Prevajanje iz romunskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz romunskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz romunskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Dobro je poznano dejstvo, da so v Prevajalskem centru Akademije Oxford zbrani strokovnjaki za številne svetovne jezike, med drugim tudi za romunski oziroma španski jezik in zato imamo možnost, da strankam ponudimo tudi neposredno prevajanje iz romunskega v španski jezik.

To pa se ne nanaša samo na obdelavo dokumentov, za katere sicer strankam ponujamo kompletno storitev oziroma poleg prevajanja dobijo tudi overitev sodnega tolmača in na enem mestu končajo vse, kar je treba, da bi bili njihovi dokumenti bila veljavni, ampak tudi na številne druge vsebine. Tako na primer prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi spletne strani oziroma materiale s področja marketinga pa tudi književna dela, revije tudi učbenike oziroma časopisne članke in vse vrste besedil.

Ko je to potrebno našim strankam, lahko iz iz romunskega v španski jezik prevajamo tudi različne vrste, ne samo video, ampak tudi zvočnih materialov, kar vključuje predvsem obdelavo serij in filmov, čeprav naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi vse vrste oddaj ter reklamna sporočila in druge podobne vsebine. Posebej moramo omeniti tudi to, da so v naši ekipi tudi profesionalci, ki so specializirani za sinhronizacijo prevedenih materialov kot tudi tisti, ki so zadolženi za njihovo podnaslavljanje, tako da stranke pri nas pričakuje njihova kompletna obdelava in zelo hitro bodo njihove vsebine pripravljene za plasiranje.


Prevajanje iz romunskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v romunski jezik

Poleg storitev, ki so usmerjene na prevajanje v pisani obliki, prevajalci in sodni tolmač lahko ponudijo tudi tolmačenje iz romunskega v španski jezik, izvajajo pa tudi konsekutivno in simultano ter šepetano tolmačenje. Če je to potrebno našim strankam, jim prav tako lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje kot tudi storitev redakcije, ki je namenjena izključno vsebinam, ki jih je nekdo že prevedel iz romunskega v španski jezik, toda to ni storjeno kakovostno in profesionalno.

Poleg navedenih vsebin so prevajalci in sodni tolmači pripravljeni, ko je to potrebno strankam, obdelati tudi vse vrste dokumentov oziroma osebno, medicinsko in poslovno pa tudi tehnično in razpisno ter gradbeno dokumentacijo oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (različne vrste soglasij, potrdil in izjav).

Prav tako obdelujemo tudi diplome in dodatke k diplomi, diplomske in seminarske naloge, rezultate znanstvenih raziskav ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma vse ostale vsebine, ki so povezane, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja. Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi dokumente, ki se nanašajo na pravo oziroma sodstvo kot tudi vse vrste pogodb pa tudi pooblastilo za zastopanje, zatem certifikate, pravni red Evropske Unije, licence in ostale podobne vsebine.

Vse omenjeno je samo majhen del bogate ponude vsebin, ki jih lahko prevajamo iz romunskega v španski jezik, saj so tukaj tudi sodni tolmači, ki strankam, ki jim je potrebna obdelava dokumentov, ponujajo tudi njihovo overitev in to z uradnim žigom pooblaščene osebe. Postopek overitve pomeni, da mora sodni tolmač najprej primerjati izvirni in prevedeni dokument, kar je tudi osnovni razlog, zakaj se zahteva tudi dostava izvirnikov na vpogled in njih lahko dostavite osebno oziroma jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko ali pa angažirate katerokoli kurirsko službo, da izvede dostavo na naslov naše poslovalnice. Ostale materiale, za katere vam je potrebno prevajanje iz romunskega v španski jezik, lahko na obdelavo pošljete tudi po elektronski pošti.

Potem ko prevajalec in sodni tolmač končata z obdelavo dostavljenih materialov, jih strankam lahko pošljemo po elektronski pošti ali pa jih lahko prevzamejo osebno oziroma jim jih pošljemo preko kurirske službe na njihov naslov. Tiste stranke, ki se odločijo za dostavo prevoda na naslov, se morajo samo zavedeti, da gre za dodatno storitev, ki se kot takšna zaračunava po ceniku kurirske službe. Njeno plačilo stranka izvaja samostojno, ko prevzame pošiljko, ceno pa določa kurirska služba.

Sicer lahko tudi dokumente lahko pošljete na elektronski naslov, toda izključno tedaj, ko vam je njihovo prevajanje iz romunskega v španski jezik potrebno zelo hitro, da bi lahko ugodili vašim zahtevam, toda takoj potem nam morate dostaviti izvirnike na vpogled.

Apostille žig oziroma haški je dodatna vrsta overitve, ki je potrebna samo za določene dokumente oziroma samo za tiste, ki jih določa zakon, pa prevajalci in sodni tolmači ne izvajajo te vrste overitve, kar pomeni, da se mora stranka samostojno poiskati te informacije na okrožnem sodišču v svojem mestu. Če izve, da je Apostille žig obvezen tudi za dokumente, za katere ji potrebno prevajanje iz romunskega v španski jezik, mora vprašati tudi, ali le-ta poteka pred ali pa šele potem, ko naši strokovnjaki končajo z njegovo obdelavo, saj sta obe možnosti prisotni v praksi.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz romunskega v španski jezik

Prevajalci in sodni tolmač v tej v kombinaciji jezikov prevajajo tudi katerikoli dokument, ki je povezan s področjem poslovanja oziroma ga najprej prevedejo iz romunskega v španski jezik in potem tudi overijo z žigom uradne osebe. To ne vključuje samo obdelave faktur oziroma poslovnih odločitev, ampak tudi sklepov o ustanovitvi pravnih oseb ter statuta podjetja, revizijskih poročil in ustanovitvenih aktov podjetja pa tudi finančnih in letnih poslovnih poročil.

