Prevajanje iz romunskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz romunskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz romunskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je v ekipi Akademije Oxford, lahko na zahtevo strank izvaja, tako pismeno prevajanje kot tudi tolmačenje iz romunskega v angleški jezik. Ne glede na to, ali vam je potrebno simultano oziroma šepetano ali konsekutivno tolmačenje, lahko pričakujete, da naši strokovnjaki to storitev izvajajo maksimalno profesionalno in po najugodnejših cenah.

Ko je to potrebno, zainteresiranim strankam prav tako ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, lahko pa obdelujemo tudi različne vrste oddaj, tako tistih, ki bodo predvajane na radijskih postajah kot tudi tistih, ki se prikazujejo na televiziji oziroma serije pa tudi filme ter reklamna sporočila in ostale vrste video in zvočnih materialov. Sestavni del te storitve je tudi podnaslavljanje oziroma sinhronizacija obdelanih vsebin.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz romunskega v angleški jezik za književna dela oziroma vse vrste revij, časopisnih člankov pa tudi besedil ter materialov s področja marketinga.


Prevajanje iz romunskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v romunski jezik

Posebno področje dela naših strokovnjakov je tudi prevajanje dokumentov iz romunskega v angleški jezik. Ker so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači, stranke poleg prevajanja dokumentov v omenjeni kombinaciji jezikov dobijo tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača, kar predstavlja osnovni pogoj, da bi jih lahko uporabljali v pravnem prometu. Gre za to, da je pravno veljaven samo tisti dokument, ki je preveden v tej jezični kombinaciji in poseduje tudi žig zapriseženega sodnega tolmača, saj se z njim potrjuje, da je njegova vsebina enaka kot v izvirnem dokumentu.

Glede na to, da je postopek overitve določen z zakonom, so stranke dolžne priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled. In poleg tega, da jih lahko osebno dostavijo v našo poslovalnico, strankam ponujamo tudi možnost pošiljanja dokumentov na prevajanje preko kurirske službe ali pa priporočeno preko "Pošte Slovenije ". Samo stranke, ki jim je prevajanje dokumentov iz romunskega v angleški jezik potrebno zelo hitro, jih lahko najprej pošljejo po elektronski pošti in potem dostavijo tudi izvirnike na vpogled. Če jim je potrebno prevajanje ostalih vsebin, jih lahko pošljejo samo na elektronski naslov, saj se zanje ne zahteva overitev, pa nam s samim tem niso potrebni tudi izvirniki.

Obdelava dokumentov v določenih primerih vključuje tudi overitev z Apostille žigom, ki nosi tudi naziv haški. Z njim morajo biti opremljeni dokumenti, ki jih določa zakon in točno je poznano, za katere dokumente ta overitev poteka pred in za katere po obdelavi s strani strokovnjakov Akademije Oxford. Ker prevajalci in sodni tolmači niso dolžni izvesti te vrste overitve, stranka mora samostojno pridobiti vse informacije o overitvi z Apostille žigom za dokumente, za katere zahteva prevajanje iz romunskega v angleški jezik. V skladu z njimi bo vedela, kam mora najprej odnesti konkretne dokumente.

Ko sodni tolmači in prevajalci končajo z obdelavo dostavljenih vsebin, jih stranke lahko osebno prevzamejo v naši poslovalnici oziroma jim jih pošljemo po elektronski pošti, ali pa jim kurirska služba prevedene materiale dostavi na naslov. Pošiljanje prevedenih vsebin na elektronski naslov je možno samo v primeru, ko se ne izvaja overitev, dostava na naslov pa zahteva dodatno plačilo in to po ceniku kurirske službe.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmač lahko iz romunskega v angleški jezik prevajajo katerokoli vrsto dokumentacije, od osebne preko poslovne, tehnične in gradbene pa do medicinske in razpisne oziroma dokumentov, ki jih sestavljajo. Poleg njih obdelujemo tudi pravne akte kot tudi vse dokumente, ki se nanašajo na področje izobraževanja in področje znanosti (pravni red Evropske Unije, certifikati, pogodbe, sodbe, pritožbe, pooblastila za zastopanje, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju in ostali dokumenti te vrste).

Prevajalci in sodni tolmači iz romunskega v angleški jezik prav tako prevajajo vse vrste soglasij, potrdil in izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti in druge).

Prevajanje osebne izkaznice iz romunskega v angleški jezik

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank iz romunskega v angleški jezik prevajajo osebno izkaznico, ampak lahko izvajajo tudi njeno overitev z žigom uradne osebe, kar je pravzaprav sodni tolmač, ki je član ekipe Akademije Oxford. Na ta način imajo stranke možnost, da v relativno kratkem roku dobijo pravno veljavni dokument, ki se lahko uporablja ob vsaki priložnosti, enako kot katerikoli drugi izvirni dokument.

Poleg osebne izkaznice prevajajo tudi vozniško oziroma prometno dovoljenje, zatem potni list, potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu ter dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in številne druge osebne dokumente.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz romunskega v angleški jezik za dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja oziroma pravnih oseb ali podjetnika, zatem za dokumente, ki so del medicinske, gradbene in razpisne pa tudi tehnične dokumentacije. Ko je to potrebno strankam, prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo kompletno obdelavo vseh vrst pravnih aktov, tako sodnih odločb in pritožb kot tudi sklepov in tožb oziroma sodnih odločitev ter certifikatov, pooblastila za zastopanje pa tudi pravnega reda Evropske Unije, licenc in številnih drugih dokumentov s področjema prava ali sodstva.

Prevajamo tudi dokumente, ki se nanašajo na področji znanosti in izobraževanja kot tudi vse vrste dokumentov, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim institucijam, ko je to potrebno, kar pa vključuje prevajanje iz romunskega v angleški jezik za izjave različnih vrst oziroma za soglasja ter potrdila.

Da bi postopek obdelave dokumentov potekal v skladu z zakonom, je najpomembneje, da stranka pravočasno pridobi informacijo o overitvi z Apostille žigom za konkretne dokumente kot tudi, da pri pošiljanju vsebin na prevajanje v vsakem primeru dostavi izvirnike, ki so potrebni sodnemu tolmaču na vpogled pri overitvi prevoda.

Prevajanje letakov iz romunskega v angleški jezik

Da bi bilo prevajanje letakov iz romunskega v angleški jezik opravljeno profesionalno, je zelo pomembno, da prevajalci in sodni tolmači poznajo pravila marketinga oziroma prevajanja marketinških materialov. Prav temu posebno pozornost posvečajo naši strokovnjaki, ki so že vrsto let v tem poslu in imajo več kot dovolj izkušenj pri obdelavi vseh vsebin s področja marketinga, tako da bodo pri prevajanju sporočilo, ki ga vsebujejo letaki in ni enostavno vidno za oko običajnega opazovalca oziroma potencialne stranke, na pravi način prilagajajo vsem obstoječim pravilom angleškega jezika in tako omogočajo vsem strankam, ki se morajo seznaniti z sadržinom letakov, da to storijo na primeren način.

Poleg reklamnih letakov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi brošure oziroma letake, PR članke in plakate kot tudi kataloge, ne glede na to, ali gre za storitve ali izdelke, strankam pa lahko ponudimo tudi prevajanje vizitk iz romunskega v angleški jezik.

Besedilne vsebine, tako tiste, ki so strokovni kot tudi tiste, bodo plasirane javnosti, obdelujemo v tej kombinaciji jezikov. Njihova tema pa se lahko nanaša na eno od omenjenih področij: marketing, finance, komunikologija, politika, menedžment, bančništvo, farmacija, pravo, znanost, turizem, izobraževanjem, filozofija, medicina, ekologija in varstvo okolja, sociologija in številne neomenjene veje, ne glede na to, ali gre za naravoslovne ali družbene vede.

Stranke, ki že posedujejo prevedene različne vsebine v tej jezični kombinaciji, ne glede na to, ali gre za dokument ali pa za katerokoli drugo vsebino, pri čemer prevajanje ni bilo kakovostno opravljeno, lahko v naši poslovalnici dobijo storitev lekture in korekture obdelanih vsebin, ki jo bodo opravili profesionalci. Po koncu redakcije dostavljenih materialov smo povsem prepričani, da bo vsaka stranka v celoti zadovoljna s kakovostjo obdelave.

Vse vrste serij pa tudi reklamna sporočila ter informativne in otroške oziroma zabavne, izobraževalne in druge vrste oddaj, ne glede na to, ali se predvajajo na radijskih postajah, ali pa na televiziji kot tudi filme različnih žanrov prav tako lahko obdelajo sodni tolmači in prevajalci, ko je to potrebno našim strankam. V sklopu te storitve jim omogočamo tudi finalizacijo celotnega procesa in poleg prevajanja iz romunskega v angleški jezik za omenjene vsebine, izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje, če pa tako želijo naše stranke, pa jim lahko ponudimo njihovo sinhronizacijo.

Prevajanje spletnih aplikacija iz romunskega v angleški jezik

Naši strokovnjaki lahko iz romunskega v angleški jezik prevedejo katerokoli spletno aplikacijo pa tudi program. Na področje njihovega dela sodi tudi obdelava spletnih strani oziroma spletnih katalogov in prodajaln pa tudi drugih vrst vsebin, ki so povezane s spletnim področjem. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford v toku obdelave omenjenih materialov posebno pozornost posveča tudi implementaciji pravil SEO (Search Engine Optimisation), s čimer jim omogoča, da se zelo hitro pojavijo v samem vrhu spletnega iskanja, kar se izjemno pozitivno odraža na poslovanje lastnika spletne strani oziroma spletne prodajalne in drugih spletnih vsebin.

Sodni tolmači in prevajalci iz romunskega v angleški jezik prav tako lahko prevajajo tudi revije, tako poljudne kot tudi strokovne pa tudi časopisne članke. Prevajamo tudi romane oziroma prozna in poetska dela pa tudi beletrijo, ko je to potrebno strankam, pa lahko ponujamo tudi storitev, ki vključuje tolmačenje iz romunskega v angleški jezik. Prevajalci in sodni tolmač so enako kakovostno usposobljeni, tako za simultano kot tudi za konsekutivno ter za šepetano tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov. Da bi ponudbo za to storitev lahko prilagodili samemu dogodku, ki se organizira, je zelo pomembno, da nam stranke posredujejo vse potrebne informacije, kar vključuje število udeležencev, trajanje samega dogodka kot tudi informacije o njegovem toku in principu organizacije. Če se prav ta vrsta tolmačenja uporablja za konkretni dogodek, vsem zainteresiranim strankam po ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz romunskega v angleški jezik

  • Iz romunskega v angleški je 13 EUR po strani

Cena prevajanja iz romunskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romunskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 19 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz romunskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!