Prevajanje iz slovenskega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Iz slovenskega v romunski jezik lahko prevajamo katerokoli vrsto materialov, ki so potrebni našim strankam. Ne glede na to, ali gre za dokumente, osebne, poslovne ter tiste, povezana z znanostjo in izobraževanjem ali filme, spletne strani in knjige oziroma katerokoli vrsto strokovnih ali poljudnih besedilnih vsebin, vam zagotavljamo, da boste zelo zadovoljni s kakovostjo in hitrostjo storitve, ki jo zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford.

Poleg prevajanja dokumentov iz slovenskega v romunski jezik sodni tolmač in prevajalec obdelujeta tudi tehnično, medicinsko in poslovno ter osebno, razpisno in gradbeno dokumentacijo. Če je to potrebno, v tej jezični kombinaciji obdelujemo tudi vse vrste pravnih aktov, od pogodb in pooblastila za zastopanje preko certifikatov in vseh vrst licenc pa do pravnega reda Evropske Unije in sklepov o razvezi zakonske zveze.

Sodni tolmači in prevajalci iz slovenskega v romunski jezik prevajajo tudi prepise ocen, potrdilo o opravljenih izpitih oziroma diplome in dodatke k diplomi ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi predmetnike in programe fakultet ter vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja. V isti jezični kombinaciji prevajamo tudi dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti ter tiste, ki se predajajo pristojnim institucijam (vse vrste izjav, soglasij in potrdil).


Prevajanje iz slovenskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v slovenski jezik

Prevajanje iz slovenskega v romunski jezik

Stranke, ki zahtevajo prevajanje dokumentov iz slovenskega v romunski jezik, ne pričakuje samo ta storitev, ampak tudi overitev prevoda. Za overitev so zadolženi sodni tolmači, ki so pooblaščeni s strani državnih institucij in s s svojim žigom na določenem dokumentu pravzaprav potrjujejo, da je le-ta enak izvirnemu dokumentu, kar pa tudi pomeni, da se lahko uporablja, ko obstaja potreba za tem.

Čeprav prevajalci in sodni tolmači dokumente obdelujejo v skladu s pravili, morajo stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz slovenskega v romunski jezik, vedeti, da to v določenih primerih ni dovolj, če jih želijo uporabljati v praksi. Tukaj predvsem mislimo na dokumente, za katere je treba izvesti dodatno overitev oziroma jih opremiti z Apostille (haškim) žigom, ki ga lahko dobite samo v določenih službah okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci niso zadolženi za to overitev, strankam ne morejo ponuditi informacij, ker se od samih strank pričakuje, da samostojno izvedo, ali je overitev z Apostille žigom potrebna tudi za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz slovenskega v romunski jezik. Če je potrebna tudi overitev haškim žigom, mora stranka izvedeti tudi to, ali overitev poteka pred ali pa šele potem, ko prevajalec in sodni tolmač končata s svojim delom, saj jim bo biti jasnejši tok obdelave konkretnega dokumenta.

Ker obdelava dokumentov zahteva tudi pošiljanje izvirnikov na vpogled sodnemu tolmaču, se od strank zahteva, da jih osebno prinesejo v prostore poslovalnice Akademije Oxford, ali pa jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko. Prav tako imajo stranke možnost, da dokumente na prevajanje pošljejo preko kurirske službe, vse ostale materiale, za katere se zahteva prevajanje iz slovenskega v romunski jezik, pa lahko pošljejo po elektronski pošti. Posebej poudarjamo, da je pošiljanje dokumentov po elektronski pošti možno samo, če stranke zahtevajo nujno prevajanje, kar pa vključuje prevajanje v kratkem roku. Toda tudi tedaj so stranke dolžne dostaviti izvirne dokumente na vpogled in to čim prej.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo dostavljene dokumente, jih prevzemate osebno, lahko pa vam jih dostavimo na naslov oziroma na elektronski naslov, pri čemer na elektronski naslov pošiljamo vsebine, za katere ne izvajamo overitve. Kurirska služba, ki vam dostavi prevedene materiale, to storitev zaračunava v skladu s svojim cenikom.

Prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi tolmačenje iz slovenskega v romunski jezik in to, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje. Če dogodek zahteva to vrsto storitve, potem strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prav tako prevajamo tudi spletne strani, romane pa tudi časopisne članke ter spletne prodajalne in kataloge oziroma revije in programsko opremo.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi zvočne in video vsebine, od reklamnih sporočil in oddaj pa do serij oziroma filmov vseh žanrov. Prav tako stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz slovenskega v romunski jezik za materiale s področja marketinga, tako plakate in reklamne zloženke kot tudi PR članke pa tudi kataloge in brošure. Poleg vsega navedenega sodni tolmači in prevajalci lahko iz slovenskega v romunski jezik prevajajo tudi vse vrste besedil, tako strokovna kot tudi poljudna.

Prevajanje književnih del iz slovenskega v romunski jezik

Če to zahtevajo naše stranke, prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi prevajanje književnih del iz slovenskega v romunski jezik. To se ne nanaša samo na romane, ampak tudi na beletrijo kot tudi na dela proze oziroma poezije.

V ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford so tudi sodni tolmači in prevajalci, ki so predvsem zadolženi za zagotavljanje storitev tolmačenja iz slovenskega v romunski jezik. Ker lahko izvajajo vse vrste te storitve oziroma simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje, je zelo pomembno, da nam stranke pravočasno posredujejo vse pomembne podatke o samem dogodku, ki se organizira in za katerega se tudi zahteva ta storitev. Šele potem, ko dobimo informacije o številu udeležencev, trajanju in konceptu samega dogodka oziroma o prostoru, v katerem bo potekal, sestavljamo ponudbo v zvezi s tolmačenjem, v katero pa po potrebi lahko uvrstimo tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje iz slovenskega v romunski jezik za katerokoli vrsto video in zvočnih materialov, to storitev prav tako lahko dobi pri nas, saj prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo, ne samo filme vseh žanrov in vrst (dokumentarni, igrani, risani, animirani in drugi), ampak tudi reklamna sporočila, radijske pa tudi televizijske zabavne in informativne oziroma izobraževalne, otroške in ostale vrste oddaj kot tudi serije. Stranke, ki zahtevajo prevajanje vseh vrst video ali zvočnih vsebin pričakuje, ne samo ta storitev, ampak tudi podnaslavljanje prevedenih vsebin oziroma njihova sinhronizacija, da bi v relativno kratkem roku dobili materiale, ki jih lahko plasirajo na kateremkoli mediju ali v kinematografih.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovenskega v romunski jezik

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači iz slovenskega v romunski jezik prevajajo pravni red Evropske Unije, ampak strankam ponujamo tudi storitev overitve prevoda z žigom zapriseženega sodnega tolmača, ki je eden od članov ekipe Akademije Oxford.

Poleg omenjenih dokumentov obdelujemo tudi vse vrste licenc in certifikatov oziroma pogodbe, pooblastila za zastopanje pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale vrste sodnih odločb, sklepov in odločitev kot tudi pritožb in tožb.

Poleg tega prevajalec in sodni tolmač v tej v kombinaciji jezikov obdelujeta tudi za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (vse vrste potrdil, soglasij in izjav) oziroma dokumente, ki sestavljajo, tako poslovno, medicinsko in osebno kot tudi razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo (potni list, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, poslovne odločitve, zdravniški izvidi, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, vozniško dovoljenje, sklep o ustanovitvi pravne osebe, dovoljenje za prebivanje, gradbeni projekti, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugo).

Znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav ter diplome in dodatke k diplomi, predmetnike in programe fakultet oziroma potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o opravljenih izpitih in vse ostale dokumente, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja sodni tolmači in prevajalci v najkrajšem možnem roku prevajajo iz slovenskega v romunski jezik.

S samim tem, da stranke v naši poslovalnici pričakuje kompletna obdelava vseh vrst dokumentov, kar pa vključuje najprej njihovo prevajanje iz slovenskega v romunski jezik in potem tudi overitev prevoda, so nam dolžne dostaviti izvirne dokumente, toda izključno na vpogled. Prav tako pa so se v okviru pristojnih institucij dolžne pozanimati o vseh podrobnostih v zvezi z overitvijo s haškim (Apostille) žigom za konkretne dokumente, da bi se izognile nepotrebnemu izgubljanju časa in denarnih sredstev.

Prevajanje ekonomskih in besedil s področja politike iz slovenskega v romunski jezik

Iz slovenskega v romunski jezik prevajamo tudi vse vrste besedil, katerih tema se nanaša na področji ekonomije in politike. Omenjeni področji seveda predstavljata samo manjši del izjemno bogate ponudbe, saj prevajalec in sodni tolmač lahko v tej v kombinaciji jezikov prevajata tudi besedila, katerih tema je povezana s področji psihologije, sociologije, medicine, filozofije in farmacije kot tudi tista, ki so povezana z izobraževanjem, komunikologijo in znanostjo oziroma ekologijo in varstvom okolja ter menedžmentom, bančništvom, turizmom in marketingom pa tudi s katerokoli drugo znanstveno disciplino, ki je ob tej priložnosti nismo omenili. Velika prednost je, da lahko vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz slovenskega v romunski jezik za katerokoli vrsto besedil (strokovna in poljudna), vsebine pošljejo tudi po elektronski poti, s čimer v veliki meri poenostavljajo pa tudi pospešijo sam postopek njihove obdelave.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo tudi vse vrste spletnih vsebin, tako spletne strani in spletne prodajalne kot tudi programsko opremo pa tudi spletne kataloge, ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost. Posebno pozornost med prevajanjem takšnih materialov naši strokovnjaki posvečajo tudi njihovi optimizaciji, da bi se prevedene vsebine pojavile na boljšem položaju v spletnih iskalnikih, glede na tistega, ki jo ga imele pred prevajanjem.

Prav tako lahko prevajamo tudi vse materiale, ki so namenjeni reklamiranju določenega podjetja oziroma katerekoli storitve ali izdelka. Poleg reklamnih plakatov in letakov prevajalci in sodni tolmač iz slovenskega v romunski jezik prevajajo tudi brošure, reklamne letake in kataloge ter PR članke in vse druge vrste vsebin iz omenjenih področij.

Lektorji in korektorji, ki so prav tako v ekipi Akademije Oxford, na vašo zahtevo obdelujejo tudi tiste materiale, ki ste jih že dali nekomu na prevajanje v tej kombinaciji jezikov, ki pa ni zadovoljil določene ravni kakovosti.

Cena prevajanja iz slovenskega v romunski jezik

  • Iz slovenskega v romunski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!