Prevajanje iz perzijskega v grški jezik


Glede na to, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi strokovnjake, katerih specialnost je prevajanje iz perzijskega v grški jezik, je konkretna storitev in v pisani in v obliki tolmačenja na razpolago vsakomur, ki ga to zanima.

Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, za določeno manifestacijo uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje, tako šepetano kot tudi tako imenovano konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov. Seveda je vsak interesent dolžan, da jim najprej dostavi podatke o organizaciji samega dogodka, saj se na podlagi mesta njegovega prirejanja oziroma predvidenega trajanja in števila udeležencev tudi določa, katera vrsta tolmačenja mora biti uporabljena. Na seznamu storitev, ki jih omenjena institucija ponuja svojim strankam, je tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo, tako reklamnih letakov in zloženk kot tudi PR člankov oziroma brošur in plakatov pa tudi katalogov in vseh ostalih marketinških materialov.


Prevajanje iz perzijskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v perzijski jezik

Prav tako se na zahtevo strank izvaja prevajanje spletnih prodajaln in spletnih katalogov iz perzijskega v grški jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi aplikacije oziroma programe vseh vrst pa tudi vsebino spletnih strani in generalno rečeno vse ostale materiale, ne glede na to, ali so povezani z računalništvom ali neposredno s spletom. Poleg te storitve ti strokovnjaki izvajajo tudi optimizacijo vseh takšnih vsebin, kar pomeni, da maksimalno korektno uporabijo tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation).

Učbenike in prozna pa tudi poetska književna dela oziroma časopisne članke, potem znanstvene in poljudne besedilne materiale kot tudi vsebino, tako strokovnih in otroških kot tudi ilustriranih revij sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank, prav tako maksimalno profesionalno obdelajo v navedeni jezični kombinaciji.

Specializirani so tudi za neposredno prevajanje filmov iz perzijskega v grški jezik, kar se nanaša, tako na obdelavo igranih filmov različnih žanrov kot tudi na prevajanje animiranih in risanih oziroma dokumentarnih filmov. Seveda v tej različici jezikov obdelajo tudi reklamna sporočila pa tudi zabavne in otroške oddaje oziroma serije in informativne ter izobraževalne oddaje kot tudi vse ostale in video in zvočne vsebine. Sicer omenjena institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki so zadolženi za zagotavljanje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja vseh materialov te vrste.

Treba je poudariti tudi to, da so v okviru te institucije prav tako zaposleni tudi korektorji oziroma lektorji. Njihova specialnost je izvedba redakcije materialov, pri čemer popravljajo vse napake v vsebinah katerekoli vrste, za katere je predhodno nekdo izvedel prevajanje v navedeni jezični kombinaciji.

Obdelava dokumentov se vsekakor razlikuje glede na navedene vsebine, in sicer predvsem zato, ker prevajalci in sodni tolmači ob osnovni storitvi izvajajo tudi tisto, ki se nanaša na overitev vsebine prevedenega dokumenta. Da poenostavimo, najprej se izvede prevajanje dokumentov iz perzijskega v grški jezik in potem pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač pregleda vsebino izvirnikov in prevoda in ju primerja, pa svoj žig postavlja le na tisti prevedeni dokument, za katerega je prepričan, da je enak izvirniku.

Povsem je logično, zakaj se od strank zahteva, da na vpogled priložijo tudi izvirnike, kar ni primer pri vseh ostalih vsebinah, tako njih omenjenim strokovnjakom na obdelavo lahko pošljejo na elektronski naslov. Vsekakor se lahko opredelijo tudi za enak princip prevzemanja obdelanih materialov te vrste, če pa jih zanima neka druga opcija, se morajo obrniti zaposlenim v v okviru konkretne institucije in zahtevati vse potrebne informacije o tem.

Postopek pošiljanja dokumentov je drugačen prav zaradi obveznosti dostavljanja izvirnikov, tako da stranke njih ali pošljejo preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko, ali pa jih osebno prinesejo v predstavništvo te institucije.

Prav tako se tudi postopek prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov razlikuje in strankam je najprej omogočena možnost, da to storijo osebno v prostorih poslovalnice. Če jim ta opcija ne ustreza, jim bodo kompletno obdelani dokumenti jim dostavljeni preko izbrane kurirske službe, pri čemer cena te storitve ni vračunana v ceno kompletne obdelave dokumentov, tako da se zahteva, da pri prevzemanju pošiljke stranka opravi plačilo po ceniku te službe za dostavo.

Poleg poslovne, gradbene in tehnične oziroma medicinske in razpisne dokumentacije, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi vse tiste dokumente, ki jih je skladu s pravili treba predložiti določeni državni instituciji, kar so pravzaprav različne vrste soglasij in potrdil oziroma izjav. V ponudbo navedene institucije sodi tudi prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v grški jezik ter obdelava različnih vsebin s področja znanosti ali izobraževanja, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko prevedejo in potem izvedejo tudi overitev absolutno vsakega osebnega dokumenta.

Kar zadeva postavljanje tako imenovanega Apostille žig na dokumente, moramo posebej poudariti, da ta storitev v okviru te institucije ni na razpolago. Gre za to, da tako imenovanega Haškega žiga, kot ga tudi imenujejo, v skladu s pravili ni treba postaviti na vsako dokumentacijo ali posamezni dokument, ki ga ti strokovnjaki predhodno obdelajo, toda točno se ve, v katerem trenutku mora ta vrsta overitve biti izvedena za konkretni dokument oziroma ali pred ali potem, ko naši strokovnjaki izvedejo prevajanje iz perzijskega v grški jezik. Da ne bi po nepotrebnem izgubljali časa, stranke morajo najprej kontaktirati z okrožnim sodiščem v kraju, v katerem stanujejo, saj tam obstajajo službe, ki so edine pooblaščene za izvedbo te vrste overitve.

Prevajanje soglasij za zastopanje iz perzijskega v grški jezik

Kadar se omenjena storitev zahteva, ne samo za soglasje za zastopanje, ampak tudi za katerikoli drugi dokument, je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači zagotavljajo kompletno obdelavo takšnih vsebin. Pravzaprav to pomeni, da ti izvajajo najprej prevajanje dokumentov iz perzijskega v grški jezik in potem pooblaščena oseba primerja vsebino prevoda in izvirnikov in če med njima ni nikakršne razlike, izvede overitev kateregakoli prevedenega dokumenta. Takšen postopek pomeni, da ima stranka na razpolago materiale, ki so tako obdelani, da so pravno veljavni.

Pomembno je, da lastnik dostavi izvirnike zahtevanih dokumentov, in to na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču, ker prav ta primerja njihovo vsebino s prevodi.

Prav tako se lastnikom dokumentov priporoča, da kontaktirajo s pooblaščenimi službami Republike Slovenije in se pozanimajo o vseh detajlih v zvezi z nadoveritvijo, ki se nanaša na postavljanje Haškega žiga, poznanega tudi pod imenom Apostille.

Vsekakor na zahtevo strank poleg soglasij za zastopanje kompletno obdelujemo tudi vse ostale vrste soglasij pa tudi potrdil in izjav. Omenjeni strokovnjaki prevajajo v dani jezični kombinaciji in potem tudi overijo, tako potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo višini dohodkov in ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Ko to nekdo zahteva, bo seveda izvedeno tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz perzijskega v grški jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in ostali dokumenti iz te skupine), vsekakor pa sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov kompletno in v skladu z zakonom obdelajo tudi celotno vsebino, tako tehnične in gradbene kot tudi razpisne pa tudi poslovne dokumentacije (gradbeni projekti, sklep o ustanovitvi pravne osebe, deklaracije izdelkov, revizorska poročila, navodilo za uporabo, fakture, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, statut podjetja, finančna poslovna poročila in katerikoli drugi dokument, ki je v skladu z zakonom uvrščen v eno od omenjenih vrst dokumentacij).

Prav tako bodo profesionalno izpolnjene zahteve posameznikov, ki jim je potrebno prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v grški jezik, v okviru katerega omenjeni strokovnjaki poleg potrdila o stalnem prebivališču, vozniškega dovoljenja in prometnega oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in dovoljenja za prebivanje, kompletno obdelajo tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu pa tudi delovno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu in ostale dokumente, ki sodijo v to skupino.

Posebej je treba poudariti dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente ter vsebino znanstvenih del, ne glede na to, koliko so obsežni in kompleksni kot tudi vse ostale materiale, ki so povezani izključno z znanostjo.

Na podlagi postavljenih zahtev bo izvedeno tudi prevajanje pritožb in tožb iz perzijskega v grški jezik in predvideno je, da bodo izpolnjene tudi zahteve strank v zvezi s kompletno obdelavo ali sklepov o razvezi zakonske zveze, sodnih sklepov in pooblastil za zastopanje ali licenc vseh vrst kot tudi certifikatov ter sodnih odločb in pravnega reda Evropske Unije pa tudi pogodb vseh vrst oziroma številnih drugih pravnih aktov.

Na vse, kar je do zdaj omenjeno, treba dodati tudi podatek, da sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni jezični kombinaciji obdelajo tudi vse materiale, ki so povezani s področjem izobraževanja. Seveda poleg prevajanja diplome in dodatka diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in prepisa ocen, izvajamo tudi neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz perzijskega v grški jezik, seveda pa bodo kompletno obdelani tudi predmetniki in programi fakultet, diplomske in seminarske naloge oziroma potrdilo o rednem šolanju in številni drugi materiali, ki so na določen način povezani z izobraževanjem.

Prevajanje risanih filmov iz perzijskega v grški jezik

Da bi strankam bila omogočena kompletna storitev, poskrbijo strokovnjaki, ki izvajajo sinhronizacijo in podnaslavljanje, tako risanih kot tudi dokumentarnih in igranih pa tudi animiranih filmov ter omenjene storitve uporabljajo tudi za katerokoli drugo vrsto ali video ali zvočnih vsebin.

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi prevajanje serij iz perzijskega v grški jezik, toda sodni tolmači in prevajalci seveda obdelajo tudi otroške kot tudi izobraževalne in zabavne ter informativne oddaje oziroma reklamna sporočila in vse ostale vsebine, ki bodo po koncu obdelave predvajane, tako na radiju in v kinematografih kot tudi na televiziji in spletu.

Prav tako je v skladu z zahtevami na razpolago tudi prevajanje knjig iz perzijskega v grški jezik, v okviru katerega poleg učbenikov prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi vsako književno delo, ki ga stranka dostavi v skladu s pravili. Prav tako so specializirani tudi za obdelavo časopisnih člankov različne dolžine in tematike pa tudi strokovnih, otroških in ilustriranih ter vseh ostalih vrst revij.

Kadar se to zahteva prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji prav tako obdelajo tudi reklamne materiale katerekoli vrste in to ob maksimalnem spoštovanju marketinških pravila, ki jih odlično poznajo. Pravzaprav jih stranke lahko angažirajo, če jim je potrebno neposredno prevajanje PR člankov in plakatov iz perzijskega v grški jezik oziroma reklamnih letakov in zloženk pa tudi brošur in katalogov ter vizitk in ostalih marketinških vsebin.

Neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz perzijskega v grški jezik

Storitev optimizacije se predpostavlja, ko se izvaja prevajanje spletnih strani iz perzijskega v grški jezik oziroma spletnih katalogov in vsebin prodajaln razpoložljivih na spletu, pri čemer je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi vsako aplikacijo in program, ki ga stranka pred tem dostavi.

Enostavneje rečeno, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford implementirajo tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način celotno vsebino vseh omenjenih spletnih materialov pa tudi številnih drugih, ki jih prevajajo, da maksimalno profesionalno uskladijo z zahtevami in pravili, ki jih določa spletno iskanje. Vse to ima pozitiven učinek tudi na kotiranje teh materialov na spletu oziroma pri iskanju pa tudi nan njihove lastnike, saj bo njihovo poslovanje zagotovo boljše, ker večje število ljudi lahko pride do želenih informacij.

Za vse vsebine, ki so prevedene v omenjeni različici jezikov, toda v katerih obstajajo pomanjkljivosti in napake, bo izvedena storitev redakcije, ki obsega, tako korekturo kot tudi lekturo teh materialov. Poudarjamo, da ta institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki so za to specializirani in glede na to, da korektorji in lektorji posedujejo visok raven izkušenj pri delu, so stranke lahko popolnoma prepričane, da vsako vsebino obdelajo ter popravijo tudi najmanjše napake, da bi jih uskladili, ne samo s pravili prevajalske stroke in grškega jezika, ampak tudi z izvirnimi materiali.

Ko to nekdo zahteva omenjeni strokovnjaki v konkretni jezični različici prav tako prevedejo tudi strokovna in poljudna besedila. Poleg ekonomskih, turističnih in pravnih oziroma filozofskih in političnih besedil, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane, tako z bančništvom, financami in sociologijo kot tudi s psihologijo in s področjem ekonomije. Prav tako izvajajo tudi prevajanje besedil s področij gradbene industrije iz perzijskega v grški jezik oziroma tistih, ki so povezana s področji menedžmenta, marketinga in komunikologije ter tudi s področji informacijskih tehnologij, izobraževanja in farmacije ter ekologije in varstva okolja kot tudi znanosti in medicine oziroma vsake druge nenavedene znanstvene discipline in popolnoma vseeno je, ali se ta nanaša na neko naravoslovno ali družboslovno vedo.

Kar zadeva storitev tolmačenja v omenjeni različici jezikov, interesenti zanjo morajo imeti v mislih informacijo, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo vse tri vrste te storitve in da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje uradno na seznamu storitev, ki jih omenjena institucija ponuja. Torej, natančno mora biti določeno, ali ti strokovnjaki uporabljajo simultano ali šepetano tolmačenje ali morda celo konsekutivno tolmačenje iz perzijskega v grški jezik. Da bi to lahko opredelili, ti strokovnjaki morajo dobiti informacije o samem dogodku oziroma vse detajle, ki so povezani z njegovo organizacijo. Iz tega razloga je potrebno, da jih stranka obvesti najprej o mestu, na katerem je načrtovano, da bo manifestacija potekala in o njenih osnovnih značilnostih kot tudi o tem, koliko bo udeležencev pa tudi, koliko je organizator predvidel, da bo določen dogodek trajal.

Cena prevajanja iz perzijskega v grški jezik

  • Iz perzijskega v grški je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!