Prevajanje iz perzijskega v španski jezik


Obdelava vsebin v pisani obliki za navedeno različico jezikov je na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Seveda lahko izvedemo tudi tolmačenje v tej različici jezikov, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači izvršiti, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz perzijskega v španski jezik, v ponudbi pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če ta vrsta storitve ustreza zahtevam same manifestacije. Seveda bodo prevajalci in sodni tolmači izvedli tisto vrsto tolmačenja, za katero bodo predhodno z gotovostjo ugotovili, da prav ta lahko izpolni pričakovanja, tako vsakega udeleženca kot tudi organizatorja kateregakoli dogodka.

Ker so omenjeni strokovnjaki zaposleni v tej instituciji, vsakemu interesentu zagotavljajo tudi kompletno obdelavo katerekoli vrste dokumentacije oziroma vsakega posamičnega dokumenta.

Vsekakor lahko izvedemo tudi prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v španski jezik, toda izpolnjujejo tudi zahteve strank v zvezi s kompletno obdelavo dokumentov, ki jih je treba v skladu s pravili predložiti različnim pristojnim institucijam (vse vrste soglasij, potrdil in izjav).


Prevajanje iz perzijskega v španski jezik
Prevajanje iz spanskega v perzijski jezik

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo vsak v skladu z zakonom dostavljeni dokument, je tudi zelo pomembno, da stranka spoštuje pravilo, ki vključuje obveznost dostave izvirnikov na vpogled. Seveda lastnik dokumentov izbere, ali mu bolj ustreza, da jih pošlje na naslov poslovalnice, in to ali preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije”, in sicer priporočeno, ali pa se bo odločil za možnost, da v predstavništvo te institucije pride osebno in priloži izvirnike na vpogled.

Seveda so so ti strokovnjaki specializirani tudi za prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije iz perzijskega v španski jezik, toda kompletno obdelujejo tudi katerekoli vsebine, ki so povezane predvsem s področjem znanosti ali izobraževanja. Poleg tega na zahtevo strank izvajajo najprej prevajanje v dani jezični kombinaciji in potem tudi overitev, za katero so jim dana pooblastila in to za absolutno katerikoli dokument, ki šteje kot del ali poslovne ali medicinske dokumentacije.

Ker je predvidena tudi dostava izvirnikov na vpogled, to hkrati pomeni, da mora tudi prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov biti izvedeno osebno, in to v prostorih poslovalnice te institucije. Seveda je za vse tiste stranke, ki jim ta način ne ustreza, zagotovljena tudi dostava na naslov, pri čemer moramo posebej poudariti, da gre za storitev, ki zahteva dodatno plačilo, saj ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov. Predvideno je, da zaposleni v službi za dostavo vsako stranko posebej seznanijo z detajli v zvezi z dostavo pošiljke in s ceno, njena obveznost pa je, da pri prevzemanju opravi tudi plačilo.

Rok za izvedbo prevajanja oziroma za overitev kateregakoli dokumenta je v večini primerov precej kratek, saj je poznano, da so prevajalci in sodni tolmači te institucije izjemno profesionalni. Toda včasih se lahko zgodi, da stranki ta rok ne ustreza v popolnosti, tako da lahko zahteva nujno prevajanje dokumentov iz perzijskega v španski jezik. Tedaj se v najkrajšem možnem roku pristopa obdelavi kateregakoli dokumenta, tako da prevajalci in sodni tolmači vsekakor v tem obdobju izvedejo, tako prevajanje konkretnega dokumenta v omenjeni jezični kombinaciji kot tudi njegovo overitev. Glede na to, da gre za izjemno kratko časovno obdobje za obdelavo vsebin, je priporočljivo, da stranka izvirnike na vpogled dostavi kasneje in da najprej konkretne vsebine pošlje na elektronski naslov.

Dobro bi bilo, da se lastnik kateregakoli dokumenta, za katerega mu je potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji, najprej detajlno pozanima o tem, ali je na te vsebine treba postaviti Haški žig oziroma tako imenovani Apostille. Da bi bil jasnejši, zaposleni te institucije niso dolžni posredujovati informacij o postopku nadoveritve, kot se overitev s tem žigom imenuje, saj za njeno izvedbo niso pooblaščeni. Posebej poudarjamo, da so za postopek te vrste overitve pristojne posebne službe v okviru okrožnih sodišč v naši državi, pa se morajo stranke nanje obrniti, da bi dobile relevantne informacije o tem, ali se Haški žig na njihove dokumente mora postaviti in na kakšen način oziroma v katerem trenutku.

Toda poleg kompletne obdelave katerekoli vrste dokumentacije oziroma posamičnega dokumenta, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz perzijskega v španski jezik, toda v okviru te institucije imajo stranke možnost, da izberejo tudi med storitvama podnaslavljanja ali njihove profesionalne sinhronizacije. Poleg izobraževalnih, informativnih in zabavnih kot tudi otroških in drugih vrst oddaj, zaposleni lahko kompletno obdelajo tudi reklamna sporočila, zatem dokumentarne filme, serije in animirane kot tudi risane ter igrane filme različnih žanrov pa tudi vse ostale video ali zvočne vsebine.

Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni različici jezikov profesionalno obdelajo, tako časopisne članke in vsebino revij kot tudi književna dela in učbenike, toda specializirani so tudi za neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz perzijskega v španski jezik.

Ker so v navedeni instituciji prav tako zaposleni, tako korektorji kot tudi lektorji, se na zahtevo strank lahko izvede tudi storitev profesionalne redakcije, kar je uporabno za katerokoli vrsto materialov, če njihov predhodno izdelan prevod ni kakovosten.

Vsebine s področja marketinga prav tako na zahtevo strank lahko lahko profesionalno prevedemo in poleg plakatov, zloženk in brošur oziroma PR člankov, ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi reklamne letake pa tudi kataloge in PR članke ter vse ostale reklamne materiale.

Posebno je treba omeniti dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo, ne samo znanje, ampak tudi ustrezne profesionalne izkušnje pri obdelavi spletnih materialov. Poleg tega, da so specializirani za prevajanje spletnih prodajaln in spletnih katalogov iz perzijskega v španski jezik oziroma programov in spletnih strani ter vseh vrst aplikacij in ostalih spletnih materialov, izvajajo tudi storitev njihove optimizacije, kadar je to potrebno. Če smo natančni, uporabljajo pravila, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma vključujejo implementacijo orodij, poznanih kot SEO, namen njihove uporabe pa je, da se vsebina vseh predhodno omenjenih spletnih materialov uskladi s pravili, ki so v tem trenutku veljavna v okviru iskanja. Cilj takšnega postopka je, da se pozitivno vpliva na kotiranje vseh teh vsebin, da bi bile te s strani iskalnika uvrščene med prve rezultate, in to za jasno opredeljene in besede in izraze.

Prevajanje potnega lista iz perzijskega v španski jezik

Pri obdelavi kateregakoli osebnega pa tudi vsakega drugega dokumenta prevajalci in sodni tolmači izvajajo storitve, za katere so specializirani, kar pomeni, da strankam zagotavljajo, tako prevajanje dokumentov iz perzijskega v španski jezik kot tudi overitev, da bi na ta način potrdili, da je vsebina predhodno prevedenega dokumenta enaka kot tudi v njegovem izvirniku.

Prav iz tega razloga je vsaka stranka, ki jo zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v tej kombinaciji jezikov, dolžna pri pošiljanju vsebin na obdelavo priložiti tudi izvirnike, ki jih zapriseženi sodni tolmači morajo uporabljati v trenutku izvajanja overitve prevoda.

Moramo poudariti, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford nimajo dovoljenja za izvedbo overitve s Haškim žigom, prav tako poznanim tudi pod imenom Apostille, tako da se lastniku dokumentov svetuje, da najprej kontaktira s pristojnimi službami oziroma okrožnim sodiščem v svojem mestu in se pozanima, ali je ta vrsta overitve za njene dokumente obvezujoča in po katerem principu ta v konkretnem primeru poteka.

Vsekakor ti strokovnjaki poleg potnega lista oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in potrdila o državljanstvu kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi prometno dovoljenje ter vozniško dovoljenje in osebno izkaznico kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, delovno in dovoljenje za prebivanje oziroma vsak drug osebni dokument, toda samo pod pogojem, da lastnik v celoti upošteva predhodno navedeno pravilo in da na vpogled sodnemu tolmaču prinese ali pošlje tudi izvirni dokument.

Prav tako lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz perzijskega v španski jezik kot tudi vseh ostalih dokumentov, ki so povezani s pravo, oziroma sodstvom, kot so na primer pravni red Evropske Unije, pritožbe in licence, potem pooblastilo za zastopanje in tožbe pa tudi sodne odločbe in sklepi oziroma vse vrste certifikatov in ostali pravni akti.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci, ko to stranka zahteva, v dani jezični kombinaciji prevedejo in potem tudi overijo vse tiste dokumente, ki jih je iz nekega razloga treba predložiti pristojnim institucijam, kot so recimo različne vrste soglasij in izjav ter potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in številni drugi).

V skladu s postavljenimi zahtevami bo izvedeno tudi neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz perzijskega v španski jezik, pri čemer zaposleni omenjene institucije kompletno obdelajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, potem navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi zdravniške izvide in vse ostale dokumente, ki so uradno sestavni del medicinske dokumentacije.

Sodni tolmači in prevajalci po potrebi prav tako prevajajo tudi vsebino ostalih vrst dokumentacij in potem vsak posamezni dokument tudi overijo v skladu s pravili. Poleg vsebine poslovne dokumentacije (ustanovitveni akt podjetja, fakture, revizorska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, statut podjetja, finančna poslovna poročila, poslovne odločitve in ostali dokumenti, ki so vanjo uvrščeni), bo izvedeno tudi neposredno prevajanje razpisne, gradbene in tehnične dokumentacije iz perzijskega v španski jezik. V tem primeru zaposleni konkretnega predstavništva te institucije poleg gradbenih projektov, kompletno obdelajo tudi navodilo za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vsak drugi dokument za katerega stranka zahteva prevajanje v tej jezični kombinaciji in ki sodi med navedene vrste dokumentacije.

Poleg diplome in dodatka diplomi oziroma rezultatov znanstvenih raziskav in zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz perzijskega v španski jezik, toda prav tako lahko kompletno obdelajo tudi predmetnike in programe fakultet, potem znanstvena dela in potrdila o rednem šolanju kot tudi prepis ocen in diplomske pa tudi seminarske naloge ter številne druge materiale s področja izobraževanja oziroma vse tiste, ki so povezani z znanostjo.

Prevajanje revij iz perzijskega v španski jezik

Povsem je vseeno, ali je treba prevesti določen članek ali celotno vsebino ali otroških ali ilustriranih ali strokovnih revij, ker sodni tolmači in prevajalci to storitev zagotovo izvajajo maksimalno profesionalno. Prav tako v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko po potrebi izvedemo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz perzijskega v španski jezik.

Prav tako bo izpolnjene tudi zahteve strank v zvezi z obdelavo učbenikov in to katerekoli kompleksnosti, obsežnosti in tematike, omenjeni strokovnjaki pa lahko v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi katerekoli književno delo, ne glede na to, ali sodi v poezijo ali v prozo.

Če nekdo zahteva obdelavo katerihkoli materialov, dostopnih na spletu ali tistih, ki se tičejo računalništva, mora biti informiran, da prevajalci in sodni tolmači ne izvajajo samo te storitve, ampak uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation.), Na ta način vse te materiale optimizirajo oziroma prilagajajo veljavnim pravilom iskanja, kar ima pomemben vpliv na prihodnji položaj, ki ga bodo ti imeli na spletu.

Poleg spletnih strani lahko izvedemo tudi prevajanje programske opreme iz perzijskega v španski jezik in v tem primeru ti strokovnjaki obdelajo vsako aplikacijo ali program, ki ga posameznik zahteva. Prav tako lahko v omenjeni jezični kombinaciji profesionalno prevajamo tudi vsebino spletnih katalogov oziroma spletnih prodajaln in na splošno rečeno vseh ostalih spletnih materialov.

Da bi udeleženci dogodka katerekoli vrste, ki uporabljajo ta dva jezika, lahko nemoteno komunicirali, je treba uporabiti tolmačenje iz perzijskega v španski jezik. Ker prevajalci in sodni tolmači posedujejo dovolj, ne samo znanja, ampak tudi izkušenj pri uporabi vseh treh vrst te storitve, bo na podlagi načina organizacije same manifestacije določeno, ali je treba uporabiti šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje. V skladu s to odločitvijo se tudi pripravi ponudba, v njej pa je lahko navedena tudi storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje. Poudarjamo, da se od vsakega interesenta za to storitev tudi zahteva, da pravočasno dostaviti podatke o sami manifestaciji, in sicer v smislu, da omenjene strokovnjake informira, tako o trajanju dogodka in o mestu, kjer je načrtovano, da bo potekal kot tudi o številu oseb, ki bodo prisotne, saj vse to vpliva na izbiro vrste tolmačenja.

Prevajanje informativnih oddaj iz perzijskega v španski jezik

V uradni ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford je tudi storitev sinhronizacije zvočnih in video materialov katerekoli vrste pa tudi njihovo podnaslavljanje. Zato tudi posebej poudarjamo, da vsaka stranka, ki zahteva prevajanje oddaj iz perzijskega v španski jezik, ne glede na to, ali gre za informativne, otroške, izobraževalne ali zabavne oziroma ali bodo predvajane na radiju, televiziji ali spletu, na enem mestu dobi njihovo kompletno obdelavo. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji obdelajo tudi reklamna sporočila, igrane in animirane filme kot tudi serije in dokumentarne pa tudi risane filme oziroma katerokoli vrsto video ali zvočnih vsebin, potem pa se stranka mora odločiti, katera od ponujenih storitev ji najbolj ustreza in tako dobi kompletno obdelane materiale te vrste.

Storitvi strokovne lekture in korekture sta na zahtevo strank prav tako na razpolago v okviru navedene institucije, njun namen pa je obdelava vseh vsebin, za katere pred tem ni izvedeno strokovno prevajanje v tej jezični kombinaciji. Točneje rečeno, korektorji in lektorji v skladu s pravili redakcije uskladijo vsebino prevedenih materialov, tako s pravili španskega jezika kot tudi z izvirniki.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz perzijskega v španski jezik, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg PR člankov, brošur in reklamnih letakov oziroma vizitk profesionalno obdelajo tudi reklamne zloženke, plakate in kataloge pa tudi številne druge vsebine, ki so primarno povezane z marketingom. Glede na to, da se skoznje reklamira ali dogodek ali podjetje pa tudi neki izdelek ali storitev in da mnogi od njih posedujejo tudi nekoliko skrito sporočilo za prihodnje kupce oziroma uporabnike, se je pri prevajanju vseh omenjenih marketinških materialov treba potruditi, da se prav to sporočilo uskladi s ciljanim jezikom, da bi vsi, ki uporabljajo španski jezik, čim bolje razumeli, kaj se reklamira.

Posebej je treba poudariti tudi to, da so omenjeni strokovnjaki specializirani za neposredno prevajanje besedil iz perzijskega v španski jezik, kar pravzaprav pomeni, da lahko obdelujejo, tako znanstvena besedila različne tematike kot tudi vsa tista, ki veljajo za poljudna. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji obdelujejo besedila s področij ekologije in varstva okolja, farmacije in medicine oziroma sociologije, znanosti in menedžmenta ter izobraževanja in marketinga, prav tako prevajajo tudi vsebine, katerih tema je usmerjena, tako na področja komunikologije in turizma kot tudi na področja financ in politike ter ekonomije, sociologije in prava pa tudi bančništva in številnih drugih vej ali družbenih ali naravoslovnih ved.

Cena prevajanja iz perzijskega v španski jezik

  • Iz perzijskega v španski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!