Prevajanje iz romunskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz romunskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz romunskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Strokovno ekipo Akademije Oxford med drugim sestavljajo tudi sodni tolmači in prevajalci za romunski in francoski jezik. Iz tega razloga vsem, ki imajo potrebo za tem, ponujamo tudi neposredno prevajanje iz romunskega v francoski jezik.

Poleg obdelave vsebin v pisani obliki prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvajajo tudi tolmačenje v tej kombinaciji in poleg konsekutivnega in simultanega v odvisnosti od vrste dogodka lahko izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz romunskega v francoski jezik. V sklopu te storitve prav tako ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po cenah, ki so zagotovo najugodnejše na tržišču cele države.

V skladu z zahtevami lahko iz romunskega v francoski jezik prevajamo tudi različne vrste zvočnih ali video vsebin (reklamna sporočila, filmi, oddaje, serije tudi drugo), strankam pa ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje, oziroma če jim tako bolj ustreza, izvedemo tudi sinhronizacijo obdelanih vsebin.


Prevajanje iz romunskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v romunski jezik

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci lahko iz romunskega v francoski jezik prevajajo tudi časopisne članke, spletne strani pa tudi vse ostale vrste spletnih materialov oziroma znanstvena in poljudna besedila. Prav tako smo strankam pripravljeni ponuditi tudi obdelavo vsebin, ki so namenjene reklamiranju določenega podjetja oziroma določenih izdelkov ali storitev kot tudi, da prevajamo učbenike in književna dela različnih vrst. Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje filmskih stvaritev različnih žanrov oziroma reklamnih sporočil ter vseh vrst oddaj in serij. Ker so del naše ekipe tudi profesionalni podnaslavljalci in strokovnjaki, ki so specializirani za sinhronizacijo, vam ponujamo tudi ti storitvi, tako da boste zelo hitro dobili materiale, ki jih lahko prikazujete, tako v kinematografih kot tudi na spletu, televiziji oziroma jih predvajate na radijskih postajah in kateremkoli drugem mediju.

Obdelava dokumentov v omenjeni jezični kombinaciji prav tako predstavlja pomemben segment dela naših strokovnjakov, saj so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači, kar pomeni, da v optimalnem roku dobite kompletno obdelavo različnih vrst dokumentov, saj poleg njihovega prevajanja iz romunskega v francoski jezik izvajamo tudi overitev z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača, tako dokumentov, ki sodijo med osebne (potrdilo o državljanstvu, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, vozniško in prometno dovoljenje, izpisek iz matičnega registra o rojstvu, izpisek z matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, izpisek z matičnega registra o smrti in druga) kot tudi dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam (vse vrste soglasij, potrdil in izjav).

Prevajalci in sodni tolmači lahko na vašo zahtevo iz romunskega v francoski jezik prevajajo tudi razpisno in medicinsko oziroma gradbeno, tehnično in poslovno dokumentacijo in v optimalnem roku izvedejo kompletno obdelavo vseh tistih dokumentov, ki jih sestavljajo (poslovne odločitve, fakture, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, poslovna poročila, statuti podjetja, specifikacije farmacevtskih izdelkov, ustanovitveni akti podjetja in drugi dokumenti iz te skupine). Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi vse pravne akte.

Da bi celoten postopek lahko potekal v skladu z zakonom, nam morate pri pošiljanju dokumentov v vsakem primeru priložiti tudi izvirne, saj so le-ti potrebni sodnemu tolmaču pri overitvi. Kar zadeva pošiljanje vseh ostalih vsebin, za katere ni treba izvesti overitve z žigom sodnega tolmača, nam jih lahko pošljete po elektronski poti oziroma skenirane po elektronski pošti, in če vam tako ustreza, lahko na enak način dobite vsebine po koncu obdelave.

Postopek pošiljanja dokumentov na prevajanje pa tudi prejem obdelanih vsebin se razlikuje, saj se morajo dostaviti tudi izvirniki, pa jih tako lahko prinesete osebno oziroma pošljete preko kurirske službe ali preko“Pošte Slovenije”, pri čemer je zelo pomembno, da je to priporočena pošiljka, saj se pošiljajo tudi izvirni dokumenti. Ko prevajalci sodni tolmači izvedejo njihovo obdelavo, jih lahko pošljejo na vaš naslov ali pa jih lahko osebno prevzamete v naši poslovalnici. Kurirska služba, ki mora biti angažirana za pošiljanje prevedenih dokumentov na naslov, to storitev zaračunava v skladu z lastnim cenikom in to neposredno od strank.

Če vas zanima pošiljanje dokumentov na elektronski naslov, morate vedeti, da je ta storitev omogočena izključno strankam, ki jim je njihovo prevajanje iz romunskega v francoski jezik potrebno po hitrem postopku, pa tudi tedaj morajo dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer morajo maksimalno spoštovati rok za dostavo, da bi prevajalci in sodni tolmač lahko ugodili njihovim zahtevam in jim omogočili, da prevod iz romunskega v francoski jezik za konkretne dokumente zares dobijo v navedenem roku.

Še ena zelo pomembna stvar je povezana s prevajanjem dokumentov, nanaša pa se na overitev s posebno vrsto žiga, ki nosi naziv haški ali Apostille. Te vrste overitve ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ampak pooblaščene službe pri okrožnih sodiščih v naši državi. Iz tega razloga morajo stranke samostojno poiskati informacije o overitvi s haškim žigom za konkretne dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz romunskega v francoski jezik in vprašati, ali ta overitev poteka na začetku obdelave dokumentov ali pa šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom, saj sta prav ta dva načina overitve s haškim žigom najbolj prisotna v praksi.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz romunskega v francoski jezik

Razpisno dokumentacijo prevajalci in sodni tolmači najprej prevajajo iz romunskega v francoski jezik in potem tudi overijo, da bi strankam v kratkem roku omogočili posedovanje dokumenta, ki je z vidika prava oziroma zakona absolutno veljaven.

Na vašo zahtevo iz romunskega v francoski jezik prevajamo tudi tehnično, medicinsko pa tudi gradbeno oziroma poslovno in osebno dokumentacijo ter vse dokumente, ki jih sestavljajo (navodila za uporabo, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), gradbeni projekti, vozniško in delovo dovoljenje, poslovna poročila, specifikacije farmacevtskih izdelkov, potni listi, osebne izkaznice, deklaracije izdelkov, potrdila o stalnem prebivališču, fakture in ustanovitveni akti podjetja, potrdila o državljanstvu, poslovne odločitve, dovoljenja za prebivanje, sklep o ustanovitvi podjetja in drugo).

Prevajalci in sodni tolmači v skladu s potrebami strank prav tako lahko obdelajo tudi dokumente, ki se predajajo v pristojnih službah, kot so vse vrste soglasij, potrdil in izjav. Iz romunskega v francoski jezik prav tako prevajajo tudi dokumente s področja izobraževanja, kot so na primer potrdila o opravljenih izpitih, diploma in dodatki k diplomi ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma prepis ocena, predmetniki in programi fakultet, prevajajo in overjajo pa tudi dokumente, ki so povezani s področjem znanosti (znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti in drugo).

Pravni red Evropske Unije, vse vrste certifikatov oziroma pogodb in licenc ter pooblastila za zastopanje pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze ter ostale vrste sodnih odločb kot tudi pritožbe, sklepe, odločitve in tožbe v skladu z zahtevami strank lahko obdelajo prevajalci in sodni tolmač, kar pomeni, da jih najprej prevedejo iz romunskega v francoski jezik in potem tudi overijo z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača.

Vsaka stranka, ki zahteva prevajanje dokumentov v tej v kombinaciji jezikov mora spoštovati dve pravili, ki vključujeta pošiljanje izvirnih dokumentov na vpogled sodnemu tolmaču kot tudi, da na okrožnem sodišču oziroma v službah v okviru njega preverijo vse v zvezi z overitvijo z Apostille žigom za konkretne dokumente.

Prevajanje igranih filmov iz romunskega v francoski jezik

Poleg prevajanja igranih filmov iz romunskega v francoski jezik, Prevajalski center Akademije Oxford strankam ponuja tudi njihovo sinhronizacijo pa tudi podnaslavljanje. Ta storitev vključuje obdelavo serij pa tudi reklamnih sporočil ter različnih vrst oddaj (izobraževalne, zabavne, informativne, otroške in druge), tako tistih, ki so namenjene predvajanju na radijskih postajah kot tudi tistih, ki se prikazujejo na televiziji.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo spletne strani kot tudi vse vrste programov in aplikacij oziroma spletnih katalogov in prodajaln ter številnih drugih vsebin, ki so povezane s spletnim področjem. Ne samo, da bodo opravili njihovo prevajanje iz romunskega v francoski jezik, ampak uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da le-te v kratkem roku poboljšajo svoje mesto v okviru spletnega iskanja.

Če vam je potrebno prevajanje iz romunskega v francoski jezik za poljudna pa tudi znanstvena besedila, njihova tema pa je posebej kompleksna, jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelajo v optimalnem roku. Njihova tema je lahko povezana s katerokoli vejo družbenih ali naravoslovnih ved, med drugim s področji menedžmenta, psihologije in medicine ter izobraževanja, turizma in marketinga pa tudi ekologije in varstva okolja oziroma marketinga, sociologije, farmacije pa tudi s številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami.

Prevajanje reklamnih plakatov iz romunskega v francoski jezik

Prevajanje plakatov iz romunskega v francoski jezik je del bogate ponude storitev, ki jih ponujajo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford. V tej jezični kombinaciji seveda obdelujejo tudi kataloge, reklamne zloženke in PR članke pa tudi brošure, vizitke ter reklamne letake in ostale vsebine, katerih osnovni namen je reklamiranje izdelkov oziroma storitev ter podjetja. Če posedujete vsebine, ki jih je nekdo prevedel iz romunskega v francoski jezik, z njihovo kakovostjo pa iz kateregakoli razloga niste ravno zadovoljni, so jih naši lektorji in korektorji pripravljeni obdelati v skladu s pravili francoskega jezika in jih maksimalno prilagodijo smernicam, ki jih določa prevajalska stroka.

Prevajalci in sodni tolmači vam lahko ponudijo tudi obdelavo književnih del v tej v kombinaciji jezikov pa tudi učbenikov oziroma lahko prevajajo tudi vse vrste revij ter časopisne članke. Tolmačenje iz romunskega v francoski jezik je še ena storitev, ki jo strankam lahko ponudijo naši strokovnjaki. Zelo pomembno je, da nas obvestite o vseh podrobnostih v zvezi z dogodkom, ki ga organizirate oziroma, za katerega vam je potrebna ta storitev, saj se bomo na osnovi njih odločili, ali bosta prevajalec in sodni tolmač izvajala konsekutivno ali pa simultano oziroma šepetano tolmačenje. Pri izdelavi ponudbe strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če ta vrsta tolmačenja ustreza konkretnemu dogodku.

Cena prevajanja iz romunskega v francoski jezik

  • Iz romunskega v francoski je 16 EUR po strani

Cena prevajanja iz romunskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romunskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 20 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz romunskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!