Prevajanje iz makedonskega v romunski jezik


Stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford so številni strokovnjaki, ki so usposobljeni za delo s skoraj vsemi svetovnimi jeziki, med njim pa so tudi prevajalci in sodni tolmači, tako za makedonski jezik kot tudi za romunski. Prav zahvaljujoč njihovi strokovnosti in znanju, vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v romunski jezik, tako pisano prevajanje kot tudi tolmačenje.

Kar zadeva tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, stranke pričakuje, tako konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje iz makedonskega v romunski jezik pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki jim ga na zahtevo prav tako lahko ponudimo.

Posebej poudarjamo, da naše ekipe ne sestavljajo samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi številni drugi strokovnjaki, ki so pripravljeni, da v vsakem trenutku izvršijo različne dodatne storitve. To pa se nanaša predvsem na obdelavo zvočnih in video materialov, v okviru katere bo najprej izvedeno prevajanje iz makedonskega v romunski jezik, potem pa naši profesionalni strokovnjaki izvedejo njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Lektor in korektor lahko opravita vse potrebne popravke v že prevedenih materialih, da bi jih v celoti prilagodili duhu ciljanega jezika, kar je v tem primeru romunski in na ta način strankam omogočajo, da kljub temu dobijo kakovostno obdelane vsebine in to katerekoli vrste.


Prevajanje iz makedonskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v makedonski jezik

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji lahko obdelajo tudi vse vrste spletnih materialov kot tudi tiste vsebine, ki so povezane s spletnim področjem in marketingom pa tudi besedila katerekoli tematike kot tudi učbenike. Če je to potrebno našim strankam, prevajamo tudi časopisne članke kot tudi različne vrste revij. Prav tako lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v romunski jezik za katerikoli dokument, poleg te storitve pa strankam omogočamo tudi njihovo overitev, ki jo izvajajo profesionalni sodni tolmači, prav tako člani ekipe Akademije Oxford. Oni na ta način vsem zainteresiranim strankam omogočajo, da dobijo profesionalno obdelane osebne dokumente oziroma vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam (potrdila, soglasja in izjave) pa tudi pravne akte. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki so del, tako gradbene, poslovne in razpisne kot tudi tehnične oziroma medicinske dokumentacijo pa tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Vaša edina obveznost je, da upoštevate pravilo o dostavi dokumentov na prevajanje oziroma da ob tej priložnosti priložite tudi izvirnike na vpogled. Poleg tega se pričakuje tudi to, da se predhodno v okviru pristojnih institucij pozanimate o vseh podrobnostih, ki so povezani z overitvijo z Apostille žigom za konkretne dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz makedonskega v romunski jezik. To pravzaprav pomeni, da morate na okrožnem sodišču v svojem mestu vprašati, ali se overitev z žigom, ki je poznan tudi kot haški, zahteva tudi za vaše dokumente in v primeru, da se izvaja, morate vprašati tudi to, ali le-ta poteka po obdelavi dokumentov s strani naših strokovnjakov ali pa pred tem. Vse te informacije so zelo pomembne, saj od njih je odvisen celoten tok obdelave konkretne dokumente, pa boste točno vedeli, kam jih morate najprej odnesti na obdelavo.

Razume se, da vam za ostale vsebine, za katere zahtevate prevajanje iz makedonskega v romunski jezik, ni treba dostaviti izvirnikov, tako da nam jih na prevajanje lahko pošljete po elektronski pošti. Vse dokumente po drugi strani pošiljate s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe oziroma jih prinesete osebno v našo poslovalnico. Prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov prav tako lahko opravite osebno v poslovalnici Akademije Oxford. Seveda imate tudi možnost, da vam prevedene vsebine dostavimo na določen naslov, na elektronski naslov pa vam lahko pošljemo samo tiste materiale, s katerimi je bilo izvedeno prevajanje, ki pa ne zahteva overitve. Zaračunavanje storitve pošiljanja na naslov poteka v trenutku, ko prevzemate pošiljko, njena cena pa je odvisna od kurirske službe.

Možnost pošiljanja dokumentov na elektronski naslov pa imajo tiste stranke, ki zahtevajo njihovo nujno prevajanje iz makedonskega v romunski jezik, saj bodo tako prevajalci in sodni tolmači lahko z obdelavo konkretnih dokumentov začeli v najkrajšem roku in s samim tem strankam omogočili, da dobijo nujno prevajanje. Toda tudi v tem primeru je treba spoštovati predpisani zakonski postopek in priporočljivo je, da stranka izbere najhitrejši način pošiljanja izvirnih dokumentov na vpogled.

Prevajanje romanov iz makedonskega v romunski jezik

Ne glede na obsežnost in kompleksnost romana, za katerega vam je potrebno prevajanje iz makedonskega v romunski jezik, se morate zavedati, da ga prevajalci in sodni tolmači v okviru Akademije Oxford lahko obdelajo v najkrajšem možnem roku.

Poleg romanov lahko prevajajo tudi ostala književna dela, kot so recimo prozna in poetska dela oziroma beletrija, toda prav tako lahko prevajajo tudi časopisne članke kot tudi vsebino različnih vrst revij. Razume se, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank iz makedonskega v romunski jezik prevajajo tudi besedila, ne glede na to ali je njihova tema povezana z določenimi vsakodnevnimi in običajnimi področji ali pa gre za strokovna besedila. Turizem, ekonomija, finance, politika, psihologija, gradbena industrija, ekologija in varstvo okolja, menedžment, medicina, pravo, bančništvo, izobraževanje, sociologija, informacijske tehnologije, marketing in filozofija, so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, ki jih obdelujejo naši strokovnjaki.

Poleg vseh omenjenih storitev, pa želimo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z vašimi potrebami lahko izvajajo tudi tolmačenje iz makedonskega v romunski jezik. Da bi ponudbo za to storitev maksimalno prilagodili vašim oziroma zahtevam dogodka, ki se organizira, saj naši strokovnjaki lahko uporabijo vse vrste tolmačenja (šepetano, simultano in konsekutivno), nam morate dostaviti vse podatke o tem dogodku. V sklopu te ponudbe je tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to tedaj, ko se prav ta vrsta storitve uporablja za konkretni dogodek.

In na koncu poudarjamo tudi to, da ekipo Akademije Oxford sestavljata tudi profesionalni korektor in lektor in da stranke pričakuje tudi redakcija že prevedenih materialov.

Prevajanje reklamnih materialov iz makedonskega v romunski jezik

Stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem katerekoli vrste reklamnih materialov iz makedonskega v romunski jezik, morajo vedeti, da so prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford visoko usposobljeni za njihovo obdelavo, saj odlično poznajo tudi pravila marketinga, tako da pri prevajanju reklamnih letakov, plakatov in zloženk oziroma brošur pa tudi PR člankov, katalogov in drugih vsebin s področja marketinga sporočilo, ki ga vsebujejo izvirniki, prevedejo v duhu romunskega jezika. Na ta način izpolnijo osnovni cilj obdelave takšnih vsebin, saj se vsi potencialni uporabniki storitev, ki se reklamirajo oziroma kupci izdelkov, ki jim je romunski jezik materni, lahko seznanijo s tistim, kar se reklamira.

Poleg vsebin s področja marketinga, prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo lahko obdelujejo tudi tiste materiale, ki so povezani s spletom, to pa pomeni predvsem prevajanje iz makedonskega v romunski jezik za spletne strani pa tudi za spletne kataloge oziroma programsko opremo, spletne prodajalne in druge podobne materiale. Poudariti moramo tudi to, da naši strokovnjaki poznajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih zelo pazljivo implementirajo v prevodu. Vse to ima za cilj, da se prevedene spletne vsebine v optimalnem roku pojavijo v samem vrhu globalnega spletnega iskanja, kar se bo izjemno pozitivno odrazilo tudi na poslovanje njihovih lastnikov.

Poleg teh storitev Prevajalski center Akademije Oxford strankam ponuja tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v romunski jezik za zvočne in video vsebine in naši strokovnjaki prevajajo predvsem igrane, animirane in dokumentarne pa tudi risane in vse druge vrste oziroma žanre filmov kot tudi reklamna sporočila, zatem oddaje, serije in druge podobne vsebine. Da bi strankam omogočili, da dobijo kompletno obdelavo omenjenih materialov, in da jih lahko prikažejo, kjerkoli želijo, jim takoj po koncu obdelave ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo.

Prevajanje vseh vrst dokumentacij iz makedonskega v romunski jezik

Ne glede na to, za katero vrsto dokumentacije zahtevate neposredno prevajanje iz makedonskega v romunski jezik, so tukaj prevajalci in sodni tolmači v okviru Akademije Oxford, da vam ponudijo njihovo kompletno obdelavo. Namreč, stvar je v tem, da samo dejstvo, da je tudi sodni tolmač del naše ekipe, govori dovolj o naši profesionalnosti, saj samo dokumente, ki so v tej jezični kombinaciji prevedeni in overjeni s tem žigom, lahko štejejo za pravno veljavne, tako da jih lahko uporabljate kot katerekoli druge izvirne dokumente.

Poleg poslovne, osebne, gradbene in razpisne dokumentacije naši strokovnjaki prevajajo tudi tehnično oziroma medicinsko dokumentacijo oziroma vse tiste dokumente, ki jih sestavljajo. S tem mislimo predvsem na potni list, potrdilo o državljanstvu in vozniško dovoljenje pa tudi osebno izkaznico in dovoljenje za prebivanje oziroma izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in druge osebne dokumente pa tudi na vse vrste poslovnih poročil, statute podjetij oziroma fakture, ustanovitvene akte podjetij ter poslovne odločitve, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb in druge osebne in poslovne dokumente. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma gradbene projekte pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo in druge dokumente, ki sestavljajo vse navedene vrste dokumentacij.

Če imate potrebo za neposrednim prevajanjem iz makedonskega v romunski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, lahko pričakujete, da prevajalci in sodni tolmači v optimalnem roku obdelajo katerekoli vrste potrdil in izjav oziroma soglasij (potrdilo o samskem stanu in o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga). Tudi dokumente, ki so povezani s pravom ali sodstvom, kot so različne vrste pogodb in pooblastilo za zastopanje oziroma certifikati in sodne odločbe pa tudi licence, pravni red Evropske Unije ter sodne pritožbe, odločitve in tožbe prav tako obdelujemo v tej kombinaciji jezikov oziroma jih najprej prevajamo iz makedonskega v romunski jezik in jih zatem tudi overjamo z žigom sodnega tolmača.

Poleg vseh omenjenih dokumentov moramo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, ko imate potrebo za tem, prevajajo tudi vašo diplomo in dodatek k diplomi oziroma rezultate znanstvenih raziskav kot tudi potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen pa tudi predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in vse ostale dokumente, ki jih nismo navedli in so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Da bi lahko obdelali konkretne dokumente, ste nam dolžni dostaviti izvirnike na vpogled, prav tako pa ste se dolžni v službah pri okrožnih sodiščih pozanimati o tem, ali je za njih obvezna overitev s haškim oziroma Apostille žigom. Če je obvezna, morate izvedeti tudi to ali le-ta poteka po ali pred obdelavo konkretnih dokumentov s strani strokovnjakov, ki so del ekipe Akademije Oxford.

Cena prevajanja iz makedonskega v romunski jezik

  • Iz makedonskega v romunski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz makedonskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz makedonskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!