Prevajanja iz makedonskega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz makedonskega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz makedonskega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsi, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz makedonskega v korejski jezik, morajo tudi vedeti, da zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford to storitev zagotavljajo v obeh različicah oziroma obdelujejo različne vrste vsebine v pisani obliki prav tako pa na zahtevo izvajajo tudi tolmačenje.

Da se pogledamo predvsem storitev tolmačenja in poudarimo, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani za uporabo vseh treh različic te storitve. Gre za to, da izvajajo, tako šepetano kot tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji, medtem ko je v ponudbi te specializirane institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije. Posebno pozornost je torej treba posvetiti oblikovanju ponudbe oziroma ustrezni izbiri storitve, pa je iz tega razloga pomembno, da stranka posreduje, tako podatke o lokaciji prirejanja manifestacije in njenih osnovnih značilnostih kot tudi o točnem številu ljudje, ki bodo prisotni ter obvezno o trajanju. Potem ko posredujejo konkretne podatke, jih omenjeni strokovnjaki ustrezno analizirajo in se odločijo, katera od navedenih storitev lahko ustrezno odgovori na vse te zahteve, pa v skladu s tem tudi oblikujejo ponudbo.

Na zahtevo strank prav tako izvajamo tudi neposredno prevajanje filmov iz makedonskega v korejski jezik, kar pa se nanaša, tako na animirane in igrane filme različnega žanra kot tudi na dokumentarne in risane. Seveda sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji obdelajo tudi reklamna sporočila, zatem televizijske in radijske oddaje zabavnega in informativnega značaja pa tudi serije oziroma otroške oddaje in vse vrste video in zvočnih vsebin, ki jih stranka dostavi. Ker so v ekipi omenjene institucije zaposleni tudi strokovnjaki, ki na zahtevo izvajajo storitev podnaslavljanja predhodno prevedenih video in zvočnih vsebin oziroma njihovo sinhronizacijo, bosta stranki ponujeni tudi ti dve storitvi.


Prevajanje iz makedonskega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v makedonski jezik

Poudarjamo tudi to, da je v ponudbi te specializirane institucije tudi neposredno prevajanje knjig iz makedonskega v korejski jezik, kar se nanaša in na književna dela iz domene proze in poezije pa tudi na učbenike.

Seveda prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji obdelajo, tako poljudne kot tudi strokovne besedilne vsebine različne kompleksnosti, dolžine in tematike in predvideno je, da prevajajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino ali znanstvenih ali otroških oziroma ilustriranih revij.

Ker so seznanjeni s pravili o uporabi orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation), ti strokovnjaki pri prevajanju različnih vrst spletnih materialov (aplikacije, spletne prodajalne, spletne strani, programi, spletni katalogi in drugo), izvajajo tudi njihovo optimizacijo. Preprosto rečeno, vse te vsebine uskladijo s pravili iskanja, kar vodi do tega, da bodo vidne na prvi strani rezultatov iskanja za določene besede in izraze.

Na razpolago je tudi storitev tako imenovane redakcije, ki vključuje uporabo pravil korekture in lekture. Pravzaprav stranke lahko v okviru te institucije dobijo storitvi, za kateri izvedbo so zadolženi korektorji in lektorji in se nanašata na slabo prevedene materiale, v katerih je treba popraviti vse narejene napake.

Vsekakor na zahtevo strank lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje marketinških materialov iz makedonskega v korejski jezik, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg vizitk, brošur in PR člankov v tej različici jezikov strokovno prevedejo tudi reklamne zloženke pa tudi kataloge in ostale marketinške vsebine.

Treba je poudariti, da je maksimalno poenostavljen postopek dostave vseh teh materialov na obdelavo pa tudi njihovo prevzemanje, saj je predvideno, da to poteka po elektronski poti. V ponudbi so tudi drugačni načini, tako dostave vsebin na prevajanje kot tudi njihovega prevzemanja, pa se pričakuje, da interesenti dodatne informacije zahtevajo neposredno v predstavništvu te institucije.

Posebej je pomembna informacija, da so strokovnjaki te institucije specializirani tudi za obdelavo dokumentov, ki poleg njihovega prevajanja vključuje tudi overitev s strani uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača.

Postopek obdelave kateregakoli dokumenta poteka v skladu z veljavnim zakonom, tako da se najprej izvede neposredno prevajanje dokumentov iz makedonskega v korejski jezik in potem zapriseženi sodni tolmač njihovo vsebino primerja z izvirniki ter postavlja žig, če ne obstajajo nikakršne razlike. Zato stranke morajo spoštovati pravilo in na vpogled priložiti izvirne dokumente, tako da jih lahko osebno prinesejo v poslovalnico, ali pošljejo preko kurirske službe oziroma priporočeno preko "Pošte Slovenije”.

Vse dokumente, ki so jih lastniki dolžni predložiti pristojnim institucijam, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo, kar pa se nanaša, tako na vse vrste potrdil in soglasij kot tudi na različne vrste izjav.

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje gradbene in poslovne dokumentacije iz makedonskega v korejski jezik, po potrebi pa bodo obdelani tudi celotna vsebina razpisne in medicinske oziroma tehnične dokumentacije.

Poleg dokumentov, ki so povezani predvsem s področjem izobraževanja in potem tudi z znanostjo, člani ekipe omenjene institucije kompletno obdelavo zagotavljajo tudi za pravne akte pa tudi za osebne dokumente ter za katerekoli druge, toda samo pod pogojem, da je v celoti spoštovano pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled.

V določenih primerih je treba na dokumente postaviti tudi posebno vrsto žiga, ki je dobro poznan pod imenoma Haški ali Apostile. Toda prevajalci in sodni tolmači te institucije te vrsta storitve ne morejo zagotoviti, ker jim niso dana ustrezna pooblastila. Da postopek obdelave dokumentov ne bi po nepotrebnem trajal dlje, bi bilo dobro, da lastnik dokumentov predhodno vse informacije o tako imenovani postopku nadoveritve samostojno pridobi v okrožnih sodiščih oziroma v njihovih posebnih oddelkih, v katerih so zaposlene osebe, pooblaščene za konkretni postopek.

Seveda lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz makedonskega v korejski jezik, pri čemer je posebej pomembno, da stranka vsebine na obdelavo dostavi v čim krajšem časovnem roku. Samo zato, ker je treba hitro reagirati, je lastniku dokumentov dovoljeno, da jih pošlje skenirane na e-poštni naslov predstavništva te institucije in da šele po tem izvirnike prinese ali pošlje, da bi bil celoten postopek obdelave dokumentov usklajen z zakonom.

Osebno prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov lahko poteka v prostorih same poslovalnice navedene institucije, pri čemer obstaja tudi druga možnost, ki vključuje pošiljanje prevedenih in overjenih vsebin na naslov, ki ga stranka navede. Glede na to, da gre za dodatno storitev, lastniki dokumentov vse potrebne informacije o ceni storitve pa tudi o terminu dostave kompletno obdelanih dokumentov dobijo od kurirske službe.

Prevajanje časopisnih člankov iz makedonskega v korejski jezik

Ne glede na tematiko, s katero se ukvarjajo časopisni članki, njih v konkretni jezični kombinaciji profesionalno obdelajo prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje revij iz makedonskega v korejski jezik, kar pa se nanaša, tako na ilustrirane in znanstvene kot tudi na otroške revije.

Seveda bodo na zahtevo strank obdelani tudi učbenike različne tematike pa tudi romane kot tudi književna dela beletrije in druge prozne oziroma poetska dela književnosti.

Treba je omeniti tudi to, da ta specializirana institucija v svoji ekipi zaposluje tudi korektorje in lektorje z izkušnjami v izvedbi redakcije materialov. Preprosto rečeno, gre za specifično storitev, ki se uporablja za vsebine katerekoli vrste, ki so v dani različici jezikov prevedene, kar pa ni storjeno v skladu s pravili. Omenjeni strokovnjaki se angažirajo, da bi storjene napake popravili in konkretne materiale uskladili z njihovimi izvirniki ob maksimalnem spoštovanju in pravil prevajalske stroke in ciljnega jezika.

Vsakdo, ki se zanima, tako za simultano kot tudi za konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje iz makedonskega v korejski jezik, mora vedeti, da se vsaka od navedenih storitev lahko uporabi v okviru manifestacije s točno določenimi značilnostmi. Ker sodni tolmači in prevajalci posedujejo potrebne izkušnje v uporabi vseh omenjenih storitev, morajo pri oblikovanju ponudbe biti upoštevane vse informacije o organizaciji dogodka, ki jim jih interesent dostavijo. Zelo je pomembno, da jih seznani s tem, koliko je točno dni ali ur organizator predvidel, da bo konkretna manifestacija trajala, zatem mora dostaviti podatke o številu udeležencev, prav tako pa jih mora seznaniti tudi z mestom prirejanja, v smislu tega, da jih seznanijo z njegovimi splošnimi značilnostmi. Ponudba za to storitev bo oblikovana, ko omenjeni strokovnjaki izvedejo ustrezne analize posredovanih informacij in pri tem bo izbrana tista vrsta tolmačenja, ki lahko zagotovi ustrezen odgovor na zahteve dogodka oziroma organizatorja in udeležencev. Poudarjamo tudi to, da ta institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je najnovejše generacije in razumljivo je, da bo tudi to vneseno v ponudbo, če bo odločeno, da omenjeni strokovnjaki uporabijo prav simultano tolmačenje.

Seveda bo strankam omogočeno tudi prevajanje besedil iz makedonskega v korejski jezik, nikakršne ovire pa ne predstavlja njihova tematika, saj prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov lahko obdelajo in znanstvena in poljudna besedila katerekoli tematike.

Ena od dodatnih storitev, ki je na razpolago strankam te specializirane institucije, je tudi optimizacija prevedenih spletnih vsebin, ko se v skladu s pravili izvaja implementacija orodij SEO (Search Engine Optimisation). Pravzaprav stranke dobijo profesionalno obdelane programe vseh vrst potem spletne kataloge in spletne strani pa tudi aplikacije ter spletne prodajalne in na splošno vse vsebine, ki so na določen način povezane s spletom ali računalništvom. Ker se izvaja tudi optimizacija, lastniki konkretnih materialov v relativno kratkem roku po uradnem postavljanju na splet, lahko razumejo, zakaj je to zelo pomembno, saj bodo prav te vsebine s strani iskalnika najprej prepoznane kot izvirne in potem tudi kot najboljši rezultati za točno opredeljene izraze in besede.

Vse reklamne materiale sodni tolmači in prevajalci na zahtevo posameznikov profesionalno in v najkrajšem možnem roku obdelajo in predvideno je, da v tem primeru spoštujejo predvsem marketinška pravila. Poleg plakatov in reklamnih letakov oziroma vizitk bo izvedeno tudi neposredno prevajanje brošur iz makedonskega v korejski jezik oziroma PR člankov in reklamnih zloženk pa tudi številnih drugih marketinških materialov.

Izjemno je pomemben podatek, da sta strankam te institucije na razpolago storitvi podnaslavljanja zvočnih in video vsebin katerekoli vrste pa tudi njihova profesionalna sinhronizacija. Tako lahko absolutno vsakdo, ki v tej jezični kombinaciji prevajanje zahteva, tako za animirane in dokumentarne filme oziroma risane in igrane ter reklamna sporočila in informativne oddaje kot tudi za serije, zatem otroške in izobraževalne oziroma zabavne oddaje in druge vsebine, ki bodo predvajane ali v kinematografih ali na televiziji ali na radiju, spletu ali nekem drugem mediju, v relativno kratkem roku dobi njihovo kompletno obdelavo in jih lahko takoj po prevzemanju predstavlja svojim poslušalcem ali gledalcem.

Neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz makedonskega v korejski jezik

Vse dokumente, ki so povezani predvsem s področjem izobraževanja, med katere spada tudi navedeno potrdilo, na podlagi zahtev strank sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov kompletno obdelajo, ker so pooblaščeni tudi za izvedbo overitve predhodno prevedenih dokumentov.

Prav tako bo na podlagi zahtev strank izvedeno tudi neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz makedonskega v korejski jezik pa tudi seminarskih nalog in potrdila o opravljenih izpitih ter diplome in dodatka k diplomi potem prepisa ocen in diplomskih nalog pa tudi zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol kot tudi številnih drugih dokumentov in materialov, ki se nanašajo na izobraževanje.

Ker je postopek overitve vseh dokumentov v celoti usklajen z veljavnim zakonom, je predvideno, da zapriseženi sodni tolmač najprej mora fizično primerjati izvirni in preveden dokument oziroma njuno vsebino, da bi ugotovil, ali gre za enaki vsebini in ali obstajajo odstopanja. Žig teh strokovnjakov je lahko izključno postavljen na dokumente, ki so enaki kot izvirniki, pa se zato lastnik vsebin obvezuje, da bo maksimalno spoštoval pravilo o pošiljanju ali prinašanju izvirnih dokumentov na vpogled.

Velja splošno priporočilo lastnikom dokumentov, ki se zanimajo za njihovo prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji, da se pravočasno pozanimajo o tem, ali je za te vsebine treba izvesti tako imenovano nadoveritev. Postopek, ki je poznan kot nadoveritev, se nanaša na postavljanje Haškega žiga na dokumente v skladu s pravili, ki so natančno določena. Samo zato, ker člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford s strani relevantnih pristojnih institucij niso pooblaščeni za postavljanje tako imenovanega Apostille žiga, kot ga tudi imenujejo, na dokumente, mora stranka poskrbeti, da te podatke pravočasno samostojno pridobi. Posebej je treba poudariti, da imajo v tem primeru pristojnost samo posebni oddelki okrožnih sodišč naše države, tako stranka kontaktira z njihovimi zaposlenimi in se o vsem tem podrobno pozanima.

Omenjeni strokovnjaki pa so specializirani tudi za neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz makedonskega v korejski jezik, seveda pa na zahtevo strank kompletno obdelajo tudi vse ostale vrste, tako potrdil potem izjav pa tudi soglasij, kar so v principu vsi dokumenti, ki jih je na zahtevo treba predložiti pristojnim službam (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in številne druge dokumente iz te skupine).

Poleg rezultatov znanstvenih raziskav sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov lahko v skladu s pravili obdelajo tudi znanstvena dela pa tudi znanstvene patente oziroma vse dokumente in druge materiale, ki se na določen način tičejo področja znanosti.

Člani ekipe te institucije v skladu s postavljenimi zahtevami prav tako obdelajo različne vrste dokumentacij.

Poleg vsebine gradbene, razpisne in tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugi dokumenti iz njihove sestave), na zahtevo pa izvajamo tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz makedonskega v korejski jezik (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi in nasploh vsak drugi dokument iz sestave navedene vrste dokumentacije).

Vsekakor se bodo prevajalci in sodni tolmači potrudili, da v čim krajšem roku obdelajo katerikoli osebni dokument, ki ga stranka predhodno v skladu z veljavnimi pravili dostavi na prevajanje. Seveda bo izvedeno, tako prevajanje dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja iz makedonskega v korejski jezik kot tudi overitev teh dokumentov pa tudi kompletno obdelavo vozniškega dovoljenja, potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču ter prometnega dovoljenja in potnega lista oziroma osebne izkaznice in izpiskov iz matičnega registra oziroma o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in o rojstvu kot tudi vsak drugi osebni dokument.

Poudariti moramo tudi to, da izpolnjujemo tudi zahteve strank, ki v omenjeni različici jezikov prevajanje zahtevajo za katerikoli dokument, ki se nanaša na poslovanje, tako podjetja kot tudi zasebnih podjetnikov. To pa pomeni, da sodni tolmači in prevajalci poskrbijo, da poleg ustanovitvenega akta podjetja in letnih poslovnih poročil, kompletno obdelajo tudi fakture, zatem finančna poslovna poročila in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi statut podjetja in poslovne odločitve ter revizorska poročila in vsak drugi dokument, ki je del poslovne dokumentacije.

Če pojavi potreba za obdelavo pravnih aktov, zaposleni te institucije izvedejo, tako neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz makedonskega v korejski jezik oziroma pritožb sodiščem in pravnega reda Evropske Unije kot tudi kompletno obdelajo tudi sodne sklepe, zatem pooblastilo za zastopanje in odločitve sodišč pa tudi različne vrste certifikatov in licenc oziroma sodne sklepe in vsa druge dokumente, ki so povezani s področji sodstva ali prava ter se v skladu s tem obravnavajo kot pravni akti.

Cena prevajanja iz makedonskega v korejski jezik

  • Iz makedonskega v korejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz makedonskega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz makedonskega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!