Prevajanje iz perzijskega v turški jezik


Skoraj zagotovo je to kombinacija jezikov, ki se najpogosteje zahteva, kar zadeva dokumente, čeprav prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi prevajanje iz perzijskega v turški jezik za številne druge vsebine pa tudi, da na zahtevo strank izvedejo tolmačenje v tej jezični različici.

Najpomembnejše je, da ima vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava dokumentov, v mislih dejstvo, da jo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje kompletna storitev oziroma in prevajanje in overitev prevoda, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači.

Predvideno je, da stranke lahko dobijo kompletno obdelan vsak dokument, ki ga je v skladu s pravili kasneje treba predložiti določeni državni instituciji, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi vsebino medicinske in osebne dokumentacije.


Prevajanje iz perzijskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v perzijski jezik

Vsekakor je v ponudbi te institucije tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz perzijskega v turški jezik in vseh vrst pravnih aktov, ki jih ti strokovnjaki na zahtevo prav tako obdelajo v skladu s pravili. Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje oziroma overitev vsebine razpisne, gradbene in tehnične dokumentacije, če je potrebno pa obdelajo tudi vsak dokument, ki je povezan ali s področjem izobraževanja, ali se nanaša na znanost ter številne druge dokumente, za katere stranka zahteva prevajanje v tej jezični kombinaciji.

Tito, kar morajo vsi interesenti za prevajanje dokumentov iz perzijskega v turški jezik upoštevati, se nanaša na postopek dostave takšnih vsebin na obdelavo. Gre za to, da ima zapriseženi sodni tolmači pravico svoj žig postaviti izključno na dokument, za katerega neposredno pred tem on osebno ugotovi, da je popolnoma enak kot tudi izvirni, saj je njegov žig tudi namenjen temu, da se dokaže enakost prevoda izvirniku.

Zato se tudi zahteva, da stranka izvirnike pošlje ali s priporočeno poštno pošiljko, ali pa jih prinese osebno, seveda pa lahko zadolži katerokoli kurirsko službo, da izvirne dokumente dostavi na naslov predstavništva te institucije.

Lastnik dokumentov mora pred njihovim dostavljanjem na obdelavo kontaktirati z okrožnim sodiščem v mestu, v katerem stanuje, da bi se podrobno pozanimati o tem, ali je treba izvesti nadoveritev za te dokumente. Sicer postopek nadoveritve vključuje postavljanje Haškega oziroma žiga, ki je bolj poznan pod imenom naziv Apostille in ni v pristojnosti zaposlenih te institucije. Ker sodni tolmači in prevajalci niso dolžni izvesti te overitve, prav tako ni njihova obveznost, da strankam posredujejo informacije o postavljanju tega žiga na njihove dokumente.

Če je to potrebno, ti strokovnjaki izvajajo tudi nujno prevajanje dokumentov iz perzijskega v turški jezik, pri čemer tedaj stranka mora najprej dostaviti skenirane materiale, in to na elektronski naslov poslovalnice, toda vsekakor so dolžni, da na vpogled priložijo tudi izvirnike, kar morajo storiti v najkrajšem možnem roku.

Če se to od njih zahteva, prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji profesionalno obdelajo tudi časopisne članke pa tudi strokovna oziroma poljudna besedila katerekoli tematike kot tudi revije. Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje vseh marketinških materialov (PR članki, vizitke, katalogi, reklamne zloženke, plakati, brošure in drugi), na razpolago pa je tudi prevajanje knjig iz perzijskega v turški jezik, kar pomeni obdelavo, tako učbenikov kot tudi del književnosti.

Ker prevajalci in sodni tolmači posedujejo bogato izkušnje pri uporabi orodij SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da vsaka stranka, ki ji je prevajanje v tej jezični kombinaciji potrebno za neko spletno vsebino, lahko dobi tudi storitev njihove optimizacije za iskalnike. Ne samo, da ti strokovnjaki izvajajo prevajanje spletnih strani iz perzijskega v turški jezik, ampak prav tako na zahtevo strank obdelajo tudi aplikacije pa tudi katerikoli program, potem spletne kataloge in spletne prodajalne oziroma vsak material, ki je dostopen na spletu, ali je na določen način povezan z računalništvom.

Poleg storitve tolmačenja in to v vseh treh različicah (konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje), je v ponudbi te institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako se lahko na zahtevo strank angažirajo tudi korektorji in lektorji, če je treba obdelati neko vsebino, za katero je prevajanje že izvedeno. Prav s pomočjo tako imenovane redakcije bo vsebina teh materialov usklajena, ne samo z izvirniki, ampak tudi s pravili turškega jezika.

