Prevođenje tekstova sa albanskog na grčki jezik

Prevod sa albanskog na grčki jezik

U slučaju da imate potrebu za izradom prevoda sa albanskog na grčki jezik, najbolje rešenje jeste da kontaktirate jednu od poslovnica Akademije Oxford. Naime, u našem stručnom timu se nalaze prevodioci i sudski tumači kako za grčki, tako i za albanski jezik, a zahvaljujući ne samo njihovim visokim profesionalnim kvalifikacijama, već i brojnim interesovanjima možemo da ponudimo prevođenje sa albanskog jezika na grčki.

A pored prevoda vršimo i uslugu overe za koju su zaduženi sudski tumači. Na taj način, prevođenje dokumenata je mnogo jednostavnije i brže, jer klijenti na jednom mestu dobijaju njihovu finalnu obradu, to jest dokument koji mogu da predaju bilo gde gde treba, budući da taj pečat potvrđuje da je reč o dokumentu koji je veran originalu. Osim prevoda poslovne i lične dokumentacije, prevodimo i tehničku, ali i građevinsku, medicinsku i tendersku dokumentaciju, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, te dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, ali i sva pravna akta.

Kod nas dobijate prevod sa albanskog jezika na grčki za fakture, poslovne izveštaje (finansijski, godišnji, revizorski), zatim bilanse uspeha i stanja, rešenja osnivanju pravnih lica, te pasoše i lične karte. Krštenice, ali i venčani list i umrlice. A prevodimo i vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, ali i saobraćajnu i radnu dozvolu. Prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev obrađuju i sve vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, uverenja o neosuđivanosti ili nekažnjavanju, te potvrda o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, ali i mnoge druge.Prevođenje sa albanskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na albanski

Prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatak diplomi, odnosno uverenje o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, ali i diplomske, odnosno naučne i seminarske radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te naučne patente i ostala dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja takođe prevodimo i overavamo prema vađim zahtevima. Kod nas možete dobiti i prevod sa albanskog jezika na grčki za licence svih vrsta, punomoćja za zastupanje, odnosno tekovine Evropske Unije, te presude o razvodu braka, ali i sertifikate i sve ostale vrste ne samo sudskih presuda, već i sudskih žalbi, odluka, tužbi i rešenja.

Proces prevođenja dokumenata je jasno definisan slovom zakona i podrazumeva da se za dokumenta zahteva overa pečatom sudskog tumača, ali postoje i ona dokumenta za koja to nije dovoljno, već je potrebno u nadležnom sudu izvršiti overu haškim (Apostille) pečatom. Kako naši stručnjaci nisu zaduženi za ovu vrstu overe, to znači da ste vi dužni da potražite informacije o tome da li se za konkretan dokument za koji vam je potreban prevod sa albanskog jezika na grčki ova overa zahteva, a odmah zatim i u kom trenutku procesa se stavlja haški pečat. Da ne bi bilo zabune, reći ćemo i to da se haški pečat stavlja nakon što prevodilac i sudski tumač završi svoj posao, a ima i onih dokumenata za koje je propisano da se prvo overavaju Apostille pečatom, a onda se donose u Prevodilački centar Akademije Oxford na dalju obradu. U toj situaciji se pored prevoda dokumenta vrši i prevod samog haškog pečata, tako da obrada dokumenta može da traje nešto duže.

Klijenti koji imaju potrebu za prevođenjem dokumenata mogu da ih donesu u jednu od preko 20 naših poslovnica koje se nalaze u svim većim, ali i brojnim manjim gradovima Srbije, a mogu i da ih pošalju preko kurirske službe ili preporučeno putem “Pošte Srbije”. Razlog za ovakav način dostave dokumenata leži u činjenici da su klijenti u obavezi da dostave na uvid originalna dokumenta. Prevedena i overena dokumenta im mogu biti isporučena na adresu ili ih preuzimaju lično u našoj poslovnici, a ako se odluče za prvu varijantu dostave moraju znati da se ta usluga naplaćuje prema ceni kurirske službe potpuno odvojeno od prevoda i overe. Sve ostale sadržaje koje želite da dobijete prevedene u ovoj kombinaciji jezika možete poslati i putem mejla, jer se u tim situacijama ne iziskuje dostava originala na uvid.Osim prevoda reklamnih materijala, odnosno plakata letaka i flajera, kataloga, brošura, PR tekstova, vizit kartica i drugih, prevodilac i sudski tumač će izvršiti obradu i različitih tipova tekstova, počev od onih koji će biti prezentovani javno, pa do onih koji su namenjeni isključivo prikazivanju stručnim licima. Pored tekstova vezanih za oblast nauke, obrazovanja, građevinske industrije, te medicine, farmacije i ekologije i zaštite životne sredine, obrađujemo i one tekstualne sadržaje koji se tiču politike, ekonomije, finansija, prava, bankarstva, ali i turizma, menadžmenta, odnosno komunikologije, marketinga, te filozofije, sociologije i psihologije, kao i mnogih drugih naučnih disciplina.

U skladu sa zahtevima klijenata vršimo i usmeno prevođenje sa albanskog jezika na grčki, te u timu imamo stručnjake specijalizovane za konsekutivno, ali i šapatno i simultano prevođenje. A na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve one sadržaje koji su vezani za oblast interneta, počev od online kataloga i prodavnica, preko web sajtova, pa do softverskih aplikacija i programa. Takođe prevodimo i udžbenike, ali i poetska i prozna književna dela, odnosno romane i beletristiku.

Posebno smo usmereni na prevod sa albanskog jezika na grčki za filmove, odnosno serije, emisije i reklamne poruke, a možemo kada je to potrebno da vam ponudimo i njihovo titlovanje ili sinhronizaciju. Uslugu redakture prevedenih sadržaja će izvršiti takođe stručnjaci u našem timu, a nakon što lektori i korektori završe sve potrebne ispravke u materijalima, možete biti sigurni da će oni u potpunosti zadovoljiti sva pravila prevodilačke struke.

Prevod poslovnih dokumenata sa albanskog na grčki jezik

Najčešći zahtev koji nam upućuju klijenti se odnosi na prevođenje poslovnih dokumenata sa albanskog jezika na grčki i podrazumeva obradu poslovnih odluka, rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i različitih vrsta poslovnih izveštaja (finansijski, godišnji, revizorski), te osnivačkih akata i statuta preduzeća i ostalih sličnih dokumenata.

Sudski tumači i prevodioci obrađuju i ličnu, ali i tendersku, odnosno medicinsku, građevinsku i tehničku dokumentaciju. Kod nas možete dobiti prevod sa albanskog jezika na grčki i za sva pravna akta (punomoćje za zastupanje, sertifikati, tekovine Evropske Unije, sudske odluke, rešenja, tužbe, presude i žalbe, licence i ostala), kao i za ona dokumenta koja se tiču obrazovanja ili nauke. Jednostavnije rečeno, naši stručnjaci će obraditi i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, ali i nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, kao i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, odnosno seminarske radove, naučne patente, te diplomske radovi i ostala dokumenta ovog tipa.

Sve vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, to jest ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, takođe prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, ali i overavamo pečatom sudskog tumača, čime vam dajemo dokument koji možete da koristite bez ikakvih prepreka, jer je u potpunosti pravno važeći. Stvar je u tome da pečat sudskog tumača zapravo znači da je prevod sa albanskog jezika na grčki istovetan originalnom dokumentu, pa iz tog razloga morate da nam na uvid dostavite originale, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima. Takođe, obavezni ste i da blagovremeno dobijete informaciju da li se za konkretna dokumenta vrši još jedna vrsta overe koja ne isključuje overu sudskog tumača, ali može da bude izvršena pre ili posle nje. U pitanju je Apostille pečat, to jest haški koji se stavlja isključivo u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji, pa iz tog razloga klijenti moraju sami da dobiju ove informacije.

Prevod informativnih emisija sa albanskog jezika na grčki

Informativne emisije, ali i obrazovne, dečije i zabavne ćemo prevesti u ovoj kombinaciji jezika, a možemo da izvršimo i njihovu sinhronizaciju, to jest titlovanje. Sem njih, prevodimo i serije, odnosno reklamne poruke, kako televizijske, tako i radijske, ali im filmove svih žanrova i vrsta (animirani, igrani, dokumentarni, crtani i ostali).

Prevodimo i tekstove, bez obzira da li su u pitanju oni sadržaji koji su namenjeni javnom prezentovanju ili su u pitanju stručni tekstovi. Što se teme tiče, ona može biti vezana bukvalno za bilo koju oblast, a ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, ekonomija, medicina, te nauka, filozofija, obrazovanje, sociologija i bankarstvo, odnosno pravo, finansije, ekonomija, građevinska industrija, zatim turizam, komunikologija, informacione tehnologije, kao i za marketing i menadžment, samo su neke od oblasti za koje može da bude vezana njihova tema.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na vaš zahtev izvršiti i prevođenje sa albanskog na grčki jezik za dela književnosti, kako za prozna i poetska, tako i za beletristiku i romane. A prevodimo i novinske članke, odnosno stručne, ilustrovane i dečije časopise, pa čak i udžbenike. Lektor i korektor koji su članovi našeg tima, će na vaš zahtev izvršiti uslugu redakture svih onih sadržaja koje je neko već pokušao da prevede u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije uradio kvalitetno.

Prevod web prodavnica sa albanskog na grčki jezik

Prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje svih vrsta internet sadržaja, a prvenstveno web prodavnica koje spadaju u najtraženije uslugu u ovoj grupi materijala. Uz prevod web prodavnica sa albanskog jezika na grčki vršimo i obradu sajtova, ali i softverskih programa i aplikacija, odnosno online kataloga. Ne zaboravite da su naši stručnjaci dobro upućeni u optimizaciju prevedenih sadržaja za pretraživače, tako da će maksimalno kvalitetno primeniti sva SEO pravila (Search Engine Optimisation) i samim tim omogućiti prevedenim sadržajima da budu mnogo bolje pozicionirani na globalnoj mreži.

Vršimo i usmeni prevod sa albanskog jezika na grčki, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Na osnovu podataka koje dobijemo od klijenata vezano za događaj koji se organizuje, odlučićemo da li je bolje primeniti simultano, odnosno šapatno ili konsekutivno prevođenje.

Materijale koji se tiču oblasti marketinga, poput flajera, brošura, plakata, vizit kartica, reklamnih letaka, odnosno PR tekstova i kataloga ćemo takođe obraditi prema vašim zahtevima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje