Prevajanje iz makedonskega v angleški jezik


Prevajalski center Akademije Oxford je vsem dobro poznan kot institucija, v kateri so zbrani najboljši strokovnjaki v državi, specializirani za delo v več kot 40 jezikih. Med njim pa so tudi prevajalci in sodni tolmači, tako za makedonski, kot tudi za angleški jezik in ko je to potrebno našim strankam, lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v angleški jezik, kar zagotavlja občuten prihranek časa in denarja.

Poleg tega ne smemo pozabiti, da so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da si stranke, ki potrebujejo prevajanje iz makedonskega v angleški jezik za katerokoli vrsto dokumentacije ali dokumentov, lahko oddahnejo, saj pri nas dobijo njihovo kompletno obdelavo ter poleg prevajanja izvajamo tudi overitev prevedene dokumentacije z žigom zapriseženega sodnega tolmača. In sicer, če niste dobro obveščeni, poudarjamo, da samo tako obdelan dokument sodi med pravno veljavne in se kot tak lahko preda vsaki službi, kjer obstaja potreba za tem. Žig sodnega tolmača na konkretnem dokumentu potrjuje, da je njegova vsebina istovetna izvirniku, pa se iz tega razloga od vseh zainteresiranih strank zahteva, da pri pošiljanju materialov na prevajanje dostavijo tudi izvirnike, ki so potrebni sodnemu tolmaču na vpogled pri postopku overitve.

Naši strokovnjaki na zahtevo prevajajo vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam (različne vrste soglasij, potrdil in izjav) oziroma dokumente, ki štejejo za osebne, kot so na primer izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list in potrdilo o državljanstvu ter osebna izkaznica pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču pa ter vse vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, vozniško, prometno, delovno dovoljenje). Prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja in potem izvajamo tudi njihovo overitev, tako da prevajalci in sodni tolmači drugim iz makedonskega v angleški jezik prevajajo tudi diplome in dodatke k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi prepise ocen, predmetnike in programe fakultet ter potrdila o rednem šolanju in druge dokumente iz tega področja.


Prevajanje iz makedonskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v makedonski jezik

Poleg vseh omenjenih dokumentov moramo poudariti, da stranke pri nas dobijo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v angleški jezik za vse pravne akte (sodne pritožbe in sklepe, pravni red Evropske Unije, certifikate, sodne tožbe, licence, pogodbe, sodne odločitve in sodbe, pooblastilo za zastopanje in drugo) pa tudi za vse tiste dokumente, ki so povezani izključno s področjem znanosti (znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav, dela in druga). Med drugim vam ponujamo tudi obdelavo različnih vrst dokumentacij, tako da sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov na vašo zahtevo prevajajo vse dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno in razpisno, kot tudi poslovno, tehnično in medicinsko dokumentacijo (poslovna poročila in odločitve, sklep o ustanovitvi pravnih oseb, ustanovitveni akti podjetja, fakture, statuti podjetij, deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druga).

Poleg tega, da nam morate dostaviti izvirnike na vpogled, je za prevajanje dokumentov iz makedonskega v angleški jezik zelo pomembno tudi to, da pridobite vse potrebne podatke o izvajanju posebne vrste overitve za konkretne dokumente, za katero niso zadolženi strokovnjaki Akademije Oxford. Gre za žig, ki je poznan kot haški ali Apostille in s katerim se opremljajo dokumenti, ki jih določa zakon, to vrsto overitve pa izvajajo pristojne službe v okviru okrožnih sodišč na celotnem območju Republike Slovenije. Dejstvo je, da nimamo pristojnosti, tako da se v tem primeru morate vi sami pozanimati, in to na prvem mestu o tem, ali je ta vrsta overitve obvezna tudi za dokumente, za katere zahtevate prevajanje iz makedonskega v angleški jezik pa tudi da ob tej priložnosti vprašate, ali overitev s tem žigom za vaše dokumente poteka, preden naši strokovnjaki začnejo z njegovo obdelavo ali pa potem, ko jo oni končajo, saj sta te dve vrsti overitvi najpogosteje prisotni v praksi, od tega pa je odvisno, kam najprej nosite dokument. Ko dobite vse te informacije, nam lahko dokumente osebno prinesete v poslovalnico ali pa jih pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma zadolžite določeno kurirsko službo, da nam jih dostavi. Po drugi strani pa prevedene in overjene vsebine lahko dobite z dostavo na naslov, pri čemer je to storitev, ki se dodatno zaračunava in to po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba, plačate pa jo neposredno kurirju. Imate tudi možnost, da se odločite, da jih osebno prevzamete v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Poleg dokumentov sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi druge vrste vsebin, kar na prvem mestu vključuje vse vrste besedil in to tako tiste, ki bodo prikazane javno kot tudi tiste, ki so izključno namenjene prikazovanju ozkemu krogu strokovnih oseb za konkretna področja. Kar zadeva njihovo temo, lahko rečemo, da je lahko povezana s katerimkoli področjem. Turizem, politika, pravo, ekonomija in psihologija oziroma gradbena industrija, menedžment, marketing, farmacija in komunikologija pa tudi informacijske tehnologije ter ekologija in varstvo okolja, medicina, izobraževanje in znanost so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, za katera vam je potrebno neposredno prevajanje iz makedonskega v angleški jezik.

Prevajalci sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse vrste revij oziroma časopisne članke, književna dela in učbenike, na vašo zahtevo pa prevajajo tudi reklamne materiale (katalogi, zloženke, PR članki, plakati, vizitke, brošure in drugo) pa tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s spletnim področjem (programska oprema, spletne prodajalne in katalogi, spletne strani in drugo).

Kar zadeva prevajanje iz makedonskega v angleški jezik, naši strokovnjaki obdelujejo tudi različne vrste video in zvočnih vsebin (reklamna sporočila, serije, filmi, oddaje in drugo) in zatem njihovo obdelavo prepuščajo strokovnjakom, ki so del naše ekipe in so zadolženi za sinhronizacijo ter podnaslavljanje obdelanih materialov. Posebej poudarjamo, da zainteresiranim strankam lahko omogočimo angažiranje svojih strokovnjakov za tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo katerokoli vrsto te storitve, to pomeni, na prvem mestu simultano tolmačenje iz makedonskega v angleški jezik, prav tako pa lahko ponudijo tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje, saj je izključno od podatkov o dogodku, ki jih dostavite, odvisno, katera vrsta te storitve bo izvedena. Poleg same storitve vsem strankam, ki jim je potrebna prav ta vrsta tolmačenja, pod ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti.

Lahko vam ponudimo tudi lekturo oziroma storitev korekture za vsebine, ki jih je nekdo že poskušal obdelati v navedeni kombinaciji jezikov, tega pa ni storil z uspehom, pa obstajajo napake, ki jih je treba popraviti. Takšne vsebine obdelujejo profesionalci oziroma lektorji in korektorji in vam v kratkem roku ponudijo maksimalno kakovostno prevedene materiale katerekoli vrste.

Vse omenjene vsebine lahko na prevajanje pošljete po elektronski pošti, saj niste dolžni dostaviti izvirnikov na vpogled. Če želite, vama lahko na enak način dostavimo prevedene vsebine, kar predstavlja velik prihranek časa.

Prevajanje potnega lista iz makedonskega v angleški jezik

Kar zadeva prevajanje potnega lista iz makedonskega v angleški jezik, stranke morajo vedeti, da jim Prevajalski center Akademije Oxford, zahvaljujoč dejstvu, da ima v svoji ekipi tudi sodne tolmače, ponuja tudi storitev njihove overitve. S samim tem stranke prihranijo veliko svojega časa in denarja, saj v okviru naše poslovnice dobijo kompletno obdelavo potnega lista in ga lahko uporabljajo ob vsaki priložnosti, saj samo potni list, ki je preveden iz makedonskega v angleški jezik in potem tudi overjen z žigom sodnega tolmača, šteje kot pravno veljaven.

Stranke pri nas prav tako pričakuje tudi prevajanje osebne izkaznice pa tudi potrdila o državljanstvu oziroma potrdila o stalnem prebivališču in številnih drugih osebnih dokumentov, tako izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi delovnega in dovoljenja za prebivanje. Sodni tolmači in prevajalci med drugim obdelujejo tudi prometno oziroma vozniško dovoljenje, v tej kombinaciji jezikov pa prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijama, kar vključuje obdelavo, ne samo potrdil, ampak tudi različnih vrst izjav pa tudi soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in druge).

Ko je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford strankam ponujajo tudi obdelavo medicinske dokumentacije, to pa pomeni, da iz makedonskega v angleški jezik prevajajo najprej zdravniške izvide pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse ostale dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

Če vam je potrebno prevajanje iz makedonskega v angleški jezik za diplome in dodatke k diplomi oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, lahko pričakujete, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi njihovo obdelavo v najkrajšem možnem roku in po cenah, ki jih veljajo za izjemno ugodne. Prav tako obdelujejo tudi druge dokumente s področja izobraževanje pa tudi tiste, ki so povezani z znanostjo, to pa pomeni, da na prvem mestu obdelujejo prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju in potrdila o opravljenih izpitih pa tudi predmetnike in programe fakultet oziroma znanstvena dela kot tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav in ostale dokumente iz te skupine.

V omenjeni kombinaciji jezikov lahko prevajamo tudi pravne akte, poleg pooblastila za zastopanje in vseh vrst certifikatov, licenc in pogodb, naši strokovnjaki obdelujejo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma katerokoli sodno odločbo pa tudi tožbo, odločitev, sklep ali pritožbo kot tudi pravni red Evropske Unije in vse ostale pravne akte, ki jih nismo omenili.

Tehnično, poslovno, gradbeno in razpisno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki jih sestavljajo, prav tako najprej prevajamo v tej jezični kombinaciji in jih potem tudi overjamo z žigom sodnega tolmača.

Prevajanje igranih filmov iz makedonskega v angleški jezik

Strankam, ki jih zanima prevajanje igranih filmov iz makedonskega v angleški jezik, Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi storitev njihovega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije.

Poleg njih naši strokovnjaki obdelujejo tudi risane in animirane pa tudi dokumentarne filme oziroma različne vrste televizijskih kot tudi radijskih oddaj, zatem reklamna sporočila, serije in številne druge video in zvočne vsebine, ki jih ob tej priložnosti nismo navedli.

Prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank obdelujejo tudi vse vrste književnih del oziroma revij pa tudi učbenike in časopisne članke kot tudi besedilne vsebine, katerih tematika je lahko povezana s katerimkoli področjem. Komunikologija, psihologija, filozofija, sociologija, farmacija, znanost, marketing, izobraževanje, bančništvo, medicina, turizem, menedžment, ekologija in varstvo okolja, ekonomija, gradbena industrija, politika, bančništvo, finance in informacijske tehnologije so samo nekatera od področij, s katerimi so lahko povezane teme besedil, za katere stranke zahtevajo, da jih prevedemo v navedeni kombinaciji jezikov.

Strokovnjaki Akademije Oxford oziroma korektorji in lektorji so na razpolago strankam, ki imajo izdelane prevode v tej jezični kombinaciji, toda niso v celoti zadovoljni z njihovo kakovostjo, tako da se morajo popraviti napake, ki v njih obstajajo.

Tolmačenje iz makedonskega v angleški jezik

Tolmačenje iz makedonskega v angleški jezik vključuje vse tri vrste te storitve, saj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford lahko strankam ponudijo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje. Morate nas obvestiti o vseh podrobnostih, ki so povezane z dogodkom, za katerega zahtevate to storitev, da bi lahko pripravili najboljšo možno ponudbo, ki je povsem zagotovo ne boste mogli odbiti. V primeru, ko je za konkreten dogodek predvidena prav ta vrsta tolmačenja, strankam lahko po posebno ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v angleški jezik za vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, ne glede na to, ali se skoznje reklamira poslovanje določenega podjetja ali pa konkretne storitve oziroma izdelki. Čeprav so zahteve strank najpogosteje povezane z neposrednim prevajanjem iz makedonskega v angleški jezik za reklamne zloženke in letake, moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači po potrebi obdelujejo tudi vizitke pa tudi brošure oziroma plakate, kataloge izdelkov in storitev ter PR članke. Pri njihovi obdelavi se implementirajo sva veljavna pravila marketinga oziroma reklamno sporočilo se maksimalno kakovostno prilagaja pravilom angleškega jezika in njegovemu duhu, da bi vsem potencialnim kupcem izdelkov oziroma uporabnikom storitev bilo omogočeno, da se na najprimernejši način seznanijo s tistim, kar se reklamira.

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci lahko na vašo zahtevo iz makedonskega v angleški jezik prevajajo tudi vse vrste spletnih vsebin, kar je povezano predvsem s prevajanjem spletnih strani, čeprav obdelujejo tudi spletne kataloge in programsko opremo pa tudi vsebine spletnih prodajaln, kot tudi vse ostale materiale iz te skupine.

Cena prevajanja iz makedonskega v angleški jezik

  • Iz makedonskega v angleški je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz makedonskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz makedonskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!