Prevođenje sa albanskog na nemački jezik

Prevodi sa albanskog na nemački jezik

Osim usluge prevoda sa albanskog jezika na nemački za koju su zaduženi prevodioci i sudski tumači, nudimo vam i uslugu koju pružaju lektori i korektori, koji su isto u našem timu, a koja se odnosi na redakturu svih onih materijala koje je neko već preveo, ali ne i dovoljno stručno. Ponekad se usluga lekture i korekture zahteva i prilikom prevođenja dokumenata, jer se ne podudaraju originali sa prevoedenim sadržajima, pa se samim tim ne može ni izvršiti overa pečatom sudskog tumača.

Pored ličnih, odnosno poslovnih, te onih dokumenata koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, prevodilac i sudski tumač će obraditi i pravna akta (tekovina Evropske Unije, licence, ugovore, punomoćja za zastupanje, presude o razvodu braka, sudske odluke, žalbe i sve tipove presuda). Takođe, kod nas vas očekuju i prevodi sa albanskog na nemački jezik i za ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kao što su različite vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti (potvrda o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i ostale).

Medicinsku dokumentaciju, ali i tehničku, odnosno tendersku i građevinsku ćemo takođe obraditi u skladu sa vašim zahtevima, a sa albanskog jezika na nemački, pored ostalog možete dobiti prevod i za: građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Prevođenje dokumenata u ovoj kombinaciji jezika podrazumeva da se zahteva i overa sudskog tumača, što je takođe usluga koju vrše stručnjaci Akademije Oxford i time maksimalno olakšavaju klijentima obradu dokumenata.

Osim obaveze da ispoštuju postupak slanja dokumenata, odnosno da na uvid dostave originale, klijenti imaju obavezu i da se na vreme raspitaju u okviru osnovnog suda u svom mestu da li je potrebno za konkretna dokumenta izvršiti i overu Apostille pečatom. Ovaj pečat, koji se naziva i haški se stavlja samo na dokumenta koje propisuje zakon i to na tačno određeni način, to jest ili pre ili posle obrade od strane naših stručnjaka, pa su zato klijenti dužni da obezbede sve ove informacije, jer upravo od njih i zavisi način overe. Slanje dokumenata je moguće na više načina, tako da imate mogućnost da ih donesete lično, te da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. Mi vama obrađena dokumenta dostavljamo ili na kućnu adresu ili ih preuzimate lično u našoj poslovnici. Dostava na adresu iziskuje dodatne troškove, jer nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenata. A ako vas zanima slanje dokumenata na prevod sa albanskog jezika na nemački putem mejla, morate znati da je to isključivo dozvoljeno onda kada su vam njihovi prevodi potrebni u naročito kratkom roku, ali nam naknadno svakako morate dostaviti i originale na uvid uz maksimalno poštovanje roka koji ste zadali. Ostale sadržaje za koje se zahteva prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, klijenti mogu da dostave i putem mejla, kada je to moguće, a na isti način mogu i da dobiju obrađene materijale.Prevođenje sa albanskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na albanski

Kod nas vas očekuju i prevodi sa albanskog jezika na nemački za sve vrste video i audio materijala, kako serija, tako i filmova, emisija i radijskih ili televizijskih reklamnih poruka. Takođe, možete dobiti i sinhronizaciju ili titlovanje obrađenih materijala i na taj način vrlo brzo imati sadržaje koje možete da prezentujete gde god želite. Pored njih, prevodilac i sudski tumač vrše i usmeno prevođenje sa albanskog jezika na nemački, a sem konsekutivnog i simultanog, mogu da izvrše i prevođenje uz pomoć šapata. U skladu sa zahtevima događaja možemo da vam ponudimo i po najboljoj ceni iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod tekstualnih sadržaja bilo koje tematike je još jedna u nizu usluga koje pružaju naši stručnjaci u okviru bilo koje poslovnice. Prevodioci sudski tumači će obraditi podjednako kvalitetno i one tekstove čija tema je vezana za oblast turizma i politike, ali i ekonomije i obrazovanja, kao i one koji se tiču građevinske industrije, te oblasti interneta, menadžmenta i finansija, odnosno komunikologije, medicine, bankarstva, te marketinga, filozofije i sociologije, ali i mnogih drugih naučnih disciplina.

Takođe, prevodimo i romane, prozna dela, odnosno beletristiku, kao i udžbenike. Kod nas možete dobiti i prevod sa albanskog jezika na nemački za novinske članke, odnosno različite vrste časopisa, kako stručnih, tako i ilustrovanih, dečijih i mnogih drugih. Sudski tumač i prevodilac će u skladu sa zahtevima klijenata obraditi i materijale koji se tiču oblasti reklamiranja, kao što su katalozi, PR tekstovi, plakati, brošure, odnosno vizit kartice, ali i reklamne flajere i letke. Internet sajtove, odnosno ostale sadržaje vezane za oblast interneta (softverski programi i aplikacije, online katalozi i prodavnice) će takođe obraditi prevodilac i sudski tumač kada se to od njih zahteva i to uz maksimalno poštovanje pravila SEO (Search Engine Optimisation), a sa ciljem da se prevedeni internet sadržaj mnogo bolje kotira u okviru polja pretrage.Prevod tekstova iz oblasti obrazovanja sa albanskog na nemački jezik

