Prevajanje iz perzijskega v francoski jezik


Za profesionalno obdelavo vseh vsebin v pisani obliki so zadolženi prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Kar zadeva neposredno prevajanje dokumentov iz perzijskega v francoski jezik, moramo poudariti, da ti strokovnjaki poleg te storitve izvajajo tudi overitev, saj je pravno veljaven le dokument, ki se obdela na takšen način.

Postopek obdelave kateregakoli dokumenta je usklajen z zakonom, kar pomeni, da zapriseženi sodni tolmači najprej detajlno primerja vsebino prevedenega in izvirnega dokumenta in potem na prevod postavlja svoj žig. Da bi to lahko storil, mora biti popolnoma prepričan, da ne obstaja nikakršna razlika med njima, saj s svojim žigom potrjuje, da je prevod enak kot tudi izvirni dokument.

Glede na to, da ta institucija interesentom zagotavlja tudi samo storitev overitve prevoda, pri čemer stranka prinese preveden dokument, se v tem primeru priporoča izvedba redakcije, če obstajajo razlike med prevodi in izvirniki. Profesionalni korektorji in lektorji, ki so člani ekipe te institucije, so namreč specializirani za izvajanje vseh potrebnih popravkov, tako v dokumentih kot tudi v katerikoli vsebini, ki je neprofesionalno prevedena.


Prevajanje iz perzijskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v perzijski jezik

Vsaka stranka, ki zahteva obdelavo kateregakoli dokumenta, mora dostaviti izvirnike na vpogled, kar pomeni, da jih lahko ali osebno prinese v poslovalnico, ali pa jih pošlje preko kurirske službe oziroma “Pošte Slovenije”, pri čemer se v tem primeru mora odločiti za priporočeno pošiljko.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo posameznikov izvajajo, tako obdelavo vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim institucijam (vse vrste izjav, soglasij ali potrdil), toda prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz perzijskega v francoski jezik oziroma kateregakoli drugega osebnega dokumenta, če stranka upošteva pravila v zvezi s pošiljanjem izvirnikov na vpogled.

Vsebino, tako poslovne kot tudi gradbene in tehnične oziroma medicinske in razpisne dokumentacije prav tako, ko to posamezniki zahtevajo, ti strokovnjaki najprej prevedejo v omenjeni različici jezikov in potem izvedejo tudi ustrezno overitev obdelanih dokumentov.

Če je to potrebno, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz perzijskega v francoski jezik pa tudi pooblastil za zastopanje in znanstvenih patentov ter vseh ostalih dokumentov, ki so povezani, tako s področjem prava in znanosti kot tudi s področjema sodstva in izobraževanja.

Prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov poteka osebno v prostorih predstavništva te institucije. Seveda obstaja tudi druga opcija, ki vključuje dostavo kompletno obdelanih dokumentov na naslov stranke in v tem primeru storitev izvaja kurirska služba. Glede na to, da ni vračunana v ceno prevajanja konkretnega dokumenta in njegove overitve, to pomeni, da stranka kurirju plača predpisano nadomestilo, prav tako pa je predvideno, da ga služba za dostavo predhodno seznani s ceno.

Dejstvo je, da opisani postopek obdelave dokumentov izpolnjuje z zakonom predpisana pravila, razen v primeru, ko je predvidena izvedba tako imenovane nadoveritve. Konkretni postopek se nanaša na postavljanje posebne vrste žiga na dokumente, ki je dobro poznan pod imenoma Haški ali Apostille. Ker sodni tolmači in prevajalci te institucije niso s strani pristojnih pooblaščeni za postavljanje tega žiga, je predvideno, da niso dolžni informirati stranke o postopku overitve z njim. Prav zato lastnikom dokumentov tudi priporočamo, da se najprej obrnejo na pristojne državne institucije, kar so v tem primeru okrožna sodišča ter pridobijo vse podatke o postopku overitve s Haškim žigom. Če pri tem izvedo, da je ta obvezen za njihove dokumente je zelo pomembno, da tudi vprašajo, ali se ta vrsta overitve izvaja, neposredno predenj omenjeni strokovnjaki začnejo izvajati prevajanje dokumentov iz perzijskega v francoski jezik oziroma predpisano overitev ali pa šele, ko ti izvedejo svoje storitve in konkretne vsebine obdelajo v skladu s pravili.

Zaposleni v okviru te institucije se trudijo, da v najkrajšem možnem roku izvedejo prevajanje za katerikoli dokument in ga overijo, toda obstajajo primeri, kadar je strankam prevajanje dokumentov v omenjeni različici jezikov potrebno posebej hitro. Vsekakor je tedaj lahko izvedeno tako imenovano nujno prevajanje dokumentov iz perzijskega v francoski jezik, toda samo, če lastnik vsebin pošlje skenirane dokumente na elektronski naslov, izvirnike pa na vpogled dostavi naknadno.

Tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji je še ena storitev, ki jo na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo maksimalno profesionalno. Samo dejstvo, da lahko zagotavljajo storitev, tako konsekutivnega in simultanega kot tudi tako imenovanega šepetanega tolmačenja v tej različici jezikov in da je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, je dovolj, da strankam sploh ni treba skrbeti, ker je dogodek katerekoli vrste lahko ustrezno izveden.

Poleg poljudnih besedil različne tematike lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje znanstvenih besedil iz perzijskega v francoski jezik, po potrebi pa ti strokovnjaki obdelujejo tudi revije katerekoli vrste. Seveda lahko prevajanje v dani različici jezikov izvedejo tudi za učbenike pa tudi časopisne članke oziroma za romane, dela beletrije in katerekoli drugo, tako prozno kot tudi poetsko književno delo.

Poleg tega, da na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi katerikoli film (dokumentarni, risani, animirani, igrani in drugi) oziroma oddajo izobraževalnega, informativnega in zabavnega značaja kot tudi reklamna sporočila po potrebi pa tudi serije, v okviru te institucije stranke lahko angažirajo tudi strokovnjake, ki na njihovo zahtevo izvedejo ali podnaslavljanje vseh takšnih vsebin ali njihovo sinhronizacijo.

Zaposleni te institucije prav tako poskrbijo za profesionalno obdelavo vsake vsebine, ki je dostopna na spletu oziroma se tiče računalništva. Ne samo, da lahko izvedejo profesionalno prevajanje spletnih prodajaln in spletnih strani iz perzijskega v francoski jezik, ampak bo na zahtevo obdelan tudi katerikoli program pa tudi vsebina spletnih katalogov oziroma vsaka aplikacija, za katero nekdo zahteva neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov. Toda to ni edina storitev, ki jo ta institucija omogoča interesentom, saj v okviru nje omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi optimizovanje vseh vsebin te vrste. Enostavneje rečeno, ti strokovnjaki uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation) ter tako z zahtevami iskanja usklajujejo vsebino vseh teh in številnih drugih spletnih materialov.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci odgovorijo na zahteve vsakogar, ki v dani kombinaciji jezikov želi dobiti profesionalno preveden katerikoli marketinški material. S tem mislimo predvsem na kataloge in brošure oziroma na PR članke, vizitke in reklamne letake kot tudi na plakate in reklamne zloženke ter na številne druge materiale, ki so namenjeni reklamiranju.

Prevajanje pooblastil za zastopanje iz perzijskega v francoski jezik

Katerokoli vrsto pravnega akta, pa s samim tem tudi pooblastilo za zastopanje sodni tolmači in prevajalci, ne samo profesionalno prevedejo v tej kombinaciji jezikov, ampak prav tako izvedejo tudi overitev, saj posedujejo ustrezna pooblastila za izvedbo tega postopka.

V skladu z zahtevami strank bo med drugim izvedeno tudi prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz perzijskega v francoski jezik pa tudi pritožb in pogodb, potem certifikatov in tožb kot tudi sodnih sklepov in odločitev ter pravnega reda Evropske Unije in licenc oziroma vseh ostalih dokumentov, ki so povezani s področjem sodstva oziroma se tičejo prava.

Ker postopek overitve poteka v skladu s pravili, to vsekakor pomeni, da je vsaka stranka pravočasno dostaviti izvirnike na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču.

Ker prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru te Prevajalskega centra Akademije Oxford, ne izvajajo overitve z Apostille oziroma tako imenovanim Haškim žigom, velja splošno priporočilo vsaki stranki, da podatke o tem samostojno pridobi od zaposlenih v oddelkih okrožnih sodišč naše države, v katerih se edino lahko izvede ta vrsta overitve.

Prav tako je predvideno, da ti strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo, tako potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki oziroma potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o samskem stanu oziroma soglasje za zastopanje in vse ostale vrste ali potrdil in izjav ali soglasij oziroma dokumentov, ki jih je treba predložiti določeni pristojni službi.

Sicer so ti strokovnjaki specializirani tudi za obdelavo vseh dokumentov, ki so povezani s področjem ali znanosti ali izobraževanja, tako da je na razpolago tudi neposredno prevajanje diplomskih ter seminarskih nalog in znanstvenih del iz perzijskega v francoski jezik. Prav tako je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju kot tudi predmetnike in programe fakultet, prepis ocen in znanstvene patente pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih, diplomo in dodatek k diplomi kot tudi katerikoli drugi dokument, ki je na določen način povezan z enim od teh področij.

Ti strokovnjaki se bodo potrudili, da v dani jezični kombinaciji prevedejo in potem izvedejo tudi overitev absolutno vsakega osebnega dokumenta (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in ostali osebni dokumenti).

Poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, lahko izvedemo tudi prevajanje gradbenih projektov iz perzijskega v francoski jezik, toda predvideno je, da omenjeni strokovnjaki kompletno obdelajo tudi navodilo za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov oziroma vsak dokument, ki velja za del, tako tehnične in gradbene kot tudi razpisne dokumentacije.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači zagotavljajo profesionalen odgovor na zahteve posameznikov, ki jim je v omenjeni jezični kombinaciji potrebno prevajanje, tako zdravniških izvidov kot tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih in predvideno je, da prevajajo in overjajo navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in vsak drugi dokument, ki šteje kot del medicinske dokumentacije.

Če je to potrebno, lahko izvedemo tudi prevajanje letnih, revizijskih in finančnih poslovnih poročil iz perzijskega v francoski jezik. Poleg tega zaposleni te institucije kompletno obdelavo izvajajo tudi za vse ostale dokumente, ki so del poslovne dokumentacije, kot so na primer ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in poslovne odločitve, potem statut podjetja, fakture in drugi dokumenti iz te skupine.

Šepetano tolmačenje iz perzijskega v francoski jezik

Glede na to, da se in šepetano pa tudi simultano in konsekutivno tolmačenje iz perzijskega v francoski jezik izvaja v točno določenih primerih oziroma za dogodek, ki vključuje točno določeno število udeležencev in trajanje, so prav to informacije, ki jih stranka mora dostaviti, če želi dobiti ponudbo za to storitev. Seveda prevajalci in sodni tolmači izvedejo tisto vrsto tolmačenja, ki zagotavlja najboljši odgovor vsakemu udeležencu oziroma organizatorju manifestacije. Poleg omenjenih podatkov stranka mora dostaviti tudi tiste, ki so povezani s samim mestom prirejanja te manifestacije, in sicer v smislu, da jih seznani z njneimi osnovnimi značilnostmi. Pomembno je omeniti tudi to, da vsaka stranka, za katero manifestacijo je predvidena uporaba simultanega tolmačenja v tej različici jezikov, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko tudi najame profesionalno opremo za to vrsto tolmačenja.

V navedeni jezični kombinaciji ti strokovnjaki prevajajo tudi vse vrste književnih del, kar se nanaša, tako na pesmi in ostala poetska dela književnosti kot tudi na romane, potem na dela beletrije in na vse ostale vsebine s področja proze.

Prav tako je v ponudbi tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz perzijskega v francoski jezik, sodni tolmači in prevajalci pa na zahtevo strank lahko v konkretni jezični kombinaciji prevedejo ali določeno besedilo ali celotno vsebino znanstvenih in ilustriranih oziroma otroških in vseh ostalih vrst revij.

Če to neka stranka zahteva v tej različici jezikov profesionalno prevedejo tudi marketinške materiale in to na način, da pri njihovi obdelavi posebej pazijo na pravilno uporab pravil reklamiranja. Enostavneje rečeno, prevajalci in sodni tolmači marketinško sporočilo, ki ga prenašajo te vsebine vsekakor maksimalno profesionalno oblikujejo v skladu s pravili francoskega jezika, da bi omogočili potencialnim strankam iz tega govornega področja in nasploh vsem, ki ta jezik uporabljajo, da se s konkretno storitvijo ali izdelkom, ki se reklamira, čim bolje seznanijo. Poleg PR člankov, katalogov in reklamnih letakov kot tudi zloženk na zahtevo strank lahko izvedemo tudi prevajanje plakatov in brošur iz perzijskega v francoski jezik, pri čemer je predvideno, da omenjeni strokovnjaki v relativno kratkem času lahko prevedejo tudi vizitke pa tudi vsak drugi reklamni material.

Prevajanje programske opreme iz perzijskega v francoski jezik

Ker zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford posedujejo tudi ustrezno znanje pa tudi izkušnje v implementaciji orodij, ki se uporabljajo pri optimizaciji spletnih materialov katerekoli vrste, to pomeni, da stranke poleg prevajanja spletnih vsebin iz perzijskega v francoski jezik, istočasno dobijo tudi storitev njihove optimizacije. Zahvaljujoč uporabi orodij SEO (Search Engine Optimisation) se bodo vse prevedene spletne strani oziroma programi in spletni katalogi pa tudi aplikacije ter spletne prodajalne ter drugi spletni materiali zelo hitro pojavili v samem vrhu iskanja za točno določene besede in izraze, ki jih v skladu s tematiko konkretnih materialov opredelijo ti strokovnjaki.

Ker so lektorji in korektorji, prav tako del ekipe te institucije, njihova specialnost pa je storitev redakcije, se predpostavlja, da vsak interesent lahko dobi ustrezno popravljene vsebine katerekoli vrste. Da ne bo pomote, storitvi korekture in lekture se lahko uporabita samo za tiste vsebine, ki so v dani kombinaciji jezikov že prevedene, pri čemer oseba, ki je to storitev izvedla, ni spoštovala niti pravil ciljnega jezika niti pravil prevajalske stroke. Vsekakor se ti strokovnjaki trudijo, da uskladijo vsebino predhodno slabo prevedenih materialov z njihovim izvirnikom in da vse napake popravijo, da bi stranki zagotovili najboljšo možno storitev redakcije.

Vse vrste filmov, ne glede na to, ali gre za animirane ali igrane oziroma risane ali dokumentarne kot tudi reklamna sporočila in serije, prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prevedejo na zahtevo strank. Prav tako lahko izvedemo tudi strokovno prevajanje informativnih oddaj iz perzijskega v francoski jezik pa tudi tistih, ki so namenjene najmlajšim gledalcem ali poslušalcem in predvideno je, da omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi izobraževalne kot tudi oddaje zabavnega značaja oziroma vse vrste video ali zvočnih materialov. Po izvedbi te storitve, ki velja za osnovno, jim je na razpolago možnost, da izberejo med sinhronizacijo in podnaslavljanjem vseh predhodno prevedenih vsebin, tako da prihranijo veliko časa, saj praktično na enem mestu vse njih dobijo kompletno obdelane in pripravljene za predstavitev ali poslušalcem oziroma gledalcem.

Poleg že omenjenih vsebin zaposleni te institucije na podlagi zahtev strank izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil iz perzijskega v francoski jezik, pri čemer obdelujejo, tako strokovne kot tudi poljudne vsebine različne tematike. Poleg besedil, ki se ukvarjajo s tematiko s področij marketinga, komunikologije in izobraževanja ter menedžmenta, medicine in znanosti oziroma farmacije, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi filozofska, turistična in politična pa tudi ekonomska in besedila s področij sociologije, psihologije in prava oziroma financ in ekologije ter varstva okolja pa tudi informacijskih tehnologij, gradbene industrije in številnih drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali gre za naravoslovne ali družboslovne.

Cena prevajanja iz perzijskega v francoski jezik

  • Iz perzijskega v francoski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!