Prevajanje iz makedonskega v španski jezik


Sodni tolmači in prevajalci, ki sestavljajo del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko, ko je to potrebno strankam, izvedejo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v španski jezik, in to absolutno vseh vrst, tako dokumentov kot tudi drugih vsebin.

Prevajajo predvsem književna dela in vse vrste besedil pa tudi učbenike, če pa to zahtevajo stranke, lahko v navedeni jezični kombinaciji ponudimo tudi obdelavo spletnih strani, spletnih katalogov in prodajaln in številnih drugih vrst materialov, ki so povezane s spletnim področjem. Prav tako iz makedonskega v španski jezik prevajamo tudi besedila, ki so namenjena javnemu plasiranju kot tudi tista, ki so namenjena strokovnim krogom, ne glede na to, ali je njihova tema povezana z običajnimi področji, kot so na primer ekonomija, turizem, izobraževanje in psihologija ali pa gre za strokovna besedila s področij gradbene industrije, menedžmenta, farmacije in medicine, komunikologije oziroma prava, marketinga, znanosti, ekologije in varstva okolja ter informacijskih tehnologij ali določenih drugih področij. Enostavneje rečeno, sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji jezikov obdelajo besedilo katerekoli tematike.

Časopisne članke pa tudi vse vrste revij oziroma reklamne zloženke in letake, plakate, kataloge kot tudi PR članke in brošure, če je to potrebno, pa v navedeni kombinaciji jezikov prevajamo celo vizitke. Naši strokovnjaki ponujajo tudi storitev, ki vključuje tolmačenje iz makedonskega v španski jezik. Ne pozabite, da prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu sa potrebami dogodka izvajajo, tako simultano ter konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, pa je zato zelo pomembno, da nas seznanite s konkretnim dogodkom, da bi maksimalno prilagodili to storitev in uporabil prav tisto vrsto tolmačenja, ki bo zadostila vsem tem zahtevam. Poleg teh storitev strankam, ki jim je to potrebno, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz makedonskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v makedonski jezik

Strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford strankam ponujajo tudi kompletno obdelavo video in zvočnih materialov, saj poleg prevajanja iz makedonskega v španski jezik za filme različnih žanrov oziroma oddaj informativne in zabavne narave in to tako za tiste, ki bodo predvajane na radijskih postajah, kot tudi za televizijske pa tudi za serije, reklamna sporočila in številne druge video in zvočne vsebine, ponujamo pa tudi storitev njihove sinhronizacije oziroma po potrebi podnaslavljanje prevedenih materialov.

Kompletno obdelavo ponujamo strankam tudi za vse vrste dokumentov, pri čemer mislimo predvsem na njihovo prevajanje iz makedonskega v španski jezik in potem tudi na overitev z žigom sodnega tolmača. S tem svojim strankam omogočamo, da v kratkem roku dobijo dokumente, ki se lahko predajajo katerikoli pristojni instituciji, saj so absolutno pravno veljavni. Toda, zato zahtevamo, da nam na vpogled dostavite izvirne materiale, da bi lahko opravili overitev, posebej pa vam priporočamo, da pred tem preverite, ali se za vaše dokumente zahteva overitev z Apostille (haškim) žigom. Overitev s tem žigom ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači v Akademiji O, saj niso zadolženi in pooblaščeni za ta posel, tako da vam priporočamo, da izveste vse potrebno, oziroma ali je le-ta potreben za vaše dokumente in ali ta overitev poteka, ko naši strokovnjaki končajo z njegovo obdelavo ali pred tem, s čimer boste prihranili svoj trud in denar.

Poudarjamo da naši strokovnjaki prevajajo absolutno vse vrste dokumentov, začenši s tistimi, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar so pravzaprav različne vrste potrdil in soglasij oziroma vse vrste izjav pa tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, prepisi ocen, potrdila o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatki k diplomi, znanstvena dela in patenti, diplomske in seminarske naloge in drugo) kot tudi vse dokumente, ki sodijo med pravne akte (certifikati, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, pritožbe, tožbe, odločitve, sodbe in sklepi, pravni red Evropske Unije, licence, pogodbe in drugo).

Vse vrst dokumentacij, od gradbene preko poslovne in razpisne pa vse do medicinske in tehnične, prav tako lahko obdelamo v tej kombinaciji jezikov. Prevajalci in sodni tolmači med drugim strankam ponujajo prevajanje iz makedonskega v španski jezik za gradbene projekte, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, statute in ustanovitvene akte podjetij oziroma za zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse ostale dokumente, ki jih sedaj nismo navedli in sodijo med navedene vrste dokumentacij.

Imate možnost, da nam vsebine na prevajanje pošljete po elektronski pošti, kar se nanaša samo na tiste, ki ne zahtevajo overitve pa tudi, da jih osebno prinesete v našo poslovalnico ali pa pošljete s priporočeno poštno pošiljko ter preko kurirske službe. Potem ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo dostavljenih materialov, vam jih lahko pošljemo na elektronski naslov, toda tudi to velja samo v primeru prevajanja iz makedonskega v španski jezik brez overitve sodnega tolmača. Poleg tega pa obstaja tudi možnost, da prevedene materiale prevzamete osebno ali ali pa vam jih dostavimo preko kurirske službe na določen naslov, toda ta storitev zahteva dodatno plačilo in to po ceni, ki jo navede kurirska služba.

Nujno prevajanje dokumentov je edini primer, ko vam je dovoljeno, da jih najprej pošljete na elektronski naslov in potem tudi dostavite izvirnike na vpogled in to na na enega od omenjenih načinov, toda samo pod pogojem, da izberete tistega, ki je najhitrejši, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili vaši zahtevi in vam omogočili, da prevedene in overjene dokumente dobite v navedenem roku.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz makedonskega v španski jezik

Kompletna storitev obdelave pooblastila za zastopanje pričakuje stranke v poslovnici Prevajalskega centra Akademije Oxford, to pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači najprej izvedejo njihovo prevajanje iz makedonskega v španski jezik in potem tudi overijo prevod z žigom uradno pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača, ki je član naše ekipe. S samim tem stranke dobijo kakovostno in profesionalno obdelane vsebine, tako da prevedeno pooblastilo za zastopanje lahko praktično takoj po koncu obdelave predajo, kjerkoli je to potrebno.

Poleg tega naši strokovnjaki prevajajo tudi vse ostale pravne akte, to pomeni, ne samo pogodbe, certifikate in licence, ampak tudi pravni red evropske Unije pa tudi sodne sklepe oziroma pritožbe, odločitve, tožbe in sodbe. Če to zahtevajo stranke, ponujamo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v španski jezik za različne vrste dokumentacij in obdelujemo vse tiste dokumente, ki sestavljajo osebno, medicinsko in gradbeno pa tudi poslovno in tehnično oziroma razpisno dokumentacijo. Poleg tega v navedeni jezični kombinaciji prevajamo vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, tako da prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo vse vrste soglasij pa tudi potrdil in izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi).

Prav tako lahko obdelujemo tudi vse tiste dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti in dela, prevajamo pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter prepis ocen pa tudi diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet in druge dokumente iz omenjenih področij.

Posebej poudarjamo, da morajo stranke, ki potrebujejo neposredno prevajanje iz makedonskega v španski jezik kakršnegakoli dokumenta, spoštovati pravilo o pošiljanju izvirnih dokumentov na vpogled, da bi jih prevajalci in sodni tolmači lahko obdelali v skladu z določbami zakona. Poleg tega se morajo stranke pred tem pozanimati o tem, ali je treba opraviti tudi overitev s haškim (Apostille) žigom za te dokumente.

Prevajanje reklamnih brošur iz makedonskega v španski jezik

Prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje reklamnih brošur iz makedonskega v španski jezik, obdelujejo pa tudi ostale vsebine s področja marketinga (katalogi, PR članki, plakati, zloženke, vizitke in drugo).

Prav tako prevajajo tudi vse vrste besedilnih materialov, tako tiste, katerih tema je povezana z določenimi običajnimi področji, kot so psihologija, izobraževanje, politika, turizem, ekonomija in farmacija, kot tudi tiste, ki sodijo med, da tako rečemo strokovna področja, pri čemer mislimo na ekologijo in varstvo okolja, menedžment in informacijske tehnologije pa tudi na področje gradbene industrije ter komunikologije in ostalih vej naravoslovnih in družbenih ved, ki jih tukaj nismo navedli.

Lektor in korektor, ki sta del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko na zahtevo strank izvedeta redakcijo materialov, ki so prevedeni v tej jezični kombinaciji, vendar to ni storjeno v skladu s pravili, pa je treba popraviti obstoječe napake.

Poleg vseh omenjenih storitev, ki vključujejo prevajanje iz makedonskega v španski jezik v pisani obliki, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi tolmačenje, ko je to potrebno strankam. Poleg tega, da izvajajo konsekutivno in simultano tolmačenje prevod, strankam ponudijo lahko tudi šepetano tolmačenje iz makedonskega v španski jezik. Prav zato, ker so usposobljeni za vse omenjene vrste tolmačenja, je najbolj pomembno, da nas pravočasno seznanite s konkretnim dogodkom in nam daste vse potrebne detajle, da bi lahko storitev prilagodili njegovim zahtevam. Prav tako vsem zainteresiranim strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko je to potrebno oziroma ko ustreza vrsti tolmačenja, ki se uporablja za dogodek, ki ga stranka organizira.

Prevajanje igranih filmov iz makedonskega v španski jezik

Da bi bilo prevajanje igranih filmov iz makedonskega v španski jezik kompletno, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford stranke pričakuje tudi njihovo podnaslavljanje. V primeru, da jih bolj zanima sinhronizacija igranih filmov, smo na njihovo zahtevo pripravljeni izvesti tudi to storitev. Prevajamo tudi risane pa tudi animirane oziroma dokumentarne filme kot tudi vse vrste serij, ko je to potrebno, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v španski jezik za vse vrste oddaj (otroške, informativne, izobraževalne, zabavne in druge) pa tudi za reklamna sporočila in serije.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prav tako lahko obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi različne vrste revij oziroma učbenike in književna dela. Na vašo zahtevo prav tako obdelujemo materiale, ki so izključno povezani s spletnim področjem, kot so recimo spletni katalogi in prodajalne oziroma programska oprema (programi in aplikacije) pa tudi spletne strani. Sodni tolmači in prevajalci, ki izvajajo njihovo prevajanje iz makedonskega v španski jezik, izvajajo tudi kakovostno optimizacijo prevedenih materialov za spletne iskalnike. Osnovni cilj izvajanja takšne vrste storitve je, da se prevedeni spletni materiali čim prej pojavijo med prvimi rezultati iskanja, s čimer so njihovi lastniki v veliki prednosti.

Cena prevajanja iz makedonskega v španski jezik

  • Iz makedonskega v španski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz makedonskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz makedonskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!