Prevajanje iz perzijskega v nemški jezik


Strokovnjaki, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, so specializirani za izvedbo, tako tolmačenja iz perzijskega v nemški jezik kot tudi, da v pisani obliki obdelajo vsebine katerekoli vrste.

Kar zadeva tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, je treba poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega in konsekutivnega lahko uporabijo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje. Enostavneje rečeno, ti se na podlagi detajlov o organizaciji same manifestacije, ki jih interesent pravočasno dostavi, odločijo o tem, katera od vseh teh storitev lahko zagotovi najboljši možni odgovor, tako samem organizatorju kot tudi vsakem udeležencu. Če je za neki dogodek predvidena prav uporaba te vrste tolmačenja, bo stranki tudi ponujeno, da po zelo ugodnih cenah najame opremo za simultano tolmačenje.

Posebna ugodnost je, da ta institucija zaposluje tudi podnaslavljalce pa tudi strokovnjake, ki izvajajo sinhronizacijo, tako da stranke, ki zahtevajo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za katerikoli zvočni ali video material, praktično rečeno na enem mestu lahko dobijo njegovo kompletno obdelavo. Vsekakor zaposleni te institucije obdelujejo, tako informativne, zabavne in izobraževalne oziroma otroške oddaje, ki bodo predvajane na različnih medijih kot tudi filme, ne glede na to, ali gre za dokumentarne, risane ali igrane oziroma animirane, pri čemer na zahtevo vsekakor izvedemo tudi neposredno prevajanje serij in reklamnih sporočil iz perzijskega v nemški jezik pa tudi vseh ostalih, tako video kot tudi zvočnih materialov.


Prevajanje iz perzijskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v perzijski jezik

V navedeni različici jezikov prevajalci in sodni tolmači prevedejo vse vrste besedil, ki so lahko in strokovna in poljudna. Prav tako poskrbijo tudi za profesionalno obdelavo učbenikov katerekoli tematike pa tudi časopisnih člankov kot tudi vsakega književnega dela oziroma vsebine ilustriranih strokovnih, otroških in ostalih vrst revij.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači vedo, kdaj in kako je treba uporabljati dobro poznana orodja SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da prav njih tudi uporabijo, ko obdelujejo različne spletne vsebine. Zato tudi poudarjamo, da stranke dobijo, tako neposredno prevajanje spletnih strani, spletnih katalogov in prodajaln iz perzijskega v nemški jezik kot tudi njihovo optimizacijo, saj se z uporabo teh orodij vsi ti usklajujejo s pravili, ki veljajo pri iskanju. Seveda omenjeni strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo tudi programsko opremo, pri čemer na zahtevo strank prevajajo, tako katerikoli program kot tudi aplikacijo pa tudi vse ostale vsebine, ki so na določen način povezane, ne samo s spletom, ampak tudi z računalništvom.

Če katerakoli stranka zahteva obdelavo marketinških materialov, mora vedeti, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani, tako za obdelavo reklamnih zloženk in katalogov oziroma brošur in letakov kot tudi za neposredno prevajanje vizitk in plakatov iz perzijskega v nemški jezik in predvideno je, da na zahtevo obdelajo tudi PR članke pa tudi vse ostale materiale, ki se nanašajo na marketing in se uporabljajo, če je treba reklamirati neko podjetje ali izdelek oziroma konkretno storitev ali dogodek.

Stranka, ki jo zanima obdelava predhodno navedenih vsebin, ni dolžna priložiti izvirnikov na vpogled, tako da jih lahko pošlje na najhitrejši način, in to je elektronsko. Vsekakor na elektronski naslov prejme tudi obdelane vsebine te vrste, na razpolago pa so tudi drugačne možnosti, tako za pošiljanje takšnih materialov na obdelavo kot tudi za njihovo prevzemanje, o čemer se vsak interesent lahko podrobno pozanima neposredno v poslovalnici te institucije.

Kadar že obstaja prevod kateregakoli materiala, toda v njem obstajajo napake, morajo biti angažirani profesionalni korektorji in lektorji, ki v skladu s pravili stroke popravljajo vse storjene napake in na ta način prevod uskladijo z izvirniki. Na srečo ta institucija zaposluje tudi te strokovnjake, ki uporabljajo pravila korekture in lekture oziroma izvajajo profesionalno redakcijo materialov katerekoli vrste.

Posebno pozornost je treba posvetiti obdelavi dokumentov, ker se izvaja, tako njihovo profesionalno prevajanje iz perzijskega v nemški jezik kot tudi storitev overitve obdelanega dokumenta.

