Prevajanja iz romunskega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz romunskega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz romunskega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni vrhunski strokovnjaki, je strankam na razpolago, tako neposredno prevajanje dokumentov iz romunskega v perzijski jezik kot tudi obdelava številnih drugih vsebin v pisani obliki pa tudi storitev tolmačenja v tej različici jezikov ter številne druge dodatne storitve.

Predvsem moramo poudariti, da je vsem interesentom na razpolago kompletna obdelava vseh dokumentov oziroma celotnih dokumentacij, ker prevajalci in sodni tolmači posedujejo potrebne dovoljenja, da po prevodu izvedejo tudi overitev, oziroma potrdijo enakost izvirnika in prevoda. Zato je pomembno, da stranka pri pošiljanju vsebin na obdelavo priloži tudi izvirnike in jih pošlje preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”, ali pa jih osebno dostavi na naslov poslovalnice te institucije.

S tem v zvezi moramo poudariti, da za vse ostale vsebine velja pravilo o pošiljanju na e-poštni naslov, saj se ne zahteva dostava izvirnika, stranke pa lahko po istem principu izvedejo tudi prevzemanje obdelanih materialov te vrste.


Prevajanje iz romunskega v perzijski jezik
Prevajanje iz persijskega v romunski jezik

V nasprotju s tem, ko izvedejo neposredno prevajanje dokumentov iz romunskega v perzijski jezik, ima vsaka stranka dve možnosti prevzemanja kompletno obdelanih vsebin te vrste. Poleg tega, da lahko pride v predstavništvo te institucije osebno in tako prevzame prevedene in overjene dokumente, lahko pa tudi postavi zahtevo, da ji jih kurirska služba dostavi na naslov. Če se za to izbiro odloči, bo konkretna storitev zaračunana po veljavnem ceniku službe za dostavo.

Strankam je na razpolago obdelava, tako različnih vrst dokumentacij, na primer gradbene, poslovne in osebne, zatem tehnične, medicinske in razpisne kot tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz romunskega v perzijski jezik.

Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo dokumentov s področja znanosti in izobraževanja, v skladu s potrebami pa lahko prevedejo oziroma overijo tudi vse vrste izjav, potrdil kot tudi soglasij oziroma dokumente, ki jih njihovi lastniki kasneje predložijo določeni državni službi.

Pomembno je, da se lastnik dokumentov obrne na zaposlene v posebnih službah okrožnih sodišč Republike Slovenije, da bi od njih dobil vse potrebne podatke o postopku, ki je poznan kot nadoveritev. Ta vključuje postavljanje tako imenovanega Haškega ali Apostille žiga na razne dokumente, pri čemer stranke morajo vedeti, da je ta vrsta overitve urejena z zakonom. Ker prevajalci in sodni tolmači uradno niso pooblaščeni za izvedbo te storitve, stranka mora vse potrebne informacije o njej pridobiti samostojno.

Treba je omeniti tudi to, da je nujno prevajanje dokumentov iz romunskega v perzijski jezik na razpolago vsem strankam, ki jim je konkretna storitev potrebna v zelo kratkem času. Tedaj se dovoljuje pošiljanje vsebin na e-poštni naslov predstavništva te institucije, toda lastniki dokumentov se vsekakor obvezujejo, da izvirnike na vpogled omenjenim strokovnjakom dostavijo v čim krajšem časovnem obdobju, da bi bil celoten postopek obdelave izveden v skladu s pravili.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji obdelajo tudi vse marketinške materiale pa tudi tiste vsebine, ki so povezane s spletom oziroma se na določen način tičejo računalništva. Ko prevajajo spletne strani ali programe oziroma spletne prodajalne in aplikacije ti strokovnjaki izvedejo tudi optimizacijo vseh takšnih materialov oziroma uskladijo njihovo vsebino s pravili iskanja. Pravzaprav uporabljajo pravil, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način prispevajo k bistvenemu poboljšanju položaja vseh teh vsebin na spletu.

Vse vrste besedil, ki so lahko in poljudna in strokovni, zaposleni v poslovalnici prevedejo, ko se to od njih zahteva. Strankam je na razpolago tudi neposredno prevajanje književnih del iz romunskega v perzijski jezik kot tudi učbenikov, seveda pa prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi časopisne članke ter revije, ki se lahko ukvarjajo z različnimi področji.

V okviru te institucije so zaposleni tudi strokovnjaki, katerih specialnost sta storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja vseh video in zvočnih materialov. Prav zahvaljujoč tema storitvama se strankam omogoča, da dobijo kompletno obdelana reklamna sporočila, serije in različne vrste filmov oziroma radijske in televizijske oddaje kot tudi številne druge zvočne in video vsebine.

Strokovnjaki, ki so zadolženi za redakcijo različnih vrst materialov, so prav tako člani ekipe te institucije, kar pomeni, da je interesentom na razpolago možnost, da dobijo redakcijo prevodov. Pravzaprav gre za to, da lektorji in korektorji uporabijo veljavna pravila svoje stroke in slabo prevedene materiale katerekoli vrste uskladijo z njihovimi izvirniki oziroma s pravili, ki jih vključuje perzijski jezik, da bi na ta način strankam omogočili, da dobijo profesionalno obdelane vsebine in da jih lahko uporabljajo, kadar je to potrebno.

Za vse posameznike, ki jih zanima tolmačenje iz romunskega v perzijski jezik, je zelo pomembna informacija, da ti strokovnjaki lahko uporabijo pravila, tako šepetanega in simultanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja v tej različici jezikov. V okviru te institucije je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ker so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni za izvedbo vseh omenjenih storitev, se pričakuje, da stranka zaposlene v tej instituciji informira, tako o točnem številu oseb, ki bodo prisotne na določenem dogodku kot tudi o značilnostih prostora, v katerem naj bi potekal ter seveda o tem, koliko dni in ur je organizator predvidel, da bo ta trajala. Šele na podlagi vseh teh informacij se lahko odločijo, katera vrsto tolmačenja maksimalno kakovostno odgovori na zahteve, ne samo organizatorja, ampak tudi absolutno vsakega udeleženca, tako da bo na podlagi tudi oblikovana ponudba.

Neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz romunskega v perzijski jezik

Vsak osebni dokument stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko v omenjeni različici jezikov dobijo, tako preveden, kot tudi overjen s strani pristojnih oseb.

Poleg potrdila o državljanstvu, zatem potnega lista in osebne izkaznice, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu kot tudi o sklenitvi zakonske zveze in o smrti. Vsekakor se navedena storitev izvaja tudi za potrdilo o stalnem prebivališču, delovno in dovoljenje za prebivanje kot tudi vozniško in prometno ter za vse ostale osebne dokumente.

Člani ekipe te institucije so tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da obdelavo vseh dokumentov izvajajo v skladu z zakonom oziroma najprej izvedejo njihovo prevajanje v navedeni različici jezikov in jih potem tudi overijo ter uradno potrdijo, da je njihova vsebina enaka kot v izvirniku.

Vsi interesenti za to storitev morajo na vpogled priložiti izvirnike, saj je tako pravili predvideno, prav tako pa se morajo samostojno pozanimati o potrebi za nadoveritvijo. Konkretni postopek je povezan s postavljanjem Apostille žiga oziroma tako imenovanega Haškega na dokumente, ti strokovnjaki pa niso pooblaščeni za to, pa je zato tudi pomembno, da se stranka samostojno o tem pozanima.

Poudarjamo tudi to, da lahko tedaj, ko se to zahteva, izvedemo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz romunskega v perzijski jezik, kar se nanaša predvsem na specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide in navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter na dokumentacijo o medicinskih izdelkih in na vse ostale dokumente iz njene sestave.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov kompletno obdelajo tudi različne vrste potrdil, zatem izjav in soglasij oziroma vse dokumente, ki jih je v različnih situacijah treba predložiti pristojnim institucijam (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in številni drugi dokumenti iz te skupine).

Treba je poudariti tudi to, da v skladu s postavljenimi zahtevami izvajamo tudi prevajanje pravnih aktov iz romunskega v perzijski jezik in v tem primeru poleg pooblastila za zastopanje, tožb in sodb ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi certifikate, pritožbe sodišču in odločitve sodišč kot tudi pravni red Evropske Unije, zatem pogodbe in licence ter tožbe in vse ostale dokumente s področij prava in sodstva.

Sodni tolmači in prevajalci seveda kompletno obdelajo tudi vsebino poslovne dokumentacije in poleg statuta podjetja in ustanovitvenega akta, pri tem prevajajo in overijo vse vrste poslovnih poročil (finančna, revizorska in letna) kot tudi poslovne odločitve, zatem sklep o ustanovitvi pravne osebe in fakture oziroma vse dokumente, ki se tičejo poslovnega procesa kateregakoli podjetja ali samostojnega podjetnika.

Če obstaja potreba za tem, iz romunskega v perzijski jezik izvajamo tudi prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, seminarske naloge, znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstveni patenti, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju in drugi), vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov kompletno obdelajo tudi vsebino gradbene oziroma razpisne in tehnične dokumentacije (gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev deklaracije izdelkov in številni drugi).

Prevajanje političnih besedil iz romunskega v perzijski jezik

Strokovni in poljudni besedilni materiali politične ali katerekoli druge tematike bodo v najkrajšem možnem roku prevedeni v omenjeni jezični kombinaciji. Strokovnjaki, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje ekonomskih besedil iz romunskega v perzijski jezik pa tudi tistih, ki so povezani s področji medicine, psihologije in prava oziroma gradbene industrije, ekologije in varstva okolja kot tudi vseh ostalih vej naravoslovnih ali družboslovnih ved.

Storitev redakcije vsebin različne vrste je na razpolago vsaki stranki te institucije, na podlagi postavljenih zahtev pa jo izvedejo lektorji in korektorji. Ko popravljajo obstoječe napake v vsebinah, se bodo potrudili, da maksimalno spoštujejo, tako pravila, ki veljajo v perzijskem jeziku kot tudi pravila prevajanja.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank obdelajo tudi filmske stvaritve različnih žanrov in vrst (risani, dokumentarni, animirani, igrani in drugi) in vsekakor bo izvedeno tudi prevajanje reklamnih sporočil in serij iz romunskega v perzijski jezik kot tudi informativnih oddaj, zatem zabavnih, izobraževalnih in številnih drugih video pa tudi zvočnih vsebin. Sicer so člani ekipe te institucije tudi strokovnjaki, ki so specializirani za storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja, tako da stranke lahko izberejo storitev, ki jim bolj ustreza, da bi dobili kompletno obdelane vsebine te vrste.

Marketinške materiale omenjeni strokovnjaki prav tako prevedejo v tej različici jezikov, tako da stranke dobijo obdelane PR članke, kataloge in reklamne letake pa tudi brošure ter vizitke potem zloženke in plakate kot tudi vse ostale reklamne materiale.

Če bo organiziran dogodek, na katerem bodo prisotni govorci navedenih jezikov, sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz romunskega v perzijski jezik. Glede na to, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje, v ponudbi te specializirane institucije, bo konkretna storitev vnesena v ponudbo, če bo odločeno, da ti strokovnjaki uporabijo prav simultano tolmačenje. Da bi bilo z gotovostjo določeno, katera vrsta tolmačenja bo izpolnila pričakovanja vsakega udeleženca kot tudi organizatorja, je stranka dolžna dostaviti informacije o organizaciji manifestacije (katere so značilnosti mesta, na katerem bo potekala, koliko dni ali ur bo trajala, koliko ljudi naj bi bilo prisotnih in ostale informacije).

Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači vedo, kako se na najboljši možni način uporabijo orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), tako da je strankam, ki posedujejo prevod spletnih vsebin iz romunskega v perzijski jezik, omogočena tudi storitev optimizacije. Na ta način dobijo in prevedene in optimizirane spletne strani, spletne prodajalne in spletne kataloge pa tudi programsko opremo oziroma različne vrste programov in aplikacij ter številne druge materiale, ki so povezani, tako z računalništvom kot tudi s spletom.

Zaposleni te specializirane institucije se bodo potrudili, da v dani različici jezikov prevedejo tudi književna dela, ne glede na to, ali gre za poetska ali prozna pa tudi učbenike, zatem revije in časopisne članke različne tematike in kompleksnosti.

Cena prevajanja iz romunskega v perzijski jezik

  • Iz romunskega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz romunskega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romunskega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romunskega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!