Sudski tumač i prevodilac za bugarski jezik

Bugarski jezik pripada slovenskoj grupi jezika, a južnoslovenskoj podgrupi, koje su u okviru indoevropske jezičke porordice. Danas se ovim jezikom služi više od 9 miliona ljudi kao svojim maternjim.

Kako Prevodilački centar Akademije Oxford neprekidno teži da usavršava usluge koje pruža, to su stalni članovi našeg tima i prevodioci i sudski tumači za bugarski jezik. Svaki od njih je posebno osposobljen za obavljanje usluga koje podrazumevaju prevođenje mnogih materijala sa bugarskog na srpski jezik, ali i u suprotnom pravcu. Naravno, to je tek početak usluga koje pružamo vezano za bugarski jezik.

Kada se uzme u obzir podatak da naš tim čine prevodioci i sudski tumači za preko 40 jezika kojima se koriste ljudi u svetu, to je sasvim jasno da kod nas možete dobiti i one usluge po kojima smo jedinstveni, a koje ne možete dobiti na drugom mestu. Reč je o direktnom prevođenju sa bugarskog na bilo koji strani jezik, te sa određenog jezika na bugarski. Te usluge podrazumevaju prevod sa i na: španski, engleski, francuski, portugalski, ruski, nemački, ali i sa bugarskog na: ukrajinski, grčki, češki, finski, poljski, slovački, kineski, albanski, mađarski, japanski, te makedonski, hrvatski, danski, švedski, bosanski, slovenački i turski. Kod nas možete dobiti i prevod sa bugarskog na estonski, korejski, romski, znakovni, ali i persijski, latinski i pakistanski jezik, što su usluge koje mahom možete dobiti samo u okviru Akademije Oxford. Iako se to podrazumeva, svakako ćemo naglasiti da se ove usluge odnose i na suprotan smer prevoda, to jest sa navedenih jezika na bugarski.

Stalni sudski tumači i prevodioci za Bugarski jezik
Usluga prevoda ličnih i poslovnih dokumenata sa bugarskog i na bugarski jezik je specifična u tom smislu što da bi bila kompletna uključuje i overu od strane sudskih tumača, što takođe spada u usluge koje pružaju naši prevodioci i sudski tumači za bugarski jezik. Tako uz prevod i overu lične karte, vozačke i saobraćajne dozvole prevodimo i: izvode iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, uverenja o državljanstvu, radne dozvole, potvrde o prebivalištu, pasoše, dozvole za boravak i mnoga druga lična dokumenta.

Prevodilac i sudski tumač za bugarski jezik koga angažujete će obraditi i sva ona dokumenta koja se svrstavaju u poslovna, kao što su: godišnji poslovni izveštaji, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, bilansi stanja, sertifikati, osnivački akti preduzeća, bilansi uspeha, licence, statuti preduzeća, ali i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i sve ostale presude i rešenja koje su u nadležnosti sudskih organa, kao i druga pravna akta.

Ukoliko postoji potreba, naši prevodioci i sudski tumači za bugarski jezik će obraditi i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, poput različitih uverenja, izjava, potvrda i saglasnosti: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom radnom odnosu, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostale.

Takođe, u zavisnosti od vašeg zahteva za pravcem prevoda naši stručnjaci će obraditi i diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta i svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja.

Posebno naglašavamo da svaki klijent kome je potrebno prevođenje dokumenata, odnosno bilo koje vrste dokumentacije mora da ima u vidu da je overa sudskog tumača u ovom slučaju ključna, jer tek kada on overi dokument koj ise preveden sa bugarskog i na bugarski jezik, govorimo o zakonski važećem dokumentu. A sama procedura overe se vrši najpre fizičkim upoređivanjem prevedenog i originalnog dokumenta, pa tek kada se sudski tumač uveri da su u pitanju potpuno ista dokumenta, odnosno da ne postoji nikakvo odstupanje u prevodu, pristupa overi nakon čega je tako overen dokument pravno i zakonski validan. Baš zato se posebno naglašava da se u slučaju prevoda i overe dokumenata uvek mora dostaviti i original na uvid.

Uz to, za određene vrste dokumenata zakon propisuje i overu haškim Apostille pečatom, koja se vrši uz overu sudskih tumača. Ali, ova vrsta overe je u nadležnosti sudskih organa naše zemlje, te klijenti sve potrebne informacije mogu da dobiju u nadležnom sudu, stim da je svakako preporuka da se raspitaju na vreme, jer za neke dokumente se zahteva i overa, ali i prevod samog Apostille pečata. Posebno naglašavamo da sudski tumači i prevodioci za bugarski jezik nemaju obavezu da informišu klijente o ovoj vrsti overe, ali će im svakako pružiti sve informacije koje poseduju kako bi mogli da lekše izvrše i ovu overu ukoliko ima potrebe za tim.

