Prevod materijala sa češkog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa češkog na kineski jezik

Za online prevod sa češkog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U timu svake naše poslovnice se, pored ostalih stručnjaka nalaze i sudski tumač i prevodilac za češki, odnosno kineski jezik, pa zahvaljujući tome klijentima možemo da ponudimo i prevođenje sa češkog jezika na kineski.

A ova usluga se odnosi na obradu tekstova, web sadržaja, ali i knjiga, dokumenata, filmova i mnogih drugih sadržaja. Tako, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekovine Evropske Unije, ali i sertifikate, punomoćja za zastupanje, te sve vrste ugovora, licence, presude o razvodu braka, odnosno sve vrste sudskih rešenja, žalbi, odluka, presuda i tužbi. Sem njih, na zahtev klijenata vršimo najpre prevod sa češkog jezika na kineski, a zatim i overu sudskog tumača i za poslovnu i medicinsku, odnosno građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, tako da obrađujemo sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav (poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća, fakture, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, lekarski nalazi i mnoga druga).

Kada je to potrebno, u ovoj kombinaciji jezika ćemo obraditi i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno sve tipove uverenja, izjava, potvrda i saglasnosti, kao i dokumenta vezana za oblast obrazovanja ili nauke. Prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i radovi, te nastavni planovi i programi fakulteta, odnosno potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te diplome i dodaci diplomi su samo pojedina dokumenta vezana za ove dve oblasti za koja će prevodilac i sudski tumač izvršiti prevod sa češkog jezika na kineski i overu pečatom ovlašćenog lica. U ovoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, ali i dozvolu za boravak, te pasoš, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, te vozačku dozvolu, ali i saobraćajnu, kao i radnu dozvolu, to jest sva dokumenta koja se svrstavaju u lična.


Prevođenje sa češkog na kineski
Prevođenje sa kineskog na češki

Kako klijenti u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford dobijaju i prevod sa češkog na kineski jezik, te overu prevoda, za koju su zaduženi zvanično ovlašćeni sudski tumači, to je neophodno da na uvid pošalju i originale. A to mogu učiniti direktno u ma kojoj našoj poslovnici ili slanjem kurirskom službom, kao i preporučenom poštanskom pošiljkom. Na mejl nam dokumenta možete poslati samo onda kada su vam njihovi prevodi sa češkog jezika na kineski potrebni u kratkom roku, a originale nam dostavljate naknadno na najbrži način. Prevedena dokumenta klijenti preuzimaju lično, odnosno dobijaju ih na adresu, ako tako žele, ali je ovo dodatna usluga i naplaćuje se direktno od klijenata, po cenovniku kurirske službe koja je zadužena za dostavu.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i ostale sadržaje u ovoj kombinaciji jezika, te vrše prevođenje sa češkog jezika na kineski i za online sadržaje (web sajtovi, online prodavnice, programi, web katalozi, aplikacije i drugo), ali i svih tipova tipove tekstova, kako stručnih, tako i popularnih. Obrađujemo i književna dela, odnosno romane, prozna dela, beletristiku, ali i dela poezije, te članke iz novina.

Takođe, naši stručnjaci će izvršiti i usmeni prevod sa češkog jezika na kineski, te primeniti šapatno, konsekutivno ili simultano prevođenje u skladu sa zahtevima događaja, a možemo vam ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Možemo da prevedemo i sadržinu časopisa bilo koje vrste, ali i sve sadržaje vezane za oblast marketinga, te u skladu sa potrebama izvršiti i redakturu već prevedenih materijala.

Ukoliko nije potrebno izvršiti overu sadržaja, možete ih dostaviti na prevod i preko mejla, a isto tako ih možete dobiti i po završetku obrade naših stručnjaka, čime ćete u velikoj meri uštedeti i novac, ali i vreme.Prevodi licenci i sertifikata sa češkog na kineski jezik

Sve vrste sertifikata i licenci ćemo takođe obraditi prema vašim zahtevima, a izvršićemo prevod sa češkog jezika na kineski i za punomoćja za zastupanje, te sve tipove ugovora, odnosno tekovine Evropske Unije.

Prevodimo i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno poslovnu i medicinsku dokumentaciju. Naši sudski tumači i prevodioci će obraditi i sva ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tender, tehničku i građevinsku dokumentaciju, odnosno građevinske projekte, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i ostala slična dokumenta.

Kada to zahtevaju naši klijenti, vršimo i prevođenje sa češkog jezika na kineski i za lična dokumenta, te obrađujemo potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu, venčani list, radnu dozvolu, ali i pasoš, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih i umrlih, kao i dozvolu za boravak, uverenje o državljanstvu, odnosno vozačku dozvolu, te za mnoga druga dokumenta koja se tretiraju kao lična.

Dokumenta vezana za oblast nauke, ali i obrazovanja takođe će obraditi prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev, pa sem svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, obrađujemo i naučne radove, diplome i dodatke diplomi, te prepise ocena, ali i seminarske i diplomske radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta.

Sve što smo pomenuli je zapravo manji deo ponude, jer će naši sudski tumači i prevodioci obraditi apsolutno sva dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa češkog na kineski jezik, a uz to će izvršiti i njihovu overu. Kada sudski tumač stavi svoj pečat na preveden dokument, on može da bude korišćen u svakoj situaciji, jer je pravno validan.

Bitno je da se, pre dostave dokumenata na prevod raspitate da li se na vaša dokumenta stavlja Apostille pečat, koji se naziva i haški, ali i da ispoštujete uobičajenu proceduru koja podrazumeva slanje originalnih dokumenata na uvid.

Prevođenje književnih dela sa češkog jezika na kineski

Dela poezije i proze, ali i romane i beletristiku i ostala književna dela će naši prevodioci i sudski tumači takođe prevesti u ovoj kombinaciji jezika. Naravno, možete dobiti i prevod sa češkog na kineski jezik i za stručne, odnosno popularne časopise, ali i za članke iz novina, a vršimo i redakturu onih materijala koje je neko već prevodio, a to nije učinio kvalitetno.

Prevodi sadržaja koji se tiču marketinga, odnosno brošure, reklamne flajere i letke, te PR tekstove, kataloge i vizit karte ćemo takođe obraditi u ovoj kombinaciji jezika.

A prevodilac i sudski tumač vrše i usmeno prevođenje sa češkog na kineski jezik. Kako su oni specijalizovani i za konsekutivno i za simultano, ali i za prevođenje uz pomoć šapata, to znači da morate da nam dostavite sve informacije o samom događaju koji organizujete, kako bismo mogli da prilagodimo tip prevoda svim njegovim zahtevima i omogućimo vam da dobijete najkvalitetniju moguću uslugu. Kada je to u skladu sa tipom prevoda, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po izuzetno povoljnim uslovima.

Prevodi online prodavnica sa češkog na kineski jezik

Sa češkog jezika na kineski prevodimo ne samo online prodavnice, već i sajtove, ali i web kataloge i sve vrste aplikacija i programa. Naši prevodioci i sudski tumači će na maksimalno profesionalan način primeniti sva pravila optimizacije prevedenih materijala za internet pretraživače i time im omogućiti da se u relativno kratkom roku nađu u samom vrhu pretrage.

Obrađujemo i sve vrste tekstualnih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, kako one koji se tiču oblasti turizma, ekonomije, finansija, politike, prava i bankarstva, tako i one čija tema je vezana za oblast nauke, medicine, obrazovanja, farmacije i ekologije i zaštite životne sredine. Naravno sve navedene oblasti su samo deo bogate ponude onih koje će obraditi naši prevodioci i sudski tumači.

A pored svih pomenutih usluga nudimo vam i prevođenje sa češkog jezika na kineski za apsolutno sve vrste audio i video sadržaja, počev od filmova, preko serija do reklamnih poruka i zabavnih, informativnih, ali i dečijih i obrazovnih emisija i to kako onih koje su namenjene radijskom, tako i onih koje će biti emitovane na televiziji. Ali to nije sve kada je u pitanju prevod sa češkog jezika na kineski za video i audio sadržaje, jer klijentima nudimo i njihovu finalnu obradu, to jest uslugu sinhronizacije, ako je to potrebno i titlovanja.


Poslovnica češki na kineski kineski na češki
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 3100 3600 3100 3600
Paraćin 3100 3600 3100 3600
Beograd 3100 3600 3100 3600
Novi Beograd 3100 3600 3100 3600
Banovo Brdo 3100 3600 3100 3600
Mladenovac 3100 3600 3100 3600
Kragujevac 3100 3600 3100 3600
Niš 3100 3600 3100 3600
Leskovac 3100 3600 3100 3600
Sombor 3100 3600 3100 3600
Ćuprija 3100 3600 3100 3600
Čačak 3100 3600 3100 3600
Kraljevo 3100 3600 3100 3600
Požarevac 3100 3600 3100 3600
Smederevo 3100 3600 3100 3600
Užice 3100 3600 3100 3600
Novi Sad 3100 3600 3100 3600
Pančevo 3100 3600 3100 3600
Zemun 3100 3600 3100 3600
Zrenjanin 3100 3600 3100 3600
Šabac 3100 3600 3100 3600
Novi Pazar 3100 3600 3100 3600
Valjevo 3100 3600 3100 3600
Bor 3100 3600 3100 3600
Voždovac 3100 3600 3100 3600
Zaječar 3100 3600 3100 3600
Sremska Mitrovica 3100 3600 3100 3600
Ruma 3100 3600 3100 3600
Subotica 3100 3600 3100 3600
Kruševac 3100 3600 3100 3600
Vranje 3100 3600 3100 3600
Inđija 3100 3600 3100 3600
Vršac 3100 3600 3100 3600
Pirot 3100 3600 3100 3600
Stara Pazova 3100 3600 3100 3600
Aranđelovac 3100 3600 3100 3600
Zvezdara 3100 3600 3100 3600
Obrenovac 3100 3600 3100 3600
Kikinda 3100 3600 3100 3600

Izračunajte cenu prevođenja sa češkog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje