Prevođenje sa poljskog na švedski jezik

Besplatni online prevod sa poljskog na švedski jezik

Za online prevod sa poljskog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ako su klijentima potrebni direktni prevodi sa poljskog jezika na švedski za dokumenta moraju znati da ih u Prevodilačkom centru Akademije Oxford očekuje i usluga njihovog overavanja, koju će izvršiti lica ovlašćena od strane nadležnih državnih institucija, to jest sudski tumači. Tako će klijenti dobiti vrlo brzo lična, odnosno poslovna, ali i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, kao i sva pravna akta koja mogu da primenjuju u svakoj situaciji, uzevši u obzir da zahvaljujući pečatu sudskog tumača ona moraju biti tretirana kao zakonski validna.

Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu klijentima da ponude i direktno prevođenje sa poljskog jezika na švedski za različite tipove dokumentacija, to jest da prevedu i overe samo na dokumenta koje čine građevinsku i medicinsku, ali i tehničku, već i dokumentaciju za tender. Naravno, naši stručnjaci vrše i direktno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što uključuje obradu različitih vrsta uverenja i izjava, to jest potvrda i saglasnosti (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala).

Zakonskim odredbama je jasno određeno kako treba da funkcioniše princip overavanja prevedenih dokumenata, te da sudski tumač treba da ih prvo uporedi sa originalnim sadržajima, a tek kada je potpuno siguran da ne postoje razlike između njih, on može da izvrši overu. Ponekad se događa da sudski tumač primeti određena odstupanja, a tada klijentima predlaže da se izvrši usluga redakture materijala, kako bi lektori i korektori Akademije Oxford ispravili sve uočene greške i na taj način klijentima omogućili da se i overa izvrši bez problema.Prevođenje sa poljskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na poljski

Takođe, klijenti moraju da znaju da osim dostavljanja originala na uvid imaju još jednu obavezu, budući da prevodioci i sudski tumači ne mogu da im pomognu, osim što mogu da ih upute na nadležne institucije, a ona se tiče overavanja haškim, odnosno pečatom koji se naziva još i Apostille, a koji se stavlja samo na neka dokumenta koja određuje zakon. Ovu vrstu overe rade službenici pri osnovnim sudovima koji su za nju zaduženi, pa se zato klijentima i preporučuje da prvo potraže ove informacije u osnovnom sudu, odnosno da pitaju da li je haški pečat obavezan i za konkretna dokumenta za koje žele da dobiju prevod sa poljskog jezika na švedski. Klijenti moraju znati da se overavanje Apostille pečatom ponekad vrši pre nego što naši stručnjaci započnu obradu dokumenta, a ponekad kada oni završe sa prevodom i overavanjem, tako da je neophodno da dobiju i ove podatke, jer će tako uštedeti svoje vreme.

Osim mogućnosti da dokumenta za koje žele da dobiju prevod sa poljskog jezika na švedski donesu lično u ma koju našu poslovnicu, klijentima se nudi i mogućnost njihovog slanja preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe. A preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata može takođe da se izvrši lično u najbližoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a klijenti imaju mogućnosti da zahtevaju da im prevodi budu dostavljeni na adresu. Ako se ipak odluče za ovu uslugu dostavljanja, naglašavamo da ona nije uračunata u cenu obrađivanja konkretnog dokumenta i samim tim se naplaćuje odvojeno od nje, a po ceni koju navodi kurirska služba.

Uz dokumenta, prevodilac i sudski tumači će na zahtev klijenata da obrade i mnoge druge sadržaje, što najpre podrazumeva prevođenje sa poljskog jezika na švedski za tekstove kako različite namene, tako i dužine i kompleksnosti, odnosno tematike, ali i za književna dela (beletristika, poezija, romani, proza i drugo). Naravno, oni mogu da obrade i članke iz novina, te različite tipove časopisa i udžbenike, a klijentima omogućujemo i da angažuju naše stručnjake za uslugu usmenog prevođenja u navedenoj kombinaciji jezika. Kako prevodilac i sudski tumač mogu da primene i simultani i šapatni, kao i konsekutivni prevod u ovoj kombinaciji, to je vrlo važno da budemo upoznati sa svim detaljima u vezi sa događajem koji se organizuje, kako bismo mogli ovu uslugu da pružimo na najbolji mogući način, odnosno da odaberemo onu vrstu usmenog prevoda koja je najprimerenija zahtevima tog događaja. Isto tako, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada postoji potreba za tim.A kada je u pitanju direktno prevođenje sa poljskog jezika na švedski, sudski tumač i prevodilac mogu na zahtev klijenata da obrade sve vrste filmova, bez obzira da li su u pitanju igrani ili, pak crtani, dokumentarni, animirani ili ma koji drugi, odnosno reklamnih poruka, zabavnih emisija televizijskih i radijskih emisija, te onih koje su informativnog tipa, odnosno serija i mnogih drugih video i audio materijala. Naglašavamo da klijente kod nas očekuje i usluga koja se odnosi na sinhronizovanje pomenutih sadržaja, odnosno na njihovo titlovanje, kako bi dobili kompletno obrađene materijale.

Sem toga, naši stručnjaci su spremni da izvrše i profesionalno prevođenje sa poljskog jezika na švedski za sve vrste internet materijala (web katalozi, softveri, online prodavnice, sajtovi i ostalo), ali i za one koji su vezani za domen marketinga ( PR tekstovi, plakati, katalozi, flajeri, brošure, vizit karte i drugi). Sve pomenute materijale možete da nam dostavite i putem mejla, jer nije neophodno da nam šaljete i originalne, kao što je to slučaj sa dokumentima. A u skladu sa dogovorom i mi vama možemo na isti način da prevedene sadržaje pošaljemo.

Inače da napomenemo i to da klijenti kojima su potrebni prevodi sa poljskog jezika na švedski za dokumenta, ali u kratkom roku mogu da ih prvo pošalju preko mejla, a da zatim ispoštuju dostavljanje originala na uvid, ali da pri tom vode računa i o vremenskom roku koji je zadat, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispune njihova očekivanja i omoguće im da dobiju prevedena dokumenta u roku koji su naveli.

Prevod web sajtova sa poljskog jezika na švedski

Da bi prevođenje internet sajtova sa poljskog na švedski jezik bilo uspešno, te da bi njihov vlasnik imao uspeha i posle prevođenja, neophodno je da se primene SEO pravila (Search Engine Optimisation). Napominjemo da upravo na taj način funkcionišu sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford vršeći profesionalan prevod internet sajtova u ovoj kombinaciji jezika. Oni će naravno da obrade po potrebi i mnoge druge internet sadržaje, a osim web kataloga i programa obradiće i internet prodavnice, odnosno sve vrste aplikacija i mnoge druge materijale, ako to zahtevaju klijenti možemo da primenimo i konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A prilikom izrađivanja ponude, možemo u nju da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po naročito povoljnim uslovima.

Pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i književna dela, odnosno sve vrste udžbenika, kao i članke iz novina i različite tipove časopisa. Ako klijenti već poseduju materijale za koje je urađen prevod sa poljskog na švedski jezik, ali ipak nisu zadovoljni njegovim kvalitetom mogu u okviru naših poslovnica da dobiju i redakturu tako obrađenih sadržaja.

Prevođenje zabavnih emisija sa poljskog na švedski jezik

Kada prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata rade prevod zabavnih emisija sa poljskog na švedski jezik, oni zatim obradu prepuštaju svojim kolegama koji su zaduženi za sinhronizovanje ili titlovanje tako prevedenih sadržaja, čime klijentima pružaju mogućnost da na najbrži mogući način dobiju njihovu kompletnu obradu. A osim zabavnih, podrazumeva se da obrađujemo i sve druge vrste radijskih i televizijskih emisija, kako informativne i dečije, tako i obrazovne, ali i mnoge druge. Izvršićemo i direktan prevod sa poljskog jezika na švedski i za sve vrste serija, reklamnih poruka i filmova različitih žanrova.

Uz to, naši stručnjaci prevode i sve vrste sadržaja koji imaju veze sa oblašću reklamiranja, odnosno marketinga, ali i tekstove bez obzira koja im je namena ili tematika. Osim onih koji se tiču oblasti ekologije i zaštite životne sredine, politike, ekonomije i prava, sudski tumač i prevodilac vrše direktno prevođenje sa poljskog jezika na švedski i za one tekstove koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, obrazovanja i komunikologije, te farmacije i marketinga, ali i medicine, bankarstva, građevinske industrije, turizma i mnogih drugih grana, kako prirodnih, isto tako i društvenih nauka.

Prevodi tekovina Evropske Unije sa poljskog jezika na švedski

Za prevođenje tekovina Evropske Unije sa poljskog na švedski jezik je vrlo bitno da naglasimo da naši klijenti mogu da na jednom mestu dobiju njihovo kompletno obrađivanje, koje uključuje i overu pečatom sudskog tumača. Takođe naglašavamo i da spadamo u možda i jedinu instituciju koja klijentima omogućuje ne samo ovu uslugu, već i obradu tekovina Evropske Unije.

Inače, prevodioci i sudski tumači klijentima nude i prevod u ovoj kombinaciji jezika za punomoćje za zastupanje, odnosno presude o razvodu braka, kao i za licence i ugovore, ali i različite tipove sertifikata, odnosno za sudske žalbe, ali i za tužbe, a u navedenoj jezičkoj kombinaciji vršimo i prevođenje za mnoga druga pravna akta. Naši stručnjaci će, kada je to potrebno da obrade i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što primarno podrazumeva prevođenje sa poljskog na švedski jezik za saglasnosti i izjave različitih vrsta, odnosno za različite potvrde i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i druga).

Naravno, kada je to potrebno našim klijentima uradićemo i direktan prevod sa poljskog na švedski za pasoš i radnu dozvolu, odnosno ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, ali i za izvod iz matične knjige i to bilo rođenih, bilo venčanih ili umrlih, te za mnoga druga lična dokumenta. A naši prevodioci i sudski tumači će da obrade i bukvalno bilo koji dokument koji ulazi u sastav različitih vrsta dokumentacija, a osim onih dokumenata koje čine poslovnu i tendersku, odnosno građevinsku dokumentaciju, prevodimo i sva ona koja ulaze u sastav tehničke ili medicinske dokumentacije.

Napominjemo i to da će naši stručnjaci uraditi i direktno prevođenje sa poljskog na švedski jezik kada postoji potreba za tim i za diplome i dodatke diplomi, odnosno naučne radove i patente, te za rezultate naučnih istraživanja, kao i za prepise ocena, odnosno uverenja o položenim ispitima i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te za mnoga druga dokumenta koja su vezana i za oblast nauke, kao i za oblast obrazovanja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje