Prevodi sa albanskog na kineski jezik

Prevođenje sa albanskog na kineski jezik

Klijente kod nas očekuje i prevođenje sa albanskog jezika na kineski to ne samo za dokumenta koja su ujedno i najtraženija, već i za sve ostale vrste materijala. Pored poslovnih i ličnih dokumenata, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, faktura, osnivačkih akata preduzeća, te svih vrsta poslovnih izveštaja (revizorski, godišnji, finansijski), prevodimo i vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, ali i dozvolu za boravak i saobraćajnu dozvolu, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu, kao i radne dozvole i ostala dokumenta ovog tipa.

Naši prevodioci i sudski tumači obrađuje dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, te sva ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga). Takođe na vaš zahtev vršimo prevod sa albanskog jezika na kineski i overu sudskog tumača za punomoćja za zastupanje, sudske žalbe, odnosno tužbe, rešenja, odluke i presude, kao i za tekovine Evropske Unije, te sertifikate, sve vrste ugovora, licence i ostala pravna akta. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i ona dokumenta koja se predaju različitim službama, kao što su saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, potvrda o redovnim primanjima i uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, ali i ostale tipove potvrda, odnosno saglasnosti, uverenja i izjava.

Pečat tumača na prevedenom dokumentu ima za cilj da potvrdi da je on u potpunosti isti kao i originalni dokument, tako da klijenti imaju obavezu da na uvid dostave originale prilikom slanja, što mogu da učine ili ličnom dostavom u našu poslovnicu ili slanjem preporučeno, putem “Pošte Srbije” ili, pak angažovanjem kurirske službe za ovu uslugu. A obrađena dokumenta mogu biti poslata klijentima na kućnu adresu ili ih mogu preuzeti lično, ali se usluga dostave na adresu dodatno naplaćuje i to po cenovniku kurirske službe.Prevođenje sa albanskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na albanski

Kako postoje i ona dokumenta za koja se zahteva i overa u sudu, to jest stavljanje takozvanog Apostille ili haškog pečata, prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost u ovom slučaju, tako da svaki klijent ponaosob mora da se prvo raspita dali je potrebno staviti ovaj pečat na dokumenta za koja mu je potreban prevod sa albanskog jezika na kineski. Ako je to potrebno uraditi, klijent mora da potraži i informaciju da li se Apostille pečat stavlja po završetku obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača ili pre toga. Materijale za koje se ne vrši overa, klijenti mogu da dostave elektronskim putem, šta znači da ih pošalju na nas mejl, ali isto tako mogu dobiti i prevedene sadržaje, čime će u velikoj meri uštedeti svoje vreme i novac.

Pored toga, pprevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev obraditi i sve one sadrže koji su vezani za oblasti marketinga, kao i interneta, a pod tim najpre mislimo na reklamne letkei flajere, te plakate, kataloge, kao i PR tekstove i brošure, pa čak i vizit karte, ali i online kataloge, web sajtove i prodavnice, kao i softverske programe i aplikacije. Takođe obrađujemo i tekstove ma koje tematike, odnosno političke i ekonomske, medicinske ali i tekstove čija tema se vezuje za oblast informacionih tehnologija, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, kao i turizma, građevinske industrije, farmacije, odnosno komunikologije, marketinga i bilo koje druge gtrane prirodnih ili društvenih nauka.

Specijalizovani smo i za usmeno prevođenje sa albanskog jezika na kineski, a prevodioci i sudski tumači mogu da u skladu sa zahtevima samog događaja izvrše konsekutivno, prevođenje uz pomoć šapata ili simultano. Kada je to potrebno, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Nudimo vam i uslugu lekture, to jest korekture onih materijala koji nisu dobro prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, a za redakturu sadržaja su zaduženi profesionalni korektori i lektori. Udžbenike, ali i članke iz novina, te sve tipove časopisa, odnosno književna dela takođe prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, kao i na sve vrste filmskih ostvarenja, počev od igranih, preko dokumentarnih i crtanih, pa do animiranih filmova, kao i serije. A prevodioci i sudski tumači mogu na vaš zahtev da obrade i informativne emisije, zatim obrazovne, zabavne i dečije emisije, kao i radijske ili televizijske reklame poruke. Uz njihov prevod možemo da vam ponudimo i sinhronizaciju ili titlovanje, kako biste na jednom jednom mestu dobili kompletno obrađene sve audio i video sadržaje.

Prevođenje poslovnih dokumenata sa albanskog jezika na kineski

U našem timu su prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za prevod poslovnih dokumenata sa albanskog na kineski jezik, što podrazumeva obradu, pored ostalih dokumenata i rešenja o osnivanju pravnih lica, faktura, bilansa stanja i uspeha, odnosno statuta preduzeća, finansijskih izveštaja, ali i revizorskih i godišnjih izveštaja, te poslovnih odluka i osnivačkih akata preduzeća. Takođe prevodimo i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, kao što su: rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, te svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a tiču se pomenutih oblasti.

A sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford na zahtev klijenata vrše prevod sa albanskog na kineski jezik i za lična dokumenta (krštenica, lična karta, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, umrlica, vozačka dozvola, venčani list, radna dozvola i ostala dokumenta ove vrste). U ovoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i sve vrste pravnih akata, počev od licenci i sertifikata, preko punomoćja za zastupanje i sudskih presuda, odluka, žalbi, rešenja i tužbi, pa do tekovina Evropske Unije.

Samim tim što naš stručni tim podrazumeva i prevodioce i sudske tumače to znači da klijentima nudimo kompletnu obradu dokumenata, te uz njihovu prevođenje sa albanskog na kineski jezik, dobijaju i overu pečatom sudskog tumača, to jest dokument koji mogu da koriste kao i svaki drugi originalan dokument. Ovaj pečat ima za cilj da potvrdi da je sadržaj prevoda istovetan sadržaju originala, tako da može da se preda bilo kojoj državnoj službi. Ne zaboravite da nam svakako na uvid dostavite originalna dokumenta, jer je to deo regularnog procesa obrade, kao i da dobijete sve potrebne informacije o tome da li se zahteva stavljanje haškog (Apostille) pečata i na vaš dokument.

Prevođenje tekstova iz oblasti ekonomije sa albanskog na kineski jezik

Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i tekstove iz oblasti ekonomije, a izvršićemo i prevod sa albanskog jezika na kineski i za tekstualne sadržaje bilo koje druge tematike. Farmacija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, turizam, komunikologija, građevinska industrija, filozofija, informacione tehnologije, medicina, sociologija, nauka, finansije, pravo i politika samo su pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstualnih sadržaja za koje želite da izvršimo prevod.

A na vaš zahtev ćemo obraditi i one materijale koji su namenjeni reklamiranju bilo proizvoda, bilo usluga, a to znači da će prevodilac i sudski tumač pored ostalih obraditi i PR tekstove, brošure, plakate, reklamne letke i flajere, kao i kataloge, a uz maksimalno prilagođavanje reklamne poruke koju oni nose duhu kineskog jezika. Sudski tumači i prevodioci vrše i obradu dela književnosti, to jest romana, rzoze i poezije, te beletristike, kao i udžbenika.

Možemo da vam ponudimo i obradu članaka iz novina, ali i sadržine kako stručnih, tako i popularnih časopisa. Vršimo i redakturu svih onih materijala koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali ne dovoljno profesionalno.

Prevodi softvera sa albanskog jezika na kineski

Bilo koju aplikaciju i program da želite da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinacije, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači to izvršiti maksimalno profesionalno. A sem softvera, sa albanskog na kineski jezik prevodimo i online kataloge, web sajtove i prodavnice i to uz adekvatnu primenu svih SEO pravila (Search Engine Optimisation). Na taj način postižemo osnovni cilj prevoda ovakvih materijala, jer će se oni zahvaljujući dobroj optimizaciji za internet pretraživače vrlo brzo naći na mnogo boljoj poziciji u okviru globalne pretrage.

A sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa albanskog na kineski jezik, što znači da će u skladu sa potrebama samog događaja primeniti jednu od uobičajenih vrsta usmenog prevoda, to jest konsekutivno i simultano, te prevođenje uz pomoć šapata. Važno je da nam na vreme dostavite informacije o samom događaju, šta podrazumeva podatke o broju učesnika, trajanju i o prostoru u kome će biti održan. U skladu sa potrebama i zahtevima samog događaja, klijentima nudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Obrađujemo i sve vrste audio i video materijala, što podrazumeva ne samo filmove, već i serije, ali i zabavne, informativne, obrazovne i dečije emisije, te reklamne poruke, kako one koje će biti emitovane na radiju, tako i one koje će biti prikazane na televiziji. A uz uslugu njihovog prevoda možemo da vam ponudimo i titlovanje obrađenih sadržaja, odnosno njihovu sinhronizaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje