Prevajanje iz perzijskega v norveški jezik


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obstaja možnost izvedbe prevajanja v omenjeni različici jezikov za absolutno vsako vrsto vsebin v pisani obliki, pri čemer se sodne tolmače in prevajalce lahko angažira tudi, če je potrebno izvesti tolmačenje iz perzijskega v norveški jezik.

Posebej je treba poudariti dejstvo, da ti strokovnjaki posedujejo izkušnje in znanje pri uporabi vseh treh vrst te storitve, tako da se v skladu z zahtevami samega dogodka lahko uporabijo ali šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje in kdorkoli ima potrebo za tem, mu na razpolago tudi storitev najema opreme za simultano tolmačenje.

Zaposleni v okviru te institucije prav tako v skladu s predpisi v dani jezični kombinaciji prevajajo vse vrste revij kot tudi učbenike in časopisne članke pa tudi znanstvena in poljudna besedila katerekoli tematike oziroma književna dela.


Prevajanje iz perzijskega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v perzijski jezik

Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje filmov iz perzijskega v norveški jezik, pri čemer poleg igranih in dokumentarnih, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi risane kot tudi animirane filme pa tudi številne druge vrste video in zvočnih materialov, kot so na primer radijske in televizijske oddaje, serije in reklamne sporočila. Na razpolago sta tudi dve dodatni storitvi, tako da lahko stranka, ki ji je potrebno prevajanje kateregakoli od navedenih materialov, angažira strokovnjake, ki izvajajo ali njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

Na zahtevo strank lahko kompletno obdelamo tudi vse spletne vsebine, pri čemer ti strokovnjaki izvajajo tudi storitev njihove optimizacije oziroma implementirajo orodja SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način stranke lahko na enem mestu dobijo kompletno obdelane, tako spletne strani katerekoli tematike kot tudi različne programe in aplikacije oziroma spletne prodajalne, zatem kataloge in druge spletne vsebine.

Prav tako lahko izvedemo tudi obdelavo vseh marketinških materialov, tako da med drugim stranke lahko zahtevajo neposredno prevajanje vizitk in PR člankov iz perzijskega v norveški jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači vsekakor na njihovo zahtevo obdelajo tudi kataloge, reklamne letake in brošure pa tudi zloženke in številne druge vsebine s področja marketinga.

Vse vsebine te vrste stranke lahko pošljejo na obdelavo na elektronski naslov poslovalnice te institucije, s pravilnikom pa je predvideno, da jih na enak način tudi prevzamejo.

Toda obdelava dokumentov zahteva drugačen način in dostavljanja in prevzemanja, ker se od vsakega interesenta zahteva priložitev izvirnega dokumenta na vpogled, da bi zapriseženi sodni tolmač lahko izvedel storitev overitve prevoda.

Preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije”, toda izključno s priporočeno pošiljko lahko pošljete izvirne dokumente na obdelavo, toda strankam, ki jim to ustreza je dovoljeno tudi, da jih v predstavništvo osebno prinesejo.

Predhodno kompletno obdelani dokumenti se prav tako lahko osebno prevzamejo v poslovalnici, če pa nekomu to ne ustreza, ima pravico, da postavi zahtevo za dostavo na naslov. Glede na to, da je kurirska služba dolžna izvesti to storitev, jo mora stranka posebej plačati, ker ni vračunana v uradno ceno prevajanja in overitve kateregakoli dokumenta.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje medicinske in poslovne dokumentacije iz perzijskega v norveški jezik pa tudi razpisne in tehnične kot tudi osebne in gradbene.

Prav tako je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci izpolnijo zahteve strank v zvezi s prevajanjem dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam v tej različici jezikov, kar se nanaša, tako na različne vrste potrdil kot tudi na katerokoli izjavo ali soglasje.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za izvedbo storitve, ki vključuje neposredno prevajanje diplome in dodatka diplomi iz perzijskega v norveški jezik oziroma vsakega drugega dokumenta, ki je povezan s področjem izobraževanja. Seveda lahko prevajajo tudi vsebine s področij znanosti ter tudi tiste, ki se tičejo sodstva ali prava ter se obravnavajo kot pravni akti.

Dolžni smo omeniti tudi to, da zaposleni v tej instituciji nimajo ustreznih pooblastil za izvedbo nadoveritve, ki se nanaša na postavljanje Haškega (Apostille) žiga na dokumente. Zaradi tega lastnik dokumentov mora najprej kontaktirati z okrožnim sodiščem v svojem mestu in od zaposlenih zahtevati vse relevantne informacije o tem postopku.

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi nujno prevajanje dokumentov iz perzijskega v norveški jezik, pri čemer lahko stranka kasneje na vpogled priloži tudi izvirnike, toda najprej mora na elektronski naslov poslati vsebine za katere zahteva obdelavo, da bi sodni tolmači in prevajalci lahko v najkrajšem možnem roku pristopili njihovi obdelavi.

Med številnimi storitvami, ki jih omenjena institucija ponuja, sta tudi lektura in korektura. Gre za to, da obstajajo stranke, ki posedujejo že obdelan dokument ali neki drugi material, toda gre za nekakovosten in neprofesionalen prevod. Pravzaprav v takšnih vsebinah običajno obstajajo neusklajenosti in napake, pa korektorji in lektorji ob uporabi pravil tako imenovane redakcije vse njih popravljajo in obdelane vsebine usklajujejo, tako z njihovim izvirnikom kot tudi s pravili prevajalske stroke oziroma s tistimi pravili, ki veljajo v ciljnem jeziku.

Prevajanje romanov iz perzijskega v norveški jezik

Ne glede na to, za kateri roman ali neko drugo prozno delo književnosti gre, in da je stranki potrebno njegovo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, se lahko obrne na zaposlene v Prevajalskem centru Akademije Oxford.

Prav tako prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo zahteve posameznikov v zvezi s prevajanjem poetskih književnih del iz perzijskega v norveški jezik kot tudi učbenikov. Prav tako ti strokovnjaki prevajajo tudi časopisne članke pa tudi celotno vsebino ali samo določen članek iz ilustriranih, strokovnih ali otroških revij.

Spletne kataloge kot tudi spletne strani oziroma programe in spletne prodajalne pa tudi vse vrste aplikacij ter številne druge vsebine, dostopne na spletu oziroma vse tiste, ki se tičejo računalništva, zaposleni te institucije prav tako na zahtevo strank profesionalno prevedejo. Pravzaprav, jih v dani kombinaciji jezikov, ne samo prevedejo, ampak tudi implementirajo SEO pravila (Search Engine Optimisation) in jih maksimalno profesionalno uskladijo z zahtevami iskanja. Namen optimizacije vseh omenjenih kot tudi številnih drugih spletnih vsebin je, da se te prilagodijo iskalniku, da bi jih uvrstil med osnovne rezultate za točno določene besede oziroma izraze.

V okviru te institucije so zaposleni tudi korektorji kot tudi profesionalni lektorji, ki vsem strankam, ki jih to zanima, zagotavljajo storitev redakcije oziroma izvajajo lekturo in korekturo materialov za katere predhodno ni izvedeno profesionalno prevajanje. Točneje rečeno, po opravljeni analizi in primerjanju prevedenih in izvirnih vsebin ter ugotovljenih napakah, vse njih popravljajo v skladu s pravili norveškega jezika.

Vsaki stranki te institucije je na razpolago tudi možnost, da angažira navedene strokovnjake, ki lahko izvedejo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje iz perzijskega v norveški jezik. Poleg tega strankam, ki jim to ustreza, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, cena te storitve pa velja za eno od trenutno najugodnejših na tržišču naše države. Od vsakogar, ki se zanima za uporabo omenjene vrste tolmačenja, se tudi pričakuje, da pravočasno posreduje podatke o dogodku, ki mora biti organiziran. Najpomembnejše je, da te strokovnjake stranka seznani z mestom prirejanja konkretne manifestacije, toda vsekakor tudi s tem, koliko udeležencev se pričakuje in kako dolgo naj bi trajal, da bi ti natančno določili, katera vrsta tolmačenja lahko odgovori zahtevam udeležencev, in to na najboljši možni način.

Predvideno je, da so prevajalci in sodni tolmači na razpolago tudi vsem posameznikom, ki jim je potrebno neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz perzijskega v norveški jezik, pri čemer moramo posebej poudariti, da se tema teh vsebin lahko nanaša, tako na katerokoli vejo naravoslovnih ved kot tudi na vsako znanstveno disciplino, ki sodi med v družboslovne vede.

Posebej je pomembno, da lahko posamezniki, ki v dani različici jezikov želijo dobiti preveden ali film ali serijo oziroma določeno video ali zvočno vsebino, dobiti njegovo kompletno obdelavo, saj sta tudi storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja vseh teh materialov na razpolago v okviru omenjene institucije. Profesionalni sodni tolmači in prevajalci torej lahko v tej kombinaciji jezikov prevedejo, tako dokumentarne in risane kot tudi animirane in igrane filme kateregakoli žanra, zatem reklamna sporočila in informativne oddaje, specializirani pa so tudi za neposredno prevajanje serij iz perzijskega v norveški jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi oddaje zabavnega in izobraževalnega značaja ter tudi tiste, ki so namenjene otrokom kot tudi vse ostale vrste in video in zvočnih materialov.

Vse tiste vsebine, ki se uporabljajo, če je potrebno najaviti neki dogodek ali reklamirati določeno storitev oziroma podjetje ali izdelek, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v konkretni jezični kombinaciji prav tako profesionalno prevedejo. Pravzaprav v tem primeru držijo predvsem pravil marketinga, da bi prvedene zloženke in letake iz perzijskega v norveški jezik, zatem plakate ali PR članke kot tudi brošure in vizitke oziroma vsebino reklamnih katalogov in številnih drugih materialov te vrste, približali osebam ki jim je norveški jezik materni, ali pa ga uporabljajo.

Prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz perzijskega v norveški jezik

Overitev kateregakoli dokumenta, za katerega se izvaja prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov, je tudi na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj so v njegovi ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači.

Gre za to, da če najprej izvedemo prevajanje medicinske dokumentacije iz perzijskega v norveški jezik in potem tudi overitev prevedenih dokumentov, to pomeni, da stranke dobijo ustrezno obdelane zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter vsak drugi dokument iz sestave te vrste dokumentacije.

Pravzaprav ti strokovnjaki vse dokumente obdelajo ob popolnem spoštovanju zakona, tako da stranka, ki dobi prevedeno pa tudi overjeno vsebino, le-to lahko uporablja, ko je to potrebno, ker je z vidika prava oziroma zakona v celoti veljavna in izenačena z ostalimi priznanimi dokumenti. Preden postavi svoj žig na katerikoli prevedeni dokument, je zapriseženi sodni tolmač dolžan ugotoviti, ali se njegova vsebina razlikuje glede na izvirnike. Če smo natančni, overja izključno prevedeni dokument, za katerega predhodno osebno ugotovi da je enak kot izvirnik in da bi to lahko storil, mu stranka na vpogled mora prinesti izvirni dokumenti oziroma ga dostaviti na enega od predvidenih načinov.

Lastnik dokumentov mora pred pošiljanjem vsebin na prevajanje pridobiti vse informacije o tako imenovani nadoveritvi oziroma se v pristojnih državnih službah pozanimati o vsem, kar se nanaša na postavljanje Haškega oziroma tako imenovanega Apostille žiga na te dokumente, ker zaposleni te institucije nimajo dovoljenja, da to vrsto overitve izvedejo za katerikoli dokument.

V skladu z zahtevami strank izvajamo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v norveški jezik (osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu dovoljenje, prebivanje in ostali osebni dokumenti), sodni tolmači in prevajalci pa v tej kombinaciji lahko kompletno obdelajo tudi absolutno vse vsebine, ki se tičejo, tako področja izobraževanja kot tudi znanosti (diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, seminarske naloge, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela in vsi ostali dokumenti oziroma materiali, ki se nanašajo na eno od navedenih področij).

Glede na to, da obstaja veliko število dokumentov, ki jih je treba predložiti državnim institucijam v različnih situacijah, je na zahtevo strank na razpolago tudi prevajanje potrdil, soglasij in izjav iz perzijskega v norveški jezik. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in soglasje za zastopanje, prevajajo in overjajo tudi potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma katerikoli dokument, ki ga je stranka dolžna predložiti konkretni službi.

Treba je omeniti tudi to, da so člani ekipe navedene institucije specializirani, ne samo za kompletno obdelavo poslovne dokumentacije (ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, fakture, revizorska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, poslovne odločitve, statut podjetja in številni drugi), ampak tudi za neposredno prevajanje gradbene dokumentacije iz perzijskega v švedski jezik, pri čemer lahko obdelajo tudi vse dokumente iz sestave tehnične in razpisne dokumentacije (gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in drugi iz te skupine).

Vsaka stranka navedene institucije ima tudi možnost, da zahteva obdelavo vseh pravnih aktov, saj profesionalni prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov lahko izvedejo prevajanje, tako za pooblastilo za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze in pogodbe oziroma tožbe in sklepi kot tudi za vse vrste certifikatov in licenc, po potrebi pa izvajajo tudi prevajanje pritožb iz perzijskega v norveški jezik ter kompletno obdelujejo tudi licence vseh vrst kot tudi pravni red Evropske Unije oziroma katerikoli dokument, ki je na določen način povezan ali s področjem sodstva ali prava.

Cena prevajanja iz perzijskega v norveški jezik

  • Iz perzijskega v norveški je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!