Prevajanje iz perzijskega v švedski jezik


Najprej moramo omeniti informacijo, da so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni za kompletno obdelavo vseh dokumentov, tako da med drugim izvajajo neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v švedski jezik pa tudi tistih, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer različne vrste potrdil, izjav oziroma soglasij. V tem primeru kompletna obdelava vključuje tudi prevajanje vsakega dokumenta v omenjeni jezični različici pa tudi overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Prav tako lahko na zahtevo strank obdelajo celotno vsebino različnih vrst dokumentacij, kar se nanaša in na tehnično in poslovno pa tudi na razpisno, potem medicinsko in gradbeno.

Zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford so specializirani tudi za izvajanje storitve, ki vključuje neposredno prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v švedski jezik, prav tako pa kompletno obdelujejo tudi prepis ocen ter vsak drugi dokument, ki je povezan z izobraževanjem ter tisto, ki se nanaša na znanost.


Prevajanje iz perzijskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v perzijski jezik

Interesenti za obdelavo takšnih vsebin, so dolžni prinesti izvirnike na vpogled v predstavništvo te institucije, ali pa jih pošljejo preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Sicer se to zahteva samo zaradi izvedbe overitve, ker je zapriseženi sodni tolmač dolžan, da z izvirniki primerja vsak predhodno prevedeni dokument. T namreč žig postavlja na prevedeni dokument, katerega vsebina je popolnoma enaka kot tudi v izvirniku, če pa obstajajo odstopanja mora biti izvedena storitev redakcije.

Na srečo za stranke, ki jim je potrebno samo, da že prevedeni dokument, dobijo tudi overjen, ta institucija zaposluje tudi korektorje in lektorje, tako da je po potrebi tudi storitev redakcije na razpolago. Glede na to, da obstajajo tudi stranke, ki niso v popolnoma informirane o tem, moramo poudariti, da se korektura in lektura izvajata tudi za vse ostale vsebine, če oseba, ki jih je prevajala, tega ni storila v skladu s pravili, pa je potrebno, da ti strokovnjaki popravijo njegove napake.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v skladu z veljavnimi pravili obdelajo katerikoli dokument, toda obstaja storitev, ki jo ti nimajo pravice izvesti, toda lahko vpliva na tok obdelave. Gre za overitev s Haškim žigom, ki je v pristojnosti okrožnih sodišč Republike Slovenije. Zato se tudi priporoča vsakomur, ki ga zanima obdelava dokumentov v tej različici jezikov, da se najprej obrne na omenjene službe in pridobi vse informacije o overitvi s tako imenovanim Apostille žigom, kar je njegov drugačni naziv. Zelo je pomembno tudi izvedeti, kdaj se ta na konkretne vsebine mora postaviti, saj je z zakonom točno opredeljen način overitve z njim, s temi informacijami pa se stranka mora samostojno seznaniti.

Ko zaposleni te institucije izvedejo prevajanje dokumentov iz perzijskega v švedski jezik, stranka lahko osebno pride in prevzame kompletno obdelane vsebine, na zahtevo ji jih lahko dostavimo tudi na želeni naslov. Glede na to, da je konkretna storitev dodatna, to pomeni, da stranka mora plačilo izvesti naknadno oziroma ko od kurirja prevzema prevedene in s strani pooblaščene osebe overjene dokumente.

Dejstvo je, da sodni tolmači in prevajalci maksimalno spoštujejo zahteve strank ter prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov in overitev izvajajo v najkrajšem možnem roku, toda na zahtevo izvajajo tudi nujno prevajanje dokumentov. Pravzaprav tedaj navedene storitve zagotavljajo v precej krajšem roku, pa je prav iz tega razloga tudi postopek dostave vsebin na obdelavo drugačen. Stranke morajo namreč najprej na elektronski naslov dostaviti skenirane dokumente, toda dolžni so po tem izvirnike na vpogled ali prinesti osebno ali pa jih poslati na enega od opisanih načinov, pri čemer se morajo odločiti za možnost, ki je najhitrejša.

Če je to potrebno, zaposleni v okviru te institucije izvajajo tudi prevajanje marketinških materialov iz perzijskega v švedski jezik (PR članki, reklamne zloženke, katalogi, vizitke, reklamni letaki, brošure, plakati in drugi), na zahtevo pa strank obdelujejo tudi video in zvočne materiale katerekoli vrste (serije, dokumentarni filmi, informativne oddaje, reklamna sporočila, risani filmi, igrani filmi, zabavne, izobraževalne in otroške oddaje, animirani filmi in ostali video in zvočni materiali). Prav tako je strankam omogočeno, da v sklopu te storitve dobijo tudi sinhronizacijo vseh predhodno prevedenih vsebin, na zahtevo pa zaposleni te institucije izvajajo tudi podnaslavljanje.

Poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo tudi izkušnje v implementaciji orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation), ki so zelo pomembni, ko se v dani kombinaciji jezikov prevajajo spletne vsebine. Zahvaljujoč temu, lahko stranke dobijo kompletno obdelane, tako spletne strani in spletne prodajalne oziroma spletne kataloge kot tudi vse vrste programov in aplikacij, ki bodo potem v relativno kratkem času, ko se postavijo na splet, kotirali precej bolje.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje besedil iz perzijskega v švedski jezik, kar se nanaša tudi na strokovne in na poljudne materiale. Med drugim člani ekipe te institucije lahko ustrezno obdelajo tudi revije pa tudi časopisne članke, potem književna dela in romane.

Samo še ena v nizu storitev, ki jih izvajajo prevajalci in sodni tolmači, se nanaša na tolmačenje iz perzijskega v švedski jezik, pri čemer je v ponudbi te institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Moramo poudariti, da so ti strokovnjaki usposobljeni za uporabo, tako simultanega kot tudi šepetanega pa tudi konsekutivnega tolmačenja, tako da lahko to storitev profesionalno izvedejo praktično rečeno za vsak dogodek.

Kdorkoli se zanima za obdelavo materialov, navedenih do tega trenutka, jih mora elektronsko poslati omenjenim strokovnjakom oziroma na uradni elektronski naslov predstavništva te institucije. Seveda se lahko odloči za neko drugo možnost, toda vse podatke o tem ji bodo ponudili zaposleni, če kontaktira z njimi. V principu je predvideno, da se na popolnoma enak način tudi prevzamejo obdelane vsebine te vrste.

Šepetano tolmačenje iz perzijskega v švedski jezik

V praksi obstajajo tudi dogodki, za katere je najbolje uporabiti tako imenovano šepetano tolmačenje, toda v tej jezični kombinaciji zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvedejo tudi simultano in prav tako uporabijo tudi pravila, ki jih vključuje tako imenovano konsekutivno tolmačenje iz perzijskega v švedski jezik.

Naša obveznost je, da interesenta za to storitev obvestimo o tem in poudarimo, da bodo prevajalci in sodni tolmači uporabili izključno tisto vrsto tolmačenja, za katero bodo pred tem ugotovili, da lahko zagotovi najboljši odgovor na zahteve absolutno vsakega udeleženca določene manifestacije. Zato se tudi zahteva, da so obveščeni o številu oseb, ki bodo prisotni, toda prav tako tudi o podrobnostih, ki se tičejo mesta njenega prirejanja in trajanja. Ko izvedejo predpisano analizo vseh teh podatkov in se odločijo, katera od navedenih storitev bo uporabljena, pripravijo ponudbo in vanjo vnesejo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če to ustreza izbrani vrsti tolmačenja.

Poleg že omenjenih strokovnjakov, omenjena institucija zaposluje tudi lektorje in korektorje, tako da stranke lahko njih angažirajo v primeru, da je treba izvesti redakcijo. Poudarjamo, da je to storitev, ki ima za cilj ustrezno popravljanje vseh ugotovljenih napak v vsebinah, za katere je pred tem izvedeno prevajanje, pri čemer oseba, ki je to storitev zagotovila, ni spoštovala pravil prevajanja, niti ciljnega jezika.

Prav tako je vsem strankam te institucije na razpolago tudi storitev, ki vključuje obdelavo besedilnih materialov, ne glede na to, ali gre za znanstvena ali za poljudna besedila in vseeno je, s katero tematiko se ukvarjajo. Seveda sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi književna dela pa tudi revije in učbenike ter časopisne članke.

Poudarjamo, da je storitev optimizacije vseh spletnih vsebin na razpolago interesentom, ker ti strokovnjaki poznajo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in njih tudi uporabljajo, ko izvajajo prevajanje spletnih strani iz perzijskega v švedski jezik pa tudi vseh vrst programov, zatem spletnih katalogov in spletnih prodajaln kot tudi aplikacij in številnih drugih spletnih vsebin.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci maksimalno korektno in v optimalnem roku obdelajo tudi marketinške materiale, če to neka stranka od njih zahteva. Specializirani so med drugim za obdelavo, tako vizitk, reklamnih letakov in brošur kot tudi za prevajanje zloženk in katalogov v tej jezični kombinaciji, po potrebi pa profesionalno prevajajo tudi vsebino PR člankov kot tudi plakatov in številne druge marketinške vsebine.

Informacija, da ta institucija zaposluje tudi strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami pri zagotavljanju storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, je izredno pomembno za vse tiste, stranke, ki jim je potrebno ali prevajanje informativnih, otroških, zabavnih in izobraževalnih oddaj iz perzijskega v švedski jezik ali pa obdelava reklamnih sporočil, risanih in dokumentarnih oziroma animiranih in igranih filmov pa tudi serij oziroma vseh zvočnih in video vsebin.

Prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz perzijskega v švedski jezik

Da bi stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz perzijskega v švedski jezik, lahko obdelane vsebine uporabljala, mora biti izpolnjen osnovni pogoj. Točneje rečeno, poleg prevajanja dokumenta mora biti izvedena tudi overitev sodnega tolmača, saj je le tako obdelan dokument tudi pravno veljaven. Konkretna storitev je na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj so in prevajalci in sodni tolmači del ekipe te institucije.

Seveda lahko poleg potrdila o stalni zaposlitvi kompletno obdelajo tudi potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stanju računa v banki oziroma soglasje za zastopanje kot tudi vsako drugo vrsto potrdil, izjave pa tudi soglasij, kar so primarno dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Overitev z Apostille žigom ni v pristojnosti teh strokovnjakov, pa je mora stranka predhodno vse informacije o postavljanju tako imenovanega Haškega žiga, kot ga tudi imenujejo, pridobiti od zaposlenih na okrožnem sodišču, ki edini imajo dovoljenje za izvedbo te vrste overitve.

Prav tako je zelo pomembno, da je upoštevano pravilo v zvezi z dostavo dokumentov na prevajanje, ki določa, da je stranka dolžna sodnemu tolmaču dostaviti izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču, ali pa jih poslati na enega od razpoložljivih načinov, ali pa jih v predstavništvo te institucije osebno prinese.

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz perzijskega v švedski jezik (letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizorska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, statut podjetja, fakture in drugi dokumenti iz te skupine), seveda pa sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov kompletno obdelujejo, tako vsebino razpisne in tehnične kot tudi gradbene in medicinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacija o medicinskih izdelkih, gradbeni projekti, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodilo za uporabo, zdravniški izvidi in številni drugi dokumenti, ki v skladu s pravili sodijo v sestavo teh vrst dokumentacij).

Poleg sklepov o razvezi zakonske zveze pa tudi vseh vrst pritožb, sklepov in odločitev kot tudi tožb je na razpolago tudi profesionalno prevajanje pooblastila za zastopanje iz perzijskega v švedski jezik, zaposleni te institucije pa lahko v skladu s pravili obdelajo tudi certifikate katerekoli vrste kot tudi licence in pravni red Evropske Unije ter vsak drugi pravni akt.

V ponudbi je tudi storitev kompletne obdelave, tako diplome in dodatka diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih in zaključnih spričeval osnovne in srednje šole kot tudi prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz perzijskega v švedski jezik pa tudi prepisa ocen in diplomskih kot tudi seminarskih nalog ter potrdila o rednem šolanju in ostalih dokumentov, ki so povezani z izobraževanjem, in to na katerikoli način. Poleg njih prevajalci in sodni tolmači v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi znanstvena dela pa tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente in na splošno rečeno, absolutno katerokoli vrsto vsebin, ki se nanaša na znanost.

Vse vrste dovoljenj, od vozniškega pa do delovnega in dovoljenja za prebivanje oziroma prometnega, člani ekipe predstavništva te institucije v dani kombinaciji jezikov, ne samo prevedejo, ampak izvedejo tudi overitev prevoda. Prav tako lahko izvedejo tudi prevajanje izpiskov iz matičnega registra o smrti iz perzijskega v švedski jezik oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu ter o sklenitvi zakonske zveze, v skladu s potrebami pa kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi potni list in osebno izkaznico, zatem potrdilo o državljanstvu in številni drugi osebni dokumenti.

Cena prevajanja iz perzijskega v švedski jezik

  • Iz perzijskega v švedski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!