Prevođenje sa albanskog na turski jezik

Prevod sa albanskog na turski jezik

Sa albanskog na turski vršimo prevod za apsolutno sve vrste materijala za koje imaju potrebu naši klijenti. A to znači da će prevodilac i sudski tumač u bilo kojoj poslovnici Aademije Oxford obraditi kako dokumentacije i dokumenta bilo koje vrste, tako i reklamne materijale, odnosno sadržaje vezane za oblast interneta (online katalozi, web sajtovi, prodavnice, aplikacije, programi i drugi).

Naravno vršimo prevod i za tekstove, ali i udzbenike, književna dela, časopise, pa čak i članke iz novina. Pored toga obrađujemo i one materijale koji se tiču oblasti marketinga (katalozi, PR tekstovi, plakati, flajeri, brošure, vizit kartice i ostala). Sudski tumači i prevodioci će obraditi i one tekstove koji se smatraju stručnim, te će biti prezentovani isključivo stručnjacima za pojedine oblasti, ali i one koji će biti objavljeni široj javnosti. Sem političkih, ekonomskih, filozofskih, odnosno turističkih tekstova, prevodimo i one sadržaje čija tema je vezana za oblast psihologije, farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno informacionih tehnologija, medicine, građevinske industrije, komunikologije, finansija, menadžmenta, te bankarstva, sociologije, marketinga i mnogih drugih naučnih disciplina.

Imajte na umu i to da su naši prevodioci i sudski tumači takođe specijalizovani i za usmeno prevođenje sa albanskog jezika na turski, tako da će vrstu usmenog prevoda u potpunosti prilagoditi zahtevima određenog događaja. Samim tim što su i konsekutivno, odnosno simultano i prevođenje uz pomoć šapata namenjeni tačno određenom tipu događaja, svi klijenti treba da nam dostave važeće podatke o događaju koji organizuju kako bismo mogli da pripremimo odgovarajuću ponudu. A za one događaje za koje je namenjena upravo ta vrsta usmenog prevoda, organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po pristupačnim uslovima.Prevođenje sa albanskog na turski
Prevođenje sa turskog na albanski

Stručnjaci Akademije Oxford će u skladu sa vašim zahtevima obraditi i dokumenta koja se smatraju ličnim, poput pasoša, vozačke dozvole i lične karte, te izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, ali i saobraćajnu dozvolu, odnosno dozvolu za boravak, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Uz to obrađujemo i poslovnu dokumentaciju, pa se, faktura, rešenja o osnivanju pravnog lica i statuta preduzeća, kod nas vas očekuju i prevodi sa albanskog jezika na turski osnivačkog akta preduzeća, bilansa uspeha, odnosno stanja, ali i svih vrsta poslovnih izveštaja, počev od godišnjih, preko finansijskih, do revizorskih.

Prevodilac i sudski tumač pored ostalog obrađuju i ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, to jest nauke, kao i dokumenta koja se često zahtevaju od strane nadležnih službi (prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o položenim ispitima, saglasnost za zastupanje, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i visini primanja i ostala slična dokumenta).

Dokumentaciju za tender, ali i građevinsku, medicinsku i tehničku takođe ćemo obraditi na vaš zahtev, pa sem prevoda građevinskih projekata, uputstava za rukovanje, odnosno lekarskih nalaza, vršimo i prevođenje sa albanskog jezika na turski za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno deklaracije proizvoda i sva ona dokumenata koja čine navedene vrste dokumentacija.

Za klijente koji imaju potrebu za prevođenjem bilo kog dokumenta je vrlo važan podatak da su u našem timu ne samo prevodioci, već i sudski tumači tako da će vrlo brzo dobiti dokument koji mogu da koriste u svakoj situaciji. Kada je dokument preveden i overen pečatom sudskog tumača, samo tada je moguće koristiti ga, uzevši u obzir da je to pravno važeći dokument. Zato se od klijenta i zahteva da na uvid dostave originale, kako bi ovlašćeno lice, odnosno sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima i uveri se da nema nikakvih odstupanja između njih. Ali ako prevod nije izvršen u skladu sa propisima, te se pojave odstupanja, on će vam predložiti da se izvrše sve potrebne ispravke, to jest uslugu redakture prevedenih sadržaja za koju su zaduženi lektori i korektori u našem timu.

Slanje dokumenata na prevod sa albanskog jezika na turski je moguće izvršiti na više načina, to jest možete ih poslati preko “Pošte Srbije”, preporučeno, kao i putem kurirske službe ili ih doneti direktno u jednu od naših poslovnica. A slanje dokumenata elektronskim putem, to jest na mejl je dozvoljeno samo onda kada je klijentima njihov prevod potreban vrlo brzo. Naravno i tada treba dostaviti originalna dokumenta na uvid. Osim što prevode možete dobiti direktno na adresu, imate mogućnost i da ih preuzmete lično u prostorijama poslovnice Akademije Oxford. Uevši u obzir da dostavu na vašu adresu vrši kurirska služba koju ćemo angažovati, morate znati da je to dodatna usluga, pa se iz tog razloga i naplaćuje prilikom preuzimanja i to po ceni koja je važeća u okviru te kurirske službe.

A sadržaje za koje se ne stavlja pečat sudskog tumača je moguće poslati i dobiti prevedene putem mejla. Kod prevoda dokumenata je vrlo bitan podatak koji su klijenti dužni da obezbede, a tiče se overe Apostille pečatom. Ovo je pečat koji je poznat i kao haški i stavlja u okviru nadležnih, to jest osnovnih sudova Republike Srbije i to samo na ona dokumenta koja su određena zakonom. Kada klijent sazna da se haški pečat stavlja i na njegova dokumenta, trebalo bi da pita i kako izgleda postupak overe u tom slučaju, budući da se Apostille pečat može saviti pre ili posle prevoda i overe pečatom sudskog tumača, a sve u zavisnosti od toga o kom dokumentu je reč.

Usmeno prevođenje sa albanskog jezika na turski

Bilo koju vrstu događa da organizujete, a da vam je potreban usmeni prevod sa albanskog na turski jezik, tu su sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, koji mogu da izvrše i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata, te konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Koja će vrsta prevoda biti primenjena isključivo zavisi od samog događaja koji organizujete, pa je iz tog razloga važno da nam date sve potrebne informacije kako bismo mogli ponudu da u potpunosti prilagodimo tom događaju. A možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada ova vrsta prevoda odgovara konceptu događaja.

Sa albanskog na turski jezik prevodimo i vizit kartice, ali i ostale sadržaje koji su vezani za oblast marketinga (plakati, katalozi, flajeri, brošure, PR tekstovi i ostalo). Zahvaljujući svojim znanjima u oblasti oba jezika, ali i iskustvu koje bez sumnje poseduju, prevodilac i sudski tumač će reklamnu poruku iz originalnih sadržaja prilagoditi u duhu ciljanog, to jest turskog jezika, kako bi potencijalnim klijentima pružili mogućnost da se na što bolje upoznaju sa onim što se tim putem reklamira.

Pored svega što smo naveli, možemo da izvršimo i lekturu i korekturu onih materijala koji su već prevođeni u ovoj kombinaciji jezika, ali je potrebno izvršiti određene ispravke.

Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa albanskog na turski jezik

Na vaš zahtev možemo da izvršimo i prevod tekstova iz oblasti ekonomije sa albanskog jezika na turski, bez obzira da li su u pitanju popularni ili stručni sadržaji. A prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i tekstove čija tema se vezuje za bilo koju od sledećih oblasti: komunikologija, finansije, medicina, obrazovanje, sociologija, marketing, bankarstvo, farmacija, nauka, građevinska industrija, pravo, ekologija i zaštita životne sredine, psihologija, politika, informacione tehnologije, filozofija, menadžment ili ma koja druga naučna disciplina koju ovom prilikom nismo pomenuli. Što se tiče slanja materijala na prevod, u ovom slučaju nije potrebno raditi njihovu overu, pa se ne zahteva slanje originala, već ih možete poslati i direktno na naš mejl, a isto tako ih i dobiti po završetku obrade.

Profesionalno prevođenje svih sadržaja vezanih za oblast interneta je još jedna usluga koju pružaju sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford kada su u pitanju prevodi sa albanskog jezika na turski. Tako će oni osim web sajtova, prevesti i programe, odnosno aplikacije, ali i online prodavnice i kataloge.

A u ovoj kombinaciji jezika prevodimo i serije, emisije, odnosno filmove i reklamne poruke, te u skladu sa zahtevima klijenata vršimo i njihovo titlovanje, a možemo da vam ponudimo i sinhronizaciju prevedenih sadržaja, kako biste vrlo brzo dobiti potpuno obrađene audio i video materijale.

Sadržinu ilustrovanih, ali i stručnih, te dečijih i ostalih vrsta časopisa ćemo takođe obraditi kada to zahtevaju naši klijenti. A sem toga, vršimo i prevod sa albanskog jezika na turski za užbenike i članke iz novina, kao i za dela književnosti različitih vrsta.

Prevod tekovina Evropske Unije sa albanskog jezika na turski

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford pored ostalog vrše i prevođenje tekovina Evropske Unije sa albanskog na turski jezik, ali i različitih tipova licenci i sertifikata, odnosno punomoćja za zastupanje i svih ostalih pravnih akata. Takođe prevodimo i poslovna i lična dokumenta, to jest poslovne odluke, finansijske izveštaje, rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i statut preduzeća, godišnje i revizorske izveštaje, osnivački akt preduzeća, kao i uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, saobraćajne dozvole, te ličnu kartu, venčani list, ali krštenicu i umrlicu, kao i vozačku dozvol i dozvolu za boravak, ali i mnoga druga dokumenta koja se smatraju poslovnim, odnosno ličnim.

Vršimo i prevod sa albanskog na turski jezik za dokumentaciju za tender, odnosno tehničku, medicinsku i građevinsku dokumentaciju, kao i za ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama (saglasnosti, uverenja, potvrde, izjave i ostala slična dokumenta). Dokumenta koja su primarno vezana za oblast nauke i obrazovanja ćemo isto obraditi na vaš zahtev, tee izvršiti prvo njihov prevod sa albanskog na turski jezik, a zatim i overu. Overom od strane sudskog tumača, preveden dokument postaje pravno, ali i zakonski važeći, jer se njime praktično potvrđuje da je u pitanju dokument koji je potpuno isti kao i originalni. A da bi sudski tumač mogao da stavi svoj pečat na prevod, potrebno je da nam na uvid dostavite originalna dokumenta i isto tako da proverite da li ste za njih zahteva overa haškim pečatom, koji se još naziva i Apostille, a stavlja u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. Kako prevodilac i sudski tumač nisu zaduženi za ovu vrstu overe, to znači da klijenti sami treba da se raspitaju o svim detaljima vezano za stavljanje ovog pečata na konkretna dokumenta. Pod tim mislimo prvo da provere da li se on uopšte stavlja i na njihova dokumenta, a zatim i u kom trenutku, jer se haški pečat stavlja ili pre ili posle overe od strane sudskog tumača.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje