Prevajanje iz perzijskega v češki jezik


Konkretna storitev je na razpolago v obeh različicah, saj prevajalci in sodni tolmači poleg obdelave katerihkoli materialov v pisani obliki, izvajajo tudi tolmačenje iz perzijskega v češki jezik. Ne samo, da lahko uporabijo pravila simultanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, ampak na podlagi zahtev same manifestacije uporabijo, tako šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. Vsaka stranka, za katero dogodek morajo omenjeni strokovnjaki uporabiti to vrsto tolmačenja, imajo na razpolago tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje, in to pod izjemnimi pogoji.

Sicer zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford poskrbijo tudi za prevajanje vrst marketinških materialov, od vizitk, plakatov in reklamnih zloženk kot tudi letakov pa do brošur, PR člankov in katalogov oziroma vseh tistih vsebin, ki se na določen način tičejo področja marketinga.

Prav tako so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za obdelavo vsebine ilustriranih, strokovnih in otroških revij kot tudi časopisnih člankov, na razpolago pa je tudi neposredno prevajanje književnih del in učbenikov iz perzijskega v češki jezik.


Prevajanje iz perzijskega v češki jezik
Prevajanje iz ceskega v perzijski jezik

Poleg spletnih strani lahko profesionalno obdelajo tudi spletne kataloge oziroma spletne prodajalne pa tudi katerokoli vrsto programov in aplikacij oziroma vse tiste vsebine, ki se tičejo, tako računalništva kot tudi spleta. Zahvaljujoč dejstvu, da vedo, kdaj in kako je treba uporabljati orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), strankam ponujajo tudi storitev profesionalne optimizacije vseh takšnih vsebin.

Poudarjamo tudi to, da v skladu z zahtevami strank, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo, tako poljudne besedilne materiale različne vsebine kot tudi tiste, ki veljajo za strokovne oziroma znanstvene.

Na zahtevo bo izvedeno tudi neposredno prevajanje filmov iz perzijskega v češki jezik, ne glede na to, ali gre za animirane, dokumentarne ali igrane oziroma risane filme, pri čemer ti strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi reklamna sporočila pa tudi otroške oziroma izobraževalne in informativne kot tudi zabavne televizijske in radijske oddaje oziroma katerokoli drugo vrsto video ali zvočnih materialov. Vsekakor to niso vse storitve, ki jih ta institucija ponuja, saj so v njeni ekipi zaposleni tudi strokovnjaki, ki na zahtevo strank izvajajo sinhronizacijo in podnaslavljanje vseh vsebin te vrste.

Lektura in korektura sta storitvi, ki jih stranke te institucije prav tako lahko dobijo na zahtevo, in sicer se tako imenovana redakcija uporablja, ko je treba strokovno izvesti popravke v kateremkoli materialu, za katerega je že izvedeno prevajanje iz perzijskega v češki jezik, pri čemer oseba, ki je to storitev izvedla, ni spoštovala pravil stroke in vsebine prevoda ni uskladila z izvirniki.

Po elektronski pošti vsaka stranka pošlje vsebine te vrste na obdelavo in predvideno je, da jih po koncu prevajanja oziroma po izvedbi zahtevane storitve, lahko na enak način tudi prevzame.

Ko se prevajanje v navedeni jezični kombinaciji izvaja za katerikoli dokument, morajo biti dostavljene tudi izvirne vsebine, ker zapriseženi sodni tolmač izvaja njihovo overitev in pred postavljanjem svojega žiga na prevedene dokumente njihovo vsebino primerja z izvirniki.

Stranka lahko izvirne dokumente prinese neposredno v predstavništvo te institucije ali pa jih pošlje, tako priporočeno preko “Pošte Slovenije” kot tudi preko kurirske službe.

Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo osebne dokumente, ampak na zahtevo strank izvedemo tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz perzijskega v češki jezik. Vsekakor ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vse tiste dokumente, ki jih je kasneje treba predložiti neki državni instituciji, pri čemer običajno mislimo na vse vrste potrdil in soglasij ter izjav.

Poleg že omenjenih, člani ekipe navedene specializirane institucije, v tej jezični kombinaciji kompletno obdelujejo tudi vse dokumente iz sestave, tako razpisne in tehnične kot tudi gradbene in poslovne dokumentacije.

Izvedeno bo tudi profesionalno prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja iz perzijskega v češki jezik in predvideno je, prevajalci in sodni tolmač pa profesionalno odgovorijo tudi na zahteve vseh tistih strank, ki jim je prevajanje v tej različici jezikov potrebno za pravne akte oziroma za katerikoli dokument iz domene sodstva ali prava.

Treba je reči tudi to, da postopek nadoveritve, ki se nanaša na postavljanje posebne vrste žiga na dokumente, ni v uradni pristojnosti zaposlenih te institucije, ampak se ta vrsta overitve lahko izvede izključno v službah, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije. Vsekakor velja splošno priporočilo, da stranka najprej kontaktira z zaposlenimi v teh oddelkih in da se pozanima, ali tako imenovani Haški ali Apostille žig mora biti postavljen na konkretne dokumente in na kakšen način, saj je z zakonom opredeljeno, ali se ta postavlja po izvedenem prevajanju in overitvi sodnega tolmača ali pred tem.

Katerikoli dokument, ki ga stranka v skladu s predpisi dostavi na obdelavo lahko prevzame osebno, in to neposredno v poslovalnici te institucije. Seveda, če ji takšen način prevzemanja iz nekega razloga ne ustreza, ji bo ponujena možnost dostave vsebin na domači naslov, toda to je storitev, ki se dodatno zaračunava, in to neposredno od stranke, pri čemer ceno oblikuje konkretna služba, ki ji tudi dostavlja kompletno obdelane dokumente.

Treba je reči tudi to, da na zahtevo lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz perzijskega v češki jezik, toda samo, če stranka najprej na elektronski naslov te vsebine dostavi in po tem na vpogled priloži tudi izvirnike, pri čemer je dolžna izbrati tistega od ponujenih načinov, ki je hkrati tudi najhitrejši.

Profesionalno prevajanje znanstvenih besedil iz perzijskega v češki jezik

Vsebina strokovnih besedil je lahko tudi bolj ali manj kompleksna, saj prevajalci in sodni tolmači posedujejo dovolj izkušenj pri njihovi obdelavi. Prav tako lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje poljudnih besedil iz perzijskega v češki jezik, njihova tematika pa se se lahko nanaša na vsako vejo ali družbenih ali naravoslovnih ved.

Ne samo, da lahko obdelujejo besedila s področij turizma, bančništva in financ oziroma ekologije in varstva okolja ter sociologije, komunikologije in gradbene industrije, ampak prav tako profesionalno prevajajo tudi filozofska pa tudi politična, potem pravna in ekonomska besedila. Poleg njih ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področji izobraževanja in medicine ter menedžmenta in sociologije kot tudi farmacije in marketinga pa tudi ostalih znanstvenih disciplin.

Posebej morajo biti obveščene stranke, ki posedujejo že prevedene vsebine v tej različici jezikov, da na zahtevo lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi storitev profesionalne redakcije. Če smo natančni, lektorji in korektorji, ki so v ekipi te institucije, izvajajo redakcijo tako prevedenih vsebin, pri čemer napake v njih na najboljši možni način popravljajo in hkrati vse te materiale uskladijo, tako z izvirniki kot tudi s pravili češkega jezika.

Da bi katerikoli preveden spletni material odlično kotiral, mora biti izvedena njegova optimizacija, kar se doseže z uporabo orodij SEO (Search Engine Optimisation). Zahvaljujoč temu, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo in znanje in izkušnje pri uporabi teh pravil, lahko stranke, ki jim je potrebno prevajanje spletnih katalogov in spletnih prodajaln iz perzijskega v češki jezik, pravzaprav v konkretni poslovalnici te institucije dobijo kompletno obdelavo teh vsebin. Predvideno je, da na zahtevo strank lahko prevajamo tudi vse programe kot tudi aplikacije in seveda tudi vsebino spletnih strani, ne glede na njihovo kompleksnost.

Poleg serij in reklamnih sporočil sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo vse vrste oddaj, ne glede na to, ali gre za izobraževalne, otroške ali zabavne oziroma informativne in popolnoma je vseeno, ali bodo predvajane na televiziji, spletu ali radiju. Poleg tega na zahtevo izvajajo tudi prevajanje risanih in animiranih filmov iz perzijskega v češki jezik, obdelujejo pa tudi igrane kot tudi dokumentarne filme ter vse ostale vrste in zvočnih in video materialov. V skladu z zahtevami strank v okviru te institucije lahko izvedemo tudi storitev, tako sinhronizacije vseh teh vsebin kot tudi njihovega podnaslavljanja.

Prevajanje vizitk iz perzijskega v češki jezik

V izjemno kratkem času prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v konkretni kombinaciji jezikov prevajajo tudi vizitke. V skladu z zahtevami strank lahko izvedejo tudi prevajanje zloženk in reklamnih letakov iz perzijskega v češki jezik oziroma PR člankov, katalogov in plakatov ter vsebine brošur in predvideno je, da obdelujejo tudi vsak drugi reklamni material.

Če je to potrebno, se ti strokovnjaki lahko angažirajo tudi za izvedbo storitve tolmačenja in na podlagi odločitve o tem, katero vrsto te storitve bodo sodni tolmači in prevajalci uporabili, se strankam ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Da pojasnimo, ti strokovnjaki poleg simultanega lahko izvedejo tudi konsekutivno pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz perzijskega v češki jezik. Ker je točno določena vrsta dogodka, za katero mora biti uporabljena konkretna vrsta tolmačenja, mora interesent te strokovnjake seznaniti s potrebnimi detajli. Najpomembnejše je posredovati podatke o številu oseb, ki se bodo udeležile določene manifestacije, toda prav tako tudi o tem, na katerem točno mestu bo ta potekala oziroma kakšne so njegove osnovne značilnosti in predvideno je, da ti podatki vsebujejo tudi predvideno trajanje. Prav zato, ker ponudba ne more biti oblikovana brez teh podatkov, se od stranke zahteva, da jih v čim krajšem roku dostavi omenjenim strokovnjakom.

Tako učbenike kot tudi književna dela in iz žanra poezije in proze sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelajo. V ponudbi te institucije je tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz perzijskega v češki jezik, če pa se javi potreba za tem, ti strokovnjaki lahko prevedejo tudi vsebino, tako ilustriranih kot tudi otroških oziroma strokovnih in ostalih revij.

Neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz perzijskega v češki jezik

Vse dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja pa tako tudi potrdilo o opravljenih izpitih profesionalni prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prevedejo v tej jezični kombinaciji. Ker so jim dana pooblastila tudi za overitev prevoda, je tudi ta storitev na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka diplomi iz perzijskega v češki jezik oziroma zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, po potrebi pa ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet kot tudi prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske in seminarske naloge ter številne druge dokumente iz omenjene skupine.

Glede na to, da je sam postopek overitve prevedenih dokumentov opredeljen z zakonom, to zahteva, da vsaka stranka na vpogled sodnemu tolmaču ali prinese izvirne dokumente ali jih pošlje, saj je ta strokovnjak dolžan primerjati vsebino prevoda in izvirnikov. Žig zapriseženega sodnega tolmača se namreč postavlja samo na prevedene dokumente, katerih vsebina je popolnoma enaka kot v njihovih izvirnikih.

Poudarjamo, da overitve s Haškim žigom, prav tako poznanim tudi kot Apostille, ni na seznamu storitev, ki jih zagotavljajo zaposleni navedene institucije, saj jim pristojni niso dali potrebnih pooblastil za to. Zaradi tega moramo omeniti, da podatke o obveznosti postavljanja tega žiga mora pridobiti prav lastnik dokumentov, in to v okviru okrožnega sodišča v mestu svojega prebivališča.

Izvedemo lahko tudi prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v češki jezik (potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje in številni drugi osebni dokumenti), sodni tolmači in prevajalci v navedeni različici jezikov prevedejo in potem tudi overijo vse tiste dokumente, ki jih stranka potem mora predložiti določeni državni službi (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in na splošno rečeno vsaka druga vrsta potrdil in izjav in soglasij).

Ne samo znanstvena dela, ampak tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente lahko ti strokovnjaki prav tako obdelajo v skladu z veljavnimi pravili oziroma izvedejo, tako njihovo prevajanje v konkretni jezični kombinaciji kot tudi overitev prevedenega dokumenta.

Pravne akte na zahtevo strank najprej prevedemo v tej različici jezikov in potem tudi overimo. V tem primeru interesenti lahko dobijo, tako neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz perzijskega v češki jezik oziroma sodnih odločb, pritožb in sklepov kot tudi tožb kot tudi kompletno obdelan pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste certifikatov in licenc in predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači lahko ustrezno obdelajo tudi pogodbe pa tudi pooblastilo za zastopanje in katerikoli drugi dokument, ki se v skladu s pravili obravnava kot pravni akt.

Laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi deklaracije izdelkov in gradbene projekte kot tudi navodilo za uporabo oziroma vsak dokument, ki velja za del, tako gradbene in razpisne kot tudi tehnične dokumentacije, zaposleni navedene institucije v najkrajšem možnem roku najprej prevedejo v tej jezični kombinaciji in potem izvedejo tudi postopek overitve, ki je v celoti usklajen z zakonom.

Dobro bi bilo omeneti tudi to, da se v skladu z zahtevami strank lahko izvede, tako prevajanje poslovne dokumentacije iz perzijskega v češki jezik (statut podjetja, finančna poslovna poročila, revizorska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, fakture, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugi) kot tudi vseh dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi in drugi).

Cena prevajanja iz perzijskega v češki jezik

  • Iz perzijskega v češki je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!