Prevođenje sa albanskog na holandski jezik

Prevod sa albanskog na holandski jezik

U okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford vas očekuje i usluga koja se odnosi na prevođenje sa albanskog na holandski jezik. Pored prevoda različitih tipova dokumenata, odnosno dokumentacije naši stručnjaci će izvršiti i prevod svih ostalih sadržaja. A pod tim najpre mislimo na prevod tekstova različite tematike i namene, ali i na prevođenje web sajtova, odnosno ostalih internet sadržaja (online katalozi, prodavnice, softver i ostala), ali i na prevod časopisa svih vrsta, te članaka iz novina.

Kod nas možete dobiti i obradu filmova, ali i televizijskih i radijskih reklamnih poruka, kao i obrazovnih, dečijih, informativnih, zabavnih i drugih vrsta emisija, kao i serija. Ova usluga je posebna po tome što svi klijenti osim prevoda sa albanskog na holandski jezik dobijaju i njihovo titlovanje ili sinhronizaciju, a u skladu sa zahtevima. Prevodilac i sudski tumač će obraditi i one materijale koji su namenjeni reklamiranju usluga, proizvoda ili poslovanja određene kompanije. Pored plakata, vizit kartica, reklamnih flajera i letaka, prevodimo i PR tekstove, kataloge usluga i proizvoda, ali i sve tipove brošura i to uz maksimalno poštovanje svih marketinških pravila, te na adekvatan način reklamnu poruku koja se u njima nalazi oblikujemo u duhu holandskog jezika, kako bismo potencijalnim klijentima kojima je on maternji što bolje približili proizvod, odnosno uslugu koja se tim putem reklamira.

U skladu sa zahtevima klijenata izvršićemo i prevod dela književnosti, počev od proznih i poetskih dela, preko romana, do beletristike, ali i udžbenika svih vrsta. Usmeno prevođenje sa albanskog jezika na holandski jezik je još jedna u nizu usluga koje pružaju naši prevodioci i sudski tumači. Osim za simultano, konsekutivno, specijalizovani smo i za prevođenje uz pomoć šapata. Pored ove usluge možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po cenama koje su najpovoljnije na tržištu Srbije. Uz ovu uslugu nudimo vam i lekturu, odnosno korekturu svih sadržaja, koje je neko već prevodio u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije učinio na profesionalan način. Kada korektor i lektor završe sve potrebne ispravke, odnosno obave redakturu materijala, sasvim sigurno će svi klijenti biti i više nego zadovoljni.Prevođenje sa albanskog na holandski
Prevođenje sa holandskog na albanski

Pored svih pomenutih materijala, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford vrše i kompletnu obradu različitih tipova dokumenata, odnosno dokumentacija, što znači da uz njihovo prevođenje sa albanskog jezika na holandski vrše i overu. Upravo tako prevedena dokumenta svrstavaju među pravno validna, jer pečat sudskog tumača na prevodu potvrđuje da je on istovetan kao i originalni dokument. Uz dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, te ona dokumenata koja se predaju nadležnim službama (potvrde, izjave, uverenja, saglasnosti i druga), obrađujemo i lična, ali i poslovna dokumenta, kao i dokumentaciju za tender, odnosno tehničku, medicinsku i građevinsku dokumentaciju. Zapravo, to znači da će prevodioci i sudski tumači obraditi diplomu i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima, ali i pasoš, saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu, te uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, dozvolu za boravak, kao i potvrdu o prebivalištu, krštenicu, venčani list i umrlicu, te ostala dokumenta ovog tipa.

Takođe prevodimo i fakture, ali i poslovne odluke, finansijske i godišnje izveštaje, rešenja o osnivanju pravnih lica, osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha i stanja, statute preduzeća i ostala dokumenta vezana za poslovanje pravnog lica ili preduzetnika. Sertifikate i punomoćja za zastupanje, odnosno licence, tekovine Evropske Unije, te sve vrste sudskih presuda, rešenja, žalbi, tužbi i odluka takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, to jest vršimo njihovo prevođenje sa albanskog jezika na holandski i overu pečatom sudskog tumača.

Neophodno je da nam prilikom dostave dokumenata svakako priložite i originalna na uvid, jer tako zahteva zakonom utvrđena procedura. Samim tim što ste u obavezi da dostavite originale to se proces slanja dokumenata razlikuje u odnosu na one materijale za koje se ne vrši overa, jer tada klijenti imaju mogućnost da ih pošalju na mejl. A dokumenta nam dostavljaju ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno lično u našu poslovnicu ili šalju preko kurirske službe. Isto tako, proces dostave obrađenih sadržaja se razlikuje, jer oni za koje se ne vrši overa klijenti mogu da dobiju i putem mejla, a dokumenta im mogu biti isporučena na adresu ili mogu da ih lično preuzmu u našoj poslovnici. Jedina situacija kada je klijentima dozvoljeno da i dokumenta pošalju skenirana, to jest putem mejla jeste kada su im prevodi sa albanskog jezika na holandski potrebni vrlo brzo. Na taj način će prevodilac i sudski tumač pristupiti prevođenju dokumenata gotovo odmah, a klijenti u svakom slučaju treba naknadno da dostave originale na uvid, naravno vodeći računa o roku koji su zadali.U slučaju da niste informisani, reći ćemo i to da postoje pojedina dokumenta za koje je potrebno izvršiti pored prevoda i overe sudskog tumača i još jednu vrstu overe i to u okviru osnovnih sudova širom naše zemlje. U pitanju je stavljenje takozvanog Apostille ili haškog pečata, koji se stavlja samo na ona dokumenta koja propisuje zakon i to u različitim trenucima obrade. U zavisnosti od toga koji dokument je u pitanju zavisiće i da li se haški pečat se stavlja nakon što prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla ili se, pak stavlja pre toga. Baš od toga i zavisi da li se dokument prvo nosi u Prevodilački centar Akademije Oxford, a zatim u sud ili obrnuto.

Prevod romana sa albanskog jezika na holandski

Prevođenje romana sa albanskog na holandski jezik takođe spada u domen rada naših stručnjaka, a sem njih prevodilac i sudski tumač obrađuju i ostala književna dela. Pod tim se najpre misli na prozna, ali i poetska dela, odnosno beletristiku.

Oni takođe mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa albanskog na holandski jezik, što podrazumeva primenu bilo koje vrste prevoda (konsekutivno, šapatno, simultano). A na osnovu podataka koje dobiju od klijenata, oni će odlučiti koji tip usmenog prevoda je najbolje primeniti za tu vrstu događaja. Sem toga vršimo i redakturu materijala, a ova usluga se tiče onih sadržaja koji su već prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali je neophodno izvršiti odgovarajuće korekcije.

Sve sadržaje vezane za oblast marketinga, takođe obrađuju prevodilac i sudski tumač te vrše njihov prevod sa albanskog na holandski jezik u skladu sa svim pravilima te oblasti. A to znači da će oni na najprimereniji mogući način reklamnu poruku koja se nalazi u okviru plakata i flajera, te reklamnih letaka, ali i PR tekstova, kataloga, brošura i drugih materijala prilagoditi duhu holandskog jezika.

Prevod tenderske dokumentacije sa albanskog jezika na holandski

Prevođenje tenderske dokumentacije sa albanskog na holandski jezik je tek manji deo bogate ponude usluga koje vrše prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Sem toga prevode i medicinsku, ali građevinsku i tehničku dokumentaciju, kao i poslovna i lična dokumenta. Takođe obrađujemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest sve tipove izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti, ali i dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja.

Tako naši klijentima omogućujemo da na jednom mestu dobiju njihovu kompletnu obradu, jer su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, a to znači da će uz njihovo prevođenje sa albanskog na holandski jezik dobiti i uslugu overe i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. A procedura obrade dokumenata iziskuje i dostavu originala na uvid, pa iz tog razloga klijenti imaju obavezu da je ispoštuju, jer time daju mogućnost sudskom tumaču da profesionalno i kvalitetno izvrši svoj deo. Osim dostave originala na uvid, klijenti imaju još jednu obavezu, a ona podrazumeva da se raspitaju u nadležnim institucijama da li je potrebno staviti Apostille pečat i na konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa albanskog na holandski jezik. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nisu u ovom slučaju nadležni, pa jedinu pomoć koju mogu da vam pruže jeste da vas upute na one institucije u našoj zemlji koje su nadležne za stavljanje haškog pečata. Ako dobijete podatak da je neophodno izvršiti i ovu vrstu overe, morate da pitate i da li se haški pečat za vaša dokumenta stavlja pre ili po završetku obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača.

Prevođenje informativnih emisija sa albanskog na holandski jezik

Televizijske i radijske informativne emisije takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, a prevodilac i sudski tumači će obraditi i zabavne, ali i obrazovne i dečije emisije. Vršimo prevod sa albanskog jezika na holandski i za sve vrste serija, ali i dokumentarne filmove, te reklamne poruke. A prevodimo i igrane, crtane i animirane filmove, ali i sve vrste tekstualnih sadržaja. Da budemo precizniji, bez obzira da li je tekst za koji su vam potrebni prevodi sa albanskog jezika na holandski vezan za neku češće obrađivanu temu ili je u pitanju nešto neobičnija tematika, nemate nikakvih razloga za brigu, jer će prevodioci i sudski tumači sasvim sigurno podjednako kvalitetno obraditi sve vrste tekstova. Farmacija, nauka, filozofija, medicina, komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, obrazovanje, menadžment, turizam, građevinska industrija, finansije, ekonomija, sociologija, bankarstvo, pravo, informacione tehnologije, odnosno bilo koja grana prirodnih i društvenih nauka koju nismo pomenuli jesu samo neke od oblasti na koje može da se odnosi tema tekstualnih sadržaja za koje su vam potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika.

Sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev obrađuju i internet sajtove, ali i web prodavnice, kao i softverske programe i aplikacije, odnosno online kataloge. A kada kažemo da oni vrše profesionalan prevod pomenutih materijala, to znači da tokom procesa njihove obrade primenjuju pravila optimizacije prevedenih sadržaja za web pregledače i samim tim će vaš internet sajt ili bilo koji drugi sadržaj biti na mnogo boljoj poziciji u okviru web pretrage, a što će se i te kako pozitivno odraziti i na vaše poslovanje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje