Prevajanje iz perzijskega v romunski jezik


Omenjena storitev je na razpolago v obeh različicah, saj prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako tolmačenje iz perzijskega v romunski jezik, prav tako pa lahko v pisani obliki obdelajo katerokoli vrsto materialov.

Glede na to, da poleg simultanega, v tej kombinaciji jezikov izvajajo tudi konsekutivno pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje, se zahteva od vsakega, ki ga zanima ta storitev, da člane ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford najprej seznani s tem, kako bo določena manifestacija potekala oziroma jih seznani z vsemi potrebnimi detajli (trajanje, lokacija prirejanja, število udeležencev in drugo). Moramo poudariti tudi to, da se najem opreme za simultano tolmačenje prav tako ponuja strankam te institucije.

Vse vrste revij pa tudi časopisne članke omenjeni strokovnjaki na zahtevo obdelajo, izvajamo pa tudi prevajanje učbenikov in književnih del iz perzijskega v romunski jezik, če je to nekomu potrebno.


Prevajanje iz perzijskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v perzijski jezik

Seveda so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za obdelavo, tako poljudnih kot tudi znanstvenih oziroma strokovnih besedil katerekoli tematike.

Na zahtevo obdelujejo tudi katerekoli spletne materiale, od spletnih strani in spletnih katalogov pa do spletnih prodajaln oziroma programske opreme, pri čemer prevajajo različne programe in aplikacije. Storitev optimizacije bo izvedena pri obdelavi vseh spletnih materialov, glede na to, da ti strokovnjaki posedujejo in potrebno znanje pa tudi izkušnje v implementaciji orodij, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation).

Prav tako lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje video in zvočnih materialov iz perzijskega v romunski jezik, v skladu z zahtevami strank pa zaposleni te institucije nudijo tudi finalno obdelavo, tako da ponujajo storitvi podnaslavljanja ali sinhronizacije. Na ta način stranka pravzaprav v optimalnem roku in na enem mestu dobi kompletno obdelane serije in oddaje katerekoli vrste (informativne, zabavne, izobraževalne, otroške in druge) pa tudi reklamna sporočila in filme (animirani, igrani, dokumentarni, risani in drugi) ter vsak drugi zvočni ali video material.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje reklamnih materialov iz perzijskega v romunski jezik, kar pomeni, da stranke dobijo kakovostno obdelavo, tako plakatov, reklamnih katalogov in zloženk kot tudi brošur, PR člankov in vizitk pa tudi reklamnih letakov in vseh ostalih marketinških materialov.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za zagotavljanje kompletne storitve obdelave dokumentov, glede na to, da vsaka stranka poleg njihovega prevajanja v omenjeni različici jezikov dobi tudi storitev overitve s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Poudarjamo, da se postopek dostave dokumentov na obdelavo razlikuje glede na vse ostale materiale, ki jih stranka lahko in pošlje in prejme obdelane elektronsko (na elektronski naslov). Toda dokumente mora poslati v izvirniku, tako da se obvezuje, ali da to stori s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe, ali pa jih osebno prinese v poslovalnico navedene institucije.

Seveda se prav zaradi obveznosti dostavljanja izvirnih vsebin razlikuje tudi postopek prevzemanja dokumentov, za katere je najprej izvedeno prevajanje v dani jezični kombinaciji in potem tudi overitev. Poleg možnosti, da v predstavništvo te institucije stranka pride osebno, se ji ponuja tudi možnost, da ji določena kurirska služba kompletno obdelano dokumentacijo ali določen posamezni dokument dostavi na želeni naslov. Pri tem kurir neposredno od stranke zaračunava storitev dostave, saj v ceno obdelave kateregakoli dokumenta ta ni vračunana.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank, ki jih to zanima, v tej kombinaciji jezikov obdelujejo, tako vse dokumente, ki jih je treba predložiti državnim institucijam, kar se nanaša predvsem na različne vrste soglasij in potrdil oziroma izjav ter kompletno obdelujejo tudi katerikoli osebni dokument.

Prav tako lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz perzijskega v romunski jezik oziroma vseh dokumentov, ki so uvrščeni ali v tehnično in gradbeno ter poslovno ali v razpisno dokumentacijo.

Vsekakor člani ekipe v okviru te institucije kompletno obdelajo tudi dokumente, ki se tičejo znanosti ali s področja izobraževanja pa tudi vse tiste, ki so povezani s sodstvom ali pravom oziroma se obravnavajo kot pravni akti.

Pri overitvi predhodno obdelanega dokumenta, če je stranka konkretno storitev dobila na kateremkoli drugem mestu, se lahko zgodi, da sodni tolmač naleti na določena odstopanja. V tem primeru mora biti izvedena profesionalna redakcija dokumentov, čeprav je ta storitev uporabna tudi za vse ostale vsebine. Ker so v okviru te institucije prav tako zaposleni korektorji in lektorji, to pomeni, da je tudi storitev redakcije oziroma sta profesionalna korektura in lektura prav tako dostopna v okviru te institucije.

Dobro bi bilo omeniti tudi to, da se lahko na zahtevo strank izvajajo nujno prevajanje dokumentov iz perzijskega v romunski jezik. Pravzaprav v tem primeru prevajalci in sodni tolmači vsebine obdelajo v izjemno kratkem časovnem obdobju, toda samo, če jih stranka takoj dostavi na elektronski naslov. Glede na to, da predvideni postopek mora biti v celoti spoštovan, je stranka dolžna, da takoj potem na vpogled priloži tudi izvirnike, pri čemer ji predlagamo, da izbere najhitrejšega od vseh razpoložljivih načinov za dostavo. Tisto, o čemer morajo biti informirani vsi, ki jim je v dani različici jezikov potrebno prevajanje katerekoli dokumentacije ali nekega dokumenta, je postopek nadoveritve, ki ni v uradni pristojnosti zaposlenih te institucije. Enostavneje rečeno, gre za overitev z Apostille žigom oziroma tako imenovanim Haškim, ki mora biti postavljen samo na določene dokumente in v skladu s točno določenimi pravili. Poudarjamo, da stranka mora posedovati vse te informacije, da ne bi po nepotrebnem izgubljala časa oziroma, da bi točno vedela, kam mora najprej odnesti konkretni dokument in kako poteka celoten postopek njegove obdelave.

Konsekutivno tolmačenje iz perzijskega v romunski jezik

Pogoj za izvedbo prav te vrste tolmačenja je, da ta lahko zagotovi ustrezen odgovor kateremukoli udeležencu določenega dogodka in istočasno izpolni pričakovanja organizatorja. Toda lahko se zgodi, da strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford ocenijo, da je precej bolje izvesti simultano oziroma šepetano tolmačenje iz perzijskega v romunski jezik, kar so to vse storitve, ki jih strankam lahko zagotovijo prevajalci in sodni tolmači te institucije. Zaradi tega je izjemno pomembna, da opravijo podrobno analizo vseh razpoložljivih podatkov o organizaciji določenega dogodka, ki jim jih interesenti vsekakor morajo pravočasno dostaviti. Izjemno je namreč pomembno, da so seznanjeni s tem, koliko ljudi se bo udeležilo tega dogodka pa tudi z vsemi podrobnostmi, ki se nanašajo na sam prostor, v katerem bo potekal ter vsekakor dobijo informacije o tem, koliko je organizator predvidel, da bo konkretna manifestacija trajala. Šele potem se lahko oblikuje ponudba oziroma najprej bo izvedena podrobna analiza teh podatkov, da bi bila izbrana prav tista vrsta storitve, ki bo tudi najboljša v konkretnem primeru. Poudarjamo, da je v uradni ponudbi te institucije prav tako tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Neposredno prevajanje spletnih vsebin iz perzijskega v romunski jezik je prav tako dostopno na zahtevo strank, kar se nanaša na obdelavo, tako spletnih prodajaln in programov vseh vrst kot tudi spletnih strani pa tudi spletnih katalogov in aplikacij ter vseh ostalih materialov, ki so dostopni na spletu, ali pa se tičejo njega oziroma računalništva. Posebej poudarjamo, da pri tem sodni tolmači in prevajalci uporabijo tudi pravila, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation) ter na ta način konkretnim materialom omogočajo, da so s strani iskalnika prepoznani kot izvirni, kar vpliva na njihovo kotiranje na celotnem spletu.

Prav tako stranke lahko v okviru te institucije angažirajo profesionalne korektorje in lektorje, ki na njihovo zahtevo izvedejo redakcijo katerekoli vrste materialov, za katere je pred tem nekdo izvedel neprofesionalno prevajanje.

Pomembno je omeniti tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani za obdelavo revij vseh vrst, kot so na primer strokovne, ilustrirane in otroške kot tudi, da po potrebi izvajajo profesionalno prevajanje časopisnih člankov iz perzijskega v romunski jezik. Na zahtevo strank lahko obdelujejo, tako katerekoli književno delo s področja proze kot tudi tisto, ki je uvrščeno v poezijo.

Storitvi podnaslavljanja video in zvočnih materialov oziroma njihove sinhronizacije sta v okviru te institucije prav tako dostopni na zahtevo strank. Pravzaprav na ta način lahko vsakdo, ki zahteva neposredno prevajanje reklamnih sporočil in serij iz perzijskega v romunski jezik pa tudi oddaj različne tematike in namena (izobraževalne, otroške, informativne, zabavne in druge) kot tudi filmov (risani, animirani, dokumentarni, igrani in ostali), v relativno kratkem času dobi vse takšne vsebine kompletno obdelane, tako jih lahko zelo hitro prikazuje oz. predvaja bodočim poslušalcem ali gledalcem.

Ne samo poljudne, ampak tudi strokovne besedilne vsebine sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank v dani jezični kombinaciji prevedejo. Med drugim v okviru omenjene institucije lahko izvedemo, tako prevajanje reklamnih brošur in katalogov iz perzijskega v romunski jezik kot tudi plakatov, potem vizitk in zloženk pa tudi PR člankov in reklamnih letakov ter vseh ostalih vsebin, ki se nanašajo na reklamiranje.

Na koncu moramo poudariti, da vsaka stranka mora zahtevani material poslati na elektronski naslov, da bi na ta način prihranila svoj čas.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz perzijskega v romunski jezik in overitev sodnega tolmača

Najprej mora biti upoštevano dejstvo, da je prevajanje dokumentov iz perzijskega v romunski jezik usklajeno z določbami zakona, kar pravzaprav pomeni, da se prevajalci in sodni tolmači pri tem v celoti držijo pravil. Prav zahvaljujoč temu vsaka stranka Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobi kompletno obdelavo, tako potrdila o nekaznovanosti kot tudi številnih drugih izjav in soglasij ter potrdil, kot so na primer potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov in soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o stanju računa v banki oziroma vsi tisti dokumente, ki jih je treba iz določenega razloga predložiti pristojnim službam.

Da bi lahko v skladu s pravili izvedel postopek overitve kateregakoli dokumenta, za katerega je predhodno izvedeno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, zapriseženi sodni tolmač mora posedovati tudi izvirnike. Zato je njih stranka dolžna predhodno dostaviti oziroma jih poslati, kot je predvideno, ali pa jih v predstavništvo omenjene institucije osebno prinese.

V želji, da omogočimo vsakomur, ki mu je potrebno prevajanje katerekoli dokumentacije ali samo posamičnega dokumenta v tej različici jezikov, da po nepotrebnem ne izgublja časa, posebej poudarjamo, da strokovnjaki te institucije nimajo pravice izvesti overitve z Apostille žigom. Glede na to, da je tako imenovani Haški žig, kot ga tudi imenujejo, treba postaviti na dokumente, za katere to določa zakon, in to v službah, ki delujejo v sklopu okrožnih sodišč naše države, je priporočljivo, da lastnik dokumentov najprej kontaktira z njimi in vse informacije o tej vrsti overitve pridobi povsem samostojno.

Zaposleni te specializirane institucije lahko na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz perzijskega v romunski jezik, kar pomeni, da poleg ustanovitvenega akta podjetja, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in faktur, kompletno obdelajo tudi finančna oziroma revizorska poslovna poročila in statut podjetja, toda prav tako tudi poslovne odločitve ter vsebino letnih poslovnih poročil in na splošno rečeno, vse ostale dokumente, ki se tičejo poslovanja, ne glede na to, ali gre za neko podjetje ali zasebnega podjetnika.

Če se to zahteva, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi vsebino, tako razpisne, gradbene in tehnične (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in druge dokumente, ki se vanje lahko uvrstijo) kot tudi medicinske dokumentacije, v katero poleg zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih spadajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi številni drugi dokumenti.

V skladu s postavljenimi zahtevami zaposleni v okviru te institucije izvajajo tudi prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz perzijskega v romunski jezik pa tudi številnih drugih dokumentov, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi tistih, ki se tičejo izobraževanja. S tem mislimo predvsem na kompletno obdelavo diplomskih in seminarskih nalog kot tudi znanstvenih nalog pa tudi potrdila o opravljenih izpitih, predmetnikov in programov fakultet ter zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, pri čemer prevajalci in sodni tolmači vsekakor kompletno in v skladu s pravili obdelajo tudi potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomo in dodatek k diplomi kot tudi znanstvene patente in vse ostale materiale, ki se iz nekega razloga lahko povežejo z enim od teh področij.

Seveda bodo v celoti profesionalno in v najkrajšem možnem roku izpolnjene tudi zahteve vseh tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o smrti in o sklenitvi zakonske zveze iz perzijskega v romunski jezik. Prav tako lahko izpolnimo tudi zahteve v zvezi s prevajanjem ostalih osebnih dokumentov v omenjeni jezični različici, kar poleg dovoljenja za prebivanje, potnega lista in potrdila o stalnem prebivališču vključuje tudi kompletno obdelavo delovnega in prometnega kot tudi vozniškega dovoljenja pa tudi osebne izkaznice ter potrdila o državljanstvu in drugih dokumentov te vrste.

Pomembno je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni kombinaciji jezikov, ne samo prevajajo, ampak tudi v skladu z veljavnim zakonom izvedejo tudi overitev za absolutno katerikoli pravni akt. Pravzaprav to pomeni, da izvajajo, tako profesionalno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz perzijskega v romunski jezik oziroma pravnega reda Evropske Unije in pritožb ter vseh vrst pogodb in sodnih odločb kot tudi overitev vseh teh dokumentov, na zahtevo pa kompletno obdelujejo tudi sodne odločbe, zatem sodne sklepe in vsebino tožb kot tudi certifikate katerekoli vrste, zatem pooblastilo za zastopanje in licence oziroma katerikoli pravni akt.

Cena prevajanja iz perzijskega v romunski jezik

  • Iz perzijskega v romunski je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!