Prevajanja iz romunskega v flamski jezik


Navedena storitev je dostopna v obeh različicah, saj sodni tolmači in prevajalci izvajajo storitev tolmačenja, prav tako pa obdelajo tudi vse vsebine v pisani obliki.

Kar zadeva tolmačenje iz romunskega v flamski jezik, je to na razpolago v vseh treh različicah, saj zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvedejo, tako šepetano kot tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje, pri čemer pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vsaka stranka mora najprej tudi dostaviti osnovne informacije o organizaciji same manifestacije, da bi zaposleni te institucije lahko analizirali te podatke in na ta način odločiti, točno katera vrsta vrsta tolmačenja lahko odgovori na zahteve, tako samih udeležencev kot tudi organizatorja tega dogodka.

Na zahtevo strank korektorji in lektorji izvedejo storitev tako imenovane redakcije oziroma uporabijo veljavna pravila, da bi popravili napake v prevedenih materialih, ki jih je nekdo pred njimi naredil.


Prevajanje iz romunskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v romunski jezik

Poleg poljudnih in strokovnih besedil, katerih tematika je lahko povezana z vsako vejo naravoslovnih ali družboslovnih ved, je na razpolago tudi neposredno prevajanje revij iz romunskega v flamski jezik. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi učbenike pa tudi časopisne članke in književna dela ter vse tiste vsebine, ki so povezane z marketingom in reklamiranjem.

V okviru storitve, ki predvideva prevajanje spletnih vsebin v omenjeni različici jezikov, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi njihovo optimizacijo, glede na to, da pri tem implementirajo orodja SEO (Search Engine Optimisation).

Treba je omeniti tudi to, da na podlagi zahtev strank lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje video in zvočnih vsebin iz romunskega v flamski jezik, strankam pa bo pri tem biti ponujena tudi storitev, tako njihovega strokovnega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije.

Seveda ti strokovnjaki prevajanje v konkretni različici jezikov zagotavljajo tudi za dokumente, njihova obdelava pa vključuje tudi overitev s strani uradno pooblaščene osebe oziroma v tem primeru sodnega tolmača. Vsak dokument, ki je na takšen način obdelan, velja za pravno veljavnega in lastniku se na ta način omogoča, da ga uporablja v praksi, kadarkoli ima potrebo za tem.

Najpomembnejše je, da se spoštuje pravilo o dostavi vsebin na prevajanje, saj je pri dokumentih treba na vpogled dostaviti tudi izvirnike, medtem ko za vse ostale materiale to ne velja, saj njih stranke elektronsko pošiljajo na obdelavo in jih na enak način prevzemajo po koncu prevajanja.

Stranka dokumente na vpogled pošlje s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe, seveda jih lahko tudi osebno prinese v samo poslovalnico te institucije.

Predvideno je tudi, da se stranka odloči, ali kompletno obdelan katerikoli dokument prevzame osebno v prostorih predstavništva, ali pa zahteva, da jim jih dostavimo na želeni naslov. To storitev izvaja kurirska služba in jo tudi zaračuna neposredno od stranke, saj ni vračunana v osnovno ceno, tako da stranka mora navedeni znesek tudi plačati kurirju.

Poleg dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar so različne vrste izjav in soglasij ter potrdil, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi vse osebne dokumente.

Vsekakor so specializirani tudi za neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz romunskega v flamski jezik, v skladu s postavljenimi zahtevami lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente iz sestave ali gradbene in tehnične oziroma poslovne ali razpisne dokumentacije.

Na zahtevo posameznikov ti strokovnjaki pravne akte najprej prevedejo v dani različici jezikov in potem sodni tolmač primerja njihovo vsebino z izvirniki in postavi svoj žig oziroma overi prevedene dokumente.

Poudarjamo tudi to, da zaposleni te institucije lahko v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi vse vsebine iz domene znanosti pa tudi izobraževanja.

V primeru, da je nekomu potrebno tako imenovano nujno prevajanje dokumentov iz romunskega v flamski jezik, morajo sodni tolmači in prevajalci v čim krajšem roku dobiti te vsebine, tako da jih stranka lahko pošlje na e-poštni naslov. Poudarjamo, da je to dovoljeno samo v tem primeru, toda vsekakor se stranka obvezuje, da na vpogled čim prej dostavi izvirnike.

Da bi vsakemu posamezniku, ki se zanima za neposredno prevajanje dokumentov iz romunskega v flamski jezik, olajšali celoten postopek, moramo posebej poudariti, da je najboljše, da se lastniki teh vsebin obrnejo na pristojne na okrožnih sodiščih Republike Slovenije, da bi se informirali o tako imenovani nadoveritvi. Vse to poudarjamo, ker prevajalci in sodni tolmači niso pooblaščeni za postavljanje tako imenovanega Haškega oziroma Apostille žiga na dokumente oziroma za postopek nadoveritve. Vsekakor je pomembno pridobiti informacije predvsem o tem, ali je navedeni žig treba postaviti na njene dokumente pa tudi, da izvedo točno, v katerem trenutku pristojni ta žig postavljajo oziroma ali pred ali po prevajanju in overitvi s strani sodnega tolmača.

Prevajanje spletnih prodajaln iz romunskega v flamski jezik

Ko zaposleni v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelujejo vsebino in spletnih prodajaln in katalogov oziroma spletnih strani, implementirajo tudi orodja, ki so poznana pod imenom Search Engine Optimisation, skrajšano SEO in se uporabljajo zaradi prilagajanja teh materialov pravilom iskanja. Vsekakor na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje aplikacij in programov iz romunskega v flamski jezik pa tudi vseh ostalih spletnih vsebin.

Prevajalci in sodni tolmači so specializirani za izvedbo, tako storitve tako imenovanega šepetanega tolmačenja kot tudi konsekutivnega in simultanega, ponudba navedene institucije pa zajema tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Treba je tudi omeniti, da se uradna ponudba za storitev tolmačenja sme oblikovati izključno, ko stranka posreduje podatke o organizaciji dogodka oziroma zaposlene v predstavništvu informira o točnem številu udeležencev oziroma o trajanju določene manifestacije kot tudi o mestu njenega prirejanja.

Vsekakor se bodo potrudili, da izvedejo tudi profesionalno prevajanje filmskih stvaritev iz romunskega v flamski jezik, ne glede na to, ali gre za animirane, dokumentarne, risane ali igrane filme, na zahtevo strank pa prevajajo tudi reklamna sporočila, zatem serije in oddaje različnega namena in vsebine. V okviru navedene institucije so zaposleni tudi strokovnjaki, ki strankam zagotavljajo storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja, tako video kot tudi zvočnih materialov, kar pomeni, da praktično rečeno na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo.

Če je to potrebno, profesionalno prevajajo tudi vse materiale s področja marketinga pa tudi poljudne besedilne vsebine, kot tudi tiste besedila, ki veljajo za strokovne oziroma znanstvene.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz romunskega v flamski jezik, seveda pa sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov obdelajo tudi književna dela s področij poezije pa tudi beletrijo, romane in vse ostale prozna dela književnosti.

Ker so v tej instituciji prav tako zaposleni in lektorji in korektorji, je vsakomur, ki poseduje prevode vsebin, na razpolago tudi storitev tako imenovane redakcije. Ti morajo najprej izvesti analizo prevedenih materialov, da bi našli vse napake, ki jih je nekdo naredil pred njimi, pa jih tedaj v skladu s pravili flamskega jezika oziroma izvirniki obdelajo in na ta način popravijo vse obstoječe napake.

Prevajanje gradbenih projektov iz romunskega v flamski jezik

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov najprej prevedejo celotno vsebino, ne samo gradbene, ampak tudi tehnične in razpisne dokumentacije in takoj potem izvedejo tudi overitev, ker so jim pristojne institucije dale pooblastila za to.

Stranke, ki se zanimajo za neposredno prevajanje dokumentov iz romunskega v flamski jezik, so dolžne na vpogled prinesti ali poslati izvirnike, kar je potrebno prav zaradi overitve. Prav jim priporočamo, da se obrnejo na okrožno sodišče, ki je pristojno za postopek nadoveritev in dobijo informacije o tem, ali je na njihove dokumente treba postaviti tako imenovani Apostille oziroma Haški žig.

Poleg gradbenih projektov sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem navodilo za uporabo in deklaracije izdelkov pa tudi številne druge dokumente iz sestave, tako gradbene in tehnične kot tudi razpisne dokumentacije.

Prav tako strankam zagotovaljamo kompletno obdelavo za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdil o stalni zaposlitvi in druge vrste potrdil, soglasij, izjav in potrdil), medtem ko je na razpolago tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz romunskega v flamski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje in drugi).

Kadar je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi zdravniške izvide, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vsak drugi dokument, ki velja za del medicinske dokumentacije.

Ti strokovnjaki bodo poskrbeli tudi za prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz romunskega v flamski jezik oziroma sodnih odločb in pogodb kot tudi vseh ostalih pravnih aktov, kot so na primer pritožbe, pooblastil za zastopanje in sodnih sklepov oziroma certifikatov in tožb, pravnega reda Evropske Unije in licenc pa tudi drugih dokumentov s področij sodstva in prava.

Poleg diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi številne druge vsebine s področja znanosti ali izobraževanja. Tako stranke dobijo in prevajanje in overitev predmetnikov in programov fakultet, rezultatov znanstvenih raziskav in prepisa ocen, zaposleni te institucije pa se bodo potrudili, da kompletno obdelajo tudi potrdilo o rednem šolanju, znanstvene patente in diplomo ter dodatek k diplomi, zatem potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi vsak drugi dokument, ki se enega od teh področij tiče.

Poleg vsega do zdaj omenjenega zaposleni v tej instituciji lahko obdelajo tudi vsak dokument, ki se tiče poslovanja, ne glede na to, ali gre za podjetje ali zasebni podjetnik. Stranke pričakuje, tako neposredno prevajanje poslovnih poročil iz romunskega v flamski jezik kot tudi kompletna obdelava ustanovitvenega akta podjetja, faktur in statuta podjetja pa tudi sklepa o ustanovitvi pravne osebe, poslovnih odločitev in drugih dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo.

Cena prevajanja iz romunskega v flamski jezik

  • Iz romunskega v flamski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz romunskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romunskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz romunskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!