Prevajanje materialov iz češkega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz češkega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz češkega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz češkega v ruski jezik, so sedaj lahko popolnoma brez skrbi, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so v ekipi Akademije Oxford to storitev, izvajajo za različne vrste vsebin. In potem, ko je to potrebno, izvajajo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov ter v odvisnosti od vrste dogodka lahko uporabijo konsekutivno, šepetano ali simultano tolmačenje. Na podlagi prejetih informacij (število udeležencev, trajanje, koncept dogodka, informacije o prostoru, kjer bo potekal in druge), naši strokovnjaki izberejo ustrezno vrsto tolmačenja. Tedaj, ko je to primerno za sam dogodek, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje po cenah, ki so izjemno ugodne.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse tiste materiale, ki so namenjeni reklamiranju in s tem mislimo predvsem na reklamne letake in zloženke, brošure in vizitke pa tudi na PR članke, kataloge in plakate. Prav tako obdelujemo tudi besedila kateregakoli namena, dolžine in tematike in poleg tistih, ki so povezana s katerokoli temo s področij izobraževanja, marketinga, turizma in politike, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedilne vsebine, ki se nanašajo na področje informacijskih tehnologij, komunikologije, bančništva, filozofije pa tudi menedžmenta, gradbene industrije, ekologije in varstva okolja ter sociologije, izobraževanja, prava, ekonomije in številnih drugih vej, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Iz češkega v ruski jezik prav tako prevajamo tudi spletne strani pa tudi spletne kataloge ter programe, aplikacije in spletne prodajalne, specializirani pa smo tudi za obdelavo književnih del (romani, proza, beletrija, poezija in drugo). Prevajamo tudi časopisne članke oziroma vsebino ilustriranih, zabavnih, strokovnih, otroških in vseh ostalih vrst revij.


Prevajanje iz češkega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v češki jezik

Pri nas lahko dobite tudi profesionalno prevajanje iz češkega v ruski jezik za vse vrste zvočnih in video vsebin, od reklamnih sporočil in serij preko informativnih, zabavnih, otroških in drugih vrst oddaj pa do risanih, dokumentarnih, igranih in animiranih filmov. Poleg njihovega prevajanja vse zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo tudi njihovo podnaslavljanje ali pa sinhronizacijo, če tako želijo.

V isti jezični kombinaciji prevajamo tudi dokumente vseh vrst, od osebnih preko poslovnih pa vse do tistih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko pa tudi razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo. To pa pomeni, da med drugim obdelujemo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu ter potrdilo o stalnem prebivališču. Prevajalci in sodni tolmači iz češkega v ruski jezik prevajajo tudi gradbene projekte, fakture, zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma poslovne odločitve in poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravnih oseb ter statute in ustanovitvene akte pa tudi številne druge dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili in sestavljajo poslovno, razpisno, gradbeno oziroma medicinsko in tehnično dokumentacije in sodijo med osebne dokumente.

Pri nas stranke lahko dobijo tudi prevajanje iz češkega v ruski jezik za vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (potrdila, izjave in soglasja) pa tudi za dokumente, povezane s področjem izobraževanja kot tudi znanosti. Prav tako obdelujemo tudi pravne akte, to je pravni red Evropske Unije, vse vrste sodnih odločitev, pritožb, sklepov, sodb in tožb kot tudi certifikate, pogodbe, licence in druge dokumente iz te skupine.

Ker postopek obdelave dokumentov pomeni njihovo prevajanje iz češkega v ruski jezik in zatem tudi overitev z žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnih tolmačev, nam stranke morajo na vpogled dostaviti izvirnike, saj tako določa zakonski postopek. Zato nam jih lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma prinesete osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford ali pa jih pošljete preko kurirske službe. Ko prevajalec in sodni tolmač obdelata dostavljene dokumente, vam jih lahko pošljemo na naslov ali pa jih prevzamete osebno. Če se odločite za prvo možnost, morate vedeti, da ta storitev ni vračunana v ceno prevajanja in overitve in se zaračunava po veljavnem ceniku kurirske službe, ki je zadolžena za dostavo.

Če obstaja potreba za prevajanjem kateregakoli dokumenta v kratkem roku, jih stranke najprej dostavijo skenirana na naslov, in potem pošljejo tudi izvirnike na vpogled in to ob spoštovanju roka, ki je postavljen.

Ostale materiale nam lahko pošljete tudi na naslov, ker se zanje ne izvaja overitev, pa s samim tem tudi ni treba dostaviti izvirnikov na vpogled.

Zelo je tudi pomembno, da so stranke, ki jim je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta iz češkega v ruski jezik, seznanjene z vsemi podrobnostmi o overitvi z Apostille žigom (haški). Vse informacije morajo pridobiti sami, saj sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford niso zadolženi za overitev s tem žigom, ampak okrožna sodišča Republike Slovenije. Pridobivanje informacij o tej vrsti overitve v veliki meri olajšuje postopek obdelave, saj overitev z Apostille žigom za nekatere dokumente poteka pred, za nekatere pa po obdelavi naših strokovnjakov, pa boste vedeli, kam morate najprej odnesti dokumente na obdelavo.

Prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz češkega v ruski jezik

Iz češkega v ruski jezik prevajamo tudi reklamne letake in zloženke, kot tudi vse ostale materiale, ki so namenjeni reklamiranju, bodisi storitev ali pa izdelkov oziroma samega podjetja. Prevajalci in sodni tolmači pa prav tako obdelujejo tudi plakate, brošure, kataloge in PR članke oziroma vizitke in to bo maksimalnemu spoštovanju vseh marketinških pravil, kar pomeni, da reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, obdelujejo na najboljši možni način v skladu s pravili ruskega jezika in na ta način tisto kar se reklamira približajo vsem potencialnim strankam, ki jim je le-te materni jezik.

Poleg tega, izvajamo tudi tolmačenje iz češkega v ruski jezik in uporabljamo konsekutivno in simultano pa tudi šepetano tolmačenje in to v skladu z zahtevami dogodka. Zato je tudi pomembno, da nas pravočasno obvestite o samem konceptu dogodka, za katerega vam je potrebna ta storitev oziroma o številu udeležencev, predvidenem trajanju kot tudi o prostoru, v katerem bo dogodek organiziran. Zatem na podlagi vseh prejetih informacij, naša strokovna ekipa pripravi ponudbo, ki poleg storitve tolmačenja, lahko vsebuje tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Naši prevajalci in sodni tolmači v isti kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi romane in prozo kot tudi poetska dela oziroma beletrijo. Prav tako prevajamo tudi ilustrirane, strokovne, otroške in druge vrste revij kot tudi časopisne članke. V poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford vas pričakuje tudi prevajanje iz češkega v ruski jezik za vse vrste zvočnih in video materialov, od televizijskih oziroma radijskih reklamnih sporočil, preko serij in informativnih, izobraževalnih, otroških in zabavnih oddaj, pa do risanih, igranih, dokumentarnih in animiranih filmov. Poleg storitve prevajanja na zahtevo strank lahko izvajamo tudi njihovo finalno obdelavo, ki vključuje podnaslavljanje, če pa stranke tako zahtevajo, lahko izvajamo tudi sinhronizacijo prevedenih vsebin.

Prevajanje gradbenih projektov iz češkega v ruski jezik

Če vam je potrebno prevajanje gradbenih projektov iz češkega v ruski jezik oziroma tehnične ali razpisne dokumentacije, so tukaj naši prevajalci in sodni tolmači, da opravijo to storitev, ki vključuje, ne samo prevajanje v želeni kombinaciji jezikov, ampak tudi overitev s strani sodnih tolmačev. Na ta način dobite dokumente, ki so pripravljeni za uporabo v praksi, saj so pravno absolutno veljavni. Poleg gradbenih projektov prevajamo tudi dokumente, ki sestavljajo medicinsko in poslovno dokumentacijo pa tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar pomeni, da izvajamo prevajanje iz češkega v ruski jezik za vse vrste soglasij, izjava in potrdil, kot so na primer: potrdilo o stalni zaposlitvi in samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih in o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in za druge osebne dokumente.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja, poleg potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatka diplomi oziroma prepisa ocen, pa obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente in naloge pa tudi predmetnike in programe fakultet ter diplomske oziroma seminarske naloge pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole. Prav tako obdelujemo tudi osebne dokumente, kot so izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu, iz češkega v ruski jezik pa prevajamo tudi potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti o sklenitvi zakonske zveze pa tudi delovno in vozniško dovoljenje oziroma prometno in dovoljenje za prebivanje.

Poleg tega, sodni tolmači in prevajalci v isti kombinaciji jezikov obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, pooblastila za zastopanje, vse vrste pogodb in certifikatov kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi različne vrste licenci.

Pri prevajanju dokumentov, je najbolj pomembno, da stranke spoštujejo postopek pošiljanja vsebin na prevajanje, kar pomeni, da so dolžni vpogled dostaviti izvirnike pa tudi pridobiti vse veljavne informacije v zvezi z overitvijo na sodišču oziroma overitvijo z Apostille ozirom haškim žigom za dokumente, ki se prevajajo iz češkega v ruski jezik.

Prevajanje besedil s področja ekonomije iz češkega v ruski jezik

Naši prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo katerokoli besedilo, ki je povezano s področjem ekonomije oziroma ga v zelo kratkem prevedejo iz češkega v ruski jezik. Poleg besedil s tega področja, pa obdelujemo tudi poljudna pa tudi strokovna besedila s področja gradbene industrije, turizma, menedžmenta, izobraževanja in farmacije kot tudi znanosti, psihologije, politike in sociologije pa tudi filozofije, marketinga, ekologije in varstva okolja oziroma bančništva, informacijskih tehnologij in številnih drugih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje takšnih vsebin so v veliki prednosti, saj se ne zahteva dostava izvirnika na vpogled, pa nam materiale na obdelavo lahko dostavite tudi po elektronski pošti. Na vašo zahtevo pa izvajamo tudi lekturo oziroma korekturo tistih vsebin, ki jih je nekdo že poskušal prevesti v tej kombinaciji jezikov, česar pa ni storil dovolj strokovno. V ekipi Akademije Oxford so lektorji in korektorji, ki na ustrezen način izvajajo redakcijo takšnih vsebin, tako ste lahko absolutni prepričani, da boste več kot zadovoljni.

Če vam je potrebno prevajanje spletnih strani iz češkega v ruski jezik, imejte na umu, da Prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi to storitev in to maksimalno profesionalno, kar pomeni, pri obdelavi spletnih strani uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki imajo za cilj, da se prevedene spletne strani precej bolje pozicionirajo v okviru spleta. Poleg tega obdelujemo tudi programsko opremo (aplikacije in programe) kot tudi spletne kataloge in prodajalne oziroma vse ostale vrste vsebin, povezanih s spletom.

Cena prevajanja iz češkega v ruski jezik

  • Iz češkega v ruski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz češkega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz češkega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz češkega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!