Da ne bo pomote, sodni tolmači in prevajalci obdelavi kateregakoli dokumenta pristopajo izključno z vidika zakona, ta pa določa, da samo dokument, ki je v dani različici jezikov preveden in potem tudi overjen z žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača, lahko velja za pravno veljavnega.

Kljub vsemu moramo omeniti, da v praksi obstaja tudi posebna vrsta žiga, ki se postavlja samo na določene dokumente, kar je prav tako usklajeno z zakonom. Ker omenjeni strokovnjaki ne posedujejo predpisanega dovoljenja za overitev s tako imenovanim Apostille oziroma Haškim žigom, je posebej pomembno, da vsaka stranka, ki se zanima za omenjeno storitev, najprej zahteva vse potrebne informacije o overitvi z njim. Gre pravzaprav za tako imenovani Haški žig, podatki o njem pa so na razpolago samo na okrožnih sodiščih Republike Slovenije oziroma v tistih oddelkih teh institucij, ki so uradno pooblaščeni za postopek tako imenovane nadoveritve.

Seveda bo izvedeno profesionalno prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v nemški jezik in predvideno je, da ti strokovnjaki odgovorijo tudi na zahteve strank, ki se nanašajo na prevajanje in overitev vseh vrst soglasij in izjav kot tudi potrdil, saj so specializirani tudi za kompletno obdelavo dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Moramo omeniti, da zaposleni v okviru navedene institucije lahko prevajanje kateregakoli dokumenta v tej kombinaciji jezikov izvedejo tudi v posebej kratkem časovnem obdobju, toda tedaj jih mora stranka najprej skenirati in poslati na elektronski naslov, izvirnike pa mora kasneje priložiti na vpogled.

Sicer vsakdo mora poslati izvirnike dokumentov na vpogled, kar lahko stori ali preko kurirske službe ali pa s priporočeno pošiljko “Pošte Slovenije”, na razpolago pa je tudi možnost, ki vključuje osebno dostavo dokumentov v poslovalnico te institucije.

Poudariti moramo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi vse tiste dokumente, ki sodijo, tako v tehnično, poslovno in razpisno kot tudi v medicinsko in gradbeno dokumentacijo.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v nemški jezik, tako da poleg rezultatov znanstvenih raziskav in znanstvenih patentov maksimalno profesionalno obdelajo tudi vse ostale vsebine, ki se nanašajo, tako na področje izobraževanja kot tudi na znanost.

Pomembno je, da stranka pri dostavi vsebin na obdelavo navede, ali ji bolj ustreza princip osebnega prevzemanja, kar pomeni, da je dolžna priti poslovalnico in od uslužbenca prevzeti kompletno obdelane dokumente, lahko pa se opredeli tudi za drugo možnost. Ta predvideva, da bodo stranki preko kurirske službe kompletno obdelani dokumenti dostavljeni na naslov, ki ga navede. Pri tem je treba vedeti, da je to dodatna storitev, kar pomeni, da zahteva plačilo, saj ni vračunana v ceno prevajanja in overitve kateregakoli dokumenta. Vsekakor mora stranka kurirju plačati nadomestilo, o njegovi višini pa predhodno dobi vse potrebne informacije.

Prevajanje brošur in zloženk iz perzijskega v nemški jezik

V cilju da maksimalno približajo vsebino, ne samo reklamnih zloženk in brošur, ampak tudi številnih drugih marketinških materialov se izvaja tudi njihovo prevajanje iz perzijskega v nemški jezik. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci poznajo tudi vsa tista pravila, ki veljajo na področju marketinga in predvideno je, da jih upoštevajo, ko v dani različici jezikov prevajajo, tako že omenjene vsebine kot tudi PR članke, kataloge in vizitke pa tudi reklamne letake, zatem plakate in nasploh vse tiste materiale, ki so v osnovni namenjeni reklamiranju, ne glede na to, ali se predstavlja delo nekega podjetja ali izdelek oziroma dogodek ali storitev. Posebna pozornost je v tem primeru usmerjena prav na reklamno sporočilo, ki ga takšni materiali nosijo, da bi to bilo čim lažje razumljivo izvornim govorcem nemškega jezika kot tudi vsem tistim, ki prav ta jezik uporabljajo.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, obdelajo tudi besedila, tako katerekoli tematike in namena kot tudi katerekoli vsebine oziroma kompleksnosti. Poleg tistih, katerih tema se nanaša na področja psihologije, filozofije in sociologije ter komunikologije, menedžmenta in marketinga, izvajajo tudi neposredno prevajanje ekonomskih, pravnih in političnih besedil iz perzijskega v nemški jezik. Predvideno je, da lahko obdelajo tudi tiste strokovne oziroma poljudne besedilne materiale, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področij gradbene industrije, izobraževanja in medicine pa tudi ekologije in varstva okolja ter informacijskih tehnologij in znanosti kot tudi farmacije in bančništva, potem financ in ostalih znanstvenih disciplin in povsem vseeno je, ali se tičejo naravoslovnih ali družboslovnih ved.

Profesionalna korektura kot tudi storitev lekture sta prav tako v ponudbi navedene institucije, njih pa izključno imajo pravico izvesti prav strokovni korektorji in lektorji. Da ne bo pomote, navedene storitve vključujejo tako imenovano redakcijo materialov, toda samo tistih, ki so že prevedeni v tej jezični kombinaciji. Seveda se to nanaša izključno na vsebine, katerih prevodi niso kakovostni oziroma v katerih obstajajo napake, ki jih v skladu s pravili ti strokovnjaki popravljajo in maksimalno profesionalno usklajujejo vsebino kateregakoli prevedenega materiala s pravili nemškega jezika oziroma z njihovim izvirnikom.

Zaposleni te institucije lahko na zahtevo strank izvedejo tudi prevajanje spletnih katalogov iz perzijskega v nemški jezik oziroma aplikacij in programov vseh vrst, toda predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelajo tudi spletne strani kot tudi spletne prodajalne in vse ostale materiale, ki so povezani za računalništvom oziroma, ki se lahko na spletu vidijo. Glede na to, da je za obdelavo teh vsebin izjemno pomembna tudi izvedba optimizacije za iskalnike, se bodo ti strokovnjaki potrudili, da pravilno implementirajo orodja, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma skrajšano SEO. Enostavneje rečeno, če je določena spletna vsebina prevedena v tej jezični kombinaciji in profesionalno optimizirana, to pomeni, da prav njo konkretni iskalnik tudi zelo hitro da prepozna kot izvirnik, po jo s samim tem tudi navede na prvi strani iskanja za konkretno ključno besedo ali izraz. Seveda če vse to vodi k poboljšanju poslovanja lastnika tako obdelanih spletnih materialov.

Prevajanje potrdila o rednem šolanju iz perzijskega v nemški jezik

Glede na to, da ta specializirana institucija zaposluje tudi tiste strokovnjake, ki so s strani državnih služb uradno pooblaščeni za postopek overitve kateregakoli prevedenega dokumenta, to pomeni, da imajo stranke možnost v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobiti kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta.

Da bi bili jasnejši, najprej bo izvedeno neposredno prevajanje dokumentov iz perzijskega v nemški jezik in po tem bo v skladu s pravili takšna vsebina tudi overjena. Zato je tudi zelo pomembno, da stranka izvirnike dostavi na vpogled zaposlenim te institucije in vsekakor ji priporočamo, da se pozanima tudi o postopku tako imenovane nadoveritve. Sicer gre za postavljanje Haškega žiga na dokumente, ki je veliko bolj poznan pod nazivom Apostille. Ker je z zakonskimi določbami natančno določeno, na katere dokumente se ta žig postavlja pa tudi na kakšen točno način, prevajalci in sodni tolmači te institucije pa ne spadajo v skupino strokovnjakov, ki so jim dana pooblastila za izvedbo nadoveritve, je zelo pomembno, da se stranka obrne na zaposlene v državnih institucijah, ki so pooblaščeni za izvedbo te vrste overitve, da ne bi brez potrebe izgubljala časa.

Poleg za potrdilo o rednem šolanju, stranke te institucije lahko kompletno obdelavo oziroma prevajanje v tej jezični kombinaciji in overitev dobijo tudi za diplomo in dodatek k diplomi ter potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi za vsak drug dokument oziroma material, ki je primarno povezan s področjem izobraževanja, pri čemer ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vsebine, ki se tičejo znanosti. Tako na primer sodni tolmači in prevajalci najprej izvajajo prevajanje in potem pristopijo tudi overitvi, tako rezultatov znanstvenih raziskav in prepisa ocen oziroma diplomskih nalog kot tudi znanstvenih del pa tudi seminarskih nalog ter predmetnikov in programov fakultet oziroma številnih drugih materialov, ki se tičejo enega od navedenih področij.

Specializirani so tudi za prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz perzijskega v nemški jezik, po potrebi pa kompletno obdelujejo tudi vse ostale vrste, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in vsi ostali dokumenti, ki jih je po potrebi treba predložiti pristojnim institucijam).

Seveda bo izpolnjena tudi zahteva absolutno vsake stranke, ki ji je v dani različici jezikov potrebno prevajanje za osebne dokumente. V tem primeru prevajalci in sodni tolmači med drugim kompletno obdelujejo, tako izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti oziroma dovoljenje za prebivanje, potni list in delovno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in vozniško dovoljenje pa tudi osebno izkaznico ter potrdilo o državljanstvu in prometno dovoljenje kot tudi katerikoli drugi dokument, ki je v to skupino uvrščen.

Če se zahteva, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz perzijskega v nemški jezik, toda zaposleni te institucije kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi katerikoli drugi dokument, ki uradno šteje kot del medicinske dokumentacije.

Treba je omeniti tudi to, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za izvedbo prevajanja v navedeni jezični kombinaciji oziroma overitve, tako za vsebino gradbene in razpisne oziroma tehnične (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in številni drugi) kot tudi poslovne dokumentacije (fakture, letna poslovna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, revizorska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in ostali dokumenti, ki se nanašajo na poslovanje ali nekega podjetnika ali podjetja in uradno veljajo kot del poslovne dokumentacije).

Prav tako mora omeniti, da ti strokovnjaki, na zahtevo strank izvajajo tudi profesionalno prevajanje pravnih aktov iz perzijskega v nemški jezik. V tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg sodnih sklepov, pooblastil za zastopanje in certifikatov oziroma licenc in pogodb kompletno obdelajo tudi pritožbe pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze in tožbe kot tudi sodne odločbe, pravni red Evropske Unije in številne druge trenutno neomenjene dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali prava ter uradno veljajo za pravne akte.

Prevajanje serij iz perzijskega v nemški jezik

Pri obdelavi, ne samo serij, ampak tudi številnih drugih ali video, ali zvočnih vsebin bo vsem strankam ponujena možnost, da izkoristijo eno od dodatnih storitev, saj Prevajalski center Akademije Oxford onuja, tako sinhronizacijo takšnih materialov kot tudi njihovo strokovno podnaslavljanje.

Vsekakor izvajamo tudi prevajanje risanih in animiranih filmov iz perzijskega v nemški jezik, sodni tolmači in prevajalci pa poskrbijo tudi za obdelavo reklamnih sporočil pa tudi igranih filmov in izobraževalnih kot tudi zabavnih in informativnihoddaj, potem dokumentarnih filmov pa tudi vse ostalih vrst ali zvočnih ali materialov video. Potem mora da vsaka stranka izbrati eno od omenjenih dodatnih storitev, saj če na ta način prihrani veliko in časa in denarja, saj v okviru te institucije dobi kompletno obdelan katerikoli material te vrste.

Ne samo, da ti strokovnjaki prevedejo katerekoli književno delo, ki ga stranka dostavi na obdelavo, ampak izvajajo tudi prevajanje revij in časopisnih člankov iz perzijskega v nemški jezik, če je to potrebno, pa obdelujejo tudi učbenike, in to katerekoli tematike in obsežnosti.

Ker prevajalci in sodni tolmači te institucije lahko izvedejo, tako šepetano kot tudi konsekutivno in simultano tolmačenje iz perzijskega v nemški jezik in da je s pravili točno določeno, za katero vrsto dogodka se katera vrsta tolmačenja uporablja, je analiza informacij o njegovi organizaciji ključnega pomena za oblikovanje ponudbe za to storitev. Enostavneje rečeno, je vsakdo, ki ga to zanima, je dolžan zaposlene v navedeni instituciji seznaniti tudi s tem, kako je organizator predvidel, da bo manifestacija potekala oziroma kdaj se bo to zgodilo, koliko ljudi bo sodelovalo in kje bo dogodek potekal in v smislu, da informira zaposlene te institucije o njenih značilnostih. Po tem se izvede analiza prispelih informacij in sprejme uradna odločitev, katera vrsta tolmačenja lahko najbolj profesionalno odgovori, tako na zahteve organizatorja tega dogodka kot tudi vsem udeležencem. Glede na to, da ta institucija ponuja tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, to se pomeni, da je konkretna storitev na razpolago absolutno vsakemu posamezniku, za katerega manifestacijo je predvidena uporaba te vrste tolmačenja.

Cena prevajanja iz perzijskega v nemški jezik

  • Iz perzijskega v nemški je po dogovoru

Cena prevajanja iz perzijskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz perzijskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz perzijskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!