Prevod materijala sa češkog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa češkog na engleski jezik

Za online prevod sa češkog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa češkog jezika na engleski u ma kojoj poslovnici Akademije Oxford u Srbiji može da dobije ne samo njihov prevod, već i finalizaciju ovog procesa, koja se odnosi na overu i to pečatom sudskog tumača, jer naš tim čine i prevodilac i sudski tumač. Naravno, naši stručnjaci obrađuju i ostale sadržaje, odnosno tekstove, sajtove, te filmove, knjige, a specijalizovani su i za usmeno prevođenje sa češkog jezika na engleski.

Kod nas možete da dobijete obradu svih onih dokumenata koja se smatraju sastavnim delom medicinske, tehničke, ali i tenderske i građevinske dokumentacije. A pod tim prvenstveno mislimo na uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i građevinske projekte, te uputstva za rukovanje i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga slična dokumenta. Obrađujemo i sva poslovna, odnosno lična dokumenta, kao i različite vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti (potvrda o visini primanja i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga).

Nastavne planove i programe fakulteta, naučne radove, odnosno patente, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i prepise ocena, diplomske radove, te rezultate naučnih istraživanja, diplome i dodatke diplomi, ali i uverenja o položenim ispitima, seminarske radove i potvrde o redovnom školovanju će takođe obraditi naši prevodioci i sudski tumači na zahtev, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a tiču se i oblasti nauke i oblasti obrazovanja.


Prevođenje sa češkog na engleski
Prevođenje sa engleskog na češki

Takođe, kod nas ćete dobiti i prevod sa češkog jezika na engleski za presude o razvodu braka, odnosno tekovine Evropske Unije, sve vrste sertifikata i licenci, ali i sudskih rešenja, tužbi, presuda, žalbi i odluka, odnosno punomoćja za zastupanje i licenci, te ostalih pravnih akata koja nismo naveli ovom prilikom.

U suštini, za prevođenje dokumenata sa češkog jezika na engleski najvažniji je pečat sudskog tumača, jer on i daje važnost prevedenom dokumentu u pravnom, to jest zakonskom smislu. A postupak overe podrazumeva da naš stručnjak mora, pre nego što stavi pečat mora da fizički uporedi prevod i original, kako bio siguran da je reč o sadržajima koji su istovetni, Ako se kojim slučajem dogodi da utvrdi da postoji bilo kakva razlika između originalnih i prevedenih dokumenata, dužan je da vas o tome obavesti na primeren način, te da vam predloži uslugu redakture, koju vrše lektori i korektori u okviru svake naše poslovnice. A kada oni izvrše sve potrebne izmene, dokument se vraća na overu.

Za većinu dokumenata za koje klijenti zahtevaju prevod sa češkog jezika na engleski je overa sudskog tumača dovoljna da bi on mogao da bude tretiran kao ispravan, ali ima i onih dokumenata za koja treba da se izvrši i još jedna vrsta overe, odnosno da se stavi haški pečat, koji se naziva još i Apostille. Ovaj pečat se stavlja nekada pre, a nekada po završetku rada naših stručnjaka, a ovo zavisi od pravila koja su jasno utvrđena zakonom, tako da klijenti treba da dobiju i ovu informaciju. Posebno naglašavamo da morate sami da se raspitate o ovome, jer sudski tumači i prevodioci nemaju dužnost da vam daju ove informacije, budući da nisu ni nadležni za stavljanje Apostille pečata.Bitno je i da na uvid dostavite originalna dokumenta, pa ih možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe, ali i doneti lično u ma koju našu poslovnicu, a ostale sadržaje možete na prevod da nam pošaljete i elektronskim putem, odnosno mejlom. Po završetku obrade dostavljenih materijala, imate više mogućnosti za preuzimanje, a sve zavisi od toga da li je reč o dokumentima ili ne. Naime, prevedena dokumenta mogu da vam budu isporučena na kućnu adresu, što se dodatno naplaćuje u skladu sa cenom koju formira kurirska služba, ali i da ih preuzmete lično, dok sve ostale sadržaje možete da dobijete i putem mejla.

A sa češkog jezika na engleski prevodimo i sve online sadržaje (sajtovi, programi, online katalozi, programi, web prodavnice i drugo), kao i tekstove različite tematike, ali i knjige (romani, udžbenici, proza, romani, poezija, beletristika), kao i sve vrste sadržaja vezanih za oblast marketinga. Prevodilac i sudski tumač obrađuju u ovoj kombinaciji jezika i animirane, igrane, crtane, ali i dokumentarne filmove, te televizijske i radijske reklame, kao i zabavne, dečije, ali i informativne emisije, serije i sve ostale vrste audio i video materijala. Uz njihovo prevođenje sa češkog jezika na engleski, naši stručnjaci će izvršiti i njihovo titlovanje, ali i sinhronizaciju, kako biste dobili sadržaje spremne za prikazivanje i u bioskopu i na televiziji, ali i za puštanje na radiju.

Prevod pasoša sa češkog na engleski jezik

Kada je u pitanju prevođenje pasoša sa češkog jezika na engleski, naši prevodioci i sudski tumači vrše i ovu uslugu, ali i njihovu overu, kako bi vam omogućili da u relativno kratkom roku dobiju potpuno obrađene dokumente koje mogu da predaju ma kojoj službi, kada imaju potrebu za tim.

