Prevodi sa poljskog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa poljskog na bugarski jezik

Za online prevod sa poljskog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Jedna od mnogobrojnih usluga koje klijenti mogu da dobiju u Prevodilačkom centru Akademije Oxford se odnosi i na direktno prevođenje sa poljskog jezika na bugarski.

A osim što prevodioci i sudski tumači mogu da klijentima omoguće prevod u navedeno jezičkoj kombinaciji za bilo koju vrstu materijala u pisanom obliku, naši klijenti mogu da angažuju i stručnjake za izvršenje usmenog prevoda. Oni će u skladu sa smernicama koje dobiju o samom događaju da tom prilikom primene konsekutivni ili, pak prevod uz pomoć šapata, odnosno simultano prevođenje sa poljskog jezika na bugarski. U svim onim situacijama kada je to potrebno našim klijentima, možemo da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a cena ove usluge je sigurno među najpovoljnijim na tržištu cele zemlje.

Svi oni klijenti koji poseduju već urađen prevod sa poljskog jezika na bugarski za neku vrstu sadržaja u pisanoj formi, ali smatraju da je u pitanju prevod lošeg kvaliteta, mogu da angažuju naše lektore i korektore kako bi ispravili sve greške i prevod prilagodili duhu bugarskog jezika.Prevodi sa poljskog na bugarski
Prevodi sa bugarskog na poljski

U sklopu usluge koja se odnosi na prevođenje sa poljskog jezika na bugarski za audio, odnosno video materijale, klijente očekuje i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Ova usluga podrazumeva obradu ne samo filmova svih žanrova, nego i reklamnih poruka, zatim zabavnih i informativnih televizijskih emisija, serija i mnogih drugih sličnih sadržaja. Takođe, klijenti mogu da dobiju i obrađene udžbenike, odnosno dela književnosti, ali i članke iz novina, te bilo koju vrstu tekstova, kao i sadržinu različitih tipova časopisa.

A klijentima omogućujemo ne samo direktno prevođenje sa poljskog jezika na bugarski za dokumenta, već i njihovu overu, koju u ovom slučaju vrši ovlašćeni sudski tumači u našem timu. Nakon toga se obrađena dokumenta smatraju zakonski važećim i klijent ima mogućnost da ih koristi u svakoj situaciji kao i bilo koja druga originalna i pravno važeća dokumenta. Moramo napomenuti da klijenti kojima su potrebni prevodi sa poljskog jezika na bugarski za dokumenta moraju na prvom mestu da se raspitaju da li se na njih mora staviti Apostille pečat, kao i da ispoštuju u potpunosti način slanja dokumenata na prevod, a to podrazumeva obavezno dostavljanje originalnih sadržaja. Kada je u pitanju overavanje Apostille pečatom, koji je poznat i kao haški, klijenti moraju da znaju da prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost za vršenje ove overe, pa se samo iz tog razloga preporučuje da oni samostalno u nadležnim službama potraže sve potrebne informacije o ovoj overi. A to podrazumeva prvo podatak da li je Apostille pečat obaveezan za dokumenta za koje se zahteva prevođenje sa poljskog jezika na bugarski, a zatim i da li se on stavlja posle ili pre obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka. Od svih pomenutih informacija zavisi gde treba prvo da klijent odnese dokumenta, to jest tok njihove obrade.

Osim svih ličnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata obrađuju i tehničku i poslovnu, odnosno građevinsko i medicinsku, kao i dokumentaciju za tender, to jest sva ona dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih dokumentacija. Oni će takođe prevesti i sva pravna akta, ali i dokumenta vezana za oblast obrazovanja ili nauke, kao i različite vrste ne samo uverenja i potvrda, veći i izjava i saglasnosti, to jest dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.Princip slanja dokumenata se razlikuje, jer se zahteva dostavljanje originalnih sadržaja na uvid, a za sve ostale materijale klijenti mogu da izvrše slanje preko mejla, te da ih na isti način dobiju nakon što sudski tumač i prevodilac završe njihovu obradu. A sem što mogu da originalne sadržaje pošalju preko kurirske službe, oni imaju mogućnosti da ih pošaljeu i preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i da izvrše ličnu dostavu u prostorije ono naše poslovnice koja im je najbliža. Nakon što sudski tumači i prevodioci obrade dostavljena dokumenta, klijent može da odluči da li će da ih lično preuzme ili želi da angažujemo kurirsku službu kako bi isporučila prevedene i overene sadržaje na određenu adresu. Tom prilikom oni će izvršiti plaćanje ove usluge, uzevši u obzir da ona nije uračunata u osnovnu obrada dokumenata, a njena naplata se vrši prema cenovniku kurirske službe.

Prevodi uverenja o državljanstvu sa poljskog na bugarski jezik

Uz prevođenje uverenja o državljanstvu sa poljskog jezika na bugarski, Prevodilački centar Akademije Oxford svakom zainteresovanom klijentu nudi i overavanje prevoda, što vrše ovlašćeni sudski tumači. Drugim rečima, to znači da klijent na jednom mestu dobija sve što je potrebno da bi dokument mogao da bude korišćen u svakoj situaciji kada se to zahteva.