Prevođenje tekstova iz oblasti obrazovanja sa albanskog jezika na nemački, tek je jedna oblast za koje su specijalizovani naši prevodioci i sudski tumači. A to znači da će oni podjednako kvalitetno prevesti i one tekstove koji se odnose na oblast turizma, finansija i ekologije i zaštite životne sredine, kao i one koji spadaju u domen građevinske industrije, komunikologije, marketinga, ekonomije, te prava i bankarstva, ali i obrazovanja, medicine, filozofije i psihologije, odnosno farmacije i nauke, te bilo koje druge grane prirodnih ili društvenih nauka. Imajte na umu da se u ovom slučaju tekstovi na prevod mogu poslati i elektronskim putem, a na isti način možete i dobiti po završetku obrade tako da se čitav proces maksimalno pojednostavljuje.

Prevodilac i sudski tumač vrše i stručan prevod svih onih sadržaja koji se tiču oblasti interneta, a pri tom najpre mislimo na web sajtove, online prodavnice, programe i aplikacije, te web kataloge. Primenom pravila SEO (Search Engine Optimisation) tokom ovog procesa se prevedeni materijali prilagođavaju internet pretraživačima, te im se omogućuje da zauzmu mnogo bolje mesto u okviru globalne pretrage. Takođe prevodimo i književna dela svih vrsta, odnosno beletristiku, prozu, romane, poeziju i ostale, kao i članke iz novina i udžbenike, te sadržaje stručnih i ilustrovanih, odnosno dečijih časopisa. Kada je to potrebno, možemo da izvršimo i lekturu i korekturu, tako da po završetku redakture već prevedenih materijala, klijenti dobijaju maksimalno kvalitetno obrađene sadržaje.

Prevodi poslovnih odluka sa albanskog na nemački jezik

Samim tim što nam se klijenti je vrlo često obraćaju sa zahtevom za prevodom poslovnih dokumenata, to jest poslovnih odluka, to smo ovaj dokument posebno izdvojili. Naravno, prevodioci sudski tumači vrše prevod sa albanskog jezika na nemački za sva ostala poslovna dokumenta, počev od faktura, preko osnivačkih akata preduzeća i rešenja o osnivanju pravnih lica, pa do statuta preduzeća, bilansa stanja i uspeha i svih vrsta poslovnih izveštaja (revizorski, godišnji, finansijski). Takođe obrađujemo i dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja, odnosno nauke, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim prilikama, to jest sve vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja. Sem za nastavne planove i programe fakulteta, diplomu i dodatak diplomi, odnosno prepise ocena vršimo i prevođenje sa albanskog jezika na nemački i za: naučne radove, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta, te diplomske, ali i naučne i seminarske radove.

Sva dokumenta koja spadaju u lična, kao što su potvrda o prebivalištu, lična karta, uverenje o državljanstvu, odnosno vozačka i saobraćajna dozvola, krštenica, radna dozvola, venčani list i umrlica, te dozvola za boravak, takođe obrađujemo u skladu sa vašim zahtevima, odnosno vršimo njihov prevod sa albanskog jezika na nemački i overu sudskog tumača. Da bismo u potpunosti izvršili ovu uslugu u skladu sa pravilima koja nalaže zakon, morate da nam na uvid pošaljete i originalna dokumenta, kao i da dobijete informaciju o tome da li se za konkretna dokumenta mora izvršiti i overa Apostille pečatom i na koji način.

Prevođenje audio i video sadržaja sa albanskog na nemački jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford spada u jednu od retkih institucija u našoj zemlji koja klijentima uz prevod audio i video materijala sa albanskog jezika na nemački nudi i uslugu njihove finalne obrade, to jest sinhronizaciju ili titlovanje. Bez obzira da li su vam potrebni prevodi radijskih i televizijskih reklama, odnosno emisija, kako informativnih, tako i obrazovnih i zabavnih, te dečijih, ali i dokumentarnih, animiranih, crtanih ili igranih filmova možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti njihovu profesionalnu obradu, te će nakon toga na posao preuzeti titleri, odnosno umetnici čije polje delovanja se odnosi na sinhronizaciju prevedenih sadržaja.

Sem toga u našem timu su i oni stručnjaci koji su specijalizovani isključivo za usmeno prevođenje sa albanskog jezika na nemački, tako da možemo da vam ponudimo i simultano i konsekutivno, ali i specifičnu vrstu usmenog prevoda, koja je poznata kao prevođenje uz pomoć šapata. Prilikom izrade ponude, važno je da nam dostavite sve relevantne podatke o samom događaju, što podrazumeva da dobijemo informaciju o njegovoj organizaciji, predviđenom trajanju, broju učesnika i informacije o prostoru u kome će događaj biti održan, kako bismo mogli da odredimo pravu vrstu usmenog prevoda koje će zadovoljiti sve zahteve tog događaja. U zavisnosti od odabira prevoda, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima koji važe za najpovoljnije na tržištu Srbije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje