Prevajanje materialov iz češkega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz češkega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz češkega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Čeprav ne gre za ravno pogosto zahtevo, ki nam jo postavljajo naše stranke, je dejstvo, da ekipo Akademije Oxford sestavljajo tudi sodni tolmači in prevajalci, tako za češki kot tudi za japonski jezik, tako da strankam ponujamo tudi prevajanje iz češkega v japonski jezik za absolutno vse vrste vsebin. S tem mislimo predvsem na obdelavo dokumentov vseh vrst, tako osebnih kot tudi tistih, ki sestavljajo medicinsko, poslovno, gradbeno, razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo ter dokumentov, ki so povezani s področjem prava.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, to je vse vrste izjav, potrdil in soglasij pa tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Enostavneje rečeno, katerikoli dokument želite, da prevedemo v tej kombinaciji jezikov, bodo prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, izpolnili vaša pričakovanja in vam poleg njihovega prevajanja iz češkega v japonski jezik zagotavljajo tudi storitev overitve z žigom sodnih tolmačev, katerega cilj je pravna veljavnost dokumentov oziroma njihova uporaba ob vseh priložnostih, ko je to potrebno.

Poleg osebne izkaznice, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, prometnega in vozniškega dovoljenja prevajamo tudi potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), v primeru potrebe pa obdelujemo tudi dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje. Zatem moramo omeniti prevajanje poslovnih odločitev, statuta in ustanovitvenih aktov podjetja, na vašo zahtevo pa obdelujemo tudi vse vrste poslovnih poročil (finančnih, revizijskih in letnih). Seveda je tukaj tudi prevajanje iz češkega v japonski jezik za predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi za prepise ocen, rezultate znanstvenih raziskav oziroma seminarske naloge kot tudi znanstvene patente in naloge in druge dokumente s področja znanosti in izobraževanja.


Prevajanje iz češkega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v češki jezik

V tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo tudi zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko pa tudi gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo. Če vam je potrebno prevajanje različnih vrst pogodb, so tukaj prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo tudi to storitev, ko pa je to potrebno lahko obdelajo tudi pravni red Evropske Unije, pooblastila za zastopanje ter vse vrste certifikatov oziroma licenc in drugih pravnih aktov.

Ne pozabite, da nam morate dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, da bi postopek overitve potekal brez težav, saj jih mora sodni tolmač najprej primerjati, pa šele potem tudi overiti s svojim žigom, ostale vsebine, ki ne zahtevajo te vrsto overitve, nam lahko pošljete na naslov. Glede na to, da je treba dostaviti izvirnike dokumentov, njih lahko prinesete osebno v našo poslovalnico, če pa vam ta način dostave ne ustreza, imate možnosti, da jih pošljete preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”. In mi vam lahko obdelane dokumente dostavimo na domači naslov in to prav tako preko kurirske službe, pri čemer to predstavlja storitev, ki se dodatno zaračunava. Imate pa tudi možnost, da jih osebno prevzamete. Vsebine, za katere se ne izvaja overitev, strankam lahko pošljemo tudi po elektronski pošti.

Samo, ko vam je prevajanje iz češkega v japonski jezik za katerikoli dokument, potrebni posebej hitro, nam jih lahko najprej pošljete skenirane po elektronski pošti, potem pa na najhitrejši možni način dostavite tudi izvirnike na vpogled.

Od ostalih vsebin, ki jih prevajamo v tej kombinaciji jezikov, želimo posebej predstaviti vse tiste, povezane s področji marketinga in spleta oziroma reklamne letake in zloženke, brošure, besedila ter plakate, vizitke in kataloge storitev ali izdelkov kot tudi spletne prodajalne, spletne strani pa tudi programsko opremo (programe in aplikacije) ter spletne kataloge. Glede na to, da gre za posebna področja prevajanja, se morate zavedati, da naši prevajalci in sodni tolmači posedujejo več kot dovolj znanja in izkušenj, tako da jih maksimalno prilagajajo vsem pravilom spleta oziroma marketinga.

Kar zadeva prevajanje besedil, vam lahko ponudimo obdelavo najrazličnejših vrst vsebin, tako tistih, katerih tema je povezana s področji turizma, marketinga, izobraževanja, medicine in znanosti kot tudi tistih, ki so povezane s področji gradbene industrije, informacijskih tehnologij pa tudi ekologije in varstva okolja oziroma komunikologije, politike, prava, psihologije, sociologije in številnih drugih znanstvenih disciplin, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Prevajalci in sodni tolmači pa v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi dela književnosti pa tudi vse vrste revij oziroma učbenike in časopisne članke. Izvajamo tudi storitev tolmačenja iz češkega v japonski jezik, to je šepetano, simultano in konsekutivno tolmačenje, vse v odvisnosti od tega, katera vrsta dogodka se organizira. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje različnih video pa tudi zvočnih vsebin, tako televizijskih in radijskih reklamnih sporočil kot tudi zabavnih, izobraževalnih, otroških pa tudi informativnih oddaj, na vašo zahtevo pa izvajamo tudi prevajanje iz češkega v japonski jezik za serije oziroma animirane, igrane, dokumentarne in risane filme. Pa vendar to še ni vse, kar zadeva obdelavo teh vsebin, saj so v naši ekipi tudi umetniki, katerih specialnost je sinhronizacija obdelanih vsebin oziroma profesionalni podnaslavljalci, ki lahko na vašo zahtevo izvajajo njihovo podnaslavljanje.

Ko nekdo poseduje vsebine, ki so že prevedene v tej jezični kombinaciji, toda v njih obstajajo določene napake, ki jih je treba popraviti, lektorji in korektorji v naši ekipi izvajajo profesionalno redakcijo takšnih materialov.

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz češkega v japonski jezik

Da bi bilo prevajanje spletnih strani iz češkega v japonski jezik opravljeno profesionalno, poskrbijo prevajalci in sodni tolmači v naši ekipi, ki zelo pazljivo uporabljajo vsa pravila dobre optimizacije spletnih strani in jim na ta način omogočajo, da se zelo hitro pojavijo med prvim rezultati iskanja. Prav tako obdelujemo tudi spletne kataloge in prodajalne pa tudi programsko opremo (programe in aplikacije).

Ko je to potrebno, lahko izvedemo tudi storitev redakcije materialov pa tudi tolmačenje iz češkega v japonski jezik. Prevajalci in sodni tolmači na podlagi zahtev samega dogodka, ki ga stranka organizira, uporabljajo konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje. Zainteresiranim strankam pod ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Kar zadeva prevajanje besedilnih vsebin v tej kombinaciji jezikov, ste lahko povsem mirni, saj prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tako tiste, ki so namenjene plasiranju ožjemu krogu strokovnjakov za določena področja kot tudi tiste, ki bodo javno predstavljene. Njihove teme se lahko nanašajo na zares katerokoli področje, ker pa je ponudba izjemno obsežna, omenjamo samo najpogostejša področja, za katera izvajamo prevajanje besedil iz češkega v japonski jezik: turizem, ekonomija, psihologija, ekologija in varstvo okolja, finance, pravo, medicina, znanost, bančništvo, sociologija, informacijske tehnologije, menedžment, psihologija, marketing, komunikologija in številne druge znanstvene discipline.

Prevajanje PR člankov iz češkega v japonski jezik

Prevajanje besedil iz češkega v japonski jezik je še ena storitev, ki jo lahko ponudijo naši sodni tolmači in prevajalci, čeprav na zahtevo strank obdelujejo tudi ostale vsebine s področja marketinga in to ob maksimalno pravilnem spoštovanju vseh marketinških smernic. To pa pomeni, da reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo plakati, katalogi, brošure pa tudi reklamne zloženke, obdelujejo v skladu z japonskim jezikom.

V isti kombinaciji jezikov obdelujemo tudi dela književnosti pa tudi učbenike, če pa to zahtevajo naše stranke, izvajamo tudi prevajanje različnih vrst revij oziroma časopisnih člankov.

Vse zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz češkega v japonski jezik za igrane filme pa tudi serije oziroma dokumentarne, risane in animirane filme ter vse vrste oddaj in reklamnih sporočil. Poleg njihovega prevajanja v omenjeni jezični kombinaciji lahko izvajamo tudi podnaslavljanje, ko je to potrebno, pa tudi sinhronizacijo prevedenih zvočnih in video materialov.

Prevajanje dokumentov iz češkega v japonski jezika in overitev sodnih tolmačev

Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje dokumentov iz češkega v japonski jezik pa tudi njihova overitev z žigom sodnih tolmačev. Ta storitev je na ta način kompletirana, saj se jedino tiste dokumente koja posedujejo in ta žig mogu smatrati zakonski važečim.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse vrste dokumentov, tako poslovne kot tudi osebne pa tudi vsebino gradbene, razpisne, medicinske in tehnične dokumentacije. Tako poleg poslovnih odločitev, faktur ter različnih vrst poslovnih poročil, med drugim izvajajo tudi prevajanje za potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, osebno izkaznico pa tudi potni list, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču ter delovno dovoljenje oziroma vozniško in prometno dovoljenje. Prav tako na vašo zahtevo obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte pa tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vse ostale dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili in sestavljajo gradbeno, razpisno, medicinsko in tehnično dokumentacijo.

Razume se, da obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja oziroma vse pravne akte. Ko je to potrebno našim strankam, iz češkega v japonski jezik prevajamo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma v tej jezični kombinaciji obdelujemo različne vrste soglasij, potrdil in izjav.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta iz češkega v japonski jezik, nam morajo na vpogled dostaviti tudi izvirnike, morajo pa tudi pridobiti informacije o tem, ali se njihovi dokumenti morajo overiti z Apostille žigom, saj je od te informacije v v veliki meri odvisen tudi sam postopek obdelave dokumentov.

Cena prevajanja iz češkega v japonski jezik

  • Iz češkega v japonski je 43 EUR po strani

Cena prevajanja iz češkega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz češkega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 48 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz češkega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!