Prevajanje iz perzijskega v madžarski jezik


Če se za tem pojavi potreba, profesionalni prevajalci in sodni tolmači v dani kombinaciji jezikov, ne samo izvajajo prevajanje za katerikoli dokument, ampak prav tako uporabijo tudi storitev, za katero so pooblaščeni s strani pristojnih služb, ki vključuje overitev prevoda z žigom sodnega tolmača. Na ta način lastniki ali osebnih dokumentov ali različnih vrst dokumentacij (gradbena, poslovna, razpisna, medicinska, tehnična in druge) dobijo kompletno obdelane vsebine, ki so v celoti pravno veljavne in kot takšne namenjene nadaljnji uporabi.

Na zahtevo strank izvajamo tudi prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v madžarski jezik, omenjeni strokovnjaki pa obdelajo, tako vse dokumente iz domene znanosti in izobraževanja kot tudi tiste, ki jih je kasneje po potrebi treba predložiti pristojnim službam (vsi vrste potrdil, soglasij in izjav).

Neposredno preden postavi svoj žig na prevedeni dokument, je ta strokovnjak dolžan njegovo vsebino primerjati z izvirnimi dokumenti, njih pa stranka ali pošlje s priporočeno pošiljko “Pošte Slovenije” na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford ali preko kurirske službe, lahko pa jih tudi osebno prinese.


Prevajanje iz perzijskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v perzijski jezik

Pravila o dostavi izvirnikov na vpogled ne veljajo za vse ostale vsebine, za katere se izvaja prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji, tako da se strankam omogoča tudi, da jih na obdelavo pošljejo in jih po koncu prevzamejo elektronsko.

Kompletno obdelane dokumente stranka prevzame ali osebno, ali pa se odloči za drugo ponujeno možnost, ki vključuje dostavo vsebin na želeni naslov. Vsekakor to storitev vsaka stranka morati ločeno plačati in samo služba za dostavo ima pravico določiti višino nadomestila.

Čeprav je v večini primerov dovolj postopek, ki ga izvajajo sodni tolmači in prevajalci, se lahko zgodi, da poleg prevajanja dokumentov iz perzijskega v madžarski jezik ter overitve zapriseženega sodnega tolmača, na te vsebine mora biti postavljen tudi tako imenovani Apostille žig. Njegov drugačni naziv je Haški in ta vrsta overitve poteka na okrožnih sodiščih Republike Slovenije. Potrebno je, da lastnik kateregakoli dokumenta najprej kontaktira s temi službami in zahteva vse potrebne podatke o postopku overitve z Apostille žigom, ker je to posebej pomembno za celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta.

Na podlagi postavljenih zahtev ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi tako imenovano nujno prevajanje dokumentov iz perzijskega v madžarski jezik, kar pomeni, da jih oni kompletno obdelajo v posebej kratkem časovnem obdobju. Osnovni pogoj, ki ga stranka mora tedaj izpolniti, je pošiljanje skeniranih dokumentov na uradni elektronski naslov predstavništva, pri čemer je vsekakor njegova obveznost, da takoj potem na vpogled dostavi tudi izvirne materiale.

Poleg dokumentov prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vse vsebine s področja marketinga (PR članki, katalogi, reklamne zloženke, plakate, vizitke in drugi), na zahtevo strank pa izvajajo tudi profesionalno prevajanje tudi spletne strani oziroma programe in vse vrste aplikacij ter maksimalno kakovostno obdelujejo tudi spletne prodajalne, potem spletne kataloge in na splošno rečeno vse spletne vsebine in tiste, ki so povezane z računalništvom. Glede na to, da je optimizacija vseh teh materialov izjemno pomembna za spletne brskalnike, ti strokovnjaki implementirajo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation) ter njihovo vsebino v celoti uskladijo s pravili, ki veljajo v polju iskanja.

Izvajamo tudi prevajanje časopisnih člankov iz perzijskega v madžarski jezik pa tudi vsebine ilustriranih, strokovnih in otroških revij, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo obdelajo tudi katerekoli književno delo kot tudi učbenik. Predvideno je, da spoštujejo tudi zahteve strank, ki se nanašajo na prevajanje besedil v omenjeni jezični kombinaciji, zaposleni konkretne institucije pa prevajajo tudi znanstvena in poljudna besedila katerekoli tematike.

Storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja sta dostopni na zahtevo, tako da praktično rečeno vsaka stranka, ki v navedeni jezični kombinaciji želi dobiti preveden ali video ali zvočni material, v okviru te institucije pa dobi njegovo kompletno obdelavo. Vse to se nanaša, tako na risane in igrane oziroma dokumentarne in animirane filme kot tudi na oddaje različne vsebine (otroške, informativne, zabavne, izobraževalne in druge) pa tudi na reklamna sporočila, potem serije in številne druge vrste, tako video kot tudi zvočnih vsebin.

Kadar se pojavi potreba, profesionalni lektorji in korektorji, ki so prav tako zaposleni v okviru omenjene institucije, izvajajo tudi storitev, poznano kot redakcija. Pravzaprav uporabljajo pravila korekture in lekture za vse tiste vsebine, za katere je nekdo predhodno izvedel prevajanje, toda to se ne more obravnavati kot profesionalno, pa je treba popraviti obstoječe napake, da bi bil ta material usklajen s pravili madžarskega jezika.

Poleg najema opreme za simultano tolmačenje ta institucija ponuja tudi storitev tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega lahko izvedejo tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje iz perzijskega v madžarski jezik, morajo biti natančno informirani o tem, kako bo konkretna manifestacija organizirana, da lahko izberejo najprimernejšo vrsto tolmačenja.

Prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz perzijskega v madžarski jezik

Glede na to, da je obdelava dokumentov usklajena z zakonom in predvideva, da je treba najprej izvesti neposredno prevajanje dokumentov iz perzijskega v madžarski jezik in potem tudi overitev, sta prav to storitvi, ki ju vsaki stranki ponuja Prevajalski center Akademije Oxford. Da ne bo pomote, moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v ekipi te institucije, v celoti spoštujejo pravila, tako da po prevajanju izvedejo overitev, da bi stranki omogočili, da v relativno kratkem času dobi dokument, ki je z zakonskega vidika v celoti veljaven in pravno priznan.

Poleg že omenjenega dokumenta, lahko obdelajo tudi navodilo za uporabo kot tudi gradbene projekte in deklaracije izdelkov pa tudi vsak drugi, ki se obravnava kot del ali tehnične in razpisne ali gradbene dokumentacije.

Izjemno je pomembno, da absolutno vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava ali celotne dokumentacije ali samo enega dokumenta, na vpogled sodnemu tolmaču prinese izvirni dokumenti, lahko pa ga tudi pošlje na enega od razpoložljivih načinov. Pravzaprav se to zahteva zaradi izvedbe overitve z žigom tega strokovnjaka, ker je njegova zakonska obveznost, da preveri vsebino prevoda in izvirnikov, ker ima pravico njegov žig postaviti izključno na preveden dokument, katerega vsebina je v celoti enaka izvirniku.

Da stranka ne bi imela težav pri obdelavi dokumentov oziroma bi prihranila svoj čas, je priporočljivo, da se obrne na okrožno sodišče v svojem mestu, da bi zahtevala podatke o overitvi s tako imenovanim Apostille oziroma Haškim žigom, glede na to, da strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford te vrste overitve ne izvajajo, saj ne posedujejo ustreznih pooblastil.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci obdelajo vse vrste dokumentacij, od osebne (delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potni list in številni drugi) preko poslovne (ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, fakture, poslovne odločitve, statut podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizorska poročila in vsak drugi dokument, ki je na določen način povezan s poslovnim postopkom, tako podjetnikov kot tudi podjetja) pa do medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in vsak drugi dokument, ki se uradno obravnava kot del konkretne vrste dokumentacije).

Prav tako je predvideno, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz perzijskega v madžarski jezik pa tudi rezultatov znanstvenih raziskav ter diplomskih in seminarskih nalog. Po potrebi prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi številne druge dokumente, ki so povezani ali s področjem izobraževanja ali s področjem znanosti, kot so na primer diploma in dodatek k diplomi oziroma prepis ocen in potrdil o rednem šolanju pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter znanstveni patenti in dela kot tudi vsaka druga vsebina, ki se nanaša na eno od teh področij.

Poleg potrdila o višini dohodkov ter soglasja za zastopanje in potrdila o stanju računa v banki prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o samskem stanu pa tudi številna druga potrdila oziroma soglasja in izjave ter dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Poleg vsega navedenega moramo omeniti tudi to, da je v okviru te institucije na zahtevo strank na razpolago tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v madžarski jezik. Pravzaprav na prvem mestu mislimo na vse tiste dokumente, ki so povezani, tako s področjem prava kot tudi s sodstvom. To pa pomeni, da člani ekipe omenjene institucije med drugim kompletno obdelajo pravni red Evropske Unije, sodne sklepe in odločitve oziroma pogodbe in sodne odločbe pa tudi vse vrste certifikatov oziroma licenc kot tudi pritožbe, zatem pooblastilo za zastopanje in tožbe ter številne druge dokumente, ki se tičejo, tako področja prava kot tudi sodstva ter se s samim tem obravnavajo kot pravni akti.

Profesionalno prevajanje animiranih filmov iz perzijskega v madžarski jezik

Z glavnim ciljem, da vsakemu, ki ga zanima prevajanje filmov iz perzijskega v madžarski jezik, omogoči, da na enem mestu dobi njihovo kompletno obdelavo, ima Prevajalski center Akademije Oxford v ponudbi, tako storitev podnaslavljanja vseh video in zvočnih materialov kot tudi tisti, ki vključuje njihovo strokovno sinhronizacijo.

Ne glede na to, ali gre za animirane ali igrane oziroma risane ali dokumentarne filme, je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci njih obdelajo v skladu s pravili. Prav tako lahko prevedejo tudi reklamna sporočila kot tudi vse vrste oddaj, od otroških in zabavnih pa do informativnih in izobraževalnih, kar vsekakor pomeni, da lahko izpolnijo zahtevo stranke tudi v zvezi s prevajanjem serij pa tudi vseh ostalih, tako video kot tudi zvočnih materialov.

Ne glede na tematiko, s katero se ukvarjajo strokovna ali poljudno besedila, jih ti strokovnjaki lahko v najkrajšem možnem roku profesionalno prevedejo. Prav tako je na razpolago tudi prevajanje knjig iz perzijskega v madžarski jezik, kar se nanaša, ne samo na književna dela, ampak tudi na učbenike.

Če to neka stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov obdelujejo, tako vse vrste revij, kot so na primer ilustrirane, otroške in strokovne kot tudi časopisne članke, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo.

Pri oblikovanju ponudbe, ki se nanaša na tolmačenje iz perzijskega v madžarski jezik, se upoštevajo vsi parametri oziroma informacije, ki jih stranka predhodno posreduje o samem dogodku in o njegovi organizaciji. Enostavneje rečeno, analizirajo se podatki o mestu njegovega prirejanja in upoštevajo se tudi vse značilnosti te lokacije pa tudi tisti, ki se nanašajo na trajanje te manifestacije in na število udeležencev, ker sodni tolmači in prevajalci lahko uporabijo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje v navedeni različici jezikov. Glede na to, da ta institucija lahko interesentom ponudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, bo vsekakor tudi ta storitev navedena v ponudbi, toda pod pogojem, da se ti strokovnjaki predhodno odločijo, da bo prav ta vrsta tolmačenja uporabljena za določeno manifestacijo.

Vse potrebne popravke v materialih, ki so prevedeni v tej jezični kombinaciji, lahko na zahtevo strank izvajajo korektorji in lektorji te institucije. Točneje rečeno, ti z uporabo pravil redakcije uskladijo vsebino nekakovostno prevedenih materialov, tako z njihovim izvirnikom in pravili same prevajalske stroke kot tudi s pravili ciljnega jezika, kar je v tem primeru madžarski.

Storitev optimizacije vseh spletnih materialov bo izvedena, če stranka zahteva prevajanje spletnih strani, spletnih katalogov in spletnih prodajaln iz perzijskega v madžarski jezik, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelajo tudi katerikoli program oziroma aplikacijo kot tudi vsako drugo spletno vsebino. Moramo poudariti, da ti strokovnjaki pravzaprav pri obdelavi spletnih materialov katerekoli vrste implementirajo tudi pravila, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation), da bi na ta način poboljšali njihovo dostopnost v okviru spletnega brskalnika.

Vsebine s področja marketinga na podlagi postavljenih zahtev sodni tolmači in prevajalci prav tako profesionalno obdelajo. Pravzaprav uporabljati tudi pravila reklamiranja, da bi čim bolj približali sporočilo, ki ga prenašajo materiali te vrste. Poleg vizitk, brošur in reklamnih zloženk oziroma katalogov in reklamnih letakov lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje plakatov iz perzijskega v madžarski jezik, po potrebi pa ti strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi PR članke pa tudi absolutno katerokoli vrsto vsebin, ki se uporablja izključno z namenom reklamiranja storitev in izdelkov oziroma, ko je treba na najboljši možni način predstaviti neki dogodek ali delo določenega podjetja.

Cena prevajanja iz perzijskega v madžarski jezik

  • Iz perzijskega v madžarski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!