Na elektronski naslov lahko stranke dostavijo vse materiale, ki so do zdaj navedeni in potem ko bo izvedeno njihovo prevajanje iz perzijskega v turški jezik oziroma zagotovljena zahtevana storitev, jim bodo na enak način tudi dostavljeni.

Interesenti za obdelavo video ali zvočnih vsebin katerekoli vrste, kot so na primer serije, informativne oddaje in reklamna sporočila pa tudi dokumentarnih, igranih in risanih ter animiranih filmov kot tudi otroških, izobraževalnih in zabavnih oddaj oziroma številnih drugih vsebin te vrste, v okviru te institucije lahko angažirajo tudi strokovnjake, ki na njihovo zahtevo izvedejo ali storitev sinhronizacije ali storitev podnaslavljanja vseh materialov te vrste.

Prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz perzijskega v turški jezik

Kdorkoli dobi samo prevod teh ali katerihkoli drugih dokumentov, in to brez overitve z žigom sodnega tolmača, lahko smatra, da je dobil nekompletno obdelan dokument. Zato tudi posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, to storitev izvajajo izključno ob spoštovanju zakonskih določb, kar pomeni, da je strankam na razpolago najprej prevajanje dokumentov iz perzijskega v turški jezik in potem tudi njihova overitev, ki jo izvaja pooblaščena oseba.

Konkretni postopek je usklajen z zakonom in določa, da sodni tolmač mora predhodno fizično primerjati izvirnike in prevode in se osebno prepričati, ali v teh vsebinah obstajajo razlike. Žig na prevedeni dokument ta strokovnjak postaviti samo v primeru, da je popolnoma prepričan, da med njimi ne obstajajo razlike.

Prav zaradi izvedbe postopka overitve se pričakuje, da stranka spoštuje zelo pomembno pravilo, ki predvideva dostavo ali pošiljanje izvirnih dokumentov na vpogled temu strokovnjaku.

Da bi strankam prizanesli z nepotrebnimi težavami in izgubljanjem časa, jim svetujemo, da v pristojnih institucijah naše države preverijo vse, kar je povezano z overitvijo s Haškim žigom, poznanim tudi pod imenom Apostille. Vse to je pomembno poudariti, ker zaposleni te institucije nimajo potrebnih pooblastil, da bi uporabili to vrsto overitve, čeprav ta lahko še kako vpliva na celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta.

Poleg že omenjenega, sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji jezikov obdelujejo, tako vse ostale dokumente s področja izobraževanja kot tudi tiste, ki se nanašajo na znanost. Strankam je na razpolago neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz perzijskega v turški jezik kot tudi znanstvenih del in potrdila o opravljenih izpitih, vsekakor pa lahko kompletno obdelajo tudi znanstvene patente, seminarske naloge in prepis ocen pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter diplomske naloge in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi številne druge dokumente, ki se tičejo konkretnih področij.

Pravne akte ti strokovnjaki prav tako obdelajo v skladu s predpisi, strankam pa je na razpolago tudi kompletna obdelava, tako pooblastila za zastopanje, tožb in licenc oziroma sodnih sklepov in pravnega reda Evropske Unije kot tudi prevajanje v dani različici jezikov pa tudi overitev pritožb in odločitev, potem certifikatov in pogodb kot tudi sklepov o razvezi zakonske zveze ter številnih drugih dokumentov, ki so povezani ali s področjem sodstva ali s področjem prava.

Treba je poudariti tudi to, da lahko izvedemo tudi prevajanje prometnega in vozniškega dovoljenja iz perzijskega v turški jezik pa tudi dovoljenja za prebivanje in delovnega, prav tako pa je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi številne druge osebne dokumente, kot so izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in potni list, zatem izpiski iz matičnega registra o smrti in osebna izkaznica kot tudi potrdilo o državljanstvu ter izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in številni drugi.

Člani ekipe omenjene institucije lahko absolutno vsako vrsto dokumentacije oziroma vsak posamezni dokument iz njene sestave, ne samo profesionalno prevedejo v tej različici jezikov, ampak tudi overijo v skladu z zakonom.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili obdelujejo, tako tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in druge dokumente iz njihove sestave), prav tako pa na zahtevo strank izvedejo tudi profesionalno prevajanje poslovne pa tudi medicinske dokumentacije iz perzijskega v turški jezik. Enostavneje rečeno, kompletno obdelujejo, tako vse vrste poslovnih poročil, predvsem revizorska in letna oziroma finančna ter ustanovitveni akt podjetja in zdravniške izvide kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, statut podjetja in dokumentovcijo o medicinskih izdelkih oziroma poslovne odločitve, fakture in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma katerikoli posamezni dokument, ki je v skladu z zakonom uvrščen ali v eno ali v drugo vrsto dokumentacije.

Dobro bi bilo reči tudi to, da izvajamo neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz perzijskega v turški jezik oziroma potrdila o nekaznovanosti in potrdila o višini dohodkov, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o samskem stanu oziroma vse tiste dokumente, ki jih stranka mora na podlagi predhodno postavljenih zahtev predložiti neki državni instituciji.

Neposredno prevajanje spletnih materialov iz perzijskega v turški jezik in storitev optimizacije

Ne samo, da člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvedejo neposredno prevajanje spletnih strani iz perzijskega v turški jezik, ampak ob tem prav tako zagotavljajo tudi storitev profesionalne optimizacije. Gre za storitev, ki se nanaša na uporabo pravil, poznanih kot Search Engine Optimisation oziroma skrajšano SEO, ki imajo za cilj usklajevanje vsebine, tako spletnih strani kot tudi katerekoli aplikacije ali program oziroma spletnih katalogov ali prodajaln ter vseh tistih materialov, ki se lahko vidijo na omrežju ali se tičejo računalništva s pravili, ki veljajo v spletnem iskanju. Enostavneje rečeno, ko so ti usklajeni z zahtevami iskanja, veliko boljše kotirajo, saj so prepoznani kot izvirni in uvrščeni v sam vrh rezultatov za predhodno pazljivo izbrane izraze ali besede.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelujejo, tako katerekoli književno delo ali učbenik kot tudi časopis, toda strankam zagotavljajo tudi profesionalno prevajanje časopisnih člankov iz perzijskega v turški jezik ter strokovnih in poljudnih besedilnih vsebin, ki se lahko ukvarjajo s tematiko iz domene, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Interesentom je na razpolago tudi možnost, da angažirajo korektorje in lektorje te institucije, ker so specializirani za zagotavljanje storitve redakcije, v okviru katere izvajajo vse potrebne popravke v slabo prevedenih materialih. Gre za storitvi korekture in lekture, ki ju ti strokovnjaki v skladu s pravili uporabljajo, toda preden to storijo, morajo imeti vpogled v prevedene vsebine in v njihove izvirnike, da bi jih lahko primerjali ter ugotovili, katere napake se v njih pojavljajo in potem tudi, da jih v skladu s pravili turškega jezika ustrezno popravijo.

Prav tako se člani ekipe te specializirane institucije trudijo, da odgovorijo na zahtevo katerekoli stranke, ki ji je potrebno tolmačenje iz perzijskega v turški jezik. Takoj moramo omeniti tudi to, da je najem opreme za simultano tolmačenje še ena od storitev, ki jih lahko uporabljajo stranke te institucije, pri čemer gre za opremo vrhunske kakovosti, ki lahko zadovolji tudi najzahtevnejšo manifestacijo. Toda stranke morajo biti seznanjene z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači ne uporabljajo samo simultanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, ampak izvajajo tudi tako imenovano šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje. Vse to nekoliko otežuje pripravo ponudbe, toda zato z gotovostjo trdimo, da katerokoli vrsto dogodka lahko pokrijemo z ustrezno vrsto tolmačenja. Torej pogoj za pripravo ponudbe je dostava podatkov o organizaciji same manifestacije, pri čemer se od stranke zahteva, da zaposlene te institucije informira, tako o mestu njenega prirejanja in o trajanju kot tudi o točnem številu oseb, ki se je bodo udeležile.

Treba je omeniti tudi to, da ta institucija ponuja storitve, tako sinhronizacije zvočnih in video materialov različne vrste kot tudi njihovega podnaslavljanja, kar pravzaprav pomeni, da vsaka stranka prihrani veliko časa, saj v sami poslovalnici dobi kompletno obdelane vse vsebine te vrste in to v optimalnem časovnem obdobju. Poleg kompletnega prevajanja animiranih in dokumentarnih filmov pa tudi reklamnih sporočil in informativnih oddaj, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje igranih filmov iz perzijskega v turški jezik pa tudi serij in zabavnih kot tudi otroških izobraževalnih oddaj ter risanih filmov in vseh ostalih vsebin iz te skupine.

Treba je omeniti tudi podatek, ki se nanaša na neposredno prevajanje marketinških materialov v tej kombinaciji jezikov, glede na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko maksimalno korektno in profesionalno na zahtevo posameznikov obdelujejo, tako zloženke in brošure oziroma PR članke in plakate kot tudi reklamne letake pa tudi vizitke in kataloge ter številne druge materiale, katerih osnovni namen je reklamiranje določenega podjetja pa tudi storitve in izdelkov kot tudi najava dogodka.

Cena prevajanja iz perzijskega v turški jezik

  • Iz perzijskega v turški je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!