Prevod materijala sa češkog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa češkog na nemački jezik

Za online prevod sa češkog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


A sa češkog jezika na nemački prevodimo sve vrste sadržaja, poput tekstova, knjiga i udžbenika, te internet sajtova, ali i reklamnih sadržaja, ma kako oni bili kompleksni.

Naš tim čine ne samo prevodioci i sudski tumači, nego i lektori i korektori, tako da u okviru bilo koje naše poslovnice možete dobiti i uslugu lekture i korekture, to jest redakture. U slučaju da je to potrebno našim klijentima, izvršićemo i usmeno prevođenje sa češkog jezika na nemački. A budući da su naši stručnjaci specijalizovani i za konsekutivno i simultano, ali i za prevođenje uz pomoć šapata, to ćemo na osnovu zahteva samog događaja i odabrati onu vrstu prevoda koja će maksimalno zadovoljiti sve njegove zahteve.

Prevodilac i sudski tumač će, između ostalog obraditi i popularne, ali i stručne tekstove, ma kako da je u pitanju neouobičajena tema. Osim onih koji obrađuju temu iz oblasti obrazovanja, nauke, farmacije, psihologije i medicine, naši stručnjaci će izvršiti prevod sa češkog jezika na nemački i za tekstove iz oblasti informacionih tehnologija, filozofije, turizma, ali i komunikologije, marketinga, te ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, finansija, odnosno politike, prava, te ostalih grana prirodnih i društvenih nauka koje nisu pomenute.

Vršimo i profesionalno prevođenje sa češkog jezika na nemački za sve vrste online sadržaja, kako za sajtove, tako i za web prodavnice i kataloge, te softvere, odnosno ma koju aplikaciju ili program koji žele naši klijenti. Kod nas možete dobiti i prevod udžbenika, ali i književnih dela, kako poetskih i proznih, tako i beletristike i romana. Sudski tumači i prevodioci će obraditi i reklamne materijale (katalozi, plakati, vizit karte, PR tekstovi, flajeri, brošure i ostale), ali i članke iz novina, te časopise. Takođe, usluga koja se odnosi na obradu audio i video sadržaja podrazumeva ne samo prevođenje filmova, emisija, reklamnih poruka i serija sa češkog jezika na nemački, nego i njihovu sinhronizaciju, a po zahtevu klijenata i titlovanje.


Prevođenje sa češkog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na češki

Prevodi sa češkog jezika na nemački za dokumenta svih vrsta je usluga koju sa ponosom ističemo, jer klijenti kod nas mogu da u relativno kratkom roku dobiju njihovu kompletnu obradu, te da uz prevedena, imaju i pečatom sudskog tumača overena dokumenta. Uz prevođenje medicinske, tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije, to jest svih onih dokumenata koja ih čine, prevodilac i sudski tumač će obraditi sve vrste poslovnih i ličnih dokumenata. A to znači, da klijenti u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford mogu da dobiju prevod sa češkog jezika na nemački, pored ostalih i za pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih (venčani list, krštenica, umrlica), potvrdu o prebivalištu, ali i ličnu kartu i vozačku, odnosno saobraćajnu, radnu i dozvolu za boravak. Uz to, prevodilac i sudski tumač obrađuju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i rešenja o osnivanju pravnog lica, fakture, te osnivačke akte i statute preduzeća, odnosno poslovne odluke, kao i različite vrste poslovnih izveštaja, kako godišnje i finansijske, tako i revozorske.

Kako klijentima omogućujemo kompletnu uslugu, odnosno prevođenje sa češkog jezika na nemački i overu prevedenih dokumenata, to klijenti moraju u potpunosti da ispoštuju čitavu proceduru, te najpre da prilikom slanja dokumenata na prevod pošalju i originale, kao i da na vreme provere sve podatke vezane za overu Apostille pečatom. Informacije o overi haškim pečatom, kako se još naziva ova vrsta overe možete dobiti u državnoj instituciji koja je nadležna, to jest u osnovnom sudu u vašem mestu. Ukoliko je ova overa potrebna i za dokumenta za koja zahtevate prevod, morate da imate i informaciju da li se Apostille pečat stavlja po završetku obrade prevodilaca i sudskih tumača ili pre nje, jer od te informacije i zavisi gde prvo nosite dokument.

Pored mogućnosti da nam dokumenta dostavite preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, možete i da nam ih donesete lično i to u bilo koju od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku imamo u zemlji. A ako je u pitanju hitan prevod dokumenata sa češkog jezika na nemački, možete da ih pošaljete prvo na naš mejl, a da nam nakon toga dostavite i originale na uvid i to onako kako je najbrže. Kada prevodilac i sudski tumač obrade vaša dokumenta, imate mogućnost ličnog preuzimanja, odnosno dostave preko kurirske službe na željenu adresu. U tom slučaju, plaćanje dostave ćete izvršiti prema cenovniku službe koja je za nju zadužena.Prevod tekstova iz oblasti politike sa češkog jezika na nemački

Kada je u pitanju prevođenje tekstova iz oblasti politike sa češkog jezika na nemački, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su u potpunosti kvalifikovani i za obradu popularnih, ali i stručnih sadržaja iz ove oblasti, mada prevode i tekstove čija tema se vezuje za mnoge druge oblasti. Marketing, građevinska industrija, finansije, medicina, turizam, komunikologija, pravo, farmacija, sociologija, informacione tehnologije, ekonomija, menadžment, bankarstvo, ali i psihologija, tek su pojedine oblasti na koje može da se odnosi njihova tema.

Sem toga, specijalizovani smo i za usmeno prevođenje sa češkog jezika na nemački, što znači da možemo da izvršimo i prevođenje uz pomoć šapata i simultano, ali i konsekutivno. Kada nam dostavite podatke o događaju za koji vam je potrebna ova usluga, pripremićemo ponudu koja će zadovoljiti i zahteve organizatora, ali i samog događaja. A u zavisnosti od toga koja vrsta usmenog prevoda će biti primenjivana, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, a po izuzetno pristupačnim uslovima.

Internet sajtove, ali i online kataloge, web prodavnice i softvere će takođe obraditi prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev. Tako da će u potpunosti primeniti sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi se online sadržaji koji se prevode sa češkog jezika na nemački što pre našli na što boljoj poziciji u okviru web pretraživača.

Prevodi tenderske dokumentacije sa češkog na nemački jezik

Sva ona dokumenta koja čine sastavni deo tenderske dokumentacije mogu naši prevodioci i sudski tumači da prevedu sa češkog jezika na nemački, te da izvrše njihovu overu, a sve u skladu sa pravilima koja nalaže zakon kada je u pitanju obrada dokumenata.

A naši stručnjaci obrađuju i lična, ali i poslovna dokumenta, te sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, to jest ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim prilikama. Takođe, klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod sa češkog jezika na nemački za ona dokumenta koja su u vezi za naukom ili obrazovanjem, počev od diplome i dodatka diplome, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, preko svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavnih planova i programa fakulteta, pa do rezultata naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, ali i naučnih patenata i seminraskih, naučnih i diplomskih radova.

Takođe, vršimo obradu i za pravna akta, kako sve vrste ugovora i sudskih presuda, tako i tekovine Evropske Unije, punomoćja za zastupanje, te licence, sertifikate, ali i sudske tužbe, rešenja, žalbe i odluke.

U ovom slučaju, klijenti su u obavezi i da nam na uvid dostave originale, kako bismo mogli da ispoštujemo proceduru njihove obrade. Potrebno je i da u nadležnom sudu dobijete informacije o overi haškim, odnosno Apostille pečatom za vaša dokumenta, kako ne biste bez potrebe gubili vreme, jer od njih zavisi da li dokument prvo nosite u Prevodilački centar Akademije Oxford ili u nadležni sud.

Prevod romana sa češkog jezika na nemački

Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford će na vaš zahtev izvršiti prevod sa češkog na nemački jezik i za romane, ali i za dela beletristike, te poezije i proze.

Prevodimo i reklamne sadržaje u ovoj kombinaciji jezika, kako PR tekstove, vizit kartice i kataloge, tako i brošure, reklamne letke i flajere, ali i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast marketinga.

Stručni korektori i lektori će u skladu sa vašim zahtevima izvršiti i uslugu redakture onih materijala koji su prethodno prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako da će klijenti u optimalnom roku dobiti profesionalno obrađene sadržaje, ma kako da su oni kompleksni i bez obzira koliko grešaka postoji u njima.

A pored svega što smo naveli, prevodilac i sudski tumač će obraditi video i audio sadržaje ma koje vrste. Kako serije i informativne, odnosno dečije, obrazovne i zabavne emisije, tako i reklamne poruke i filmove (igrani, animirani, crtani, dokumentarni i ostali). Uz njihovo prevođenje sa češkog na nemački jezik možemo da vam ponudimo i titlovanje ili sinhronizaciju obrađenih materijala.


Poslovnica češki na nemački nemački na češki
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1800 2090 1800 2090
Paraćin 1800 2090 1800 2090
Beograd 1800 2150 1800 2150
Novi Beograd 1800 2150 1800 2150
Banovo Brdo 1800 2150 1800 2150
Mladenovac 1800 2090 1800 2090
Kragujevac 1800 2090 1800 2090
Niš 1800 2090 1800 2090
Leskovac 1800 2090 1800 2090
Sombor 1800 2090 1800 2090
Ćuprija 1800 2090 1800 2090
Čačak 1800 2090 1800 2090
Kraljevo 1800 2090 1800 2090
Požarevac 1800 2200 1800 2200
Smederevo 1800 2150 1800 2150
Užice 1800 2090 1800 2090
Novi Sad 1800 2090 1800 2090
Pančevo 1800 2090 1800 2090
Zemun 1800 2150 1800 2150
Zrenjanin 1800 2150 1800 2150
Šabac 1800 2090 1800 2090
Novi Pazar 1800 2000 1800 2000
Valjevo 1800 2150 1800 2150
Bor 1800 2090 1800 2090
Voždovac 1800 2150 1800 2150
Zaječar 1800 2090 1800 2090
Sremska Mitrovica 1800 2090 1800 2090
Ruma 1800 2090 1800 2090
Subotica 1800 2090 1800 2090
Kruševac 1800 2090 1800 2090
Vranje 1800 2090 1800 2090
Inđija 1800 2090 1800 2090
Vršac 1800 2090 1800 2090
Pirot 1800 2090 1800 2090
Stara Pazova 1800 2090 1800 2090
Aranđelovac 1800 2090 1800 2090
Zvezdara 1800 2150 1800 2150
Obrenovac 1800 2150 1800 2150
Kikinda 1800 2090 1800 2090

Izračunajte cenu prevođenja sa češkog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje