju, tako storitev in izdelkov oziroma dogodka kot tudi poslovanja podjetij.

Vse tiste stranke, ki v dani različici jezikov želijo dobiti preveden katerikoli video ali zvočno vsebino, v okviru te institucije dobijo odlično ponudbo, saj jim je razpolago, tako sinhronizacija vseh takšnih materialov kot tudi njihovo podnaslavljanje. Pravzaprav morajo sodni tolmači in prevajalci najprej izpolniti zahtevo strank in izvesti, tako neposredno prevajanje serij in igranih filmov iz perzijskega v japonski jezik kot tudi reklamnih sporočil in zabavnih pa tudi izobraževalnih oddaj kot tudi risanih, dokumentarnih in animiranih filmov oziroma otroških in informativnih oddaj kot tudi številnih drugih zvočnih in video materialov in potem se mora stranka sama opredeliti med tema dvema ponujenima storitvama, da bi dobila kompletno obdelavo vseh vsebin te vrste.

Neposredno prevajanje statuta podjetja iz perzijskega v japonski jezik

Celotno poslovno dokumentacijo sodni tolmači in prevajalci v omenjeni različici jezikov najprej prevedejo v najkrajšem možnem roku in jo potem tudi overijo, ker posedujejo vsa potrebna pooblastila za zagotavljanje te storitve.

Vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz perzijskega v japonski jezik, sodnemu tolmaču na vpogled prinese ali na dostopne načine pošlje izvirnike, ker te mora primerjati njihovo vsebino in vsebino prevedenega dokumenta, da bi lahko izvedel overitev v skladu s pravili.

Stranka prav tako mora kontaktirati z okrožnim sodiščem v mestu, v katerem stanuje, da bi se pozanimal o vsem v zvezi z nadoveritvijo oziroma se nanaša na postavljanje Haškega ali žiga, ki je poznan tudi kot Apostille, saj v Prevajalskem centru Akademije Oxford ta storitev ni dostopna, ker njeni zaposleni nimajo potrebnega dovoljenja.

Seveda omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo, ne samo statut podjetja, ampak tudi ustanovitveni akt podjetja in letna poslovna pa tudi revizijska poročila kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, potem poslovne odločitve in fakture ter finančna poslovna poročila in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje, tako nekega podjetnika kot tudi kateregakoli podjetja.

Prav tako bo izpolnjena tudi zahteva posameznikov v zvezi z neposrednim prevajanjem osebnih dokumentov iz perzijskega v japonski jezik. V tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg potnega lista, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in potrdila o državljanstvu kompletno obdelajo tudi dovoljenje za prebivanje ter potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra o smrti oziroma o sklepanju zakonske zveze kot tudi delovno in vozniško pa tudi prometno dovoljenje in vsak drugi osebni dokument, toda samo pod pogojem, da stranka izvirnike priloži na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču.

V najkrajšem možnem roku bodo izpolnjen tudi zahteve strank, ki jim je potrebna kompletna obdelava različnih dokumentov in materialov s področja, tako znanosti in izobraževanja (znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in program fakultet, znanstveni patenti, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju in drugi) kot tudi s področja sodstva in prava (pooblastilo za zastopanje, tožbe, pravni red Evropske Unije, licence, pogodbe, sodni sklepi in odločitve, sklepi o razvezi zakonske zveze, pritožbe in vsi ostali pravni akti).

Poleg različnih vrst soglasij in potrdil prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje izjav iz perzijskega v japonski jezik oziroma kompletno obdelajo vsak dokument, ki ga stranka kasneje mora predložiti neki pristojni službi. Poleg soglasja za zastopanje in potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o višini dohodkov lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o samskem stanu pa tudi potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale vrste ali potrdil, ali soglasij pa tudi izjav.

Vsak dokument, ki sodi med medicinsko dokumentacijo, je na zahtevo strank lahko prav tako najprej preveden v tej različici jezikov in potem od strani pooblaščenega sodnega tolmača overjen v skladu z zakonom. Poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz perzijskega v japonski jezik pa tudi zdravniških izvidov ter navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi vseh drugih dokumentov, ki zakonsko veljajo za del medicinske dokumentacije.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo tudi pričakovanja strank, ki želijo v dani različici jezikov dobiti, ne samo prevedene, ampak tudi overjene vse dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno kot tudi razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti in številni drugi).

Cena prevajanja iz perzijskega v japonski jezik

  • Iz perzijskega v japonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!