A oni će, takođe da obrade i potvrdu o prebivalištu, odnosno ličnu kartu, saobraćajnu i dozvolu za boravak, kao i izvod iz matične knjige bilo rođenih, bilo venčanih ili umrlih, ali i vozačku i radnu dozvolu i mnoga druga lična dokumenta. Klijentima nudimo i obradu različitih vrsta dokumentacija, kako poslovne, tako i medicinske, odnosno građevinske, ali i tenderske i tehničke, to jest obrađujemo sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav (finansijski izveštaji, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica, revizorskih i godišnji izveštaji, osnivački akti, statuti preduzeća, bilansi stanja i uspeha, građevinski projekti, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala slična dokumenta).

Ako je to potrebno našim klijentima, vršimo i direktno prevođenje sa poljskog jezika na bugarski za različite vrste saglasnosti, uverenja potvrda i izjava, odnosno prevodimo sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala). Klijentima omogućujemo, isto tako i prevod sa poljskog jezika na bugarski za ona dokumenta koja su vezana za oblast prava ili sudstva, kao i za ona koja su u vezi sa naukom ili obrazovanjem (tekovine Evropske Unije, sudske presude, sertifikati, sudske odluke i tužbe, licence, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, ugovori, rezultati naučnih istraživanja, prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, naučni patenti, uverenja o položenim ispitima, naučni radovi, diplome i dodaci diplomi, seminarski radovi, diplomski i ostala).

Klijenti koji imaju potrebu da dobiju urađen direktan prevod sa poljskog jezika na bugarski za bilo koji dokument uz poštovanje pravila za dostavljanje sadržaja za koji su im potrebni ovi prevodi (originali na uvid),treba svakako i da se na vreme raspitaju u nadležnim institucijama da li je za njihova dokumenta neophodno izvršiti dodatnu vrstu overe, to jest da li se na njih mora staviti haški ili Apostille pečat, budući da ovaj pečat ne mogu da stave prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, jer ne spada u njihovu nadležnost.

Prevod tekstova iz komunikologije sa poljskog jezika na bugarski

Stručni ili popularni tekstovi čija tema je vezana za oblast komunikologije, takođe mogu da budu prevedeni od strane stručnjaka Akademije Oxford. Oni takođe mogu da izvrše i prevod sa poljskog na bugarski jezik za tekstove čija tema se tiče oblasti marketinga, građevinske industrije, menadžmenta i informacionih tehnologija, ali i za one koji su vezani za oblast finansija, medicine i bankarstva, odnosno politike, psihologije i sociologije, te obrazovanja, ekologije i zaštite životne sredine, ali i turizma i mnogih drugih naučnih disciplina.

A kako se za njihovo prevođenje sa poljskog na bugarski jezik ne zahteva slanje originala na uvid, kao za dokumenta, to klijenti na prevod mogu da ih dostave i elektronskim putem, to jest skenirane preko mejla, što će velikoj meri uštedeti novčana sredstva, ali i vreme, jer neće morati lično da ih donose u našu poslovnicu. Kada prevodilac i sudski tumač budu završili njihovo prevođenje sa poljskog na bugarski jezik klijentima možemo da ih pošaljemo na isti način.

Redaktura materijala koji su već prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji je takođe usluga koju pružaju stručnjaci u našem timu, a ona podrazumeva obradu nekvalitetno obrađenih sadržaja, odnosno svaku vrstu korekcije za koju su zaduženi lektori i korektori.

Prevodilac i sudski tumač klijentima mogu u ovoj jezičkoj kombinaciji da ponude i prevođenje materijala iz oblasti marketinga, ali i onih koji se tiču interneta, tako da će oni u relativno kratkom roku da obrade i reklamne flajere i letnje, odnosno plakate, brošure, PR tekstove, kataloge, a kada je potrebno i vizit kartice. Isto tako klijentima mogu da ponude i direktno prevođenje sa poljskog na bugarski jezik i za internet sajtove, odnosno web prodavnice i kataloge, kao i softvere.

Simultano prevođenje sa poljskog jezika na bugarski

Usluga koje se odnosi na simultani prevod sa poljskog na bugarski jezik predstavlja samo jedan vid usmenog prevođenja koje mogu da izvrše prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata. A samim tim što su oni usmereni i na konsekutivni prevod, ali i na prevođenje uz pomoć šapata u ovoj jezičkoj kombinaciji, to je i vrlo bitno da klijenti na vreme dostave sve informacije o samom događaju za koji zahtevaju ovu uslugu. A na osnovu tih informacija stručni tim Akademije Oxford će da donese odluku najpre koja vrsta usmenog prevoda će da bude primenjena, a zatim i da li u ponuda treba ili ne da uvrste i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa poljskog na bugarski jezik za udžbenike mogu da očekuju da prevodioci i sudski tumači da izvrše njihovu obradu u optimalnom roku, a oni će isto tako da prevedu i sve vrste književnih dela (romani, poezija, proza, beletristika i ostali sadržaji), ali i novinskih članaka, odnosno različitih vrsta časopisa. Kada je u pitanju prevođenje video i audio sadržaja sa poljskog na bugarski jezik, klijente kod nas očekuje njihovo kompletno obrađivanje, a što znači da će posao prvo da urade prevodilac i sudski tumač, a zatim će da preuzmu profesionalni titleri, odnosno oni stručnjaci koji su zaposleni u našem timu i zaduženi su za uslugu sinhronizovanja audio i video sadržaja za koje je urađen direktan prevod sa poljskog na bugarski jezik. Osim što obrađujemo filmove svih vrsta, možemo da prevedemo i reklamne poruke, odnosno serije i različite vrste emisija (obrazovne, dečije ,informativne i ostale).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje