Prevajanje iz perzijskega v italijanski jezik


Ena od redkih institucij v naši državi, ki ima v ponudbi tudi to vrsto prevajanja je Prevajalski center Akademije Oxford. Sicer je neposredno prevajanje iz perzijskega v italijanski jezik na razpolago v obeh različicah, tako da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo vsebine v pisani obliki in izvajajo storitev tolmačenja.

Poudarjamo, da ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pa tudi izvajanje, tako te vrste tolmačenja kot tudi konsekutivnega, pri čemer ti strokovnjaki posedujejo in znanje in izkušnje ter izvajajo tudi šepetano tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji. Vsekakor se pazljivo pripravlja ponudba za to storitev, pa se zato od interesenta tudi zahteva, da dostavi podatke o samem dogodku in njegovi organizaciji. Najbolj pomembno je, da zaposlene v okviru te institucije informira o predvidenem trajanju dogodka in o številu udeležencev, vsekakor pa je tudi zaželeno, da dostavi osnovne podatke o lokaciji prirejanja, da bi bila izbrana najboljša možnost.

Omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi prevajanje reklamnih materialov iz perzijskega v italijanski jezik, kar se nanaša, tako na vizitke, brošure in reklamne letake kot tudi na plakate, kataloge in zloženke pa tudi na splošno rečeno na vse ostale vsebine, ki se uporabljajo na področju marketinga, ne glede na to, ali se skoznje predstavlja določen dogodek ali storitev, izdelek ali poslovanje konkretnega podjetja.


Prevajanje iz perzijskega v italijanski jezik
Prevajanje iz itlijanskega v perzijski jezik

Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi besedilne vsebine, tako poljudne kot tudi strokovne, njihova tema pa se lahko nanaša na katerokoli vejo naravoslovnih ali družboslovnih ved.

Na podlagi zahtev strank, izvajamo tudi prevajanje časopisnih člankov iz perzijskega v italijanski jezik oziroma revij, književnih del in učbenikov, katerih vsebina je lahko povezana s katerokoli znanstveno disciplino.

Pomembno je omeniti, da tudi storitev optimizacije spletnih vsebin sodi v ponudbo te institucije, saj njeni zaposleni posedujejo dovolj izkušenj in znanja v implementaciji orodij SEO (Search Engine Optimisation). To pa pravzaprav pomeni, da stranke dobijo, tako neposredno prevajanje spletnih strani iz perzijskega v italijanski jezik oziroma programov vseh vrst in spletnih prodajaln pa tudi spletnih katalogov, aplikacij in ostalih spletnih vsebin kot tudi njihovo strokovno optimizacijo. Zahvaljujoč tem orodjem se vsebina vseh teh materialov maksimalno usklajuje s pravili spletnega iskanja, kar vodi do tega, da je njihov položaj precej boljši.

V sklopu storitve, ki se nanaša na prevajanje video in zvočnih materialov iz perzijskega v italijanski jezik, vse interesente pričakuje tudi možnost, da angažirajo strokovnjake te institucije, ki izvajajo njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Zahvaljujoč temu stranke dobijo kompletno obdelane informativne in oddaje izobraževalnega oziroma zabavnega značaja, kot tudi tiste, ki so namenjene otrokom, pri čemer prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko obdelajo tudi reklamna sporočila, dokumentarne in risane filme pa tudi serije ter animirane in igrane filme oziroma katerokoli vrsto zvočnih ali video materialov.

Kar zadeva storitev redakcije vsebin, je ta prav tako na razpolago strankam navedene institucije in v tem primeru se angažirajo lektorji in korektorji, katerih je to osnovna specialnost. Da malo pojasnimo, pri uporabi pravil korekture in lekture se izvajajo vsi potrebni popravki v vsebinah, ki jih je nekdo prevedel v dani jezični kombinaciji, toda pri tem ni spoštoval pravil prevajalske stroke. Potem ko omenjeni strokovnjaki izvedejo redakcijo, stranka dobi vsebine, obdelane v skladu s pravili in pripravljene za uporabo.

Poudarjamo tudi to, da vse vsebine te vrste stranka lahko pošlje na elektronski naslov poslovalnice te institucije, kar je hkrati tudi najpreprostejši in najhitrejši način za dostavo. Prav tako je predvideno, da prevzemanje poteka na enak način, pri čemer ta institucija ponuja tudi številne druge možnosti, o katerih stranka vse potrebne informacije dobi neposredno v predstavništvu.

Postopek obdelave kateregakoli dokumenta se razlikuje v tem smislu, da se najprej izvaja njegovo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji in potem strokovnjaki izvajajo overitev obdelanega dokumenta. Pravzaprav je to hkrati tudi edini način obdelave, ki je sprejemljiv, saj stranki ponuja priložnost, da v optimalnem roku dobi dokument, obdelan v skladu z zakonom, ki se lahko uporablja.

Cilj overitve z žigom sodnega tolmača je, da se kateremukoli predhodno prevedenemu dokumentu omogoči tudi pravna veljavnost, saj se to tolmači, kot da je preveden dokument in njegova vsebina v celoti zvesta izvirniku.

Seveda interesenti za prevajanje dokumentov iz perzijskega v italijanski jezik morajo prav zaradi postopka overitve priložiti izvirnike na vpogled. Omogočeno jim je, da to storijo ali preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko ali pa neposredno v poslovalnico prinesejo želene dokumente.

Vsekakor stranka tudi izbere, ali želi po koncu postopka obdelave dokumentov priti osebno v predstavništvo te institucije in jih prevzame, ali pa se opredeliti za drugo ponujeno možnost, ki vključuje dostavo kompletno obdelanih dokumentov na njen naslov, kar izvaja kurirska služba. Vsak posameznik, ki se opredeli za drugo ponujeno možnost bo informiran o ceni, ki jo mora osebno plačati, saj ni vračunana ceno obdelave dokumentov. Predvideno je, da pristojni v službi za dostavo kontaktirajo z vsako stranko posebej in jo seznanijo, tako s ceno kot tudi z datumom dostave.

Poleg osebnih dokumentov so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za obdelavo vsebin, ki sodijo v domeno prava, sodstva, znanosti in izobraževanja.

Prav tako bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje razpisne dokumentacije iz perzijskega v italijanski jezik, omenjeni strokovnjaki kompletno pa obdelujejo tudi vsak dokument, ki sodi, tako v gradbeno in poslovno kot tudi v tehnično oziroma medicinsko dokumentacijo. V dani različici jezikov poskrbijo tudi za prevajanje in potem tudi overitev za vsako vrsto izjave in oziroma soglasij ali potrdil, kar so pravzaprav dokumenti, ki jih stranke potem morajo predložiti konkretni državni instituciji.

Vsakdo, ki mu je potrebno nujno prevajanje kateregakoli dokumenta v tej kombinaciji jezikov, je dolžan na vpogled priložiti tudi izvirnike, pri čemer je samo tedaj dovoljeno, da to stori kasneje. Pravzaprav jih mora najprej skenirati in poslati na elektronski naslov te institucije, da bi sodni tolmači in prevajalci te vsebine obdelali v obdobju, ki ga stranka navede in ki je vsekakor precej krajši od predvidenega.

Prav tako morajo absolutno vsi, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz perzijskega v italijanski jezik, biti seznanjeni z dejstvom, da se od njih pričakuje, da samostojno pridobijo podatke o nadoveritvi, in to v pristojnih institucijah naše države. Enostavneje rečeno, nadoveritev se nanaša na postavljanje Haškega žiga, ki je precej bolj poznan pod imenom Apostille. Ta vrsta overitve se izvaja izključno v službah pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije in priporočljivo je, da vsaka stranka najprej vzpostavi stik z zaposlenimi v teh službah, da bi dobila vse potrebne informacije o nadoveritvi. Pomembno je izvedeti, ali se ta overitev mora izvesti za njene dokumente, prav tako pa mora pridobiti informacije, ali se konkretni žig na te dokumente postavlja na samem začetku oziroma preden prevajalci in sodni tolmači začnejo z njegovo obdelavo ali pa šele, ko bo izvedeno prevajanje konkretnega dokumenta in nanj postavljen žig pooblaščene osebe.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz perzijskega v italijanski jezik

Vse vrste potrdil pa tudi izjav in soglasij sodni tolmači in prevajalci, ne samo prevedejo v tej različici jezikov, ampak predhodno prevedeni dokument tudi overijo v skladu s pravili. Med drugi stranke lahko zahtevajo prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz perzijskega v italijanski jezik pa tudi potrdila o višini dohodkov ter kompletno obdelavo soglasij za zastopanje, potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o stanju računa v banki kot tudi vsakega drugega dokumenta, ki ga po koncu obdelave morajo predložiti določeni državni instituciji.

Postopek, ki ga uporablja zapriseženi sodni tolmač, ki tudi izvaja overitev vseh prevedenih dokumentov, predpostavlja, da je dolžan najprej primerjati njihovo vsebino z izvirniki in potem ko je povsem prepričan, da gre za enake vsebine, na prevod postavi svoj žig. Na ta način potrjuje, da je prevod enak kot tudi izvirniki, kar pomeni, da so z zakonskega vidika to popolnoma priznani dokumenti. Zato mora lastnik na vpogled poslati izvirnike ali ap jih prinesti v predstavništvo Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Da ne bi po nepotrebnem zapravljala časa, se stranki priporoča, da zahteva vse relevantne informacije o postopku, označenem kot nadoveritev, saj ta storitev v tej instituciji ni dostopna, ker njeni zaposleni niso pooblaščeni za to. Nadoveritev vključuje postavljanje Haškega žiga na dokumente, veliko bolj poznano ime tega žiga pa je Apostille in pričakuje se, da vse podatke o overitvi z njim samostojno pridobi stranka.

Izvedemo lahko tudi prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v italijanski jezik (pooblastilo za zastopanje, sodne sklepe, licence, pritožbe, pravni red Evropske Unije, certifikati, sodne odločbe, sklepi o razvezi zakonske zveze, tožbe, pogodbe in ostali dokumente s področij sodstva in prava), seveda pa prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank kompletno obdelujejo, tako laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodilo za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov, zatem gradbene projekte in številne druge dokumente, ki predstavljajo del tehnične oziroma gradbene in razpisne dokumentacije.

Poudarjamo, da bo v celoti profesionalno izpolnjena tudi zahteva vsakega posameznika, ki mu je v tej jezični kombinaciji potrebno prevajanje za vsebine, ki so povezane s področjem ali znanosti ali izobraževanja. Poleg rezultatov znanstvenih raziskav, znanstvenih del in predmetnikov ter programov fakultet, ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o rednem šolanju, znanstvene patente pa tudi seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in prepis ocen kot tudi diplomo in dodatek k diplomi oziroma vsak drugi dokument, ki je povezan z enim od predhodno omenjenih področij.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi prevajanje potrdila o državljanstvu iz perzijskega v italijanski jezik pa tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti oziroma o rojstvu ter o sklenitvi zakonske zveze. Prevajalci in sodni tolmači pa v skladu z veljavnimi pravili prav tako lahko obdelajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi dovoljenje za prebivanje kot tudi vozniško in delovno dovoljenje, potem potni list in prometno dovoljenje kot tudi osebno izkaznico in katerikoli drugi osebni dokument.

Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, na zahtevo strank lahko obdelamo tudi statut podjetja pa tudi poslovne odločitve in fakture kot tudi ustanovitveni akt podjetja in revizorska poročila oziroma finančna in letna poslovna poročila oziroma vsak dokument, ki velja za del poslovne dokumentacije, glede na to, da se nanaša na poslovni postopek konkretnih pravnih oseb ali podjetnikov.

V skladu z zahtevami strank se izvaja tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz perzijskega v italijanski jezik, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov poleg zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih lahko kompletno obdelajo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in katerikoli drugi dokument, ki ga sodi v to vrsto dokumentacije.

Neposredno prevajanje spletnih katalogov iz perzijskega v italijanski jezik

Vsebino različnih vrst katalogov, ki so dostopni na spletu, prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelajo, če nekdo zahteva njihovo prevajanje v omenjeni različici jezikov. Prav tako lahko izvedemo tudi prevajanje spletnih prodajaln iz perzijskega v italijanski jezik kot tudi vseh vrst aplikacija oziroma programov ter seveda spletnih strani in številnih drugih vsebin, ki so povezani, ne samo s spletom, ampak tudi z računalništvom. Optimizacija spletnih materialov je storitev, ki je strankam prav tako na razpolago in vključuje uporabo pravila SEO (Search Engine Optimisation).

Ko nekdo poseduje prevedene vsebine v tej jezični kombinaciji, toda s kakovostjo njihove izdelave ni zadovoljen, ker so vidne napake, lahko kontaktira s predstavništvom Prevajalskega centra Akademije Oxford in se podrobno pozanima o storitvah, ki jih zagotavljajo korektorji in lektorji. Gre za to, da so specializirani za zagotavljanje storitve, poznane pod nazivom redakcija, pri čemer popravljajo napake v prevedenih materialih in to ne glede na to, ali gre za dokumente, besedila ali knjige ter številne druge vsebine. Prav zahvaljujoč uporabi pravil korekture in lekture jih lastniki takšnih materialov zelo hitro lahko uporabljajo brez kakršnihkoli težav, ker bodo usklajeni in z izvirniki in s pravili italijanskega jezika.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo ustrezno znanje ter izvajajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz perzijskega v italijanski jezik, je vsaki stranki na razpolago možnost, da jih angažira za katerokoli vrsto dogodka. Kljub vsemu moramo omeniti, da je zelo natančno določeno, kdaj je treba uporabiti katero vrsto tolmačenja, vse v skladu s principom organizacije same manifestacije. Zato je pred vsakogar, ki ga zanima tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji, tudi postavljena uradna zahteva, da pravočasno dostavi podatke o organizaciji. Pričakuje se, da stranka omenjene strokovnjake informira, ne samo o številu udeležencev samega dogodka, ampak tudi o mestu, na katerem bo potekal, in to v smislu, da jih seznani z njegovimi osnovnimi značilnostmi kot tudi o tem, koliko dni ali ur naj bi dogodek trajal. Izključno v odvisnosti od teh informacija se lahko oblikuje ponudba za storitev tolmačenja, saj se po analizi prispelih podatkov ti strokovnjaki odločijo, katera od navedenih storitev je najboljša za to manifestacijo. Poudarjamo, da omenjena institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar bo vsekakor ponujeno stranki, za katero dogodek je izbrana ta vrsta tolmačenja.

Sodni tolmači in prevajalci v najkrajšem možnem roku obdelajo tudi katerekoli književno delo, prav tako pa lahko v navedeni različici jezikov prevajajo tudi učbenike. Specializirani so tudi za prevajanje časopisnih člankov iz perzijskega v italijanski jezik, seveda pa profesionalno odgovorijo tudi na zahteve vseh strank, ki želijo v tej kombinaciji jezikov dobiti prevedeno vsebino, tako strokovnih in ilustriranih kot tudi otroških ter številnih drugih revij.

Profesionalno prevajanje besedil iz perzijskega v italijanski jezik

Za člane ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford je popolnoma vseeno, ali stranka zahteva prevajanje poljudnih besedil iz perzijskega v italijanski jezik ali tistih, ki veljajo za strokovna oziroma znanstvena, saj sodni tolmači in prevajalci posedujejo izkušnje pri obdelavi in enih in drugih. Toda tematika teh vsebin se lahko tiče, tako katerekoli družboslovne znanstvene discipline kot tudi naravoslovne. Nekatera od področij, na katera se lahko nanaša tema teh besedil, so: turizem, menedžment, marketing, komunikologija, ekologija in varstvo okolja, toda vsekakor je razumljivo, da ti strokovnjaki lahko prevedejo tudi besedila, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene politike, ekonomije in prava oziroma filozofije, bančništva in financ kot tudi sociologije, medicine in informacijskih tehnologij ter znanosti, izobraževanja in farmacije pa tudi številnih drugih znanstvenih disciplin.

Poleg tega moramo omeniti, da zaposleni v tej instituciji posedujejo tudi izkušnje pri obdelavi vseh marketinških materialov in da odlično poznajo pravila, ki veljajo na področju marketinga, pa njih vsekakor tudi uporabljajo pri obdelavi ali brošur in reklamnih zloženk oziroma katalogov ali reklamnih letakov in plakatov pa tudi številnih drugih marketinških materialov. Seveda lahko izvedejo tudi prevajanje vizitk in PR člankov iz perzijskega v italijanski jezik pa tudi številnih drugih vsebin, katerih osnovni namen je reklamiranje in to ne glede na to, ali se predstavlja delo določenega podjetja, storitev ali izdelek oziroma, ali se reklamira neka manifestacija.

Poleg igranih filmov kateregakoli žanra oziroma informativnih in izobraževalnih oddaj, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi reklamna sporočila pa tudi otroške in zabavne oddaje. Na zahtevo strank izvedemo tudi prevajanje risanih in animiranih filmov iz perzijskega v italijanski jezik, po potrebi pa ti strokovnjaki obdelajo tudi dokumentarne filme ter številne druge in video in zvočne materiale. V predstavništvu omenjene institucije stranka, ki zahteva prevajanje predhodno omenjenih vsebin lahko angažira tudi strokovnjake, ki izvajajo storitev podnaslavljanja vseh teh materialov pa tudi njihovo sinhronizacijo.

Cena prevajanja iz perzijskega v italijanski jezik

  • Iz perzijskega v italijanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!