Poleg tega naši strokovnjaki obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo gradbeno in razpisno oziroma osebno, tehnično in medicinsko dokumentacijo kot tudi vse pravne akte. Tako med drugim obdelujejo gradbene projekte ter zdravniške izvide kot tudi potni list in delovno dovoljenje oziroma izpisek z matičnega registra o rojstvu in potrdilo o državljanstvu kot tudi navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov ter deklaracije izdelkov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vse ostale dokumente iz te skupine.

Poleg prevajanja iz romunskega v španski jezik za pravni red Evropske Unije in vse vrste licenc, prevajalci in sodni tolmači ponujajo tudi obdelavo certifikatov in pooblastila za zastopanje ter sodnih pritožb in odločitev oziroma sodb, sklepe in številnih drugih pravnih aktov. Prav tako lahko iz iz romunskega v španski jezik prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, to pa se nanaša, tako na obdelavo vseh vrst soglasij in potrdil kot tudi na prevajanje izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki in drugo).

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz romunskega v španski jezik za dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja oziroma za diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo njihovo kompletno obdelavo. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s področjem znanosti, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav ali patenti in znanstvena dela pa tudi številni drugi dokumenti, ki sodijo na ti dve področji in jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Prevajanje PR člankov iz romunskega v španski jezik

Kot posebna in zelo uspešna vrsta reklamnega materiala, so PR besedila zelo zastopana v praksi, tako da tudi vse večje število zahteva strank zahteva njihovo prevajanje iz romunskega v španski jezik. Med obdelavo PR člankov prevajalci in sodni tolmači sporočilo, ki ga vsebujejo izvirne vsebine, v celoti uskladi s pravili španskega jezika, da bi strankam, ki ga uporabljajo kot materni, omogočili lažje seznanjanje s tistim, kar se reklamira. Prav tako obdelujemo tudi vse ostale vsebine s področja marketinga, kot so na primer letaki in zloženke oziroma katalogi, brošure in vizitke pa tudi plakati in številne druge vsebine iz te skupine.

Ko organizirate določen dogodek, na katerem bodo prisotni izvorni govornici teh dveh jezikov, vam prevajalci in sodni tolmači lahko ponudijo tudi tolmačenje iz romunskega v španski jezik pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ta storitev vključuje uporabo vseh vrst tolmačenja, saj so naši strokovnjaki v celoti specializirani, tako za simultano in šepetano kot tudi za konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Od vas se zahteva, da nam posredujete vse potrebne podatke o dogodku, za katerega zahtevate to storitev, saj bomo na osnovi informacij o številu udeležencev, trajanju samega dogodka ter podatkov o njegovem konceptu, da bi lahko prilagodili samo storitev.

V tej jezični kombinaciji prav tako lahko obdelujemo strokovne pa tudi poljudne besedilne vsebine, ne glede na njihovo kompleksnost in dolžino. Prevajalci in sodni tolmači iz romunskega v španski jezik med drugim prevajajo besedila, ki se nanašajo na turizem, politiko, finance in ekonomijo oziroma tista, ki so povezana s področjem psihologije, menedžmenta in sociologije ter ekologijo in varstvom okolja oziroma komunikologijo, medicino in znanostjo pa tudi farmacijo, izobraževanjem in drugimi znanstvenimi disciplinami.

Prevajanje učbenikov iz romunskega v španski jezik

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo zainteresiranih strank iz romunskega v španski jezik lahko prav tako prevajajo vse vrste učbenikov, ko je to potrebno, pa obdelujejo tudi književna dela, tako beletrijo kot tudi prozna dela oziroma romane in poezijo.

Ko obstaja potreba za tem, strankam ponujamo prevajanje vseh vrst spletnih vsebin iz romunskega v španski jezik, kar pa se nanaša predvsem na obdelavo spletnih strani oziroma spletnih prodajaln in aplikacij ter spletnih katalogov in kakršnekoli programske opreme.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko iz romunskega v španski jezik prevajajo tudi časopisne članke oziroma strokovne, ilustrirane, otroške in številne druge vrste revij.

V tej kombinaciji prav tako prevajamo tudi filme vseh žanrov pa tudi reklamna sporočila oziroma serije ter zabavne in informativne pa tudi številne druge vrste oddaj, stranke pa pri nas pričakuje tudi dodatna storitev, ki vključuje njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje.

Redakcija obdelanih vsebin, kar zadeva prevajanje iz romunskega v španski jezik, ki niso posebej kakovostne, je prav tako storitev, ki jo na vašo zahtevo izvajajo profesionalni korektorji in lektorji v ekipi Akademije Oxford.

Cena prevajanja iz romunskega v španski jezik

  • Iz romunskega v španski je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz romunskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romunskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz romunskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!