U istoj kombinaciji jezika vršimo i prevod lične karte, ali i krštenice, uverenja o državljanstvu, odnosno potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige venčanih i umrlih, to jest umrlice i venčanog lista, ali i uverenja o državljanstvu, kao i svih ostalih dokumenata koja spadaju u lična. Prevodimo i dokumenta koja čine dokumentaciju za tender, te građevinsku, medicinsku i tehničku, odnosno poslovnu dokumentaciju.

Naši stručnjaci, sa češkog jezika na engleski vrše prevođenje i za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim prilikama, kao što su sve vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, ali i pravna akta (tekovine Evropske Unije, punomoćja za zastupanje, svi tipovi licenci i sertifikata, sudke tužbe, presude, odluke, rešenja i žalbe i mnoga druga).

Morate biti informisani i o overi Apostille pečatom, jer ste u obavezi da sami pribavite sve informacije u vezi sa ovom vrstom overe, a naši sudski tumači i prevodioci nisu nadležni za nju, pa iz tog razloga klijenti moraju sami da izvrše proveru u okviru osnovnog suda u svom mestu, koji i jeste nadležan u ovom slučaju. Uz to, treba i da nam na uvid dostavite originalna dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na engleski.

Prevođenje radijskih i televizijskih reklamnih poruka sa češkog jezika na engleski

Sve vrste, kako radijskih, tako i televizijskih reklamnih poruka će naši prevodioci i sudski tumači obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, a osim njih vršimo prevod sa češkog jezika na engleski i za serije, filmove (igrani, crtani, dokumentarni, animirani i ostali), odnosno emisije svih vrsta. Da bi ova usluga bila kompletna, klijenti kod nas mogu da dobiju i uslugu titlovanja prevedenih sadržaja, kao i njihove sinhronizacije.

Tekstualne sadržaje različite tematike će, takođe obraditi naši sudski tumači i prevodioci, kako one koji se smatraju stručnim, tako i one koji će biti prezentovani javno. Njihova tema može da se odnosi na ma koju oblast, kako one koji se tiču oblasti obrazovanja, turizma, građevinske industrije i sociologije, tako i onih koji obrađuju neku ekonomsku, političku, filozofsku ili, pak psihološku, filozofsku, kao i medicinsku ili temu iz oblasti informacionih tehnologija, te bankarstva, marketinga, ali i menadžmenta, komunikologije i ostalh naučnih disciplina.

Sudski tumači i prevodioci u istoj kombinaciji jezika obrađuju i prozna, ali i poetska dela, te beletristiku, romane, ali i udžbenike. Takođe će na vaš zahtev prevesti i članke iz novina, kao i stručne i ilustrovane, te dečije časopise.

Prevodi softvera sa češkog na engleski jezik

Prevođenje sa češkog jezika na engleski aplikacija i programa je jedna od usluga koje pružamo klijentima, a prevodilac i sudski tumač obrađuju i internet sajtove, ali i web kataloge i prodavnice. Tokom njihove obrade implementiraju pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi prevedenim sadržajima poboljšali pozicioniranje u okviru web pretraživača i time unapredili i poslovanje kompanije koja je njihov vlasnik.

Sve zainteresovane klijente koji poseduju materijale već prevedene u ovoj kombinaciji jezika kod nas očekuje i usluga redakture, ako je to potrebno. Članovi našeg tima, odnosno stručni lektori i korektori će izvršiti sve potrebne ispravke, to jest lekturu i korekturu, kako biste dobili u optimalnom roku kvalitetno obrađene sadržaje.

Ako organizujete događaj bilo koje vrste za koji vam je potreban usmeni prevod sa češkog jezika na engleski, možete angažovati naše stručnjake, a prevodilac i sudski tumač će u skladu sa zahtevima samog događaja izvršiti konsekutivno, simultano ili prevođenje uz pomoć šapata. A ako je potrebno, možemo da vam, po povoljnim uslovima ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Poslovnica češki na engleski engleski na češki
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1600 2090 1600 2090
Paraćin 1600 2090 1600 2090
Beograd 1600 2090 1600 2090
Novi Beograd 1600 2090 1600 2090
Banovo Brdo 1600 2090 1600 2090
Mladenovac 1600 2090 1600 2090
Kragujevac 1600 2090 1600 2090
Niš 1600 2090 1600 2090
Leskovac 1600 2090 1600 2090
Sombor 1600 2090 1600 2090
Ćuprija 1600 2090 1600 2090
Čačak 1600 2090 1600 2090
Kraljevo 1600 2090 1600 2090
Požarevac 1600 2150 1600 2150
Smederevo 1600 2090 1600 2090
Užice 1600 2090 1600 2090
Novi Sad 1600 2090 1600 2090
Pančevo 1600 2090 1600 2090
Zemun 1600 2090 1600 2090
Zrenjanin 1600 2090 1600 2090
Šabac 1600 2090 1600 2090
Novi Pazar 1600 2090 1600 2090
Valjevo 1600 2090 1600 2090
Bor 1600 2090 1600 2090
Voždovac 1600 2090 1600 2090
Zaječar 1600 2090 1600 2090
Sremska Mitrovica 1600 2090 1600 2090
Ruma 1600 2090 1600 2090
Subotica 1600 2090 1600 2090
Kruševac 1600 2090 1600 2090
Vranje 1600 2090 1600 2090
Inđija 1600 2090 1600 2090
Vršac 1600 2090 1600 2090
Pirot 1600 2090 1600 2090
Stara Pazova 1600 2090 1600 2090
Aranđelovac 1600 2090 1600 2090
Zvezdara 1600 2090 1600 2090
Obrenovac 1600 2090 1600 2090
Kikinda 1600 2090 1600 2090

Izračunajte cenu prevođenja sa češkog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje