Prevajanje iz romunskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz romunskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz romunskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz romunskega v italijanski jezik se nanaša, tako na obdelavo vsebin v pisani obliki kot tudi na zagotavljanje storitev tolmačenja, saj so prevajalci in sodni tolmači specializirani, tako za eno kot tudi za drugo vrsto prevajanja. Kar zadeva tolmačenja v omenjeni kombinaciji, so naši strokovnjaki absolutno sposobni izvesti, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje. V odvisnosti od vrste dogodka, za katerega se zahteva ta storitev in vrste tolmačenja, ki se ob tej priložnosti uporablja, vam po posebej ugodnih cenah prav tako omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tolmačenja iz romunskega v italijanski jezik sodni tolmači in prevajalci po potrebi obdelujejo tudi različne spletne vsebine (programska oprema, spletni katalogi, spletne strani spletne prodajalne in drugo) kot tudi učbenike, književna dela oziroma besedila vseh tematik in dolžin.

Poleg tega vam lahko ponudimo tudi prevajanje iz romunskega v italijanski jezik za serije ter filme in vse druge vrste video in zvočnih vsebin. Poleg te storitve stranke dobijo tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje obdelanih vsebin oziroma materiale, ki se lahko prikazujejo, kjerkoli stranke želijo (televizija, splet ali kinematografi). Prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno in kakovostno obdelajo tudi vsebine s področja marketinga.


Prevajanje iz romunskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v romunski jezik

V primeru, da vam je potrebno prevajanje dokumentov iz romunskega v italijanski jezik, pri nas lahko pričakujete njihovo finalno obdelavo, kar pomeni, da poleg prevajanja, dobite tudi dokument, ki poseduje žig sodnega tolmača. Z njim se potrjuje, da je dokument absolutno enak izvirniku in se lahko uporablja v praksi. Da bi to storitev opravili v skladu s predpisi, mora vsaka stranka storiti dve stvari. Prva od njih se nanaša na dostavo izvirnih dokumentov, ki se uporabljajo pri overitvi, druga pa vključuje pridobivanje vseh podatkov v zvezi z overitvijo z Apostille ali haškim žigom.

Overitve s tem žigom ne morejo izvajati sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford, ampak določeni sodni organi. Prav tako stranke, ki jim je potrebno prevajanje določenega dokumenta iz romunskega v italijanski jezik in pri tem dobijo tudi informacijo, da jih je treba opremiti tudi s tem žigom, morajo izvedeti tudi, ali ta vrsta overitve poteka pred ali po obdelavi naših strokovnjakov. Na osnovi tega jim bo precej bolj jasno, kako poteka celoten tok obdelave konkretnih dokumentov.

Poleg možnosti, da nam dokumente na prevajanje prinesete osebno v poslovalnico, vam ponujamo tudi možnost pošiljanja preko "Pošte Slovenije" ali kurirske službe. Na elektronski naslov dokumente lahko pošljejo samo stranke, ki imajo potrebo za nujnim prevajanjem, da bi sodni tolmač in prevajalec lahko ugodila tej zahtevi v navedenem roku. Takoj po tem in ob maksimalnem spoštovanju postavljenega roka morajo dostaviti na vpogled tudi izvirnike in to na tisti način, ki je hkrati tudi najhitrejši. V principu nam vse ostale vsebine, za katere se ne izvaja overitev, stranke lahko pošljejo po elektronski pošti in mi jim na enak način dostavimo prevedene materiale. Sicer, obdelane dokumente lahko prevzamejo osebno ali pa jim se dostavijo na določen naslov, pri čemer je to storitev, ki jih zahteva dodatno plačila, pa jo je stranka dolžna plačati neposredno kurirju pri dostavi pošiljke.

Prevajalci in sodni tolmači najprej opravijo prevajanje iz romunskega v italijanski jezik in potem tudi overitev za vse vrste dokumentov. S tem mislimo predvsem na osebne (potni list, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje tudi druga) pa tudi na dokumente, ki se predajajo v pristojnih službah. To pomeni, da obdeluje vse vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o stanju računa v banki in o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in druga).

Obdelujemo tudi vse vrste dokumentacij, tako poslovno kot tudi gradbeno in tehnično oziroma razpisno in medicinsko ter vse dokumente, ki jih sestavljajo. Ko je to potrebno našim strankam, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse pravne akte oziroma različne vrste pogodb, pooblastila za zastopanje ter certifikate, teekovine Evropske Unije, licence, sodne odločbe in ostale dokumente, ki so povezani s področji prava oziroma sodstva.

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi predmetnike in programe fakultet, rezultate znanstvenih raziskav, diplomo in dodatek k diplomi ter potrdila o rednem šolanju, znanstvene patente in ostale dokumente, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz romunskega v italijanski jezik

Vse vrste poslovnih dokumentov, od faktur, poslovnih odločitev in različnih vrst poslovnih poročil, pa do sklepa o ustanovitvi pravnih oseb oziroma statuta in ustanovitvenih aktov podjetja prevajalci in sodni tolmač na vašo zahtevo kompletno obdelajo oziroma izvedejo njihovo prevajanje iz romunskega v italijanski jezik in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Tako dobite dokument, ki ga lahko predate katerikoli pristojni službi, saj mu prav ta žig daje zakonsko veljavnost.

Poleg njih sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi številne druge vrste dokumentov, od vseh osebnih preko dokumentov, ki jih je treba predložiti v pristojnih službah pa do različnih vrst dokumentacij oziroma gradbeno, razpisno, medicinsko in tehnično.

To enostavneje rečeno pomeni, da prevajajo na prvem mestu potni list in osebno izkaznico oziroma vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu ter potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi izpisek iz matičnega registra o rojstvu in delovno dovoljenje ter izpisek z matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in dovoljenje za prebivanje oziroma izpisek z matičnega registra o smrti in ostale osebne dokumente. Kar zadeva dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, mislimo predvsem na izjave, soglasja in potrdila vseh vrst, najpogosteje pa se v praksi zahteva prevajanje iz romunskega v italijanski jezik za potrdilo o nekaznovanosti ter za potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih kot tudi o stalni zaposlitvi, zatem za soglasje za zastopanje pa tudi za številne druge vrste takšnih dokumentov. Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank iz romunskega v italijanski jezik prav tako prevajajo gradbene projekte oziroma deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in zdravniške izvide kot tudi za navodila za uporabo oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse druge dokumente, ki sestavljajo že omenjene vrste dokumentacij.

Kadar je to potrebno, strankam ponujamo tudi prevajanje iz romunskega v italijanski jezik za diplome in dodatke k diplomi oziroma predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter prepise ocen kot tudi za potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju in številne druge dokumente, ki so povezani z izobraževanjem. Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente in dela ter številne druge dokumente in ostale vsebine, ki se nanašajo na področje znanosti.

V tej jezični kombinaciji prav tako prevajamo Pooblastilo za zastopanje kot tudi različne vrste certifikatov oziroma pogodb in licenc, zatem pravni red Evropske Unije kot tudi sodne pritožbe in tožbe ter sodbe, sklepe in odločitve pa tudi številne druge pravne akte, za katere izvajamo tudi overitev sodnega tolmača.

Vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz romunskega v italijanski jezik, je dolžna pri pošiljanju vsebin na prevajanje priložiti tudi izvirnike na vpogled, prav tako pa je dolžna pridobiti tudi vse potrebne informacije o overitvi z Apostille žigom za konkretne dokumente.

Podnaslavljanje filmov in njihovo prevajanje iz romunskega v italijanski jezik

Poleg prevajanja iz romunskega v italijanski jezik za igrane oziroma risane in animirane kot tudi dokumentarne in druge vrste filmov, strankam omogočamo tudi njihovo podnaslavljanje. Seveda, če jim to bolj ustreza, lahko izvajamo tudi sinhronizacijo obdelanih filmov, prevajalci in sodni tolmači pa prevajajo tudi serije oziroma zabavne in informativne ter otroške, izobraževalne in številne druge vrste oddaj kot tudi reklamna sporočila.

Prav tako strankam ponujamo tudi obdelavo vseh spletnih vsebin tako spletnih strani kot tudi spletnih prodajaln oziroma programske opreme (aplikacij in programov) ter katalogov storitev ali izdelkov. Med obdelavo takšnih vsebin prevajalci in sodni tolmač ne izvajajo samo njihovega prevajanja iz romunskega v italijanski jezik, ampak tudi optimizacijo prevedenih vsebin za spletne brskalnike, pa na ta način strankam omogočajo, da prevedene vsebine precej bolje kotirajo v okviru globalnega iskanja, kar se pozitivno odraža tudi na njihovo poslovanje.

Vse vrste besedil ne glede na njihovo kompleksnost oziroma nevezano za to, ali gre za strokovne ali poljudne vsebine, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelajo v omenjeni jezični kombinaciji. Kar pa zadeva tematiko besedil, je le-ta lahko povezana, tako s področji marketinga, farmacije, znanosti in izobraževanja kot tudi s področji psihologije, financ in bančništva oziroma sociologije in komunikologije ter ekologije pa tudi z varstvom okolja, menedžmentom in turizmom in s številnimi drugimi vejami družbenih in naravoslovnih ved.

Konsekutivno tolmačenje iz romunskega v italijanski jezik

Eno od vrsta tolmačenja, ki jo zainteresiranim strankam zagotavljajo strokovnjaki Akademije Oxford, predstavlja tudi konsekutivno tolmačenje iz romunskega v italijanski jezik, čeprav lahko izvajajo tudi šepetano in simultano tolmačenje. Ko sestavljamo ponudbo za storitev tolmačenja v navedeni jezični kombinaciji, nam morate posredovati vse veljavne informacije o dogodku, za katerega zahtevate to storitev, saj vanjo lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če to ustreza samemu dogodku.

V tej kombinaciji prav tako prevajajo književna dela kot tudi učbenike, sodni tolmač in prevajalec pa obdelujeta tudi časopisne članke oziroma strokovne in ilustrirane pa tudi številne druge vrste revij. Materiale s področja marketinga, kot so na primer reklamni plakati in letaki oziroma katalogi, brošure, zloženke in vizitke ter PR članki in številne druge podobne vsebin, na zahtevo strank prav tako prevajamo iz romunskega v italijanski jezik. Prevajalci in sodni tolmači, KI OBDELUJEJO takšne materiale, sporočilo, ki ga vsebujejo izvirniki, na najboljši način prilagajajo duhu italijanskega jezika, s čimer potencialnim kupcem izdelkov oziroma uporabnikom storitev, ki se na ta način reklamirajo, omogočajo, da se z njimi čim bolje seznanijo.

Vsaka stranka, ki je določene vsebine že dala nekomu na prevajanje iz romunskega v italijanski jezik, pri čemer je dobila neprofesionalno izdelan prevod, lahko v okviru poslovalnice Akademije Oxford dobi redakcijo tako prevedenih vsebin.

Cena prevajanja iz romunskega v italijanski jezik

  • Iz romunskega v italijanski je 16 EUR po strani

Cena prevajanja iz romunskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romunskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 19 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz romunskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!