Prevajanje iz makedonskega v turški jezik


Če tudi vi sodite med tiste, ki potrebujejo neposredno prevajanje iz makedonskega v turški jezik, obstaja najboljši način za to in vključuje kontaktiranje s poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford. V ekipi te institucije so zbrani odlični strokovnjaki, in niso to samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi lektorji in korektorji pa tudi strokovnjaki, ki so zadolženi za sinhronizacijo in podnaslavljanje video in zvočnih materialov, ki se prevajajo v tej jezični kombinaciji.

Poleg tega, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani za prevajanje iz makedonskega v turški jezik v pisani obliki, oni na vašo zahtevo lahko izvedejo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov in da na osnovi vaših pa tudi zahtev samega dogodka, za katerega vam je potrebna ta storitev, ocenijo ali bo uporabljeno simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje. Ob tej priložnosti lahko pričakujete, da vam se ponudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje po ugodnih cenah.

Lektorji in korektorji so zadolženi za obdelavo vseh tistih vsebin, za katere je že narejen prevod v tej kombinaciji jezikov, ki pa nije dober oziroma ni profesionalno izdelan, pa se morajo opraviti ustrezne popravke. Prevajanje v pisani obliki poleg že omenjenih video in zvočnih materialov, kar se nanaša, tako na filme in reklamna sporočila kot tudi na vse vrste oddaj in serij, je samo en segment storitev, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi književna dela pa tudi reklamne vsebine oziroma vse tiste materiale, ki so povezani s spletnim področjem. Zatem prevajajo tudi učbenike in revije pa tudi vse vrste besedil, časopisne članke in druge materiale, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.


Prevajanje iz makedonskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v makedonski jezik

Prav tako izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov, kar pomeni, da poleg njihovega prevajanja iz makedonskega v turški jezik, stranke dobijo tudi overitev prevodov in to z žigom uradne osebe oziroma sodnega tolmača. Sicer se tako obdelan dokument uvršča med pravno veljavne in le-ta se lahko s strani stranke preda katerikoli pristojni instituciji, saj je le takšen dokument pravno veljaven.

Poleg obdelave osebnih in poslovnih dokumentov, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo vse vrst dokumentacij (gradbena, medicinska, tehnična, razpisna in druge) pa tudi dokumente s področja izobraževanja, prava, sodstva in znanosti kot tudi vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam. Ker je celoten postopek obdelave dokumentov povsem drugačen, glede na vse ostale vsebine, morajo stranke biti seznanjene z vsemi podrobnostmi, saj je na prvem mestu zelo pomembno dostaviti izvirne dokumente na vpogled sodnemu tolmaču, ki jih preverja po koncu prevajanja. Prav tako imajo še eno obveznost, kar pomeni, da se stranka samostojno na okrožnem sodišču pozanima o tem, ali je konkretne dokumente treba overiti s še eno vrsto žiga, za katero pa niso zadolženi naši strokovnjaki, saj gre za Apostille ali haški žig. Posebej poudarjamo, da overitev s tem žigom poteka samo za dokumente, ki jih določa zakon in zanje poteka na različne načine, v odvisnosti za katero vrsto dokumentov in katero kombinacijo jezikov gre, overitev z Apostille žig poteka na začetku obdelave konkretnih dokumentov ali pa šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s prevajanjem in overitvijo.

Postopek pošiljanja vsebin na prevajanje se povsem jasno razlikuje v odvisnosti od tega, za katero vrsto materialov vam je potrebno prevajanje iz makedonskega jezika v turški jezik. Ker se pri prevajanju dokumentov dostavljajo tudi izvirniki, toda samo na vpogled, jih stranke lahko prinesejo osebno, pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, ali pa preko kurirske službe, vse ostale materiale pa lahko pošljejo po elektronski pošti. Če vas zanima pošiljanje dokumentov na elektronski naslov, se morate zavedati, da je to dovoljeno samo strankam, ki jim je njihovo prevajanje iz makedonskega v turški jezik potrebno zelo hitro, saj se tako tudi ponuja možnost našim strokovnjakom, da izpolnijo vaša pričakovanja in izvedejo nujno prevajanje oziroma dokumente obdelajo v kratkem roku, vi pa ste potem dolžni izpolniti svojo obveznost dostave izvirnikov na vpogled, kar morate storiti v najkrajšem možnem roku.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz makedonskega v turški jezik

Da bi strankam omogočili, da na enem mestu dobijo kompletno obdelavo pravnega reda Evropske Unije, vsem omogočamo najprej njihovo prevajanje iz makedonskega v turški jezik in potem tudi overitev prevoda z žigom sodnega tolmača. Enostavneje rečeno, stranka na ta način dobi dokument, ki ga lahko preda katerikoli pristojni službi, seveda če obstaja potreba za tem, saj samo dokument, ki je obdelan na ta način, lahko šteje za pravno veljavnega.

Prevajalci in sodni tolmači v naši poslovalnici lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v turški jezik za pooblastilo za zastopanje, različne vrste certifikatov pa tudi pogodb oziroma licenc, prevajajo pa tudi vse vrste sodnih odločb kot tudi odločitve in pritožbe oziroma sklepe in tožbe in vse ostale pravne akte, ki jih do sedaj nismo omenili. Prav tako obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, to pa pomeni prevajanje iz makedonskega v turški jezik za vse vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in o samskem stanu in druge).

Seveda, vse osebne dokumente, kot so potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in osebna izkaznica pa tudi vozniško, dovoljenje za prebivanje in druga prav tako prevajajo in overjajo naši strokovnjaki. Poleg njih prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki sodijo med poslovne (poslovna poročila, fakture, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, poslovne odločitve, statuti podjetij, ustanovitveni akti podjetja in druga) pa tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, diplome in dodatki k diplomi, znanstvena dela, potrdila o opravljenih izpitih, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet in druga).

Razume se, da naši strokovnjaki, ko je to potrebno strankam, izvajajo najprej neposredno prevajanje iz makedonskega v turški jezik za vse vrste dokumentacij oziroma za vse tiste dokumente, ki jih sestavljajo. Poleg dokumentov, ki sestavljajo medicinsko in razpisno, obdelujejo tudi gradbeno oziroma tehnično dokumentacijo ter poleg zdravniških izvidov in gradbenih projektov, ki se tudi najpogosteje zahtevajo v sklopu te storitve, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi deklaracije izdelkov pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma vse ostale dokumente, ki jih sedaj nismo navedli, povezani pa so z omenjenimi vrstami dokumentacij.

Posebej poudarjamo, da vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz makedonskega v turški jezik za absolutno vse vrste dokumentov, mora spoštovati pravila o dostavi izvirnikov na vpogled kot tudi, da preden nam dostavi materiale izvede vsa potrebna preverjanja na pristojnih institucijah, ki so povezana z overitvijo z Apostille oziroma haškim žigom, za katero prevajalci in sodni tolmači v okviru Akademije Oxford niso zadolženi.

Prevajanje zabavnih zvočne in video oddaj iz makedonskega v turški jezik

Poleg storitve, ki je povezana z neposrednim prevajanjem zabavnih video in zvočnih oddaj iz makedonskega v turški jezik, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi obdelavo vseh drugih vsebin, kot so recimo izobraževalne, otroške in drugih vrste oddaja pa tudi serij, filmov vseh žanrov, reklamnih sporočil in ostalih podobnih vsebin. Prav tako na zahtevo strank lahko izvajamo tudi sinhronizacijo prevedenih vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje, če to bolj ustreza našim strankam.

Poleg tega pa prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi tolmačenje iz makedonskega v turški jezik. Na osnovi zahteve samega dogodka oziroma njegove vrste in organizacije se bomo odločili, ali bo uporabljeno konsekutivno in simultano ali šepetano tolmačenje in v skladu s tem bomo sestavili ponudbo, v katero lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Če vam je potrebno neposredno prevajanje iz makedonskega v turški jezik za reklamne materiale, so vam na voljo sodni tolmači in prevajalci v poslovalnici Akademije Oxford, ki poleg reklamnih letakov in zloženk obdelujejo tudi vizitke in PR članke kot tudi kataloge, brošure in številne druge podobne vsebine.

Redakcijo vseh tistih materialov, za katere posedujete prevod v tej kombinaciji jezikov, na vašo zahtevo lahko izvedeta profesionalni lektor in korektor, potem ko popravijo vse obstoječe napake v prevodih, boste nedvomno več kot zadovoljni z njihovo kakovostjo.

Cena prevajanja iz makedonskega v turški jezik

  • Iz makedonskega v turški je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz makedonskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz makedonskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!