U spisak usluga koje pružamo spadaju i prevodi tehničke i tenderske, ali i medicinske dokumentacije, tako da na vaš zahtev prevodimo i: laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, pa čak i građevinske projekte. Shodno vašim zahtevima, prevodimo i deklaracije proizvoda svih vrsta, ali i naučne patente i uputstva za rukovanje, kao i sva druga dokumenta iz oblasti nauke, odnosno farmacije, medicine i građevinske industrije.Prevođenje sa bugarskog i na bugarski jezik

Sve usluge koje podrazumevaju prevođenje sa bugarskog i na bugarski jezik su dostupne, kako fizičkim tako i pravnim licima i to na preko 20 lokacija u zemlji, odnosno u svakoj od naših poslovnica.

Pored prevoda svih vrsta zvaničnih dokumenata i dokumentacije za koju je potrebna overa, naši prevodioci i sudski tumači za bugarski jezik prevode i sve ostale sadržaje, poput recimo ilustrovanih, dečijih i naučnih časopisa, te novinskih članaka. A u slučaju potrebe, sa bugarskog i na bugarski jezik prevode i romane, poeziju, prozu, beletristiku i ostale knjige, ali i sve vrste reklamnih materijala (plakate, letke, flajere, brošure, vizit kartice, PR tekstove, kataloge i druge).

Posebno smo ponosni na brojne IT stručnjake, koji su isto članovi tima Akademije Oxford, a čije polje delovanja je usmereno na asistenciju stručnjacima tokom prevoda web sajtova, online kataloga, web prodavnica, te softverskih programa i aplikacija. Samim tim što prevodilac i sudski tumač za bugarski jezik koji su zaduženi za ovu vrstu prevoda imaju pomoć IT stručnjaka, možete biti uvereni da vas kod nas očekuju najkvalitetniji prevodi, te da će prevođenje sajtova biti izvršeno uz primenu svih pravila dobre optimizacije sadržaja, što znači da će vaš sajt u relativno kratkom roku biti među prvima u polju pretrage.

Ne zaboravite da Prevodilački centar Akademije Oxford poštuje sve zahteve svojih klijenata i trudi se da ih maksimalno ispoštuje, tako da često kod nas možete dobiti uslugu koju gotovo ni na jednom mestu više ne možete dobiti. A jedna od takvih je sasvim sigurno i usluga finalne obrade svih video i audio materijala. U suštini, to znači da osim usluge prevoda igranih, animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova sa bugarskog i na bugarski jezik, odnosno reklamnih poruka, emisija različite sadržine i serija možete dobiti i uslugu sinhronizacije i titlovanja, tako da ćete imati potpuno obrađen materijal koji potom možete da plasirate gde god želite.

A sa bugarskog i na bugarski jezik prevodimo i sve vrste tekstova, bez obzira na dužinu, složenost i temu. Uz sadržaje čija tema je vezana za oblast prava, menadžmenta i marketinga, prevodimo i sve tekstove koji obrađuju tematiku iz oblasti: ekonomije, politike, komunikologije, finansija, informacionih tehnologija, medicine, bankarstva, farmacije, obrazovanja, nauke, ali i filozofije, sociologije, psihologije, te mnogih drugih grana društvenih i prirodnih nauka.

Pored toga, naši stručnjaci su specijalizovani i za pružanje usluga usmenog prevođenja sa bugarskog i na bugarski jezik, bez obzira da li je reč o simultanom, konsekutivnom ili šapatnom prevođenju. A u slučaju da ste sasvim sigurni da vam je za određeni događaj potrebna baš usluga simultanog prevoda, po najpristupačnijim uslovima vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje izuzetnog kvaliteta.

I kao svojevrsnu prednost za sve naše klijente koji su određeni materijal dali nekom drugom da prevede sa bugarskog i na bugarski jezik, a ipak nisu zadovoljni urađenim, vršimo uslugu redakture takvih sadržaja. Za ovu uslugu su zaduženi profesionalci, korektori i lektori koji će bilo koju vrstu materijala koju nam dostavite obraditi uz potpuno poštovanje svih pravila prevodilačke struke, te nemamo razloga da sumnjamo da će svaki klijent biti vrlo zadovoljan dobijenim sadržajima, ma kako oni primarni bili loše prevedeni.

Kada je reč o dostavi dokumenata i drugih materijala, možete biti potpuno bez brige, jer vam je na raspolaganju više načina dostave, a na vama je da odaberete onaj koji vam najviše odgovara. Samo napominjemo da je dostava sadržaja na meil moguća u onim slučajevima kada se ne zahteva usluga overe, budući da je u tom slučaju neophodno da podnesete i originale na uvid. Jedino kada je eventualno moguće da čak i dokumenta, odnosno dokumentaciju dostavite elektronskim putem to je ukoliko imate potrebu za hitnim prevodom (prevođenje u izuzetno kratkom roku), ali čak i tada ste u obavezi da dostavite originalna dokumenta, što možete da učinite naknadno, ali svakako uz poštovanje roka za izradu koji ste naveli.

Inače, materijale nam možete doneti lično ili poslati kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom i to na adresu naše poslovnice koja se nalazi u vašem gradu ili koja vam je najbliža. Isto tako i mi vama možemo poslati obrađene materijale kurirskom službom na željenu adresu ili na meil, odnosno možete ih preuzeti lično. Kako je za uslugu dostave na adresu zadužena kurirska služba sa kojom imamo saradnju, to naglašavamo da se i ova usluga plaća po važećem cenovniku te službe i nema nikakve veze sa nadoknadom za prevod, odnosno overu.

Prevodioci i sudski tumači za bugarski jezik Akademije Oxford vam stoje na raspolaganju kao dobro uigran tim koji se u svom prevodilačkom radu vodi idejom da što kvalitetnije i profesionalnije odgovori na sve vrste vaših zahteva i ponudi vam izradu prevoda u optimalnim rokovima i po najkonkurentnijim cenama na tržištu.

Prevod sa srpskog jezika na bugarski

Ne samo da Prevodilački centar Akademije Oxford svojim klijentima pruža mogućnost da dobiju prevođenje sa sprskog na bugarski jezik u pisanom obliku za različita dokumenta, nego oni isto tako dobijaju i overu urađenog prevoda, a za koju je zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač. Sem toga, sudski tumači i prevodioci će da izvrše i usmeni prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, ali će svima koji su zainteresovani da ponude i obradu mnogih drugih sadržaja u pisanoj formi.

Na prvom mestu ćemo se osvrnuti na obradu dokumenata, uzevši u obzir da se taj proces razlikuje u odnosu na prevod sa sprskog na bugarski jezik za ostale sadržaje, jer se od klijenata zahteva da na uvid prilože i originalna dokumenta, a kako bi se overa prevoda izvršila prema aktuelnim pravilima. Uz mogućnost da ih donesu lično u jednu od poslovnica pomenute institucije, oni mogu i da pošalju originalna dokumenta preporučenom pošiljkom i to preko “Pošte Srbije”, ali i da to učine putem kurirske službe. Nakon što prevodilac i sudski tumač obrade konkretna dokumenta, svaki klijent bira da li će ih lično preuzeti ili želi da mu budu isporučena na adresu. Ukoliko se bude odlučio za drugu opciju, potrebno je da izvrši plaćanje konkretne usluge i to direktno, prilikom preuzimanja.

Samo onda kada su klijentima prevodi sa sprskog na bugarski jezik potrebni brzo izrađeni, dozvoljava se prvo slanje skeniranih dokumenata na mejl, a zatim i dostavljanje na uvid originala u skladu sa navedenim pravilima.

Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama i to u mnogim prilikama, a to se odnosi i na potvrde različitih vrsta i na izjave, odnosno na uverenja i saglasnosti (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju). Takođe, oni prevode i apsolutno sve vrste dokumentacija, to jest dokumenta koja čine tendersku dokumentaciju, ali i građevinsku, tehničku dokumentaciju i sva lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lična karta, pasoš, potvrda o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola, dozvola za boravak, radna dozvola i ostala).

Svi zainteresovani klijenti u našim poslovnicama mogu da dobiju i urađen prevod sa sprskog na bugarski jezik za medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), odnosno za dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica (rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, poslovne odluke, statut preduzeća, osnivački akt preduzeća, poslovni izveštaji (revizorski, godišnji i finansijski)).

Naši stručnjaci su specijalizovani i da u konkretnoj jezičkoj varijanti obrade pravna akta svih vrsta (sudske presude, ugovori i sudske odluuke, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, žalbe i tužbe, punomoćje za zastupanje i druga dokumenta koja se odnose na oblast prava i sudstva), odnosno bilo koja dokumenta koji se tiče oblasti obrazovanja ili nauke (diploma i dodatak diplomi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, kao i seminarski, diplomski i naučne radove, rezultati naučnih istraživanja i naučni patenti i sva ostala dokumenta iz ovih oblasti).

Za bilo koji materijal iz oblasti marketinga da su vam potrebni prevodi sa sprskog na bugarski jezik, možete biti potpuno sigurni da će sudski tumač i prevodilac u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford da ih obrade na najkvalitetniji način. Pomenuti stručnjaci, isto tako prevode i sadržaje koji su usko vezani za web (sajtovi, online prodavnice, katalozi, programi, aplikacije i drugo), odnosno književna dela svih vrsta, časopise, novinske članke, ali i tekstualne sadržaje i to kako popularne, tako i stručne, bez obzira koliko bila kompleksna njihova tematika i izlaganje.

Uzevši u obzir da su u našem timu i oni profesionalci čija specijalnost jesu usluge titlovanja i sinhronizovanja, zainteresovanim klijentima će prevodioci i sudski tumači da prepuste obradu svih audio i video sadržaja, a nakon što izvrše njihovo prevođenje sa sprskog na bugarski jezik. Na taj način, oni u optimalnom roku i po izuzetno pristupačnim uslovima dobijaju kompletno obrađene igrane filmove svih žanrova, odnosno različite vrste emisija, a zatim i serije, reklamne poruke, te sve ostale tipove i video, ali i audio materijala.

Ne treba zaboraviti ni vrlo važnu informaciju koja se odnosi na usmeni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, budući da naši stručnjaci mogu da izvrše i konsekutivno i simultano prevođenje, a po potrebi će da primene i šapatni prevod. Takođe, ako to odgovara tipu usluge koja se preporučuje za određeni događaj, omogućujemo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi reklamnih kataloga sa srpskog na bugarski jezik

Uz prevođenje kataloga sa srpskog jezika na bugarski, prevodioci i sudski tumači u svim našim poslovnicama omogućuju i obradu ostalih sadržaja vezanih za oblast marketinga, poput na primer flajera i letaka, odnosno PR tekstova, vizit karata, plakata i ostalih sadržaja čija je prvenstvena namena reklamiranje usluga, proizvoda ili poslovanja bilo koje kompanije. Naglašavamo i to da naši stručnjaci odlično poznaju marketinška pravila, tako da će voditi računa o njihovoj primeni prilikom obrade pomenutih sadržaja. Pod tim mislimo na činjenicu da će oni oblikovati određenu reklamnu poruku iz materijala na srpskom jeziku i prilagoditi je duhu, ali i pravilima bugarskog jezika i na taj način omogućiti svim onim potencijalnim klijentima kojima je to maternji jezik da se što bolje upoznaju sa svime što se reklamira, a kako bi eventualno počeli da kupuju konkretan proizvod ili da koriste usluge određene kompanije koje se reklamiraju.

Isto tako možemo da uradimo i prevod sa srpskog jezika na bugarski za različite tipove sadržaja i to kako onih koji se smatraju stručnim, tako i onih koji to nisu. Sem tekstova čije teme su vezane za oblast marketinga, menadžmenta i ekologije zaštite životne sredine, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i tekstualne sadržaje sa filozofskom ili političkom, odnosno ekonomskom tematikom, ali i one sadržaje koji su vezani za građevinsku industriju, farmaciju i informacione tehnologije, te sve one koje se odnose na mnoge druge oblasti, bilo da su oni u vezi sa društvenim ili sa prirodnim naukama.

Iako se najčešće traže prevodi sa srpskog jezika na bugarski u pisanoj varijanti, prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima, takođe mogu klijentima da ponude i usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji uz primenu simultanog i konsekutivnog prevoda, a omogućuju im i prevođenje uz pomoć šapata u ovoj jezičkoj varijanti. U zavisnosti od tipa prevoda koji se primenjuje za određeni događaj, ponudićemo klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima.

Prevod časopisa sa srpskog na bugarski jezik

Ukoliko su klijentima potrebni prevodi časopisa sa srpskog jezika na bugarski, trebalo bi da znaju da prevodilac i sudski tumač jednako kvalitetno mogu da obrade i stručne, ali i popularne časopise. A isto tako, oni na zahtev klijenata prevode i novinske članke, ali i udžbenike i književna dela (beletristika, poezija, romani, proza i drugo).

Pored toga, izradićemo i prevod sa srpskog jezika na bugarski za web sajtove i sa sigurnošću tvrdimo da će biti maksimalno profesionalno urađeni, uzevši u obzir da naši stručnjaci poznaju i pravila SEO (Search Engine Optimisation). Tako će urađeni prevodi da budu optimizovani za internet pregledače i na taj način će biti omogućena znatno bolja vidljivost konkretnog sajta. A osim web sajtova, prevodimo i online prodavnice, odnosno sve vrste programa, ali i aplikacija, zatim web kataloge i mnoge druge sadržaje koji se tiču oblasti interneta.

Zahvaljujući činjenici da su u našem timu kako prevodioci i sudski tumači, isto tako i stručnjaci koji su primarno usmereni na pružanje usluga sinhronizovanja ili titlovanja, klijenti kod nas dobijaju kompletnu obradu audio i video sadržaja svih vrsta. Preciznije rečeno, pod tim se misli na činjenicu da ih očekuju prevodi sa srpskog jezika na bugarski kako za filmska ostvarenje bilo kog žanra, tako i za serije, a zatim i za reklamne poruke i radijske i televizijske emisije. Svakako, naši stručnjaci obrađuju i crtane, odnosno animirane i dokumentarne filmove, te mnoge druge video i audio materijale koje nismo naveli.

Osim svega pomenutog, možemo da izvršimo i lekturu, ali i da pružimo uslugu korekture za bilo koji tip sadržaja za koji je već urađen prevod sa srpskog jezika na bugarski, ali on ne može da se smatra naročito kvalitetnim. Napominjemo i to da ovu uslugu vrše profesionalni korektori i lektori, koji za sebe imaju dugogodišnje radno iskustvo.

Prevođenje pasoša sa srpskog jezika na bugarski

Da bi prevod pasoša sa srpskog na bugarski jezik mogao da bude profesionalno urađen, pobrinuće se i prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, uzevši u obzir da klijenti dobijaju i zvanično overen prevod. Naime, tu vrstu overe radi ovlašćeni sudski tumači i njome potvrđuje da je sadržina prevoda potpuno ista kao i u originalnom dokumentu, pa je za to potrebno da se dostavi i originalan pasoš ili bilo kojoj drugi dokument, a kako bi on mogao da ispoštuje ovo pravilo pre nego što stavi svoj pečat na njega.

Ipak, dužni smo da naglasimo i da naši stručnjaci nema ovlašćenje za overu Apostille, to jest haškim pečatom, te je zato neophodno da se svaki pojedinačni klijent raspita samostalno u nadležnim institucijama o tom tipu overe za konkretna dokumenta. A isto tako je bitno i da ispoštuje pravilo o dostavljanju originala na uvid, sem onda kada su u pitanju hitni prevodi sa srpskog na bugarski jezik, jer je tada dozvoljeno prvo slanje skeniranih dokumenata na mejl, a potom i dostavljanje originala na uvid na najbrži način.

Uz pasoš, sudski tumač i prevodilac obrađuju i ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, a zatim i izvod iz matične knjige rođenih, kao i vozačku i saobraćajnu dozvolu i izvod iz knjige venčanih, odnosno dozvolu za boravak, umrlicu, radnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja se tretiraju kao lična. Klijentima ćemo da omogućimo i prevođenje sa srpskog na bugarski jezik za bilo koju vrstu saglasnosti, potvrda, izjava ili uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, ali i za mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnom službama), a radimo i prevod diplome i dodatka diplomi, odnosno prepisa ocena i seminarskih i diplomskih radova, te po potrebi prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, odnosno rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta, te naučne patente i radove i sva ostala dokumenta koja su usko vezana za oblast obrazovanja ili nauke.

Kod nas klijent očekuju i prevodi sa srpskog na bugarski jezik za tekovine Evropske unije, a zatim i za sudske presude, rešenja, žalbe, i tužbe i odluke, ali i za punomoćje za zastupanje, sve vrste ugovora i za mnoga druga dokumenta koja se smatraju pravnim aktima, to jest koja se odnose na oblast prava ili sudstva.

Tehničku dokumentaciju, kao i građevinsku i tendersku, takođe prevodilac i sudski tumač u ovoj kombinaciji jezika mogu da obrade, a što se primarno odnosi na laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, odnosno na deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja se u njih svrstavaju.

Sem toga možemo na zahtev klijenata da obradimo i poslovnu dokumentaciju (fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, godišnji i finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća i ostala), a po potrebi sudski tumač i prevodilac obrađuju i sva dokumenta koje ulaze u sastav medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga).

Bitno je da napomenemo da osim svih navedenih dokumenata naši stručnjaci mogu da obrade i bilo koji drugi koje klijenti imaju potrebu da dobiju prevedene u konkretnoj jezičkoj varijanti, uz uslov da ispoštuju pravilo o dostavljanju originala na uvid i da se prethodno raspitaju o overi Apostille pečatom za ta dokumenta.

Prevodi sa bugarskog na srpski jezik

Oni klijenti koji zahtevaju prevođenje sa bugarskog jezika na srpski i to za bilo koji dokument u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford će dobiti njegovu kompletnu obradu, to jest i prevod i overu od strane zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača koji je nadležan. Naši stručnjaci mogu da obrade apsolutno svaki dokument koji klijent zahteva i to u najkraćem mogućem roku i po cenama koje su izuzetno povoljne .

Da bi svaki pojedinačni klijent bio pošteđen gubitka vremena, ali i gubitka značajnih novčanih sredstava, neophodno je da zna da se za pojedina dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa bugarskog jezika na srpski može zatražiti i overa specijalnom vrstom pečata, a koja nije u nadležnosti naših stručnjaka. U pitanju je Apostille, to jest onaj pečat čiji je drugi naziv haški i za koji su zaduženi službenici zaposleni u okviru nadležnih odeljenja pri osnovnim sudovima Republike Srbije. Samim tim što prevodilac i sudski tumač nemaju nikakvu nadležnost u ovom slučaju, oni nisu dužni da klijentima pružaju informacije o ovoj vrsti overe, pa se iz tog razloga i preporučuje da saznaju prethodno da li je ovaj pečat obavezan za njihova dokumenta. Međutim, to nije sve što oni moraju pribaviti od informacija, jer je neophodno da saznaju i da li se Apostille pečat mora staviti tek pošto pomenuti stručnjaci obrade konkretan dokument ili pre toga, uzevši u obzir da se u praksi najčešće mogu sresti ta dva tipa overe. Budući da će prethodno posedovati ove informacije, oni će znati i gde najpre treba konkretan dokument odneti, ali će biti isto tako informisani i koliko je otprilike traje njegova obrada, pošto kada se prvo stavlja haški pečat, pa se onda radi prevod sa bugarskog jezika na srpski i overa, onda mora da se prevede i sadržina dokumenta i samog pečata, što dalje znači da taj postupak traje nešto duže nego drugopomenuti, jer se tada jednostavno konkretan dokument prevodi, zatim overava pečatom sudskog tumača i na kraju se na njega stavlja haški pečat.

Osim što će na zahtev klijenata da obrade sva lična dokumenta (pasoš, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, venčani list, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, umrlica, radna dozvola, saobraćajna dozvola i druge), prevodilac i sudski tumač će takođe da obrade i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a to se odnosi na različite tipove saglasnosti, ali i potvrda i izjava, kao i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa banci i ostala slična dokumenta).

Budući da je proces obrade dokumenata specifičan u tom smislu što se zahteva dostavljanje originala na uvid da bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima pre overe, to je izuzetno važno naglasiti da se način dostavljanja razlikuje u odnosu na, recimo tekstualne sadržaje različitih vrsta za koje su klijentima potrebni prevodi sa bugarskog jezika na srpski, jer tada ne moraju da dostave originalna dokumenta, pa mogu da izvrše jednostavno njihovo slanje preko mejla. A kod dokumenata je slanje preko mejla dozvoljeno isključivo kada se zahteva hitan prevod u ovoj varijanti jezika, ali nakon toga svaki klijent ponaosob je dužan da dostavi i originale na uvid. Važno je pomenuti da oni mogu dokumenta na prevod sa bugarskog jezika na srpski da pošalju ili preko kurirske službe ili preporučeno preko „Pošte Srbije“, a takođe je otvorena mogućnost i da ih lično dostave i to u prostorije jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. kada prevodilac i sudski tumač budu završili sa obradom konkretnih dokumenata, svaki klijent bira da li želi lično da ih preuzme ili će da zahteva da mu budu poslata na određenu adresu, ali ovde moramo navesti podatak da se dostavljanje na adresu klijenta naplaćuje prema cenovniku konkretne kurirske službe, te da je on dužan da direktno izvrši plaćanje kuriru.

Pored svega što smo do sada pomenuli, sudski tumači i prevodioci obrađuju i one sadrže koji su vezani za oblast marketinga (katalozi, reklamni flajeri, vizit karte, PR tekstovi, brošure i drugo), ali i one koji se odnose na oblast interneta (online prodavnice, sajtovi, web katalozi, softveri i ostalo). Takođe, klijentima ćemo pružiti mogućnost i da dobiju prevod sa bugarskog jezika na srpski za različite audio i video sadržaje (reklamne poruke, serije, filmovi, emisije i drugo), a zatim mogu da dobiju i dodatnu uslugu koja se odnosi na njihovo titlovanje ili sinhronizovanje.

Novinske članke, kao i sve vrste časopisa, zatim književna dela i udžbenike, takođe naši stručnjaci mogu da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a po potrebi vršimo i usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na srpski. Napominjemo da stručnjaci Akademije Oxford mogu da primene i simultano, ali i šapatno i konsekutivno prevođenje, što znači da će bilo koji tip događaja biti pokriven odgovarajućom vrstom usmenog prevoda. Isto tako je važno da naglasimo i to da klijentima nudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a kod nas mogu dobiti i uslugu redakture, odnosno korekture i lekture onih sadržaja koji su nekvalitetno prevedeni u ovoj kombinaciji jezika.

Prevod tekovina Evropske Unije sa bugarskog jezika na srpski

Zainteresovani klijenti u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju prevođenje tekovina Evropske Unije sa bugarskog na srpski jezik, a dobijaju i overu prevoda za koju je u tom slučaju zadužen ovlašćeni sudski tumač. Jedina njihova obaveza jeste da ispoštuju vrlo važno pravilo koje podrazumeva donošenje originalnih dokumenata na uvid, a od njih se očekuje i da potpuno samostalno pribave sve one informacije koje se odnose na overu Apostille (haški) pečatom, pošto to nije u nadležnosti naših stručnjaka.

Prevodioci i sudski tumači, takođe klijentima omogućuju i prevod ostalih pravnih akata, počev od presuda o razvodu braka i ostalih sudskih presuda, preko sudskih rešenja, odluka i tužbi, pa do punomoćja za zastupanje, sudskih žalbi, ugovora i drugih dokumenata koji se tiču sudstva ili prava.

Poslovnu dokumentaciju, isto tako možemo u konkretnoj kombinaciji jezika da prevedemo, a osim rešenja o osnivanju pravnog lica i statuta preduzeća, te poslovnih odluka, sudski tumač i prevodilac obrađuju i sve tipove poslovnih izveštaja, kako godišnje i finansijske, tako i revizorske, te sva ostala dokumenta koja su vezana isključivo za poslovanje pravnog lica.

Prevod sa bugarskog na srpski jezik uključuje i obradu onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, kao što su na primer različite vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i ostale). Naši stručnjaci obrađuju i sve tipove dokumentacija, poput građevinske i tehničke, odnosno dokumentacije za tendere, tako da klijenti osim građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, mogu da dobiju i prevod sa bugarskog na srpski jezik za deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i za sva ostala dokumenta koja se odnose na konkretne tipove dokumentacija.

Svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, zatim prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, takođe prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da obrade u konkretnoj kombinaciji jezika. Oni, isto tako prevode i diplomu i dodatak diplomi, a zatim i seminarske i naučne radove, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja i diplomske radove, kao i sva ostala dokumenta koja su vezana ili za oblast nauke ili za oblast obrazovanja.

Tu su i prevodi sa bugarskog na srpski jezik za uverenje o državljanstvu, krštenicu i vozačku dozvolu, odnosno za pasoš, dozvolu za boravak, ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu, a po potrebi prevodimo i radnu i saobraćajnu dozvolu, kao i izvod iz knjige venčanih i umrlih, odnosno bilo koji drugi lični dokument. Lekarske nalaze i ostala dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju, poput na primer specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, isto tako na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač u najkraćem roku mogu da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Usmeno prevođenje sa bugarskog na srpski jezik

Da bi usmeni prevod sa bugarskog jezika na srpski mogao da bude kvalitetan, bitno je da se zahtevima događaja prilagodi ova usluga. A budući da prevodioci i sudski tumači mogu da pruže kako simultano, tako i šapatno i konsekutivno prevođenje sa srpskog jezika na srpski, sasvim smo sigurni da će konkretan događaji biti obezbeđen adekvatnom vrstom ovog tipa usluge. Takođe, u onim slučajevima kada to iziskuju zahtevi određenog događaja, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a od njih zahtevamo da nam dostave sve potrebne informacije koje se odnose na organizaciju događaja, kako bismo mogli da odaberemo pravu vrstu prevoda.

Korekturu za one sadržaje za koje je urađen prevod sa bugarskog jezika na srpski na nekom drugom mestu, ali on nije kvalitetan, će na zahtev klijenata izvršiti profesionalni korektori i lektori, koji su takođe stalan deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Klijenti kod nas dobijaju i prevođenje sa bugarskog jezika na srpski za sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, a što uključuje obradu kako reklamnih letaka, tako i vizit kartica, a po potrebi prevodilac i sudski tumač obrađuju i PR tekstove, zatim reklamne flajere, plakate i ostale marketinške materijale. Podrazumeva se da oni i obradi ovih materijala pristupaju profesionalno, te da konkretnu marketinšku poruku u potpunosti prilagođavaju duhu ciljanog jezika i na taj način potencijalnim korisnicima usluga koje se reklamiraju ili kupcima konkretnih proizvoda, a kojima je baš srpski jezik maternji, omogućuju da se što bolje upoznaju sa onim što se kroz konkretne materijale reklamira.

Pored svega do sada pomenutog, sudski tumači i prevodioci mogu na zahtev klijenata da obrade i ma koji audio ili video sadržaj, što uključuje prevod sa bugarskog jezika na srpski kako za informativne, zabavne, obrazovne, dečije i druge vrste emisija, tako i za animirane, igrane, crtane i dokumentarne filmove, te reklamne poruke i serije, odnosno za sve ostale tipove video i audio sadržaja koje ovom prilikom nismo pomenuli. A ono što je od velike koristi našim klijentima jeste činjenica da odmah mogu da dobiju i sinhronizovanje, odnosno uslugu titlovanja svih ovih materijala.

Prevod udžbenika sa bugarskog jezika na srpski

Ne samo da prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju prevođenje udžbenika sa bugarskog na srpski jezik, već oni isto tako mogu da obrade i književna dela svih vrsta, počev od beletristike i romana, preko proznih dela, pa do poetskih i mnogih drugih.

Takođe prevodimo i različite vrste časopisa, odnosno novinske članke, a na zahtev klijenata ćemo izvršiti i prevod sa bugarskog na srpski jezik za stručne i popularne tekstualne sadržaje i to bez obzira da li je njihova tema vezana za medicinu, ekonomiju, farmaciju ili nauku. Sudski tumači i prevodioci će obraditi maksimalno kvalitetno i one tekstove koji su vezani za oblast građevinske industrije, odnosno politike, filozofije i sociologije, ali i one koji se tiču menadžmenta i informacionih tehnologija, kao i marketinga i komunikologije, te svih ostalih grana bilo prirodnih bilo društvenih nauka. Ovde je čitav postupak obrade u velikoj meri olakšan, uzevši u obzir da se ne zahteva dostavljanje originalnih materijala na uvid, što znači da klijenti kojima su potrebni prevodi sa bugarskog na srpski jezik za bilo koji tekst imaju pravo da ih jednostavno pošalju mejlom i isto tako ih dobiju po završetku obrade.

U slučaju da neko zahteva direktno prevođenje sa bugarskog na srpski jezik za internet sajtove, može biti siguran da će prevodioci i sudski tumači izvršiti njihov stručan i profesionalan prevod, to jest da će prilikom obrade tih vrsta sadržaja da primene i pravila SEO (Search Engine Optimisation), a sa kojima su takođe maksimalno upoznati. Na taj način će konkretan web sajt za koji se radi prevod sa bugarskog srpski jezik biti vrlo brzo vidljiv među prvim rezultatima pretrage na internetu. Sem toga, sudski tumač i prevodilac obrađuju i ostale sadržaje koji se tiču oblasti interneta, poput na primer različitih tipova aplikacija i programa, ali i online prodavnica, web kataloga i mnogih drugih sadržaja ove vrste.

Prevod sa bugarskog na druge jezike


Prevodilac za bugarski jezik

Prevodilac za bugarski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za bugarski jezik

Vidi više o prevodiocu za bugarski jezik >>>

Kurs bugarskog jezika

Škola bugarskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite bugarski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs bugarskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu bugarskog jezika >>>


Sudski tumač za bugarski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za bugarski jezik
Prevodilac za bugarski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online bugarski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje