Prevod sa albanskog na japanski jezik

Prevođenje sa albanskog na japanski jezik

Kako su u timu Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači za albanski, odnosno japanski jezik, to svi zainteresovani klijenti kod nas mogu dobiti prevođenje sa albanskog jezika na japanski i to za ma koju vrstu sadržaja.

Najčešći zahtev koji nam klijenti upućuju se odnosi na obradu ličnih dokumenata, mada prevodioci i sudski tumači obrađuju poslovna, ali i ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, kao i sve vrste dokumentacija (građevinska, tehnička, medicinska, tenderska i druge). A kod nas vas očekuju i prevodi sa albanskog jezika na japanski za tekovine Evropske Unije, odnosno licence, sudske odluke, rešenja, žalbe, tužbe i presude, te punomoćja za zastupanje, sertifikate i ostala pravna akta.

Sudski tumač i prevodilac će obraditi i izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, odnosno umrlicu, krštenicu i venčani list, ali i pasoš, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu, radnu dozvolu, kao i vozačku i dozvolu za boravak, odnosno potvrdu o prebivalištu, ali i sva ostala dokumenta koja važe za lična. Prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama, a pod tim prvenstveno mislimo na uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i visini primanja, odnosno saglasnost za zastupanje, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i sve ostale vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava. Ukoliko je potrebno, izvršićemo prevod sa albanskog jezika na japanski i za lekarske nalaze, odnosno uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzroka, to jest ona dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku, građevinsku, tehničku ili tendersku dokumentaciju.Prevođenje sa albanskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na albanski

Kada je u pitanju usluga koja podrazumeva obradu bilo koje vrste dokumenata ili dokumentacije, klijenti moraju da znaju da ih pored prevođenja sa albanskog jezika na japanski očekuje i njihova overa od strane sudskog tumača, čime im se pruža mogućnost da maksimalno uštede svoje vreme, ali i novac, jer će u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford dobiti prevod i overu dokumenta. A jedino dokument koji poseduje pečat sudskog tumača može da se tretira kao zakonski važeći i samim tim da se koristi u svakoj situaciji. Ono što je važno u ovom procesu jeste da klijenti moraju na uvid da dostave originale i da dobiju informaciju o tome da li je potrebno staviti Apostille pečat na konkretna dokumenta. Sve potrebne informacije o overi haškim (Apostille) pečatom ćete dobiti u osnovnom sudu koji je za ovu overu nadležan, a bitno je da saznate i da li se haški pečat stavlja pre ili posle overe od strane sudskog tumača.

Pored mogućnosti da nam dokumenta na prevod donesete lično u poslovnicu, možete i da ih pošaljete preko kurirske službe, te preporučeno, putem “Pošte Srbije”. A nam mejl ih možete poslati samo onda kada su vam njihovi prevodi potrebni vrlo brzo, ali ste ipak u obavezi da na uvid dostavite originale posle toga i to onako kako je najbrže. Ostale sadržaje, odnosno one za koje se ne vrši overa, možete da nam pošaljete elektronskim putem, to jest na mejl, a isto tako ih možete dobiti i nakon obrade.

Dostavljanje obrađenih dokumenata podrazumeva slanje na adresu klijenta ili lično preuzimanje u našoj poslovnici, ali se usluga dostave na adresu naplaćuje odvojeno od prevoda i overe i to prema ceni koju formira kurirska služba koja vam i dostavlja dokumentaciju.Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i sve ostale vrste sadržaja. Pod tim mislimo na one koji se tiču oblasti interneta, ali i reklamne materijale, odnosno književna dela svih vrsta, kao i udžbenike. A na vaš zahtev ćemo izvršiti prevod sa albanskog jezika na japanski i za članke iz novina, odnosno stručne i popularne časopise, kao i za tekstove različite obimnosti i namene, odnosno tematike. Filozofija, turizam, nauka, farmacija, psihologija, sociologija, komunikologija, ekologija i zaštite životne sredine, finansije, ekonomija, politika, bankarstvo, pravo, medicina, menadžment i marketing, samo su pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstualnih sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa albanskog jezika na japanski.

Kod nas klijenti mogu da dobiju i prevođenje filmova, ali i serija, odnosno zabavnih, informativnih, kao i dečijih i obrazovnih emisija, televizijskih reklamnih poruka, ali i onih koje će biti emitovane na radiju. A uz njihovo prevođenje sa albanskog jezika na japanski vršimo i sinhronizaciju i titlovanje, kada je to potrebno. Sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, tako da će u zavisnosti od vaših, ali i zahteva samog događaja primeniti simultano i konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. Onda kada to zahteva sam događaj, možemo da vam ponudimo po povoljnim cenama i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast marketinga ćemo takođe prevesti u ovoj kombinaciji jezika, a prevodilac i sudski tumač će obratiti naročitu pažnju prilikom obrade plakata, kataloga, brošura, odnosno PR tekstova, flajera i letaka, te će na adekvatan način reklamnu poruku koju oni sadrže prilagoditi duhu japanskog jezika.

Prevod poslovnih dokumenata sa albanskog na japanski jezik

Sva ona dokumenta koja su vezana za poslovanje kompanije, odnosno preduzetnika ćemo obraditi na zahtev, tako da vam nudimo prevođenje poslovnih odluka i faktura, te svih vrsta ugovora, kao i rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkih akata preduzeća, a možemo da izvršimo prevod sa albanskog jezika na japanski za sve vrste poslovnih izveštaja. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao i dokumenta vezana za oblast nauke i obrazovanja.

U skladu sa vašim zahtevima možemo da vam ponudimo i obradu tekovina Evropske Unije, odnosno licenci, punomoćja za zastupanje, te presuda o razvodu braka, kao i ostalih vrsta sudskih presuda, žalbi, rešenja, tužbi i odluka, ali i sertifikata.

Specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno građevinske projekte, uputstva za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, to jest sva dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, medicinske, tenderske i tehničke dokumentacije isto prevodimo u ovoj kombinaciji jezika i vršimo njihovu overu.

A prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će izvršiti i prevod sa albanskog jezika na japanski i za radnu dozvolu, odnosno ličnu kartu, dozvolu za boravak, pasoš, te potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, ali i venčani list, krštenicu i ostala lična dokumenta. Klijenti kojima su potrebni prevodi poslovnih, ali i bilo kojih drugih dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji bi trebalo da znaju i to da ih u okviru svake naše poslovnice očekuje njihova kompletna obrada, koja podrazumeva najpre prevođenje sa albanskog jezika na japanski, a zatim i overu od strane ovlašćenog lica, što je u ovom slučaju sudski tumač. Tako smo našim klijentima omogućili da u relativno kratkom roku dobiju dokument koji mogu odmah da koriste, kao i svaki drugi pravno važeći dokument. Jedino što je važno, jeste da klijenti moraju da na uvid dostave originalna dokumenta, kako bi proces overe bio urađen prema zakonu, kao i da potraže informaciju u okviru suda koji je nadležan da li se na njihova dokumenta mora staviti i posebna vrsta overe, to jest Apostille (haški) pečat.

Prevođenje web kataloga sa albanskog jezika na japanski

Kod nas vas očekuje profesionalan prevod web kataloga sa albanskog na japanski jezik, a prevodilac i sudski tumač obrađuju i internet sajtove, odnosno online prodavnice i softvere (programi i aplikacije). Profesionalno prevođenje internet sadržaja podrazumeva primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime se prevedeni materijali kvalitetno optimizuju za Internet, a samim tim im se omogućuje da poboljšaju svoje mesto u okviru globalne pretrage.

Sudski tumač i prevodilac obrađuju i tekstualne sadržaje, bez obzira da li su u pitanju stručni tekstovi ili oni koji su namenjeni plasiranju u javnosti. Pored tekstova čija tema je vezana za oblast medicine, filozofije, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno farmacije, nauke i obrazovanja, naši stručnjaci obrađuju i sadržaje vezane za oblast informacionih tehnologija, marketinga, građevinske industrije, ali i bankarstva, ekonomije, finansija i mnogih drugih naučnih disciplina.

Reklamne letke i flajere, odnosno brošure, PR tekstove, plakate i vizit kartice, ali i kataloge usluga i proizvoda ćemo takođe prevesti u ovoj kombinaciji jezika i to uz maksimalno poštovanje svih pravila marketinga. A to znači da će prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za njihovo prevođenje sa albanskog na japanski jezik u potpunosti reklamnu poruku prilagoditi duhu ciljanog jezika, tako da će klijentima kojima je japanski maternji jezik pružiti šansu da se na najbolji mogući način upoznaju sa proizvodima ili uslugama koje se reklamiraju i da počnu da ih kupuju, odnosno koriste.

Prevod serija sa albanskog jezika na japanski

Bilo koju vrstu serija, takođe ćemo prevesti sa albanskog na japanski jezik, a možemo da vam ponudimo i obradu dokumentarnih, igranih, crtanih i animiranih filmova. Prevodioci i sudski tumači će izvršiti i prevod za televizijske, ali i radijske reklamne poruke, te zabavne, obrazovne, informativne i dečije, ali i ostale vrste emisija. Posebno smo ponosni na činjenicu da su u našem timu profesionalni titleri i glumci zaduženi za sinhronizaciju prevedenih sadržaja, tako da klijentima na jednom mestu nudimo kompletnu obradu svih pomenutih i mnogih drugih tipova video, odnosno audio materijala.

A prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa albanskog na japanski jezik, kako simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, tako i konsekutivno prevođenje. Svim zainteresovanim klijentima, u prilici smo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim cenama na tržištu.

U istoj kombinaciji jezika, obrađujemo i udžbenike, odnosno književna dela svih žanrova (beletristika, proza, poezija, romani i ostala), a prevodilac i sudski tumač će izvršiti i prevod sa albanskog na japanski jezik za novinske članke, odnosno sve vrste časopisa.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje