Prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg prevajanja iz našega v makedonski jezik, stranke od nas pogosto zahtevajo tudi prevajanje v nasprotni smeri, naši prevajalci in sodni tolmači so enako dobro usposobljeni tudi za to vrsto prevajanja.

Najprej omenjamo prevajanje dokumentov iz makedonskega v slovenski jezik, saj je to hkrati tudi storitev, ki je v praksi najbolj zastopana. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, na vašo zahtevo prevajajo absolutno vse dokumente pa tudi različne vrste dokumentacij, od medicinske, preko gradbene in tehnične pa do razpisne. Zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacija o medicinskih izdelkih so samo nekateri dokumentov, ki jih prevajamo iz makedonskega v slovenski jezik in overjamo z žigom sodnega tolmača. Poleg njih prevajamo tudi gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov oziroma vse ostale dokumente, ki so povezani z omenjenimi področji.

Prav tako prevajamo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja, kot so: rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti in dela pa tudi diplome in dodatki k diplomi, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplomske in seminarske naloge ter potrdila o rednem šolanju, prepisi ocen, potrdila o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet in številni drugi dokumenti.


Prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik

Iz makedonskega v slovenski jezik prevajamo tudi osebne pa tudi poslovne dokumente kot tudi vse tiste izjave, potrdila in soglasja, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam. Med drugim prevajamo tudi naslednje dokumente: potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter vse vrste dovoljenj oziroma delovno, dovoljenje za prebivanje, vozniško in prometno pa tudi potni list in osebno izkaznico. Od poslovnih dokumentov, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo na vašo zahtevo, posebej poudarjamo vse vrste poročil, kot so revizijska, finančna in letna ter bilance stanja in uspeha, ustanovitveni akt in statut podjetja, fakture, poslovne odločitve in pogodbe, sklep o ustanovitvi pravne osebe, čeprav iz makedonskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse ostale dokumente iz tega področja, ki jih zahtevajo naše stranke.

Čeprav v principu za večino dokumentov velja pravilo, da je povsem dovolj, da so prevedeni in overjeni z žigom sodnega tolmača, da bi se lahko uporabljali, za določene dokumente zahteva dodatna overitev, ki ni v naši, ampak v pristojnosti sodnih organov Republike Slovenije. Ker overitev s haškim Apostille žigom ni potrebna za vse dokumente, so se stranke dolžne na pristojnem sodišču pozanimati, ali se tudi za njihov dokument zahteva ta vrsta overitve in v primeru pozitivnega odgovora, morajo izvedeti tudi, ali overitev z Apostille žigom poteka na samem začetku postopka prevajanja ali pa na njegovem koncu, saj je od tega v veliki meri odvisen tudi celoten postopek. Poudarjamo tudi to, da je v primeru, ko overitev s haškim žigom poteka na začetku, prevajalec dolžan obdelati, tako vsebino dokumenta kot tudi samega žiga in šele potem ga sodni tolmač overja s svojim žigom.

Dostava dokumenta poteka na enega od treh načinov: osebno (v poslovalnico Akademije Oxford v Sloveniji), s pošiljanjem s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije” ali pa z angažiranjem kurirske službe, da jih dostavi na naš naslov. Prav tako vam prevedene in overjene dokumente dostavljamo, ali s pošiljanjem na naslov, kar predstavlja dodatno storitev, pa se zaračunava po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba in se zaračunava neposredno od stranke ali pa lahko pridete v našo poslovalnico in jih osebno prevzamete.

Dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik, lahko pošljete skenirane na elektronski naslov samo tedaj, ko so vam prevodi potrebni izjemno hitro, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili vaši zahtevi, izvirnike pa nam v tem primeru naknadno dostavite na vpogled, pri čemer ste dolžni izbrati način dostave, ki je najhitrejši, saj je tudi vaša in naša hitrost delovanja v tem primeru zelo pomembna, da bi se izpolnil postavljeni rok za izdelavo prevoda.

Poleg dokumentov, iz makedonskega v slovenski jezik prevajamo tudi knjige oziroma književna dela vseh žanrov in učbenike. Poleg prevajanja romanov vam ponujamo tudi obdelavo proze in poezije, prevajamo pa tudi beletrijo in celo časopisne članke in revije (ilustrirane, otroške, strokovne in druge). Prevajamo tudi besedila katerekoli tematike, seznam področij za katere so specializirani naši sodni tolmači in prevajalci je obsežen, tako da omenjamo samo nekatere: znanost, izobraževanje, filozofija, psihologija, sociologija, ekonomija, finance, bančništvo, politika, marketing, ekologija in varstvo okolja, komunikologija, turizem, gradbena industrija, medicina, farmacija, informacijske tehnologije in številne druge veje naravoslovnih oziroma družbenih ved.

Prav tako prevajamo tudi reklamne materiale, kot so zloženke, letaki in plakati pa tudi brošure, vizitke, kataloge in PR članke ter video in zvočne materiale (filme, serije, reklamna sporočila in oddaje). Poleg prevajanja igranih, risanih, animiranih in dokumentarnih filmov oziroma informativnih, zabavnih, izobraževalnih, otroških in ostalih vrst oddaj, ki jih med drugim prevajamo iz makedonskega v slovenski jezik, izvajamo tudi njihovo finalno obdelavo oziroma podnaslavljanje in sinhronizacijo.

Iz makedonskega v naš jezik prevajamo tudi programsko opremo (programe in aplikacije), spletne kataloge in prodajalne in spletne strani, ob spoštovanju vseh pravil dobre optimizacije prevedenih vsebin za spletne iskalnike.

Poznano je, da Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi tiste storitve, ki jih je težko najti v praksi, poleg redakcije vsebin, ki so že prevedene iz makedonskega v slovenski jezik, pri čemer pa niso bile spoštovane smernice, ki jih določa prevajalska stroka, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje kot tudi storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji. Tako poleg simultanega lahko angažirate tudi strokovnjake, ki so specializirani za šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje.

Prevajanje dokumentov s področij izobraževanje in znanostjo iz makedonskega v slovenski jezik

Na zahtevo strank iz makedonskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse tiste dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja.

S tem mislimo predvsem na diplomo in dodatek k diplomi ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prevajamo pa tudi: prepise ocen, predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju ter znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav. Poleg tega naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi znanstvena dela kot tudi diplomske in seminarske naloge, ne glede na njihovo dolžino in kompleksnost.

Vse vrste izjav, soglasij in potrdil, ki jih od strank pogosto zahtevajo številne pristojne službe, prav tako v optimalnem roku in po ugodnih cenah prevajamo iz makedonskega v slovenski jezik. Najpogosteje so to: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov obdelujejo pa tudi vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, potni list, vozniško dovoljenje ter izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) so prav tako dokumenti, ki jih na vašo zahtevo prevajamo iz makedonskega v slovenski jezik in overjamo z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača. Poleg njih prevajamo tudi ostale osebne pa tudi poslovne dokumente, kot so recimo: potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje ter bilance uspeha in stanja, fakture, certifikati, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, statut podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve in pogodbe, licence, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetij in številne druge.

Prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi vse ostale vrste sodnih odločb, odločite, tožbe, sklepe in pritožbe in druge nenavedene pravne akte.

Vse vrste dokumentacije, kot so tehnična, gradbena, razpisna in medicinska prav tako prevajamo iz makedonskega v slovenski jezik ter overjamo. Poleg zdravniških izvidov in gradbenih projektov prevajamo tudi navodila za uporabo pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter številne druge dokumente in druge vsebine, ki so povezane s področji gradbene industrije, farmacije in medicine.

Stranke, ki potrebujejo prevajanje dokumentov so dolžne v celoti spoštovati postopek njihove dostave, saj nam morajo dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled. Če jim ne ustreza, da jih prinesejo osebno v poslovalnico, jih lahko pošljejo preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko. Po drugi strani prevedene in overjene dokumente dobijo, ali na domači naslov ali pa jih osebno prevzamejo. Če izberejo možnost pošiljanja na domači naslov, morajo imeti na umu, da se ta storitev zaračunava dodatno, po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba in jo plačajo neposredno kurirju pri prevzemanju.

Samo v primeru nujnega prevajanja stranke lahko dokumente najprej pošljejo na elektronski naslov, izvirnike pa na vpogled dostavijo naknadno, pri čemer morajo posebno pozornost nameniti hitrosti dostave, saj prevajalci in sodni tolmači morajo spoštovati zahtevo za nujnim prevajanjem.

Ker se za določene dokumente zahteva še ena vrsta overitve, je priporočljivo, da se stranke pravočasno pozanimajo o tem, ali je haški Apostille žig potreben tudi za dokument, ki ga želijo imeti prevedenega iz makedonskega v slovenski jezik. To informacijo lahko dobijo na pristojnem sodišču, saj naši prevajalci in sodni tolmači niso dolžni posedovati te informacije. Prav tako je zelo pomembno tudi to, da stranka dobi točen podatek, v katerem trenutku poteka overitev z Apostille žigom, saj najpogosteje srečujemo dve možnosti overitve s tem žigom. V prvem primeru overitev poteka na začetku postopka, tako da se prevajata, tako dokument kot tudi vsebina tega žiga, v drugem primeru pa najprej poteka prevajanje, pa overitev sodnega tolmača in na koncu se dokument na pristojnem sodišču overja z Apostille žigom.

Prevajanje književnih del iz makedonskega v slovenski jezik

Iz makedonskega v slovenski jezik prevajamo tudi književna dela vseh žanrov pa tudi učbenike. Poleg prevajanja del proze in poezije, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo obdelujejo tudi romane in beletrijo.

Prav tako prevajamo tudi vsebino vseh vrst revij, tako strokovnih, kot tudi ilustriranih in otroških kot tudi časopisne članke.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford so med drugim specializirani tudi za prevajanje spletnih strani iz makedonskega v slovenski jezik, čeprav prevajajo tudi programsko opremo (programe in aplikacije) pa tudi vsebino spletnih katalogov in spletnih prodajaln. V toku tega postopka se z veliko pozornostjo implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki veljajo v trenutku obdelave takšnih vsebin, da bi zagotovili njihovo čim boljše pozicioniranje v okviru polja iskanja.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi vse vsebine, ki so povezane z marketingom, ne glede na to, ali gre za zloženke, brošure, PR članki, kataloge ali plakate, iz makedonskega v slovenski jezik pa prevajamo celo vizitke, če je to potrebno.

Pri takšnih vrstah vsebin se posebna pozornost posveča pravilnemu prevajanje reklamnih sporočil, ki jih le-ti vsebujejo in jih je pogosto zelo težko opaziti. Prav s pravilnim prevajanjem tega sporočila se doseže pozitiven učinek, ki ga mora imeti prevajanje takšnih materialov na ciljno skupino ljudi, ki uporabljajo slovenski jezik.

Prevajanje filmov in serij iz makedonskega v slovenski jezik

Kar zadeva prevajanje filmov in serij iz makedonskega v slovenski jezik, lahko rečemo, da storitev, kakršno ponuja Prevajalski center Akademije Oxford, ne boste našli nikjer drugje v naši državi. Ne samo zato, ker naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo filme vseh žanrov, ampak tudi zato, ker poleg storitve prevajanja izvajamo tudi njihovo finalno obdelavo, tako da na zahtevo strank sinhroniziramo in podnaslavljamo prevedene vsebine.

Poleg igranih, dokumentarnih, risanih in animiranih filmov ter serij iz makedonskega v slovenski jezik prevajamo tudi reklamna sporočila pa tudi zabavne, izobraževalne, informativne, otroške in vse ostale vrste oddaj.

Poleg tega pa prevajamo tudi besedila različne vsebine, dolžine in namena. Teme takšnih materialov so lahko povezane s številnimi področji, saj naši strokovnjaki poleg visoke strokovne usposobljenosti posedujejo tudi izjemno bogato splošno izobrazbo. Znanost, izobraževanje, marketing, komunikologija, filozofija, menedžment, psihologija, medicina, sociologija, farmacija, turizem, pravo, bančništvo, gradbena industrija, finance, informacijske tehnologije in ekonomija so samo nekatera od področij s katerimi je lahko povezana tema besedil, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo v optimalnih rokih.

Poleg storitve prevajanja v pisani obliki izvajamo tudi tolmačenje iz makedonskega v slovenski jezik, poleg za konsekutivno in simultano, so naši prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za šepetano tolmačenje.

Da bi maksimalno spoštovali vse zahteve, ki jih narekuje določen dogodek, je pomembno, da nam dostavite tudi informacije o prostoru, v katerem bo potekal, o številu udeležencev ter o njegovi koncepciji in predvidenem trajanju, da bi sestavili ustrezno ponudbo.

Prav tako vam pod najboljšimi pogoji na tržišču cele države ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz makedonskega v slovenski jezik

  • Iz makedonskega v slovenski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz makedonskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!