Prevodi sa albanskog na portugalski jezik

Prevođenje sa albanskog na portugalski jezik

Klijenti koji imaju potrebu da dobiju prevod bilo koje vrste sadržaja sa albanskog jezika na portugalski to mogu da dobiju u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford, jer vas kod nas očekuju ne samo prevodioci, već i sudski tumači za oba jezika. A to znači da će klijenti kojima je potrebno prevođenje dokumenata sa albanskog jezika na portugalski biti potpuno mirni, jer će na jednom mestu dobiti njihovu kompletnu obradu što podrazumeva ne samo prevod, već i overu. Overa pečatom sudskog tumača ima za cilj da potvrdi da je prevod apsolutno isti kao i originalan dokument, što znači da može da se smatra pravno i zakonski važećim, te da može da se preda bilo kojoj instituciji. Samim tim što sudski tumači treba da izvrše upoređivanje prevoda i originala, klijenti su dužni da dostave originale na uvid, što mogu da izvrše ili donošenjem u našu poslovnicu ili slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe. A slanje skeniranih dokumenata na mejl je moguće samo onda kada su klijentima njihovi prevodi sa albanskog jezika na portugalski potrebni vrlo brzo, samo što i tada moraju da dostave originale na uvid, ali to mogu da izvrše naknadno. Podrazumeva se da je u toj situaciji vrlo važno poštovanje zadatog roka koji je u većini slučajeva naročito kratak. Inače, ostale materijale za koje vam je potrebno prevođenje sa albanskog jezika na portugalski možete da nam pošaljete i na naše mejl i mi vama na isti način da ih dostavimo prevedene.A prevedena i overena dokumenta možemo da vam pošaljemo preko kurirske službe na određenu adresu ili ih možete preuzeti lično u našim poslovnicama. U slučaju da se odlučite za slanje dokumenata na adresu, morate znati da je to dodatna usluga i da se naplaćuje prema cenovniku službe koja vrši dostavu.

Uz to, za pojedina dokumenta nije dovoljno izvršiti samo prevod sa albanskog jezika na portugalski i overiti ih pečatom zvaničnog sudskog tumača koji je član našeg tima, već je neophodno staviti i posebnu vrstu pečata, koji može da se stavi samo u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. Stavljanje haškog ili Apostille pečata, kako se još naziva, se vrši prema pravilima zakona i to samo za određena dokumenta i uvek na precizno određen način. A to znači da klijenti treba da se prvo raspitaju da li je Apostille pečat obavezan i za njihova dokumenta, pa ako jeste moraju da pitaju i da li se stavlja posle ili pre obrade od strane prevodioca i sudskog tumača. Naime, ako se stavlja haški pečat u zavisnosti od toga koji dokument je u pitanju, zavisiće i kako teče sam proces obrade. Imajte na umu da kada se haški pečat stavlja na početku, onda se prevodi i taj pečat i sam dokument, a što znači da takav proces može da traje malo duže nego onaj kada se vrši prvo prevođenje sa albanskog jezika na portugalski, pa zatim overa pečatom sudskog tumača i na kraju se stavlja haški pečat.Prevođenje sa albanskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na albanski

Sudski tumači i prevodioci će na vaš zahtev obraditi sve tipove dokumentacije, počev od medicinske, preko tenderske, pa do građevinske i tehničke, ali i sva ona dokumenta koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, diplomski, naučni i seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i diplome i dodaci diplomi).

Prevodimo i ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih (venčani list, krštenica, umrlica), ali i vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak i ostala dokumenta koja se smatraju ličnim. Naravno, prevodimo i poslovnu dokumentaciju, ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su različiti tipovi potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti.

A kod nas vas očekuju i prevodi sa albanskog jezika na portugalski za sve vrste tekstova, ali i književna dela, odnosno udžbenike. Prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev izvršiti i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, to jest konsekutivno i simultano ili šapatno prevođenje. U skladu sa potrebama događaja za koji vam je potrebno prevođenje sa albanskog jezika na portugalski, možemo da vam ponudimo i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Na zahtev klijenata vršimo i prevod svih vrsta video i audio sadržaja, kako televizijskih i radijskih reklamnih poruka, tako i informativnih, ali i zabavnih, obrazovnih i dečijih emisija, odnosno serija, te animiranih, igranih, crtanih i dokumentarnih filmova. Pored njihovog prevoda možemo, po potrebi i zahtevu klijenata da izvršimo i njihovo titlovanje i sinhronizaciju, kako bismo im obezbedili materijal koji mogu da plasiraju gde god žele.

Takođe prevodimo i online kataloge i web prodavnice, odnosno internet sajtove kao i softverske programe i aplikacije. Kod nas možete dobiti i uslugu lekture, to jest korekture svih onih materijala koji su već bili prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali kojima niste zadovoljni iz bilo kog razloga. A prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i one materijale koji su vezani za oblast marketinga, kao što su katalozi, PR tekstovi, flajeri, plakati, vizit kartice, brošure i drugi, ali i članci iz novina, odnosno sve vrste časopisa.

Prevođenje medicinske dokumentacije sa albanskog jezika na portugalski

Klijenti koji imaju potrebu za prevodima medicinske dokumentacije sa albanskog na portugalski jezik mogu ovaj zadatak da povere našim stručnjacima. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford pored lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima i specifikacija farmaceutskih proizvoda, prevode i poslovnu, ali i građevinsku, kao i tendersku i tehničku dokumentaciju.

Na vaš zahtev ćemo izvršiti i prevod sa albanskog na portugalski jezik za lična dokumenta, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su recimo potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, te potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i sve ostale vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti. A pored svega što smo pomenuli, prevodimo i punomoćja za zastupanje. Presude o razvodu braka, odnosno licence, tekovine Evropske Unije, ali i sve vrste sudskih rešenja, odluka, žalbi i tužbi, kao i sertifikate. Izvršićemo i prevod sa albanskog na portugalski jezik za diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja, kao i za naučne, diplomske i seminarske radove, odnosno prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, ali i svedočanstva o završnim razredima osnovnih i srednjih škola i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a vezana su za oblast nauke i obrazovanja.

Usluga koja se odnosi na obradu pomenutih, ali mnogih drugih dokumenata, podrazumeva njihovo prevođenje sa albanskog na portugalski jezik i overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Tako na jednom mestu dobijete dokument koji možete dalje da koristite bez ikakvih poteškoća, jer je u pitanju pravno važeći sadržaj. U onim situacijama kada se za dokumenta zahteva i Apostille pečat, neophodno je da klijent samostalno izvrši sve potrebne provere kako bi prvo saznao da li se za njegova dokumenta on zahteva, te da li se stavlja pre ili posle obrade prevodilaca i sudskih tumača. Takođe, klijenti su dužni i da nam na uvid dostave originale, jer je to uslov za nesmetanu overu pešatom sudskog tumača.

Prevod tekstova iz oblasti turizma sa albanskog na portugalski jezik

Kako tekstove iz oblasti turizma, tako i sve ostale tekstualne sadržaje, ma koja bila njihova tema će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford prevesti u ovoj jezičkoj kombinaciji. A to se odnosi najpre na one tekstove čija tema se tiče oblasti ekonomije, politike i finansija, odnosno psihologije, medicine, nauke, komunikologije, te obrazovanja, farmacije, menadžmenta i građevinske industrije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, marketinga i mnogih drugih naučnih disciplina. Za prevođenje tekstova sa albanskog jezika na portugalski vrlo je važno da znate i to da ne morate da nam dostavite na uvid originale, jer nije potrebno izvršiti njihovu overu pečatom sudskog tumača, pa nam ih možete dostaviti putem mejla i mi vama isto tako možemo poslati prevedene tekstove.

Prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev obrađuju i reklamne materijale (vizit kartice, katalozi, plakati, brošure, PR tekstovi, flajeri i drugo). Kod obrade ovakvih sadržaja posebno se vodi računa o adekvatnom prenošenju reklamne poruke u skladu sa duhom portugalskog jezika, kako bi se klijentima kojima je on maternji omogućilo upoznavanje sa proizvodom ili uslugom koja se na taj način reklamiranja. Osim toga, lektor i korektor Akademije Oxford mogu da izvrše redakturu materijala kada je to potrebno, te da u relativno kratkom roku isprave sve greške kako bi klijenti dobili profesionalno obrađene sadržaje.

A na vaš zahtev će sudski tumač i prevodilac izvršiti i usmeno prevođenje sa albanskog jezika na portugalski. Kako se i simultano i šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje primenjuju za tačno određenu vrstu događaja, to znači da bi trebalo da nam dostavite podatke o samom događaju (broj učesnika, trajanje, informacije o prostoru u kome se održava i slično). Ne samo da ćemo vam ponuditi uslugu, to jest uemsni prevod sa albanskog jezika na portugalski, već vam možemo ponuditi i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi web sajtova sa albanskog na portugalski jezik

Profesionalno prevođenje web sajtova za albanskog jezika na portugalski je još jedna usluga koju će izvršiti naši sudski tumači i prevodioci. A to zapravo znači da će se rukovoditi pravilima SEO (Search Engine Optimisation), te će prevedenim sadržajima pružiti mogućnost da se još bolje plasiraju u okviru internet pretrage. Prevodimo i književna dela, odnosno romane, beletristiku, poeziju i prozu, kao i članke iz novina , ali i različite vrste časopisa i udžbenike.

Kod nas vas očekuju i prevodi sa albanskog jezika na portugalski za filmska ostvarenja različitih žanrova (dokumentarni, animirani, igrani, crtani i drugi), odnosno reklamne poruke, te zabavne, informativne, obrazovne, ali i dečije i druge vrste emisija, kao i serije. Pored toga, a na zahtev klijenata ćemo izvršiti i titlovanje ili sinhronizaciju prevedenih sadržaja, te im tako omogućiti da vrlo brzo dobiju video i audio materijale koje mogu da prikazuju i na internetu i u bioskopu, ali i na televiziji, te da ih puštaju na radiju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje