Prevajanje iz makedonskega v nemški jezik


Ko vam je potrebno neposredno prevajanje iz makedonskega v nemški jezik za katerokoli vrsto vsebin, imejte na umu, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zainteresiranim strankam omogočamo to storitev in to po najugodnejših cenah.

Glede na to, da so tukaj prevajalci in sodni tolmači, je obdelava dokumentov v navedeni jezični kombinaciji v veliki meri olajšana, saj vse zainteresirane stranke takoj dobijo, tako njihovo prevajanje iz makedonskega v nemški jezik kot tudi overitev z žigom sodnih tolmačev, ki so za to pooblaščeni. Ko oni izvedejo overitev prevedenih dokumentov, le-ti dobijo status pravne veljavnosti, saj se samo tako obdelani dokumenti lahko uporabljajo ob vseh priložnostih. Celoten postopek je določen z zakonom, pa nam zato morate dostaviti izvirne materiale, ki jih sodni tolmači uporabljajo pri overitvi ter jih primerjajo z izvirniki in ko se prepričajo, da med njimi ne obstaja razlika, jih lahko overijo. Če pa se zgodi, da opazijo določene razlike, vam predlagajo redakcijo, ki jo prav tako izvajajo naši strokovnjaki oziroma lektorji in korektorji in po vseh potrebnih popravkih bo izvedena overitev takšnih dokumentov.

Poleg obdelave osebnih dokumentov (potni list, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje), prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste dokumentacij oziroma dokumente, ki sestavljajo predvsem medicinsko in poslovno pa tudi razpisno kot tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo. Med drugim iz makedonskega v nemški jezik prevajajo tudi letna in finančna poslovna poročila oziroma statute podjetij ter sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, revizijska poročila in ustanovitveni akt podjetij pa tudi vse vrste poslovnih odločitev in fakture oziroma zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo poslovno in medicinsko dokumentacijo. Prav tako prevajajo tudi gradbene projekte, navodilo za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem deklaracije izdelkov in številne druge dokumente, ki jih sedaj nismo omenili, in ki sestavljajo gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo.


Prevajanje iz makedonskega v nemški jezik
Prevajanje iz angleškega v makedonski jezik

Med drugim obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar je povezano predvsem s prevajanjem različnih vrst, ne samo potrdil in soglasij, ampak tudi izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druga osebne dokumente).

Vse tiste dokumente, ki so povezani, tako s področjem prava, kot tudi s področjem znanosti ali izobraževanja prav tako lahko prevajamo v tej kombinaciji jezikov in jih overimo z žigom sodnega tolmača. Poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol ter prepisa ocen, potrdila o opravljenih izpitih ter diplom in dodatkov k diplomi, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi predmetnike in programe fakultet oziroma pravni red Evropske Unije, potrdila o rednem šolanju in vse vrste, tako licenc kot tudi certifikatov oziroma pooblastilo za zastopanje, zatem sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi druge sodbe pa tudi sodne odločbe, tožbe, sklepe, pritožbe in odločitve kot tudi vse ostale neomenjene pravne akte in dokumente iz navedenih področij.

Toda, da bi jih sploh lahko prevedli iz makedonskega v nemški jezik, nam morate najprej dostaviti izvirne dokumente, toda samo na vpogled, kar lahko storite s pošiljanjem preko kurirske službe, z osebno dostavo ali pa s pošiljanjem preko “Pošte Slovenije” in to s priporočeno pošiljko. Prav tako ste dolžni pridobiti vse potrebne podatke o overitvi z Apostille žigom za vaše dokumente, kar lahko izveste v pristojnih službah v okviru okrožnega sodišča v mestu, v katerem živite. Zelo je pomembno vprašati, ne samo ali je haški žig, kot ga tudi imenujemo, obvezen za konkretne dokumente, ampak tudi v katerem trenutku je treba opraviti to overitev, saj v praksi overitev z Apostille žigom za določene dokumente poteka preden, za druge pa potem, ko prevajalci in sodni tolmači opravijo njihovo obdelavo.

Prevedene in overjene dokumente lahko dobite, ali osebno v naši poslovalnici ali pa vam jih pošljemo na naslov, ki ga navedete. Toda, glede na to, da se v tem primeru angažira kurirska služba, to predstavlja storitev, ki se dodatno zaračunava, in to po ceni, ki jo navaja služba, zadolžena za dostavo, plačati pa jo morate v trenutku prevzemanja.

Poleg kompletne obdelave dokumentov, vam ponujamo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v nemški jezik za vse vrste filmov, oddaj in reklamnih sporočil kot tudi za serije. Če pa je to potrebno, lahko izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi vse vrste književnih del in učbenike oziroma vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga (PR članki, plakati, brošure, zloženke, vizitke, katalogi in drugo).

Na vašo zahtevo v tej jezični kombinaciji prav tako prevajamo različne vrste revij pa tudi časopisne članke oziroma besedilne materiale, tako poljudne kot tudi strokovne. Velika prednost je v tem primeru, da celotna komunikacija lahko poteka preko elektronske pošte, tako da nam vi na ta način pošiljate vsebine na prevajanje pa tudi mi vam lahko obdelane materiale dostavimo na ta način.

Med običajne storitve, ki jih ponujajo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford sodi tudi tolmačenje iz makedonskega v nemški jezik in strankam ponujamo šepetano oziroma simultano in konsekutivno tolmačenje kot tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz makedonskega v nemški jezik

V okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford so tudi prevajalci in sodni tolmači, ki na vašo zahtevo iz makedonskega v nemški jezik prevajajo tudi reklamne zloženke pa tudi letake in to ob ustrezni implementaciji pravil marketinga, ki jih odlično poznajo. Ob tej priložnosti konkretno reklamno sporočilo iz izvirnih materialov na najboljši možni način prilagajajo duhu nemškega jezika in tako vsem strankam, ki so izvorni govorci tega jezika, omogočajo seznanitev s tistim, kar je predmet reklamiranja, s ciljem, da začnejo kupovati te izdelke oziroma uporabljati konkretne storitve.

Naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse ostale vsebine s področja marketinga, kot so na primer PR članki, brošure in plakati pa tudi vizitke, katalogi in druge.

Prav tako lahko prevajajo tudi spletne strani oziroma vse vsebine, ki so povezane s spletnim področjem. Glede na to, da izvajajo tudi njihovo optimizacijo, se bodo prevedene spletne strani zelo hitro pojavile med prvimi rezultati pri iskanju. Seveda, če je to potrebno, prevajamo tudi vse programe in aplikacije pa tudi spletne prodajalne in kataloge in druge podobne vsebine.

Lahko vam ponudimo tudi redakcijo vsebin, če imate prevode, s katerimi niste zadovoljni.

Če vam je potrebno tudi tolmačenje iz makedonskega v nemški jezik, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi to storitev. Poleg simultanega izvajamo tudi konsekutivno in šepetano tolmačenje. Vsem zainteresiranim strankam pa ponujamo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz makedonskega v nemški jezik

Kar zadeva neposredno prevajanje razpisne dokumentacije iz makedonskega v nemški jezik, se morajo zainteresirane stranke zavedati, da jih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi finalna storitev oziroma njihova overitev z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo tehnično in gradbeno dokumentacijo oziroma dokumente, ki sestavljajo poslovno, osebno in medicinsko dokumentacijo.

Če je to potrebno strankam, prav tako izvajamo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v nemški jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar pa je povezano predvsem z obdelavo različnih potrdil kot tudi soglasij in izjav (potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o samskem stanu in druge dokumente te vrste).

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumente, ki so ozko povezani s področjem znanosti in izobraževanja pa tudi vse pravne akte. Na zahtevo strank iz makedonskega v nemški jezik prevajajo, tako diplome in dodatke k diplomi, predmetnike in programe fakultet in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi pravni red Evropske Unije, vse vrste pogodb oziroma sodnih odločb in licenc kot tudi pritožbe in odločitve. Prav tako prevajajo tudi pooblastila za zastopanje, zatem potrdila o opravljenih izpitih pa tudi vse vrste del, tako znanstvena kot tudi diplomske in celo seminarske naloge.

V navedeni kombinaciji jezikov sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi znanstvene patente pa tudi različne vrste sodnih sklepov in odločitev kot tudi številne druge pravne akte oziroma dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem.

Stranke, ki zahtevajo prevajanje kakršnegakoli dokumenta iz makedonskega v nemški jezik, so dolžne na vpogled dostaviti izvirne vsebine, prav tako pa so se dolžne podrobno pozanimati o overitvi z Apostille žigom za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje.

Cena prevajanja iz makedonskega v nemški jezik

  • Iz makedonskega v nemški je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz makedonskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz makedonskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!