Prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik


Glede na to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford zbrani strokovnjaki za več kot 40 jezikov in da so številni od njih specializirani za jezike, ki jih je težko najti v ponudbi drugih agencij v naši državi, ni presenetljivo dejstvo, da vsem zainteresiranim strankam lahko ponudimo tudi prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik.

V zadnjem času se povečuje povpraševanje za prevajanjem osebnih dokumentov iz našega v ta jezik, čeprav prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v naši ekipi, obdelujejo absolutno vse vrste dokumentov in dokumentacije pa tudi številne druge materiale. S tem mislimo na dokumente, ki so povezani s poslovanjem pa tudi na tiste, ki jih ob številnih priložnostih zahtevajo od nas, kot so: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Prav tako prevajamo tudi tehnično, razpisno, medicinsko in gradbeno dokumentacijo, oziroma: specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi zdravniške izvide in druge dokumente, ki so povezani z navedenimi področji.


Prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik

Iz slovenskega v makedonski jezik prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja. Prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol so samo nekateri dokumentov, ki jih prevajalci in sodni tolmači obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami. Treba je omeniti tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvena dela ter rezultate znanstvenih raziskav in patente, ki jih prav tako prevajamo iz slovenskega v makedonski jezik.

Poleg vsega navedenega prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, licence in pooblastila pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze ter vse ostale vrste sodnih odločb, tožbe, pritožbe, odločitve in sklepe, certifikate in druge pravne akte.

Najpogostejše zahteve so povezane s prevajanjem osebnih in poslovnih dokumentov iz slovenskega v makedonski jezik, tako da lahko rečemo, da prevajamo vse dokumente te vrste. Potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter osebno izkaznico, vozniško in prometno dovoljenje, potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču in vse ostale osebne dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili, naši strokovnjaki v optimalnem roku prevajajo in overjajo z žigom sodnega tolmača, da bi jih lahko neovirano uporabljali v praksi. Seveda, prevajamo tudi poslovno dokumentacijo, kot so: finančna, revizijska in letna poslovna poročila, bilance uspeha in stanja, statuti podjetij, fakture, sklepi o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akti podjetij ter poslovne odločitve in ostalo dokumentacijo, ki je povezana s poslovanjem določenega podjetja.

Postopek overitve prevedenih dokumentov je jasno določen z zakonom, tako da so stranke v tem primeru dolžne na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, saj sodni tolmač pred overitvijo primerja izvirnike in prevode. Če se ob tej priložnosti zgodi, da ugotovi, da kljub vsemu obstaja razlika med temi dokumenti, jih ne more overiti, toda strankam lahko priporoči, da se opravi redakcija prevoda, da bi bil enak izvirniku. Storitev redakcije izvajajo lektorji in korektorji Akademije Oxford in to v zelo kratkem roku. Ko sodni tolmač overi prevedeni dokument, mu daje pravno veljavnost, saj takšen dokument šteje kot enak izvirniku, kar pomeni, da ga stranka lahko uporablja enako kot bi uporabljala vsak drug izvirni dokument.

Osebna dostava dokumentov na prevajanje je ena od možnosti, lahko pa jih pošljete tudi preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko na naslov naše poslovalnice. Prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov je prav tako lahko osebno v naši poslovalnici, toda stranka lahko tudi zahteva, da jih pošljemo na njen naslov. Za storitev pošiljanja je zadolžena kurirska služba, kar pomeni, da se zaračunava popolnoma neodvisno od obdelave dokumentov. Stranka dostavo plača neposredno kurirju pri prevzemanju pošiljke, cena te storitve pa je navedena v uradnem ceniku te službe.

Prav tako želimo poudariti, da mora stranka na pristojnem sodišču v svojem mestu najprej poiskati informacijo o tem, ali se tudi za dokument, za katerega ji je potrebno prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik zahteva Apostille žig. Overitev, ki je poznana kot haški ali Apostille žig se zahteva samo za določene dokumente in poteka poleg overitve sodnega tolmača, prisotna pa sta dva najpogostejša načina te vrste overitve. Ena poteka na začetku, kar pomeni, da stranka dokument najprej odnese na sodišče, ki je pristojno, in ga šele potem odnese ali pošlje na enega od navedenih načinov v Prevajalski center Akademije Oxford, kjer naši strokovnjaki prevajajo tako dokumente kot tudi Apostille žig in potem sodni tolmač overja takšen dokument. Drugi način je malo enostavnejši in in vključuje najprej prevajanje dokumenta iz slovenskega v makedonski jezik in potem overitev z žigom sodnega tolmača, šele potem pa ga stranka odnese na overitev s haškim žigom. Poleg tega se morate zavedati tudi tega, da vas naši prevajalci in sodni tolmači niso dolžni informirati o tej vrsti overitve, saj to ni v njihovi pristojnosti, toda lahko ste prepričani, da vam bodo olajšali pridobivanje informacij, kolikor je to mogoče kot tudi, da vas bodo napotili na institucije, ki so pristojne oziroma, kjer lahko dobite preverjene informacije.

Če se zgodi, da vam je prevajanje dokumentov iz slovenskega v makedonski jezik potrebno v posebej kratkem roku, je dovoljeno, da pošljete skenirane dokumente na elektronski naslov in da naknadno dostavite izvirnike na vpogled, da bi lahko ugodili vaši zahtevi, da obdelane dokumente dobite v navedenem roku.

Poleg dokumentov naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi različne video in zvočne materiale, med drugim pa iz slovenskega v makedonski jezik prevajamo tudi reklamna sporočila, animirane, dokumentarne, risane in igrane filme pa tudi serije ter zabavne, informativne, otroške in vse druge vrste oddaj. Pri nas poleg storitve prevajanja teh vsebin vsaka stranka lahko dobi tudi njihovo finalno obdelavo, ki je povezana s profesionalnim podnaslavljanjem in sinhronizacijo prevedenih vsebin.

Iz slovenskega v makedonski jezik prevajamo tudi besedila, katerekoli vsebine, kompleksnosti in dolžine. Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači, ki so vključeni v njihovo obdelavo, dovolj usposobljeni, da lahko prevedejo katerokoli temo, omenjamo samo nekatere od področij, s katerimi je lahko povezana: finance, sociologija, marketing, pravo, gradbena industrija, ekonomija, psihologija, komunikologija, bančništvo, filozofija, menedžment, informacijske tehnologije, ekologija in varstvo okolja, turizem, medicina, izobraževanje, farmacija in številne druge veje, tako naravoslovnih, kot tudi družbenih ved. Glede na to, da pri takšnih vsebinah ne poteka overitev sodnega tolmača, saj ne gre za uradne dokumente, imajo stranke tudi možnost, da nam pošljejo skenirane dokumente na obdelavo pa tudi, da na enak način dobijo prevedene vsebine.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prav tako obdelujejo tudi učbenike, iz slovenskega v makedonski jezik pa prevajajo tudi književna dela vseh žanrov, tako prozo in beletrijo, kot tudi poezijo in romane. Poleg tega prevajamo tudi ilustrirane, strokovne pa tudi otroške in vse ostale vrste revij ter časopisne članke kot tudi materiale, ki so povezani s področjem marketinga. To pomeni, da v zelo kratkem roku iz slovenskega v makedonski jezik prevajamo: vizitke, kataloge, plakate, PR članke, letake, brošure, zloženke in vse ostale vrste reklamnih materialov.

Prav tako iz slovenskega v makedonski jezik prevajamo tudi različne vrste spletnih vsebin, in to ne samo spletne strani, ampak tudi programsko opremo (programe in aplikacije) pa tudi vsebino spletnih prodajaln in katalogov. Čeprav se to razume samo po sebi, ko gre za profesionalno prevajanje takšnih vsebin, moramo posebej poudariti, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za te storitve, z veliko pozornostjo implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation) v svoje delo in na ta način se prevedenim vsebinam poboljša položaj v iskalnikih, s čimer se pozitivno vpliva tudi na poboljšanje celotnega poslovanja podjetja, ki je lastnik spletne strani.

Ko organizirate dogodek katerekoli vrste, na katerem sodelujejo tudi prebivalci Bivše Jugoslovanske Republike Makedonije, vsekakor potrebujete tudi tolmačenje iz slovenskega v makedonski jezik, kar prav tako predstavlja storitev, ki jo ponujajo naši prevajalci in sodni tolmači. Ne glede na to, ali vam je potrebno konsekutivno, simultano ali šepetano tolmačenje, ste lahko prepričani, da vas pri nas pričakuje profesionalna in kakovostna storitev, s katero boste zadovoljni, tako vi kot organizator dogodka kot tudi njegovi udeleženci. Poleg same storitve in ko se takšna vrsta tolmačenja zahteva za določen dogodek, vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz slovenskega v makedonski jezik

Če veste, da skoraj vse vrste reklamnih materialov v sebi vsebujejo tudi določeno sporočilo, ki je namenjeno potencialnim uporabnikom storitev oziroma kupcem izdelkov, ki se na ta način reklamirajo, vam je jasno tudi to, zakaj je zelo pomembno, da takšne vrste materialov prevajajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki znajo, na kakšen način to in takšna sporočila prilagoditi makedonskemu jeziku ter na ta način izpolnijo osnovni cilj, ki ga ima prevajanje zloženk in letakov oziroma vseh drugih vrst reklamnih materialov. Naši prevajalci obdelujejo tudi ostale vrste materialov, tako da na vašo zahtevo prevajamo plakate, kataloge, PR članke, vizitke, brošure in druge vsebine.

Poleg tega prevajamo tudi različne vrste video oziroma zvočnih materialov. Pri nas vas pričakuje prevajanje reklamnih sporočil, iz slovenskega v makedonski jezik pa prevajamo tudi informativne pa tudi zabavne, otroške in izobraževalne oddaje kot tudi dokumentarne, risane, igrane in animirane filme ter serije.

Ta storitev vključuje njihovo kompletno obdelavo oziroma poleg prevajanja, izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje, tako da na enem mestu in v optimalnem roku dobite vsebine, ki so pripravljene za distribucijo in plasiranje na vseh medijih pa tudi v kinematografih.

Iz slovenskega v makedonski jezik prevajamo tudi besedilne vsebine, tako tiste, ki bodo predstavljene javnosti kot tudi tiste, ki so namenjene predstavitvi strokovnjakom, specializiranim za določeno področje. Ker imajo prevajalci in sodni tolmači dovolj izkušenj in znanja, lahko odgovorno trdimo, da jim nobena tema ni tuja. Poleg besedil, povezanih s politiko, ekonomijo, bančništvom in financami prevajamo tudi tista, ki so povezana s področji komunikologije, marketinga, znanosti in izobraževanja ter tista, ki obdelujejo temo, povezano z gradbeno industrijo, ekologijo in varstvom okolja, medicino in farmacijo in celo tista, ki so povezana s filozofije oziroma sociologijo in psihologijo. Vse navedeno seveda predstavlja samo majhen del področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, ki jih želite prevesti iz slovenskega v makedonski jezik.

V primeru potrebe prevajamo tudi znanstvena dela pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in patente kot tudi diplomske in seminarske naloge in vse ostale dokumente in druge vsebine, ki so povezane s področjema znanosti in izobraževanja.

Simultano tolmačenje iz slovenskega v makedonski jezik

Čeprav se stranke na nas obračajo predvsem z zahtevami za prevajanjem različnih vsebin iz slovenskega v makedonski jezik v pisani obliki, so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za tolmačenje v tej kombinaciji jezikov in to, ne samo za simultano, čeprav je to v praksi najbolj zastopano, ampak izvajamo tudi konsekutivno pa tudi posebno vrsto tolmačenja, ki je poznano kot šepetano tolmačenje.

V skladu z zahtevami dogodka vam bomo pripravili ponudbo, tako da bodo naši strokovnjaki izvedli tisto vrsto tolmačenja, ki najbolj ustreza zahtevam dogodka. Zato je tudi pomembno, da nam dostavite vse informacije, ki so povezane z njegovo organizacijo ter podatke o prostoru, v katerem bo potekal, predvidenem trajanju, številu udeležencev in podobno.

Poleg storitve tolmačenja vam pod ugodnimi pogoji ponujamo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje.

Naši strokovnjaki obdelujejo prav tako tudi vse materiale, ki so povezani s spletom, kot so vsebine spletnih katalogov in prodajaln ter spletne strani, iz slovenskega v makedonski jezik pa prevajamo tudi programsko opremo (programe in aplikacije). Pomembno je, da se zavedate tudi tega, da v toku obdelave takšnih vsebin, prevajalci in sodni tolmači v celoti spoštujejo pravila dobre optimizacije in da implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi prevedene spletne vsebine imele še boljši položaj v okviru iskalnikov.

Iz slovenskega v makedonski jezik prevajamo tudi učbenike pa tudi književna dela poezije in proze kot tudi beletrijo in romane. Poleg tega obdelujemo tudi časopisne članke, ne glede na na njihovo kompleksnost in temo ter vsebine vseh vrst revij, tako otroških kot tudi ilustriranih pa tudi strokovnih.

Prevajanje dokumentacije iz slovenskega v makedonski jezik in overitev sodnega tolmača

Ker je prevajanje različnih vrst dokumentov in dokumentacije hkrati tudi najbolj zastopano v praksi, lahko zagotovimo, da naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo absolutno vse, kar je potrebno našim strankam.

Poleg tega pri nas lahko dobite kompletno obdelavo takšnih materialov, ki vključuje najprej prevajanje iz slovenskega v makedonski jezikin potem tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača, tako da dobite dokument, ki se lahko uporablja v praksi, brez omejitev. Samo v primeru, da se za določen dokument zahteva overitev s posebno vrsto žiga, postopek obdelave lahko traja malo dlje, stranke pa so dolžne dobiti veljavno informacijo na pristojnih institucijah, da bi prihranile sebi čas in trud pa tudi denar. Gre za overitev s haškim Apostille žigom, ki poteka izključno na pristojnem sodišču in lahko poteka na začetku in na koncu postopka prevajanja. Zato tudi poudarjamo, da se stranke morajo pravočasno pozanimati o tem, da bi vedele, ali dokument najprej odnesejo v Prevajalski center Akademije Oxford ali pa na sodišče.

Dostava dokumentov na prevajanje se razlikuje od dostave ostalih vsebin, saj je treba priložiti na vpogled tudi izvirne dokumente, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal s prevodi, preden jih overi. Poleg pošiljanja s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, imate tudi možnost, da jih osebno prinesete v našo poslovalnico.

Prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov prav tako lahko poteka osebno, obstaja pa tudi možnost, da jih pošljemo na določen naslov, če stranka tako zahteva. Pomembno je samo, da stranke vedo, da storitev pošiljanja ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, tako da se zaračunava popolnoma ločeno od nje, in to po ceniku kurirske službe, plača pa se pri prevzemanju, in to neposredno kurirju.

Da bi se pospešil postopek prevajanja dokumentov iz slovenskega v makedonski jezik v primeru, ki ima stranka potrebo za nujnim prevajanjem, jih lahko najprej pošlje skenirane na elektronski naslov, izvirnike pa na vpogled dostavi naknadno, in to na način, ki ji najbolj ustreza.

Od dokumentacije, iz slovenskega v makedonski jezik prevajamo gradbeno, medicinsko, tehnično in razpisno dokumentacijo. To pomeni, da prevajalci in sodni tolmač med drugim obdelujejo tudi: zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, gradbene projekte, deklaracije izdelkov pa tudi vse ostale dokumente, ki so povezani z medicino in farmacijo ter gradbeno industrijo.

Iz slovenskega v makedonski jezik prevajamo tudi osebne pa tudi poslovne dokumente, kot so: izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, potni list, vozniško in prometno dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje ter: statut in ustanovitveni akti podjetij, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in fakture, bilance uspeha in stanja, letna, finančna in revizijska poročila pa tudi certifikate in licence ter vse ostale osebne in poslovne dokumente, ki jih nismo omenili.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo prav tako obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, pooblastila za zastopanje, sodne odločbe, tožbe, sodbe, odločitve in pritožbe kot tudi ostale pravne akte.

Potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o nekaznovanosti in druge dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, prav tako prevajamo iz slovenskega v makedonski jezik in overjamo z žigom sodnega tolmača.

Poleg tega prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja: zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepisi ocen, predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatki k diplomi in druga.

Cena prevajanja iz slovenskega v makedonski jezik

  • Iz slovenskega v makedonski je 18 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 22 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!