Prevajanje iz romunskega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz romunskega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz romunskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če vam je potrebno prevajanje katerekoli vsebine iz romunskega v češki jezik v pisani obliki, so tukaj prevajalci in sodni tolmači, ki so del ekipe Akademije Oxford, da maksimalno profesionalno izvedejo to storitev. Poleg tega vam lahko zagotovijo tudi tolmačenje iz romunskega v češki jezik in da na osnovi informacij o samem dogodku, za katerega zahtevate to storitev, uporabijo simultano oziroma šepetano ali konsekutivno tolmačenje. Ko to ustreza samemu dogodku oziroma je to potrebno strankam, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po izjemno ugodnih cenah.

Iz romunskega v češki jezik prevajamo tudi vse vrste dokumentov in zahvaljujoč sodnim tolmačem strankam ponujamo tudi njihovo overitev in tako zelo hitro dobite dokumente, ki so zakonsko absolutno veljavni, saj jim prav žig sodnega tolmača omogoča, da se predajo katerikoli službi, enako kot vse drugi izvirni dokumenti. Postopek obdelave dokumentov vključuje najprej njihovo prevajanje iz romunskega v češki jezik, potema pa sodni tolmač prevod primerja z izvirniki in če ugotovi, da med njimi ne obstajajo razlike, lahko opravil overitev. V primeru, da kljub temu obstajajo določena odstopanja med prevedenimi in izvirnimi dokumenti, vam predlaga storitev redakcije, da bi bil prevod v celoti prilagojen izvirniku. Za storitev redakcije sta zadolžena korektor in lektor, ki sta del naše ekipe in po koncu njunega dela, se dokument vrača sodnemu tolmaču na overitev.

Iz vsega navedenega je jasno, da nam morate na vpogled dostaviti izvirne dokumente, pa se iz tega razloga postopek pošiljanja vsebin na prevajanje razlikuje, kar zadeva dokumente in kar zadeva ostale vsebine, ki ne zahtevajo overitve. Tako njih lahko pošljete tudi po elektronski pošti, dokumente pa lahko pošljete preko kurirske službe oziroma jih prinesete osebno ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko. Prevzemanje obdelanih vsebin je možno na več načinov, spet v odvisnosti od tega, ali se iz romunskega v češki jezik prevajajo dokumenti ali pa druge vsebine. Na elektronski naslov pošiljamo samo prevedene materiale, ki se ne overjajo, prevedene dokumente pa vam dostavljamo ali na naslov ali pa jih prevzamete osebno. Pri dostavi na naslov je pomembno poudariti, da vam pošiljko prinese kurirska služba, ki to storitev zaračuna v skladu s svojim veljavnim cenikom.


Prevajanje iz romunskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v romunski jezik

Ker prevajalci in sodni tolmači niso zadolženi za posebno vrsto overitve dokumentov oziroma za overitev s haškim ali Apostille žigom, ki ni obvezen za vse dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz romunskega v češki jezik, to pomeni, da morate sami pridobiti vse potrebne podatke o tej vrsti overitve. S trm mislimo na to, da morate na okrožnem sodišču v svojem mestu najprej vprašati, ali je Apostille žig obvezen tudi za vaše dokumente in če je, da izveste, ali overitev z njim v konkretnem primeru poteka pred ali po obdelavi s strani strokovnjakov Akademije Oxford. Ko dobite te podatke, boste vedeli, kam najprej odnesete dokument in kako sploh poteka celoten postopek njegove obdelave.

Če vam je potrebno prevajanje iz romunskega v češki jezik za potni list, osebno izkaznico, vozniško in prometno dovoljenje oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu ter izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje, so tukaj prevajalci in sodni tolmači, da izvedejo njihovo kompletno obdelavo. Prav tako prevajajo tudi dokumente, ki so povezani s področji prava in pravosodja kot tudi dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, ka pa se nanaša na prevajanje iz romunskega v češki jezik za soglasja in potrdila kot tudi za izjave. Prav tako prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente in dela kot tudi ostale dokumente s področja znanosti pa tudi tiste, ki so povezani z izobraževanjem (diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet in druga).

Dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kot so na primer zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov ter vso ostalo dokumentacijo o medicinskih izdelkih sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelajo na vašo zahtevo, prav tako pa iz romunskega v češki jezik prevajajo tudi deklaracije izdelkov, gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma navodila za uporabo in številne druge dokumente, ki sestavljajo razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo. Prevajamo tudi dokumente, kot so na primer poslovna poročila, fakture in odločitve oziroma sklepe o ustanovitvi pravnih oseb ter statut podjetja in ustanovitveni akti podjetja kot tudi številne druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravnih oseb.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi poljudna besedila oziroma znanstvene vsebine kot tudi vse vrste učbenikov in književnih del. Prevajamo tudi materiale s področja spleta in marketinga kot tudi vse vrste revij in časopisne članke. Poleg storitve, ki se nanaša na prevajanje iz romunskega v češki jezik za vse vrste filmov, reklamnih sporočil, serij in oddaj, strankam omogočamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo.

Prevajanje spletnih katalogov iz romunskega v češki jezik

Prevajanje spletnih katalogov iz romunskega v češki jezik je samo del izjemno bogate ponude storitev, ki jo lahko izvajajo prevajalci in sodni tolmač, kar zadeva to jezično kombinacijo. Prav tako obdelujejo tudi spletne strani pa tudi programsko opremo oziroma spletne prodajalne in številne druge vrste vsebin, ki so povezane s spletnim področjem.

Na zahtevo strank prevajamo tudi vse vrste revij oziroma časopisne članke pa tudi učbenike kot tudi književna dela, kot so na primer beletrija, prozna dela in romani pa tudi poezija. Strankam lahko ponudimo tudi vse potrebne popravke, če posedujejo prevode v tej jezični kombinaciji. Za storitev redakcije oziroma lekture in korekture so zadolženi strokovnjaki, ki so za to specializirani, tako da potem, ko lektorji in korektorji opravijo vse potrebne popravke in prevedene materiale prilagodijo duhu češkega jezika, ne dvomimo, da bodo več kot zadovoljne tudi najzahtevnejše stranke.

Posebej je zanimiva storitev, ki se nanaša na prevajanje iz romunskega v češki jezik za vse vrste video in zvočnih vsebin, saj stranke poleg tega pričakuje tudi sinhronizacija oziroma podnaslavljanje, tako serij in reklamnih sporočil kot tudi vseh vrst oddaj (zabavne, izobraževalne, otroške, informativne in druge) pa tudi filmskih stvaritev različnih žanrov in vrst (igrani, dokumentarni, animirani, risani in drugi).

Tolmačenje iz romunskega v češki jezik

Ko stranke organizirajo določen dogodek, za katerega jim je potrebno tolmačenje iz romunskega v češki jezik in da bi lahko sestavili ponudbo, nam morajo posredovati vse relevantne podatke o samem dogodku, od koncepta njegove organizacije preko trajanja in števila udeležencev, pa do podatkov o prostoru, v katerem bo potekal. Na osnovi teh smernic se naša strokovna ekipa odloča, ali bo uporabljeno konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje. Ko to ustreza vrsti dogodka in tipu storitve, strankam po ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vse materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so na primer brošure, vizitke in reklamni letaki oziroma plakati, katalogi, letaki in PR članki prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo v skladu s potrebami strank. Razume se, da ob tej priložnosti reklamno sporočilo prilagajajo pravilom češkega jezika, da bi na ta način vsem potencialnim strankam, ki se ga uporabljajo, omogočili, da se bolje seznanijo s tistim, kar se reklamira.

Prevajanje iz romunskega v češki jezik, ki ga lahko izvedeta prevajalec in sodni tolmač v naši poslovalnici, se nanaša tudi na besedilne vsebine, tako tiste, ki so namenjene plasiranju širši javnosti kot tudi strokovnih besedil. Njihova tema se lahko nanaša na področje informacijskih tehnologij, turizma, menedžmenta in marketinga oziroma psihologije, sociologije, znanosti in filozofije pa tudi farmacije, politike in gradbene industrije ter ekologije in varstva okolja kot in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje potnega lista iz romunskega v češki jezika

Stranke, ki potrebujejo prevajanje potnega lista iz romunskega v češki jezik, pri nas pričakuje tudi njegova overitev, ki jo izvaja zapriseženi sodni tolmač. Ko le-ta prevedeni dokument opremi s svojim žigom, to avtomatsko pomeni, da je njegova vsebina enaka kot v izvirnem dokumentu, pa šteje kot absolutno pravno veljaven.

Poleg potnega lista prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi potrdila o stalnem prebivališču pa tudi osebne izkaznice oziroma potrdila o državljanstvu in številne druge osebne dokumente. Prav tako obdelujejo tudi vse vrste dovoljenj, kot so na primer prometno in vozniško oziroma dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje pa tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, ko se pojavi potreba. To pa pomeni, da iz romunskega v češki jezik lahko prevedemo potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu pa tudi soglasje za zastopanje ter potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki ter številne druge vrste potrdil in soglasij oziroma izjav.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih sestavljajo poslovno dokumentacijo ter tiste, ki sestavljajo razpisno, gradbeno, medicinsko in tehnično dokumentacijo (poslovna poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha, ustanovitveni akti podjetja, poslovne odločitve, statuti podjetja, bilance stanja, zdravniški izvidi, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga).

Ko je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači iz romunskega v češki jezik najprej izvajajo prevajanje in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača za prepise ocen in rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge ter predmetnike in programe fakultet kot tudi za diplome in dodatke k diplomi, potrdila o rednem šolanju pa tudi za številne druge dokumente, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti.

Poleg vsega navedenega naši strokovnjaki lahko iz romunskega v češki jezik prevajajo tudi pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze in pooblastila za zastopanje kot tudi različne vrste licenc oziroma certifikatov pa tudi številne druge pravne akte.

Cena prevajanja iz romunskega v češki jezik

  • Iz romunskega v češki je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz romunskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romunskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz romunskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!