Prevajanje iz makedonskega v madžarski jezik


Ko gre za neposredno prevajanje iz makedonskega v madžarski jezik za vse vrste dokumentov, se morajo vse zainteresirane stranke zavedati, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obstajajo tudi prevajalci in sodni tolmači, kar pomeni, da lahko dobijo kompletno obdelane dokumente. Pravzaprav to vključuje najprej njihovo prevajanje v tej jezični kombinaciji in potem tudi overitev, za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači. Ko oni prevedene dokumente opremijo s svojim žigom, to pomeni, da potrjujejo enakost njihove vsebine izvirniku, kar pomeni, da se tako obdelan dokument lahko preda katerikoli pristojni službi.

Poleg obdelave osebnih dokumentov, kot so potni list, potrdilo o državljanstvu in osebna izkaznica pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču in izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter različne vrste dovoljenj (prometno, delovno, dovoljenje za prebivanje, vozniško in druga) prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravne osebe (poslovna poročila, ustanovitveni akti podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, fakture in drugo). Lahko pa izvajajo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v madžarski jezik za različne vrste dokumentacij, in da kompletno obdelajo vse dokumente, ki sestavljajo predvsem gradbeno in tehnično oziroma razpisno pa tudi medicinsko dokumentacijo. Prav tako prevajajo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste izjav in soglasij oziroma potrdil pa tudi vse tiste dokumente, ki so povezani s področjem prava (sodne sklepe, pravni red Evropske Unije, certifikate, sodne odločbe in sodbe, pooblastilo za zastopanje, licence, sodne odločitve in tožbe, pogodbe in druge pravne akte).

Poleg vseh omenjenih dokumentov želimo posebej poudariti, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje iz makedonskega v madžarski jezik za dokumenta s področja izobraževanja kot tudi za tiste, ki so povezani s področjem znanosti. S tem pa mislimo predvsem na obdelavo diplome in dodatka k diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih in zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol ter prepisa ocen pa tudi na obdelavo rezultatov znanstvenih raziskav oziroma diplomskih in seminarskih nalog ter predmetnikov in programov fakultet pa tudi na vse druge dokumente iz te skupine.


Prevajanje iz makedonskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarski v makedonski jezik

Da bi spoštovali zakonske določbe, ki so povezane z overitvijo dokumentov, se od strank zahteva, da na vpogled dostavijo izvirnike, kar lahko storijo ali z neposredno dostavo v našo poslovalnico ali pa s pošiljanjem priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe. Po drugi strani, ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo vseh dostavljenih vsebin, jih stranke lahko ali prevzamejo osebno, ali pa jim jih dostavimo na določen naslov, toda ta storitev zahteva dodatno plačilo in to po ceni kurirske službe.

Poleg dostave izvirnih dokumentov se morajo sami na pristojnih institucijah pozanimati ali morajo dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz makedonskega v madžarski jezik, overiti tudi s haškim oziroma Apostille žigom. Od teh informacij je odvisno, kam najprej odnesete dokument na obdelavo, saj overitev s haškim žigom za določene dokumente poteka preden, za druge pa potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom. Samo v primeru, ko stranke zahtevajo neposredno prevajanje iz makedonskega v madžarski jezik za dokumenta po nujnem postopku, jih lahko najprej pošljejo skenirane po elektronski pošti, tako zatem pa dostavijo izvirnike na vpogled.

Poleg dokumentov naši strokovnjaki obdelujejo tudi številne druge vsebine, kot so besedila, knjige in revije vseh vrst pa tudi reklamne oziroma materiale, povezane s spletnim področjem. Izvajajo tudi tolmačenje iz makedonskega v madžarski jezik oziroma simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje, tistim, ki so zainteresirane, pa pod odličnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Redakcijo oziroma lekturo in korekturo materialov, ki so prevedeni v tej kombinaciji jezikov, toda ne dovolj kakovostno, izvajata profesionalni korektor in lektor v naši ekipi. Sicer vse omenjene vsebine, ki ne sodijo med dokumente, saj se za njih ne zahteva overitev in s samim tem stranke niso dolžne dostaviti izvirnikov na vpogled, na prevajanje pa jih lahko pošljejo v elektronski obliki oziroma jih skenirane pošljejo po elektronski pošti. Prav tako pa jih lahko dobijo tudi po koncu obdelave, če jim ta način najbolj ustreza.

Poleg vseh omenjenih vsebin posebej poudarjamo, da stranke pri nas pričakuje kompletna obdelava absolutno vseh vrst video pa tudi zvočnih vsebin. To pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači iz makedonskega v madžarski jezik prevajajo predvsem različne vrste oddaj in filmov oziroma serije, reklamna sporočila in druge podobne materiale in zatem njihovo nadaljnjo obdelavo prepustijo svojim kolegom, ki lahko izvajajo njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo, in to vse v skladu z zahtevami strank.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz makedonskega v madžarski jezik

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank iz makedonskega v madžarski jezik prevajajo pravni red Evropske Unije, ampak izvajajo tudi njihovo overitev. Zanjo so zadolženi zapriseženi sodni tolmači, ki z overitvijo prevedenih dokumentov s svojim žigom potrjujejo, da je njihova vsebina absolutno enaka izvirnemu dokumentu, pa je zato zelo pomembno, da se spoštuje pravilo o dostavljanju izvirnikov na vpogled.

Poleg pravnega reda Evropske Unije naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste sodnih sklepov kot tudi pritožbe in odločitve oziroma sodbe in tožbe pa tudi certifikate, pooblastila za zastopanje ter vse vrste pogodb, licence in druge pravne akte. Na zahtevo strank iz makedonskega v madžarski jezik prevajamo tudi potni list in osebno izkaznico oziroma izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in potrdilo o državljanstvu ter potrdilo o stalnem prebivališču. Obdelujejo tudi različne vrste dovoljenj in to, tako vozniško in prometno kot tudi delovno oziroma dovoljenje za prebivanje.

Sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, ustanovitveni akti podjetja, poslovna poročila, fakture, statuti podjetij in druga) kot tudi dokumente, ki sestavljajo medicinsko in gradbeno oziroma razpisno in tehnično dokumentacijo (zdravniški izvidi, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, dokumentacija o medicinskih izdelkih, gradbeni projekti, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga).

Razume se, da prevajalci in sodni tolmači iz makedonskega v madžarski jezik prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, to pa pomeni, da izvajajo kompletno obdelavo različnih vrst izjav, soglasij in potrdil (potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in druga). Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja (prepisi ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet) pa tudi tiste, ki so izključno povezani s področjem znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela in patenti), po potrebi pa prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge.

Prevajanje učbenikov iz makedonskega v madžarski jezik

Kar zadeva prevajanje učbenikov iz makedonskega v madžarski jezik, vam ni treba skrbeti, če so le-ti posebej obsežni ali kompleksni, saj prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo vse vrste učbenikov, ne glede njihovo temo.

Prav tako na vašo zahtevo obdelujejo tudi dela književnosti oziroma vsebine vseh vrst revij, časopisne članke pa tudi vse tiste materiale, ki so povezani s področjem reklamiranja, to pa vključuje predvsem prevajanje reklamnih letakov in zloženk ter plakatov pa tudi PR člankov, vizitk, katalogov in drugih podobnih vsebin.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi spletne strani ter strankam ponujajo neposredno prevajanje iz makedonskega v madžarski jezik za spletne prodajalne oziroma spletne kataloge pa tudi za programsko opremo in to ob ustrezni optimizaciji prevedenih materialov za spletne iskalnike.

Prav tako strankam, ki posedujejo obdelane vsebine, ki so jih zaupali nekomu drugemu na prevajanje iz makedonskega v madžarski jezik, toda z dobljeno storitvijo niso zadovoljni, ponujamo redakcijo materialov, ki jo izvajajo lektorji in korektorji Akademije Oxford.

Cena prevajanja iz makedonskega v madžarski jezik

  • Iz makedonskega v madžarski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz makedonskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz makedonskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!