Prevajanje iz makedonskega v portugalski jezik


Ne glede na to, ali vam je potrebno tolmačenje iz makedonskega v portugalski jezik ali pa gre za pismeno prevajanje, so vam na voljo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford.

Ko gre za storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, stranke morajo imeti na umu, da naši strokovnjaki izvajajo vse vrste te storitve (šepetano, simultano in konsekutivno tolmačenje), tako da je samo od koncepta samega dogodka odvisno, katera vrsta storitve bo uporabljena. Prav tako jim pod ugodnimi pogoji omogočamo najem opreme za simultano tolmačenje.

Storitev prevoda v pisani obliki se nanaša na obdelavo vseh vsebin, tako dokumentov, kot tudi besedil oziroma knjig in učbenikov vseh vrst. Naši strokovnjaki prevajajo tudi časopisne članke pa tudi vse vrste revij oziroma materiale, ki so namenjeni reklamiranju (PR članki, brošure, plakati, vizitke, katalogi in drugo), prav tako pa tudi tiste, ki so povezani s spletnim področjem (spletni katalogi, programska oprema, spletne prodajalne, spletne strani in drugo).


Prevajanje iz makedonskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v makedonski jezik

Strankam lahko omogočamo tudi prevajanje vseh video in zvočnih materialov iz makedonskega v portugalski jezik oziroma obdelavo različnih filmov in serij pa tudi reklamnih sporočil, zatem otroških, izobraževalnih, zabavnih in drugih vrst televizijskih in radijskih oddaj. V okviru te storitve lahko, ko je to potrebno, lahko izvedemo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Kompletno obdelavo dokumentov prav tako izvajajo prevajalci in sodni tolmači, kar pravzaprav vključuje najprej prevajanje iz makedonskega v portugalski jezik in potem tudi overitev sodnega tolmača, ki je za ta posel pooblaščen s strani pristojnih državnih institucij.

Naši strokovnjaki lahko v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo vse vrste dokumentov, poleg pravnih aktov (pravni red Evropske Unije, certifikati, sodne odločitve, sklepi in pritožbe, licence, sodne odločbe in tožbe, pooblastila za zastopanje, pogodbe in drugo), prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma vse vrste, tako potrdil in soglasij, kot tudi izjav (potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in druga). Vse osebne dokumente, od potnega lista in osebne izkaznice, preko izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa do potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in različnih vrst dovoljenj (delovno, prometno, vozniško in dovoljenje za prebivanje), sodni tolmači in prevajalci obdelujejo v navedeni kombinaciji jezikov. Prav tako iz makedonskega v portugalski jezik prevajajo dokumente s področij znanosti in izobraževanja (diplome in dodatki k diplomi, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav in drugo) pa tudi dokumente, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij (gradbena, poslovna, razpisna, medicinska, tehnična in druge).

Pri obdelavi dokumentov se od strank zahteva, da dostavijo izvirnike na vpogled, da bi postopek njihove overitve potekal brez težav, glede na to, da jih sodni tolmač primerja s prevodi, saj se overja izključno dokument, katerega vsebina v prevodu je enaka kot v izvirniku. V primeru, da sodni tolmač opazi določena odstopanja v obdelanih dokumentih, se izvaja njihova redakcija, in to prav tako v okviru Akademije Oxford, potem pa se dokument ponovno daje sodnemu tolmaču, da izvede overitev. Stranke morajo prav tako samostojno na okrožnem sodišču v svojem mestu dobiti podatek v zvezi z overitvijo s haškim (Apostille) žigom za konkretne dokumente, saj te vrste overitve ne izvajajo naši strokovnjaki. Glede na to, da se z omenjenim žigom opremljajo samo določeni dokumenti in to vedno na določen način oziroma ali na začetku ali pa na koncu njegove obdelave, je to zelo pomembna informacija.

Stranke imajo možnost, da dokumente pošljejo preko kurirske službe ali pa jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko na naš naslov kot tudi, da jih osebno prinesejo v našo poslovalnico, vse ostale vsebine, za katere se ne izvaja overitev, lahko pošljejo po elektronski pošti. Prevzemanje obdelanih materialov je lahko ali osebno ali pa poteka njihova dostava na naslov strank, ta storitev pa se dodatno zaračunava. Če gre za prevajanje iz makedonskega v portugalski jezik brez overitve sodnega tolmača, prevedene materiale lahko strankam pošljemo na elektronski naslov, oni pa nam lahko na enak način pošljejo vsebine na prevajanje.

Prevajanje gradbene in tehnične dokumentacije iz makedonskega v portugalski jezik

Ne glede na to, za katero vrsto dokumentov, ki sestavljajo gradbeno in tehnično dokumentacijo, vam je potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, lahko pričakujete, da njihovo kompletno obdelavo izvedejo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. S tem pa mislimo na storitev overitve prevedenih dokumentov, ki jo v tem primeru izvajajo zapriseženi sodni tolmači, sicer člani naše ekipe. Ko dobite tako obdelan dokument, se morate zavedati, da ga lahko predate katerikoli pristojni službi, saj on šteje kot absolutno pravno veljaven.

Naši strokovnjaki iz makedonskega v portugalski jezik prevajajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo oziroma tiste, ki sestavljajo razpisno pa tudi poslovno in osebno dokumentacijo. Prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma različne vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in druge podobne dokumente). Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko na vašo zahtevo izvedejo neposredno prevajanje iz makedonskega v portugalski jezik in potem tudi overitev za vse dokumente, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja in obdelujejo, ne samo znanstvene patente in dela, ampak tudi diplome in dodatke k diplomi oziroma predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi rezultate znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih kot tudi potrdila o rednem šolanju, prepise ocen in druge dokumente iz te skupine.

Seveda, če to zahtevajo stranke, prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi diplomske in seminarske naloge, ne glede na kompleksnost njihove vsebine. Vse dokumente, ki sodijo med pravne akte oziroma različne vrste pogodb, sodnih odločitev in sklepov ter pritožbe, sodbe in tožbe pa tudi pooblastila za zastopanje prav tako obdelujemo v tej kombinaciji jezikov kot tudi pravni red Evropske Unije in različne vrste, tako certifikatov, kot tudi licence in druge podobne dokumente.

Prevajanje učbenikov iz makedonskega v portugalski jezik

Poleg prevajanja učbenikov iz makedonskega v portugalski jezik sodni tolmači in prevajalci, ki so del ekipe Akademije Oxford, obdelujejo tudi različne vrste književnih del kot tudi revije. Na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov prav tako izvajamo tudi prevajanje časopisnih člankov pa tudi vseh materialov s področja marketinga. To vključuje predvsem obdelavo katalogov izdelkov in storitev oziroma reklamnih letakov in zloženk ter brošur pa tudi PR člankov, vizitk, plakatov in ostalih podobnih materialov.

Ko stranka poseduje dokončane prevode iz makedonskega v portugalski jezik za določene materiale, ki pa niso prevedeni v skladu s pravili in je treba opraviti določene spremembe, da bi bil dober in kakovosten, strankam ponujamo tudi redakcijo takšnih vsebin, kar predstavlja storitev, ki jo izvajata lektor in korektor. Poleg vsega tega pa prevajamo tudi filmske stvaritve v navedeni kombinaciji jezikov, ne glede na to ali gre za igrane, risane ali animirane oziroma dokumentarne in katerekoli druge vrsta filmov. Prevajalci in sodni tolmači iz makedonskega v portugalski jezik prav tako prevajajo tudi zabavne oziroma informativne oddaje, tako tiste, ki bodo predvajane na televiziji kot tudi za tiste, ki bodo predvajane na radijskih postajah. Prevajajo tudi reklamna sporočila pa tudi serije ter številne druge vrste oddaj in filmov in druge zvočne in video vsebine. V okviru te storitve na zahtevo strank ponujamo tudi sinhronizacijo prevedenih video in zvočnih materialov kot tudi storitev njihovega podnaslavljanja, če to bolj ustreza strankam.

Tolmačenje iz makedonskega v portugalski jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ko je to potrebno strankam, izvajajo tudi tolmačenje iz makedonskega v portugalski jezik. V odvisnosti od vrste dogodka in njegovih zahtev, uporabljajo simultano oziroma šepetano ali konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Ko naši strokovnjaki sestavljajo ponudbo za konkretni dogodek, vanjo lahko uvrstijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda samo tedaj, ko se ta vrsta storitve zahteva za konkretni dogodek.

Poleg te storitve strankam ponujamo tudi obdelavo vseh spletnih vsebin, tako spletnih prodajaln in katalogov, kot tudi spletnih strani ter vseh vrst programov ali aplikacij ter vseh drugih neomenjenih vsebin, ki so povezane s spletnim področjem. Posebej poudarjamo tudi to, da imajo prevajalci in sodni tolmači dovolj strokovnega znanja in poznajo pravila optimizacije vsebin za spletne iskalnike, tako da pri njihovi obdelavi vsekakor implementirajo tudi vsa veljavna SEO pravila (Search Engine Optimisation) in na ta način njihovim lastnikom omogočajo, da se prevedene pojavijo na precej boljšem mestu v okviru globalnega spletnega iskanja.

Če vam je potrebo neposredno prevajanje iz makedonskega v portugalski jezik za strokovna besedila, se morate zavedati, da naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse vrste vsebin ne glede na kompleksnost njihove teme in vsebine. Poleg tega obdelujejo tudi poljudna besedila, poleg tistih, katerih tema je povezana s področji ekonomije in politike ter financ, bančništva in prava, prevajajo tudi tista, ki so povezana s področjem turizma, menedžmenta, gradbene industrije, komunikologije in marketinga ter vse vsebine s področij farmacije, sociologije in znanosti oziroma filozofije, izobraževanja, psihologije in medicine pa tudi informacijskih tehnologij in drugih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Cena prevajanja iz makedonskega v portugalski jezik

  • Iz makedonskega v portugalski je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz makedonskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz makedonskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!