Prevajanje materialov iz češkega v makedonski jezik


Prevajanje iz češkega v makedonski jezik, ki ga zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford se nanaša, tako na dokumente oziroma različne vrste dokumentacije kot tudi na vse ostale vrste materialov.

Točneje rečeno, ne glede na to, za katero vrsto vsebin vam je potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji, se morate zavedati, da bodo naši strokovnjaki maksimalno spoštovali vašo zahtevo in vam dostavili prevedene materiale v najkrajšem možnem roku in po cenah, ki so zagotovo najugodnejše na tržišču. Pri nas vas pričakuje prevajanje del književnosti, tako beletrije in poezije kot tudi romanov in proze pa tudi različnih besedilnih vsebin oziroma revij ter časopisnih člankov.

Ko je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v skladu z vašimi zahtevami izvajajo tudi tolmačenje iz češkega v makedonski jezik. V skladu z informacijami, ki nam jih posredujete o samem dogodku, za katerega se izvaja ta storitev, bomo sprejeli odločitev, ali bo uporabljeno šepetano oziroma konsekutivno ali simultano tolmačenje. Prav tako, ko je to potrebno našim strankam, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pa tudi lekturo in korekturo že obdelanih materialov, ko je treba popraviti obstoječe napake.


Prevajanje iz češkega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v češki jezik

Stranke, ki jim je v tej jezični kombinaciji potrebno prevajanje filmov kateregakoli žanra in vrste, pri nas lahko dobijo tudi to storitev pa tudi njihovo finalno obdelavo oziroma sinhronizacijo ali podnaslavljanje prevedenih vsebin. Poleg filmov prevajamo tudi serije oziroma vse vrste oddaj pa tudi radijska in televizijska reklamna sporočila, čeprav prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi reklamne letake in zloženke pa tudi PR članke, kataloge storitev in izdelkov oziroma vizitke in plakate kot tudi brošure. Njihovo prevajanje iz češkega v makedonski jezik izvajajo ob ustrezni uporabi marketinških pravil, kar pomeni, da bo reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, maksimalno korektno prilagojeno ciljanemu jeziku, to je makedonskemu, da bi se potencialnim uporabnikom storitev oziroma kupcem izdelkov, ki se na ta način reklamirajo, omogočili, da se z njimi bolje seznanijo.

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz češkega v makedonski jezik je še ena storitev, ki jo zagotavljata prevajalec in sodni tolmač, obdelujemo pa tudi ostale spletne vsebine oziroma prodajalne, kataloge pa tudi programsko opremo ter katerikoli program ali aplikacijo, ki je potrebna našim strankam. V tem segmentu prevajalci in sodni tolmači vsebin obdelujejo z uporabo vseh tistih pravil, ki so povezani z njihovo optimizacijo za spletne brskalnike, tako da bi jim se omogočilo, da poboljšajo svoj položaj na spletu.

Poleg omenjenih materialov izvajamo tudi prevajanje za vse vrste dokumentov pa tudi njihovo overitev z žigom sodnih tolmačev. Ne samo, da prevajamo pravni red Evropske Unije, pooblastila za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze in vse vrste pogodb, ampak tudi ostale vrste sodb pa tudi odločitev, pritožb, sklepov in tožb oziroma različne vrste certifikatov in licenc ter vse neomenjene pravne akte. Obdelujemo tudi osebne dokumente, tako potrdila o državljanstvu, potni list in vozniško oziroma prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje pa tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti ter delovno dovoljenje kot tudi vse neomenjene osebne dokumente.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prav tako obdelujejo tudi vse vrste potrdil, izjav in soglasij oziroma tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam in lahko vam ponudimo tudi prevajanje iz češkega v makedonski jezik za dokumente s področja znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, prepisi ocen, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti in dela, diplomske in seminarske naloge) in druge dokumente, ki sestavljajo razpisno, medicinsko, tehnično, poslovno in gradbeno dokumentacijo, to je navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte oziroma zdravniške izvide pa tudi fakture, poslovna poročila ter odločitve in številne druge vsebine, prav tako obdelujemo v tej jezični kombinaciji oziroma izvajamo njihovo prevajanje iz češkega v makedonski jezik in zatem tudi overitev z žigom uradne osebe oziroma sodnih tolmačev.

Čeprav obstajajo tudi dokumenti, za katere je treba izvesti tudi dodatno overitev oziroma jih overiti z Apostille žigom na pristojnem sodišču, je običajno dovolj prevajanje in overitev z žigom sodnih tolmačev. Vendar se strankam za vsak primer svetuje, da pridobijo informacijo o tem, ali je konkretne dokumente treba overiti tudi z Apostille oziroma haškim žigom, saj se ta overitev zahteva samo za z zakonom določene dokumente in vedno na točno določen način. To pa pomeni, da ta overitev lahko poteka ali neposredno pred ali neposredno po obdelavi s strani naših strokovnjakov, pa na podlagi te informacije stranka točno ve, ali dokument najprej odnese nam na obdelavo, ali pa ga nosi na okrožno sodišče, da se overi s haškim žigom.

Ker se za prevajanje dokumentov iz češkega v makedonski jezik zahteva tudi dostava izvirnikov na vpogled, jih stranke lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe ali pa jih prinesejo v našo poslovalnico v Sloveniji. Vse ostale vsebine lahko pošljemo tudi po elektronski pošti in jih na enak način dobijo po koncu obdelave s strani naših strokovnjakov. Kar zadeva dostave dokumentov, poleg možnosti osebnega prevzemanja v prostorih naših poslovalnic, imate tudi možnost dostave na določen naslov, kar je storitev, ki zahteva doplačilo, ker se za njeno izvedbo angažira kurirska služba. Dokumente na elektronski naslov pa lahko pošljete izključno v primeru, ko vam je njihovo prevajanje iz češkega v makedonski jezik potrebno zelo hitro, da bi lahko spoštovali vašo zahtevo, toda vsekakor nam morate na vpogled dostaviti tudi izvirnike in to ob maksimalnem spoštovanju postavljenega roka.

Prevajanje vseh vrst besedil iz češkega v makedonski jezik

Ne glede na temo besedil, za katere vam je potrebno prevajanje iz češkega v makedonski jezik, ste lahko prepričani, da naši prevajalci in sodni tolmači njihovo obdelavo izvajajo na maksimalno kakovosten in profesionalen način. Ekonomija, pravo, finance, politika, bančništvo, medicina, farmacija, izobraževanje, psihologija, znanost, filozofija, ekologija in varstvo okolja, sociologija, turizem, gradbena industrija, informacijske tehnologije, komunikologija pa tudi menedžment in marketing, so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana njihova tema.

Poleg te storitve vam ponujamo tudi redakcijo vseh tistih materialov, ki jih je nekdo že poskušal prevesti v tej jezični kombinaciji, ali to nije uspeo, tako da je treba izvesti lekturo in korekturo takšnih vsebin. Prevajalci in sodni tolmači pa so vedno spremni opraviti in tolmačenje iz češkega v makedonski jezik ter da primene kako simultano kot tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje, a strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje po odličnim uslovima.

Vse materiale, ki so povezani s področjem marketinga, prav tako obdelujemo v tej jezični kombinaciji in vam lahko ponudimo prevajanje iz češkega v makedonski jezik za reklamne letake in zloženke, plakate, brošure, PR članke pa tudi vizitke in kataloge.

Prevajanje spletnih strani in spletnih katalogov iz češkega v makedonski jezik

Profesionalno prevajanje spletnih strani in spletnih katalogov iz češkega v makedonski jezik prav tako spada na področje dela naših strokovnjakov, prevajalci in sodni tolmači pa v isti kombinaciji jezikov obdelujejo tudi spletne prodajalne pa tudi katerokoli aplikacijo in program ter jih ob maksimalni uporabi SEO pravila (Search Engine Optimisation) pazljivo optimizirajo za spletne iskalnike, s čimer jim dajo možnost, da se zelo hitro pojavijo med prvimi rezultati iskanja.

Pri nas pa vas pričakuje tudi prevajanje književnih del pa tudi časopisnih člankov in vseh vrst revij in učbenikov. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi igrane, animirane, risane pa tudi dokumentarne filme ter iz češkega v makedonski jezik prevajajo tudi reklamna sporočila in serije oziroma informativne, izobraževalne, zabavne, otroške in druge vrste oddaj. Vendar to še ni vse, kar zadeva obdelavo video in zvočnih vsebin, saj izvajamo tudi storitve njihovega podnaslavljanja, ko pa je to potrebno, lahko izvajamo tudi sinhronizacijo prevedenih materialov.

Prevajanje potnega lista iz češkega v makedonski jezik

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje potnega lista iz češkega v makedonski jezik, imajo možnost, da v okviru Prevajalskega centra poleg prevajanja dobijo tudi njihovo overitev, ki jo izvajajo sodni tolmači. To pa pomeni, da boste v relativno kratkem roku dobili preveden dokument, ki ga lahko predate katerikoli službi, ko je to potrebno, saj gre za zakonsko veljavni dokument. Zato se tudi pričakuje, da nam na vpogled dostavite izvirnike, saj sodni tolmač izvaja njihovo primerjanje sa prevodi, preden jih overi s svojim žigom.

Prav tako prevajamo tudi potrdilo o državljanstvu, osebno izkaznico pa tudi vozniško dovoljenje oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi ostale osebne dokumente. V isti jezični kombinaciji prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno in poslovno kot tudi medicinsko pa tudi tehnično oziroma razpisno dokumentacijo. Na vašo zahtevo prevajamo tudi vse pravne akte, od pooblastil za zastopanje in vseh vrst pogodb in certifikatov pa do sodb, odločitev, pritožb, tožb in sklepe, pravni reda Evropske Unije in vse vrste licenc.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (potrdila, izjave in soglasja) kot tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. To se nanaša predvsem na obdelavo potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole in diplome in dodatke k diplomi. V isti jezični kombinaciji obdelujemo tudi predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav kot tudi diplomske oziroma seminarske naloge in znanstvene naloge.

Imejte na umu, da je vaša dolžnost, da najprej dostavite izvirnike na vpogled pa tudi pridobite vse relevantne informacije o o overitvi z Apostille oziroma s haškim žigom za konkretne dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz češkega v makedonski jezik.

Cena prevajanja iz češkega v makedonski jezik

  • Iz češkega v makedonski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz češkega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz češkega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz češkega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!